Made with MAGIX by Mat Maessen
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
6706. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Baexem Cafe- Restaurant de Oude Smidse: Oude Smidse - 86 - 85 - 84 - 80 - 55 - 54 - 82 - 83 - 86 - Oude Smidse (lengte 5,9 km) 6710. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Baexem Cafe- Restaurant de Oude Smidse: Oude Smidse - 88 - 15 - 21 - 22 - 23 - 17 - 18 - 55 - 54 - 53 - 13 - 12 - 11 - 87 - 74 - 85 - 86 - Oude Smidse (lengte 9,6 km) 6713. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Baexem Cafe- Restaurant de Oude Smidse: Oude Smidse - 88 - 15 - 21 - 22 - 23 - 17 – 18 - 19 – 24 – 28 – 29 – 41 – 60 - 55 - 54 – 53 – 13 – 12 – 10 – 88 - richting 86 tot Oude Smidse (lengte 12,6 km)
PRINT: (Gebruik CTR + P toets)
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.