Home Persoonlijk Uitleg website Nederland Limburg Wandellinks Nieuws Contact
Made with MAGIX by Mat Maessen
Deel Uw wandelplezier met anderen
Nieuws
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
Het laatste nieuws van www.wandelknooppunt.nl leest U op Facebook.
In 2017 zullen er op de website ook vele wandelroutes in Noord-Brabant worden gepubliceerd. De opzet van deze wandelroutes is dezelfde als in Limburg. Dus steeds met voldoende horeca onderweg en steeds lopende van wandelknooppunt naar wandelknooppunt. Het streven is om aan het eind van 2018 wandelroutes vanuit tenminste 100 startplaatsen in Noord-Brabant te kunnen presenteren.
Nieuws