Made with MAGIX by Mat Maessen
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
7905. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Swalmen Parkeerplaats In De Haofkes: 58 - 78 - 79 - 82 - 84 - 85 - 86 - 83 - 63 - 59 - 58 (lengte 4,8 km) 7911. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Swalmen Parkeerplaats In De Haofkes: 58 - 60 - 61 - 77 - 76 - 75 - 83 - 80 - 79 - 78 - 55 - 53 - 52 - 51 - 50 - 57 - 58 (lengte 10,7 km) 7914. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Swalmen Parkeerplaats In De Haofkes: 58 – 78 – 79 - 82 – 84 – 85 – 86 – 87 – 92 – 90 - 71 – 47 – 83 – 52 – 80 – 82 – 72 – 62 – 66 – 65 – 64 – 63 – 59 - 58 (lengte 13,9 km) 7916. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Swalmen Parkeerplaats In De Haofkes: 58 - 60 - 61 - 77 - 76 - 75 - 83 - 80 - 79 - 78 - 55 - 53 - 52 - 51 - 50 - 57 - 58 - 78 - 79 - 82 - 84 - 85 - 86 - 83 - 63 - 59 - 58 (lengte 15,5 km)
PRINT: (Gebruik CTR + P toets)
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.