Made with MAGIX by Mat Maessen
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
34904. Nummering wandelroute startplaats Heeswijk Dier en Tuin Weide: Startbord - 60 - 70 - 02 - 03 - 79 – 60 – richting 73 tot startbord (lengte 4,2 km) 34912. Nummering wandelroute startplaats Heeswijk Dier en Tuin Weide: Startbord – 60 – 79 – 72 – 89 – 01 – 88 – 85 – 84 – 83 – 03 – 02 – 73 – 74 – richting 60 tot startbord (lengte 11,5 km) 34915. Nummering wandelroute startplaats Heeswijk Dier en Tuin Weide: Startbord – 60 – 70 – 02 – 03 - 79 – 72 – 89 – 01 – 88 – 85 – 84 – 83 – 03 – 02 – 73 – 74 – richting 60 tot startbord (lengte 14,7 km)
(Gebruik Ctrl + P toets)
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.