Made with MAGIX by Mat Maessen

20. Wandelen in Helden

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11, 16 of 18 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Restaurant Op d’n Berg in Helden Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 28 vlak bij de dierenweide en het monument MH17. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Restaurant Op d’n Berg. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Helden Restaurant Op d’n Berg

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Helden van 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 28. Wandelknooppunt 28 ligt op het einde van de verharding van de weg die naar het Restaurant Op d’n Berg voert. Vanaf wandelknooppunt 28 loopt U verder in de richting van wandelknooppunt 64 langs het monument ter nagedachtenis aan de familie Hally slachtoffers van de MH17-ramp. Daarna wandelt U steeds door het aantrekkelijke bosgebied van de Heldense Bossen. U loopt langs de camping de Heldense Bossen om uiteindelijk weer bij Restaurant Op d’n Berg te eindigen. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
28 - 64 - 29 - 26 - 27 - 31 - 66 - 65 - 60 - 64 - 28 (lengte 4,6 km)

Wandelroute vanuit Helden van 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 28. Wandelknooppunt 28 ligt op het einde van de verharding van de weg die naar het Restaurant Op d’n Berg voert. Vanaf wandelknooppunt 28 loopt U verder in de richting van wandelknooppunt 15. U wandelt door de gevarieerde Heldense Bossen. Verderop loopt U langs de Blokhut en passeert Kerkeböske en de voetbalvelden. Nadat U de Baarloseweg bent overgestoken wandelt U langs de Kwistbeek. U passeert de Onderse Schans. Vervolgens wandelt U om visvijver Breeërpeel. Nadat U de Kwistbeek en de Baarloseweg weer bent overgestoken loopt U richting Heldense Bossen. U wandelt verder door de gevarieerde Heldense Bossen en om camping de Heldense Bossen. Tenslotte eindigt U weer bij het startpunt bij Restaurant Op d’n Berg. Horeca vlakbij start en finish en alleen na ongeveer 2 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
28 - 15 - 13 - 10 - 11 - 88 - 89 - 83 - 92 - 90 - 91 - 93 - 96 - 95 - 22 - 25 - 27 - 26 - 29 - 65 - 60 - 64 - 28 (lengte 11,0 km)

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE HELDEN

Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Restaurant Op d'n Berg De Heldense Bossen 4 Helden www.restaurantopdenberg.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 28. Wandelknooppunt 28 ligt op het einde van de verharding van de weg die naar het Restaurant Op d’n Berg voert. Vanaf wandelknooppunt 28 loopt U verder in de richting van wandelknooppunt 15. U wandelt daarna steeds door de gevarieerde Heldense Bossen. U passeert Golfbaan Landgoed Eyckenduyn en Camping Hanssenhof. Bij Bovensbos passeert U het monument Onderduikerskamp Bovensbos. U volgt een kronkelend bospad door Bovensbos en komt op de Keuperheide, een afwisseling van dennenbossen en kleinschalig akkerland. Daarna wandelt U naar het centrum van Helden. U passeert de Lambertuskerk en loopt over het mooie Mariaplein naar Kerkeböske, een voormalig klooster. Nadat U de Baarloseweg bent overgestoken loopt U langs de Kwistbeek. U passeert de Onderse Schans. Vervolgens wandelt U langs visvijver Breeerpeel. Nadat U de Kwistbeek en de Baarloseweg weer bent overgestoken loopt U richting Heldense Bossen. U wandelt verder door de gevarieerde Heldense Bossen en om camping de Heldense Bossen. Ten slotte eindigt U weer bij het startpunt bij Restaurant Op d’n Berg. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
28 - 15 - 18 - 17 - 50 - 53 - 44 - 16 - 76 - 10 - 11 - 88 - 89 - 83 - 92 - 90 - 91 - 93 - 96 - 95 - 22 - 25 - 27 - 26 - 29 - 65 - 60 - 64 - 28 (lengte 15,9 km)
Bij nat weer is het laarzenpad langs de Kwistbeek drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.

Wandelroute vanuit Helden van 18 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 28. Wandelknooppunt 28 ligt op het einde van de verharding van de weg die naar het Restaurant Op d’n Berg voert. Vanaf wandelknooppunt 28 loopt U verder in de richting van wandelknooppunt 19. U wandelt steeds door de gevarieerde Heldense Bossen. U loopt om Boerderijcamping Bovensbos. Verderop passeert U de Lankert. Daarna wandelt U langs het Afwateringskanaal. U passeert de Sluis, de Helenahoeve en Restaurant de Belaeving. U loopt verder over de Keuperheide naar Helden. In het centrum van Helden passeert U de Lambertuskerk, het mooie Mariaplein en Kerkeböske, een voormalig klooster. Daarna wandelt U steeds door het bosgebied van de Heldense Bossen. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij het startpunt bij Restaurant Op d’n Berg. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 8,12 en 14 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
28 - 19 – 52 – 51 – 55 – 54 – 66 – 63 – 81 – 76 – 75 – 74 – 73 – 70 – 42 – 43 – 71 – 72 – 80 – 44 – 16 – 76 – 10 – 13 – 15 – 28 – 64 – 29 – 26 – 27 – 31 – 66 – 65 – 60 – 64 – 28 (lengte 18,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Peel en Maas
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

20. Wandelen in Helden

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11, 16 of 18 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Restaurant Op d’n Berg in Helden Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 28 vlak bij de dierenweide en het monument MH17. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Restaurant Op d’n Berg. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 28. Wandelknooppunt 28 ligt op het einde van de verharding van de weg die naar het Restaurant Op d’n Berg voert. Vanaf wandelknooppunt 28 loopt U verder in de richting van wandelknooppunt 64 langs het monument voor de familie Hally slachtoffers van de MH17-ramp. Daarna wandelt U steeds door het aantrekkelijke bosgebied van de Heldense Bossen. U loopt langs de camping de Heldense Bossen om uiteindelijk weer bij Restaurant Op d’n Berg te eindigen. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 28. Wandelknooppunt 28 ligt op het einde van de verharding van de weg die naar het Restaurant Op d’n Berg voert. Vanaf wandelknooppunt 28 loopt U verder in de richting van wandelknooppunt 15. U wandelt door de gevarieerde Heldense Bossen. Verderop loopt U langs de Blokhut en passeert Kerkeböske en de voetbalvelden. Nadat U de Baarloseweg bent overgestoken wandelt U langs de Kwistbeek. U passeert de Onderse Schans. Vervolgens wandelt U om visvijver Breeërpeel. Nadat U de Kwistbeek en de Baarloseweg weer bent overgestoken loopt U richting Heldense Bossen. U wandelt verder door de gevarieerde Heldense Bossen en om camping de Heldense Bossen. Ten slotte eindigt U weer bij het startpunt bij Restaurant Op d’n Berg. Horeca vlakbij start en finish en alleen na ongeveer 2 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 28. Wandelknooppunt 28 ligt op het einde van de verharding van de weg die naar het Restaurant Op d’n Berg voert. Vanaf wandelknooppunt 28 loopt U verder in de richting van wandelknooppunt 19. U wandelt steeds door de gevarieerde Heldense Bossen. U loopt om Boerderijcamping Bovensbos. Verderop passeert U de Lankert. Daarna wandelt U langs het Afwateringskanaal. U passeert de Sluis, de Helenahoeve en Restaurant de Belaeving. U loopt verder over de Keuperheide naar Helden. In het centrum van Helden passeert U de Lambertuskerk, het mooie Mariaplein en Kerkeböske, een voormalig klooster. Daarna wandelt U steeds door het bosgebied van de Heldense Bossen. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij het startpunt bij Restaurant Op d’n Berg. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 8,12 en 14 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 2005 Helden Korte beschrijving wandelroute 2011 Helden Korte beschrijving wandelroute 2016 Helden
De wandelroute start bij wandelknooppunt 28. Wandelknooppunt 28 ligt op het einde van de verharding van de weg die naar het Restaurant Op d’n Berg voert. Vanaf wandelknooppunt 28 loopt U verder in de richting van wandelknooppunt 15. U wandelt door de gevarieerde Heldense Bossen. Verderop loopt U langs de Blokhut en passeert Kerkeböske. Vervolgens loopt U langs de Kesselseweg en passeert Eyckenduyn. De wandelroute gaat verder door de Heldense Bossen. Bij Bovensbos passeert U het monument Onderduikerskamp Bovensbos. U volgt een kronkelend pad door Bovensbos en komt op de Keuperheide een afwisseling van dennenbossen en kleinschalig akkerland. In Helden wandelt U langs de Lambertuskerk en over het mooie Mariaplein naar Kerkeböske, een voormalig klooster. Nadat U de Baarloseweg bent overgestoken loopt U langs de Kwistbeek. U passeert de Onderse Schans. Vervolgens wandelt U om visvijver Breeerpeel. Nadat U de Kwistbeek en de Baarloseweg weer bent overgestoken loopt U richting Heldense Bossen. U wandelt verder door de gevarieerde Heldense Bossen en om camping de Heldense Bossen. Ten slotte eindigt U weer bij het startpunt bij Restaurant Op d’n Berg. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 2 en 7 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 2018 Helden
2005. Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas startplaats Helden Restaurant Op d’n Berg: 28 - 64 - 29 - 26 - 27 - 31 - 66 - 65 - 60 - 64 - 28 (lengte 4,6 km) 2011. Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas startplaats Helden Restaurant Op d’n Berg: 28 - 15 - 13 - 10 - 11 - 88 - 89 - 83 - 92 - 90 - 91 - 93 - 96 - 95 - 22 - 25 - 27 - 26 - 29 - 65 - 60 - 64 - 28 (lengte 11,0 km) 2016. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © HELDEN startplaats Helden Restaurant Op d’n Berg: 28 - 15 - 18 - 17 - 50 - 53 - 44 - 16 - 76 - 10 - 11 - 88 - 89 - 83 - 92 - 90 - 91 - 93 - 96 - 95 - 22 - 25 - 27 - 26 - 29 - 65 - 60 - 64 - 28 (lengte 15,9 km) 2018. Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas startplaats Helden Restaurant Op d’n Berg: 28 - 19 – 52 – 51 – 55 – 54 – 66 – 63 – 81 – 76 – 75 – 74 – 73 – 70 – 42 – 43 – 71 – 72 – 80 – 44 – 16 – 76 – 10 – 13 – 15 – 28 – 64 – 29 – 26 – 27 – 31 – 66 – 65 – 60 – 64 – 28 (lengte 18,3 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes