Made with MAGIX by Mat Maessen
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
Terug
Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond 8205 startplaats Cafe Soranus in Boukoul: Cafe Soranus  05 52  01  67  02  03  04  richting 05 tot Cafe Soranus (lengte 5,1 km) Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond 8210 startplaats Cafe Soranus in Boukoul: Cafe Soranus 04  19  20 16  18  91  84  83  82  09  76  70   71 75  10  11  07  06  05  richting 04 tot Cafe Soranus (lengte 10,2 km) Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond 8215 startplaats Cafe Soranus in Boukoul: Cafe Soranus  05 52  01  67  02  03  04  19  20 16  18  91   84  83  82  09  76  70  71 75  10  11  07  06  05  richting 04 tot Cafe Soranus (lengte 14,1 km) Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond 8220 startplaats Cafe Soranus in Boukoul: Cafe Soranus  05 52  01  67  02  03  04  19  20 16  18  91   84  83  82  09  76  70  74 76  09  77  78  42  49 73  72   74  70  71 75  10  11  07  06  05  richting 04 tot Cafe Soranus (lengte 18,9 km)
Site Navigation
MyWebsite.com
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem