Made with MAGIX by Mat Maessen
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
De wandelmarkering in de provincie Noord-Brabant is overal dezelfde. Op diverse startpunten en langs de routes komen borden met de routekaarten, de knooppunten en gebiedsinformatie voor. Ook wordt er in de provincie Noord-Brabant gebruik gemaakt van zogenaamde Natuurpoorten een startplaats met ruime parkeermogelijkheid en vele wandel- en fietsvoorzieningen. De wandelknooppunten zijn allen gelijk. De wandelknooppunten zijn altijd dezelfde paaltjes waarop de verwijzingen naar andere wandelknooppunten duidelijk zijn aangegeven. De markeringen zijn allemaal groen en geel. Onderweg wijzen de groen-gele markeringen op paaltjes of middels stickers de weg van wandelknooppunt naar wandelknooppunt. Een voorbeeld van 42 naar 78:

Hoe werkt het wandelnetwerk in Noord-Brabant?

Belangrijk om te weten over de wandelroutes op deze website

De startpunten van de wandelroutes op deze website zijn zodanig geselecteerd dat er altijd horeca in de buurt is en dat er bijna altijd voldoende mogelijkheid is om Uw auto te parkeren. Vanaf deze startpunten kunt U kiezen uit ten minste 3 wandelroutes met een afstand tussen de 5 en 20 kilometer. Per wandelroute wordt aangegeven wanneer U verder nog horeca kunt verwachten. Alle gepubliceerde wandelroutes zijn door mij met de wijzers van de klok gelopen. Aangezien een wandelnetwerk tweezijdig is bewegwijzerd is het ook mogelijk de wandelroute andersom te lopen. Natuurlijk kunt U ook gewoon Uw eigen wandelroute middels wandelknooppunten samenstellen. Die keuze is aan U als wandelaar zelf. Alle wandelroutes zijn door mij gelopen en geconstateerde knelpunten zijn aan de beheerder van het wandelnetwerk doorgegeven. De samensteller van deze site is echter niet verantwoordelijk voor het beheer van het wandelnetwerk. Onder de kop “Bijzonderheden wandelroute” kunt U dit soort knelpunten lezen. Desondanks bestaat natuurlijk altijd de kans dat routemarkeringen tijdens Uw bezoek ontbreken/niet zichtbaar zijn. U kunt dit melden bij de beheerder van het wandelnetwerk. In Noord-Brabant is dat hier bij het meldpunt Routebureau Noord-Brabant. Bij natte omstandigheden zijn de laarzenpaden (op plattegronden als blauw aangegeven) vaak erg drassig en is het dragen van waterdichte wandelschoenen of laarzen zeer wel aan te bevelen. Dit kan natuurlijk ook gelden voor de onverharde paden. Bij elke wandelroute kunt U lezen wat het percentage verhard/onverhard is. Een route die voor minimaal 2/3 gedeelte over onverharde paden loopt wordt aangeduid als GROENE ROUTE. De door mij als MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTES gekenmerkte wandelroutes zijn allen ten minste 12 kilometer lang en gaan ook voor minimaal 2/3 over onverharde paden. Dit zijn ideale wandelroutes voor de natuurliefhebber die het liefst over rustige onverharde paden loopt. Hondenliefhebbers dienen de regels met betrekking tot het aanlijnen van honden in acht te nemen. In sommige gebieden komen grazers voor zoals runderen en schapen. Houd gepaste afstand en voer ze niet. U bent in de vele natuurgebieden zeer welkom. Gedraag U als gast en houdt U aan de spelregels van de natuurbeheerder. Mocht een gedeelte van een wandelroute niet toegankelijk zijn voor honden, dan staat dat onder de kop “Bijzonderheden wandelroute” vermeld. Verder is het raadzaam om een wandelkaart van het wandelnetwerk mee te nemen. Ik ben van mening dat het knooppuntensysteem ook zonder kaart te lopen zou moeten zijn. Let bij elke kruising of T-splitsing goed op of er zich geen markering bevindt. Soms staan deze markeringen enigszins van de splitsing af of aan de overzijde van de weg. Desondanks kan het voorkomen dat U een markering over het hoofd ziet, de situatie misschien onduidelijk is of dat er zelfs een markering ontbreekt. Een wandelkaart van het wandelnetwerk biedt dan vaak uitsluitsel. Van bijna alle wandelnetwerken in Noord-Brabant zijn goede wandelkaarten hier verkrijgbaar. Veel wandelplezier! Mat Maessen samensteller van deze wandelwebsite
Het wandelnetwerk in Noord-Brabant laat U genieten van de Brabantse natuur en cultuur
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

1.

Belangrijk

om te weten