Made with MAGIX by Mat Maessen
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
Terug
Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas 2405 startplaats Cafe- Restaurant de Pleisterplaats in Kessel-Eik: 90 02  04  92  93  42  41  43  35 33  79  03  05 88  86   87  90 (lengte 5,7 km) Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas 2410 startplaats Cafe- Restaurant de Pleisterplaats in Kessel-Eik: 90 91  85  06  84  62  63  69  70  04  42  46  07  08  09   10  72  70 12  11  49 71 98 95 94  99  02 90 (lengte 10,0 km) Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas 2415 startplaats Cafe- Restaurant de Pleisterplaats in Kessel-Eik: 90 91  85  06  84  62  63  69  70  04  42  46  07  08  09   10  72  70 12  11  49 71 98 95 94  99  02 90 02  04   92  93  42  41  43  35 33  79  03  05 88  86  87  90 (lengte 15,7 km) Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas 2420 startplaats Cafe- Restaurant de Pleisterplaats in Kessel-Eik: 90 91  85  06  84  62  63  69  70  04  42  46  07  08  09   05 04  50  16  17 18  51  53  10 09  10  72  70 12  11   49 71 98 95 94  99  02 90 02  04  92  93  42  41  43   35 33  79  03  05 88  86  87  90 (lengte 21,3 km)
Site Navigation
MyWebsite.com
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem