Made with MAGIX by Mat Maessen
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
Terug
8205. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Boukoul Cafe Soranus: Cafe Soranus 05  06 35 50  51 52 01 67 02  03  04   richting 05 tot Cafe Soranus (lengte 5,8 km) 8210. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Boukoul Cafe Soranus: Cafe Soranus 04  19 20 21 17 18  91  84  83  82  09 76   74 70  71  75  10  11 07  06 05  richting 04 tot Soranus (lengte 10,6 km) 8215. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Boukoul Cafe Soranus: Cafe Soranus 05  06 35 50  51 52 01 67 02  03 04  19 20 21 17 18  91  84  83  82  09 76  74 70  71  75  10   11 07  06 05 richting 04 tot Soranus (lengte 15,2 km) 8220. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Boukoul Cafe Soranus: Cafe Soranus 05  06 35 50  51 52 01 67 02  03 04  19 20 21 17 18  91  84  83  82  09  77 78  42 49 73 72 74  70  71  75  10  11 07  06 05 richting 04 tot Soranus (lengte 18,0 km)
PRINT: (Gebruik CTR + P toets)
Site Navigation
MyWebsite.com
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem