Made with MAGIX by Mat Maessen

Wandelnetwerk Leudal

Deze pagina geeft U informatie over het wandelnetwerk in de gemeente Leudal. De gemeente Leudal bestaat uit de volgende kernen: Baexem, Buggenum, Ell, Grathem, Haelen, Haler, Heibloem, Heythuysen, Horn, Hunsel, Ittervoort, Kelpen-Oler, Neer, Neeritter, Nunhem en Roggel. Hier vindt U toeristische informatie over de gemeente Leudal. In augustus 2011 werd het wandelroutenetwerk Leudal geopend. In de eerste fase werden ongeveer 160 kilometer aaneengesloten wandelroutes uitgezet. Het netwerk bestond uit ongeveer 150 wandelknooppunten in Roggel, Heibloem, Neer en Buggenum. In april 2015 is de tweede fase van het wandelnetwerk Leudal afgerond. Totaal bestaat het netwerk nu uit ongeveer 520 kilometer tweezijdig bewegwijzerde aaneengesloten wandelroutes. De markeringen zijn gele pijlen in een rood kader. De wandelkaart van het wandelnetwerk Leudal is hier verkrijgbaar.
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

Wandelnetwerk Leudal

Deze pagina geeft U informatie over het wandelnetwerk in de gemeente Leudal. De gemeente Leudal bestaat uit de volgende kernen: Baexem, Buggenum, Ell, Grathem, Haelen, Haler, Heibloem, Heythuysen, Horn, Hunsel, Ittervoort, Kelpen-Oler, Neer, Neeritter, Nunhem en Roggel. Hier vindt U toeristische informatie over de gemeente Leudal. In augustus 2011 werd het wandelroutenetwerk Leudal geopend. In de eerste fase werden ongeveer 160 kilometer aaneengesloten wandelroutes uitgezet. Het netwerk bestond uit ongeveer 150 wandelknooppunten in Roggel, Heibloem, Neer en Buggenum. In april 2015 is de tweede fase van het wandelnetwerk Leudal afgerond. Totaal bestaat het netwerk nu uit ongeveer 520 kilometer tweezijdig bewegwijzerde aaneengesloten wandelroutes. De markeringen zijn gele pijlen in een rood kader. De wandelkaart van het wandelnetwerk Leudal is hier verkrijgbaar.

Gemeente Leudal

De gemeente Leudal bestaat uit de volgende kernen: Baexem, Buggenum, Ell, Grathem, Haelen, Haler, Heibloem, Heythuysen, Horn, Hunsel, Ittervoort, Kelpen- Oler, Neer, Neeritter, Nunhem en Roggel. Meer toeristische informatie over de gemeente Leudal vindt U hier

Wandelnetwerk Leudal

In augustus 2011 werd het wandelroutenetwerk Leudal geopend. In de eerste fase werden ongeveer 160 kilometer aaneengesloten wandelroutes uitgezet. Het netwerk bestond uit ongeveer 150 wandelknooppunten in Roggel, Heibloem, Neer en Buggenum. In april 2015 is de tweede fase van het wandelnetwerk Leudal afgerond. Totaal bestaat het netwerk nu uit ongeveer 520 kilometer tweezijdig bewegwijzerde aaneengesloten wandelroutes. De markeringen zijn gele pijlen in een rood kader.

Bezoekerscentrum Leudal

Roggelseweg 58 6081 NP Haelen tel : 0475 - 49 70 10

Bezoekerscentrum Leudal

Roggelseweg 58 6081 NP Haelen tel : 0475 - 49 70 10

Vrijmarkt in Heythuysen

Een van de bekendste evenementen in de gemeente Leudal is de vrijmarkt in Heythuysen op de eerste zondag in de maand mei. Andere belangrijke jaarlijkse evenementen in de gemeente Leudal zijn: de Kunst en Jaarmarkt in augustus in Heythuysen, Autocross in september in Haler en de motorzegening op hemelvaartsdag in Roggel.

Het Leudal

Het Leudal tussen Roggel, Neer en Haelen is een van de belangrijkste

natuurgebieden in de gemeente Leudal. Andere belangrijke natuurgebieden in

de gemeente Leudal zijn: de bossen van Waterbloem in Heibloem,

Natuurgebied Exaten in Baexem, Heioord in Neeritter en Keversbroek in

Kelpen-Oler.