Made with MAGIX by Mat Maessen

32. Wandelen in Reuver

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 11 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Restaurant de Witte Stein te Reuver. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 31 op de hoek van de Keulseweg en de Prinsendijk vlakbij de Witte Stein. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de Witte Stein. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Reuver de Witte Stein

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Reuver van 11 kilometer

31 - 32 - 30 - 75 - 76 - 77 - 21 - 01 - 02 - 03 - 04 - 23 - 20 - 16 - 22 - 18 - 78 - 31 (lengte 11,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Reuver van 15 kilometer

Naar Google Maps Naar Google Maps
De Witte Stein Keulseweg 193 5953 HJ Reuver www.dewittestein.nl

Wandelroute vanuit Reuver van 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 31 op de hoek van de Keulseweg en de Prinsendijk vlakbij de Witte Stein. U loopt over de Prinsendijk langs de Duitse grens in de richting van wandelknooppunt 32. Door een afwisselend landschap van bos- en veldwegen wandelt U door het buitengebied van Reuver terug naar het startpunt bij de Witte Stein. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Naar Google Maps Naar Google Maps
31 - 32 - 36 - 35 - 34 - 25 - 24 - 26 - 33 - 30 - 75 - 76 - 77 - 21 - 01 - 02 - 03 - 04 - 23 - 20 - 16 - 22 - 18 - 78 - 31 (lengte 15,2 km)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 31 op de hoek van de Keulseweg en de Prinsendijk vlakbij de Witte Stein. U loopt over de Prinsendijk langs de Duitse grens in de richting van wandelknooppunt 32. Door een afwisselend landschap van bos- en veldwegen wandelt U door het buitengebied van Reuver. Daarna wandelt U over de Polderweg naar Belfeld. U passeert de Mariahoeve en Ezelboerderij ’t Jaegershoes. Daarna loopt U langs de voormalige Maalbekermolen en DroomPark Maasduinen. Vervolgens wandelt U door het licht geaccidenteerde natuurgebied van de Holtmuhle. Ten slotte loopt U steeds langs de Duitse Grens en het Brachter Wald terug naar de Witte Stein in het buitengebied van Reuver. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 en 10 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 31 op de hoek van de Keulseweg en de Prinsendijk vlakbij de Witte Stein. U loopt over de Prinsendijk langs de Duitse grens in de richting van wandelknooppunt 32. Via de Polderweg wandelt U naar Belfeld. U passeert de Mariahoeve en Ezelboerderij ’t Jaegershoes. Daarna loopt U langs de voormalige Maalbekermolen en DroomPark Maasduinen. Vervolgens wandelt U door het licht geaccidenteerde natuurgebied van de Holtmuhle. Ten slotte loopt U steeds langs de Duitse Grens en het Brachter Wald terug naar de Witte Stein in het buitengebied van Reuver. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
31 - 32 - 36 - 35 - 34 - 25 - 24 - 26 - 33 - 30 - 75 - 78 - 31 (lengte 6,3 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Beesel en Wandelnetwerk Venlo
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

32. Wandelen in Reuver

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 11 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Restaurant de Witte Stein te Reuver. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 31 op de hoek van de Keulseweg en de Prinsendijk vlakbij de Witte Stein. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de Witte Stein. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 31 op de hoek van de Keulseweg en de Prinsendijk vlakbij de Witte Stein. U loopt over de Prinsendijk langs de Duitse grens in de richting van wandelknooppunt 32. Door een afwisselend landschap van bos- en veldwegen wandelt U door het buitengebied van Reuver terug naar het startpunt bij de Witte Stein. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 31 op de hoek van de Keulseweg en de Prinsendijk vlakbij de Witte Stein. U loopt over de Prinsendijk langs de Duitse grens in de richting van wandelknooppunt 32. Via de Polderweg wandelt U naar Belfeld. U passeert de Mariahoeve en Ezelboerderij ’t Jaegershoes. Daarna loopt U langs de voormalige Maalbekermolen en DroomPark Maasduinen. Vervolgens wandelt U door het licht geaccidenteerde natuurgebied van de Holtmuhle. Ten slotte loopt U steeds langs de Duitse Grens en het Brachter Wald terug naar de Witte Stein in het buitengebied van Reuver. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
3206. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venlo startplaats Reuver Restaurant de Witte Stein: 31 - 32 - 36 - 35 - 34 - 25 - 24 - 26 - 33 - 30 - 75 - 78 - 31 (lengte 6,3 km) 3211. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venlo startplaats Reuver Restaurant de Witte Stein: 31 - 32 - 30 - 75 - 76 - 77 - 21 - 01 - 02 - 03 - 04 - 23 - 20 - 16 - 22 - 18 - 78 - 31 (lengte 11,4 km) 3215. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venlo startplaats Reuver Restaurant de Witte Stein: 31 - 32 - 36 - 35 - 34 - 25 - 24 - 26 - 33 - 30 - 75 - 76 - 77 - 21 - 01 - 02 - 03 - 04 - 23 - 20 - 16 - 22 - 18 - 78 - 31 (lengte 15,2 km)
Korte beschrijving wandelroute 3206 Reuver Korte beschrijving wandelroute 3211 Reuver Korte beschrijving wandelroute 3215 Reuver
De wandelroute start bij wandelknooppunt 31 op de hoek van de Keulseweg en de Prinsendijk vlakbij de Witte Stein. U loopt over de Prinsendijk langs de Duitse grens in de richting van wandelknooppunt 32. Door een afwisselend landschap van bos- en veldwegen wandelt U door het buitengebied van Reuver. Daarna wandelt U over de Polderweg naar Belfeld. U passeert de Mariahoeve en Ezelboerderij ’t Jaegershoes. Daarna loopt U langs de voormalige Maalbekermolen en DroomPark Maasduinen. Vervolgens wandelt U door het licht geaccidenteerde natuurgebied van de Holtmuhle. Ten slotte loopt U steeds langs de Duitse Grens en het Brachter Wald terug naar de Witte Stein in het buitengebied van Reuver. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 en 10 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes