Made with MAGIX by Mat Maessen
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
Terug
9305. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Afferden Mariakapel: Startbord 64 56  57  58  59  54  53  05 52  richting 64 tot Startbord (lengte 5,5 km) 9310. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Afferden Mariakapel: Startbord 64 53 54 60 59  58  20  25  26  22  21  62  61   48  49 51  05  52 richting 64 tot Startbord (lengte 11,3 km) 9315. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Afferden Mariakapel: Startbord 64 56 57 58 59  54  60  59  58  20  25  26  22   21  62 61  48  49 51 05  52  richting 64 tot Startbord (lengte 14,8 km)
PRINT: (Gebruik CTR + P toets)
Site Navigation
MyWebsite.com
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem