Made with MAGIX by Mat Maessen

85. Wandelen in Herten

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 12 en 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Restaurant de Oolderhof aan de Broekstraat 35 te Herten-Ool. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij de wandelmarkering op de hoek van de Broekstraat en de Groeneweg. De 3 grote parkeerplaatsen van Oolderhof zijn uitsluitend voor gasten van Oolderhof. Alternatieve gratis parkeerplaats bij Isabellegriend. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Herten-Ool Oolderhof

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Herten van 5 kilometer

De wandelroute start bij de wandelmarkering op de hoek van de Broekstraat en de Groeneweg in Herten-Ool. U loopt door de Broekstraat langs de ingang van Restaurant Oolderhof in de richting van wandelknooppunt 98. U wandelt langs de Oolderplas en passeert het surfstrand en Oolderhof. U volgt de Maasstraat steeds rechtdoor en passeert Marina Oolderhuuske. Verderop volgt U de Schoolstraat en passeert de jachthavens de Rosslag en Hertha. Daarna wandelt U door het centrum van Herten en passeert de Heilige Michaelkerk. Vervolgens komt U in Merum en gaat U rechtsaf bij de Gaasbemt. Daarna wandelt U langs woonwijk de Oolderveste. Vervolgens loopt U over de dijk langs de wijk het Ommeland. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Windsurfcenter Roermond en Restaurant Oolderhof. Horeca bij start en finish. (85% verhard – 15% onverhard)
Oolderhof – 98 - 55 - 56 - 97 – richting 98 tot Oolderhof (lengte 5,3 km)

Wandelroute vanuit Herten van 12 kilometer

De wandelroute start bij de wandelmarkering op de hoek van de Broekstraat en de Groeneweg in Herten-Ool. U loopt door de Broekstraat langs de ingang van Restaurant Oolderhof in de richting van wandelknooppunt 98. U wandelt langs de Oolderplas en passeert het surfstrand en Oolderhof. U volgt de Maasstraat steeds rechtdoor en passeert Marina Oolderhuuske. Verderop volgt U de Schoolstraat en passeert de jachthavens de Rosslag en Hertha. Daarna loopt U door het centrum van Herten en passeert de Heilige Michaelkerk. U volgt het Kerkpad richting wandelknooppunt 54. U wandelt daarna langs de Maasplassen en passeert Botenopslag Schepenkring. U volgt het fietspad over de Hambeek. Daarna loopt U door het klaphek en volgt het natuur- en leerpad Hammerveld-Oost langs de Roer. Nadat U de stuw de Hoge Bat bent gepasseerd loopt U verder langs de Hambeek. Na de loopbrug over de Hambeek wandelt U door de wijk Hattem. Verderop steekt U de drukke Maastrichterweg over. Bij wandelknooppunt 53 gaat U rechtsaf langs het Nationaal Herdenkingspark in de richting van Kasteeltje Hattem. Vervolgens wandelt U door het Natuurpark Hattem. Bij de drukke Leropperweg volgt U het fietspad rechts. U steekt daarna het spoor over en aan het eind gaat U bij de drukke Rijksweg over het fietspad naar links. Vervolgens steekt U de drukke Rijksweg over en loopt eerst door Herten en daarna door Merum. Daarna wandelt U langs woonwijk de Oolderveste. Vervolgens loopt U over de dijk langs de wijk het Ommeland. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Windsurfcenter Roermond en Restaurant Oolderhof. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 en 6 kilometer. (75% verhard – 25% onverhard)
Oolderhof – 98 - 55 – 54 – 51 – 53 – 58 – 57 - 56 - 97 – richting 98 tot Oolderhof (lengte 11,7 km)

Wandelroute vanuit Herten van 14 kilometer

De wandelroute start bij de wandelmarkering op de hoek van de Broekstraat en de Groeneweg in Herten-Ool. U loopt door de Broekstraat langs de ingang van Restaurant Oolderhof in de richting van wandelknooppunt 98. U wandelt langs de Oolderplas en passeert het surfstrand en Oolderhof. U volgt de Maasstraat steeds rechtdoor en passeert Marina Oolderhuuske. Verderop volgt U de Schoolstraat en passeert de jachthavens de Rosslag en Hertha. Daarna loopt U door het centrum van Herten en passeert de Heilige Michaelkerk. U volgt het Kerkpad richting wandelknooppunt 54. U wandelt daarna langs de Maasplassen en passeert Botenopslag Schepenkring. U volgt het fietspad over de Hambeek. Daarna loopt U door het klaphek en volgt het natuur- en leerpad Hammerveld-Oost langs de Roer. Nadat U de stuw de Hoge Bat bent gepasseerd loopt U verder langs de Hambeek. Na de loopbrug over de Hambeek wandelt U door de wijk Hattem. Verderop steekt U de drukke Maastrichterweg over. Bij wandelknooppunt 53 gaat U linksaf over de Hambeek. Na de passage om het tankstation gaat U over de Roer. Daarna neemt U het smalle steegje rechts. Bij wandelknooppunt 52 gaat U rechtsaf. U steekt het spoor over. Bij het kapelletje aan de Kapellerlaan neemt U het voetpad rechts. U loopt langs de Roer. Via de Pappelhof komt U bij Kapel In ’t Zand. Verderop passeert U de Galgenberg en volgt steeds de Heinsbergerweg. Bij wandelknooppunt 78 neemt U het fietspad rechts door het Natura 2000 gebied Roerdal. Nadat U de Roer bent overgestoken komt U bij de ingang van de Roertunnel (A73). Bij de drukke Leropperweg volgt U het fietspad rechts. U steekt het spoor over en aan het eind gaat U bij de drukke Rijksweg over het fietspad naar links. Verderop steekt U de drukke Rijksweg over en loopt door Herten en Merum. Daarna wandelt U langs woonwijk de Oolderveste. Vervolgens loopt U over de dijk langs de wijk het Ommeland. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Windsurfcenter Roermond en Restaurant Oolderhof. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 en 7 kilometer. (75% verhard – 25% onverhard)
Oolderhof – 98 - 55 - 54 - 51 - 53 - 52 - 79 - 78 - 59 - 58 - 57 - 56 - 97 – richting 98 tot Oolderhof (lengte 13,9 km)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Restaurant Oolderhof Broekstraat 35 6049 CJ Herten-Ool www.oolderhof.nl
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Roermond
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

85. Wandelen in Herten

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 12 en 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Restaurant de Oolderhof aan de Broekstraat 35 te Herten-Ool. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij de wandelmarkering op de hoek van de Broekstraat en de Groeneweg. De 3 grote parkeerplaatsen van Oolderhof zijn uitsluitend voor gasten van Oolderhof. Alternatieve gratis parkeerplaats bij Isabellegriend. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij de wandelmarkering op de hoek van de Broekstraat en de Groeneweg in Herten-Ool. U loopt door de Broekstraat langs de ingang van Restaurant Oolderhof in de richting van wandelknooppunt 98. U wandelt langs de Oolderplas en passeert het surfstrand en Oolderhof. U volgt de Maasstraat steeds rechtdoor en passeert Marina Oolderhuuske. Verderop volgt U de Schoolstraat en passeert de jachthavens de Rosslag en Hertha. Daarna wandelt U door het centrum van Herten en passeert de Heilige Michaelkerk. Vervolgens komt U in Merum en gaat U rechtsaf bij de Gaasbemt. Daarna wandelt U langs woonwijk de Oolderveste. Vervolgens loopt U over de dijk langs de wijk het Ommeland. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Windsurfcenter Roermond en Restaurant Oolderhof. Horeca bij start en finish. (85% verhard – 15% onverhard)
De wandelroute start bij de wandelmarkering op de hoek van de Broekstraat en de Groeneweg in Herten-Ool. U loopt door de Broekstraat langs de ingang van Restaurant Oolderhof in de richting van wandelknooppunt 98. U wandelt langs de Oolderplas en passeert het surfstrand en Oolderhof. U volgt de Maasstraat steeds rechtdoor en passeert Marina Oolderhuuske. Verderop volgt U de Schoolstraat en passeert de jachthavens de Rosslag en Hertha. Daarna loopt U door het centrum van Herten en passeert de Heilige Michaelkerk. U volgt het Kerkpad richting wandelknooppunt 54. U wandelt daarna langs de Maasplassen en passeert Botenopslag Schepenkring. U volgt het fietspad over de Hambeek. Daarna loopt U door het klaphek en volgt het natuur- en leerpad Hammerveld-Oost langs de Roer. Nadat U de stuw de Hoge Bat bent gepasseerd loopt U verder langs de Hambeek. Na de loopbrug over de Hambeek wandelt U door de wijk Hattem. Verderop steekt U de drukke Maastrichterweg over. Bij wandelknooppunt 53 gaat U rechtsaf langs het Nationaal Herdenkingspark in de richting van Kasteeltje Hattem. Vervolgens wandelt U door het Natuurpark Hattem. Bij de drukke Leropperweg volgt U het fietspad rechts. U steekt daarna het spoor over en aan het eind gaat U bij de drukke Rijksweg over het fietspad naar links. Vervolgens steekt U de drukke Rijksweg over en loopt eerst door Herten en daarna door Merum. Daarna wandelt U langs woonwijk de Oolderveste. Vervolgens loopt U over de dijk langs de wijk het Ommeland. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Windsurfcenter Roermond en Restaurant Oolderhof. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 en 6 kilometer. (75% verhard – 25% onverhard)
De wandelroute start bij de wandelmarkering op de hoek van de Broekstraat en de Groeneweg in Herten-Ool. U loopt door de Broekstraat langs de ingang van Restaurant Oolderhof in de richting van wandelknooppunt 98. U wandelt langs de Oolderplas en passeert het surfstrand en Oolderhof. U volgt de Maasstraat steeds rechtdoor en passeert Marina Oolderhuuske. Verderop volgt U de Schoolstraat en passeert de jachthavens de Rosslag en Hertha. Daarna loopt U door het centrum van Herten en passeert de Heilige Michaelkerk. U volgt het Kerkpad richting wandelknooppunt 54. U wandelt daarna langs de Maasplassen en passeert Botenopslag Schepenkring. U volgt het fietspad over de Hambeek. Daarna loopt U door het klaphek en volgt het natuur- en leerpad Hammerveld-Oost langs de Roer. Nadat U de stuw de Hoge Bat bent gepasseerd loopt U verder langs de Hambeek. Na de loopbrug over de Hambeek wandelt U door de wijk Hattem. Verderop steekt U de drukke Maastrichterweg over. Bij wandelknooppunt 53 gaat U linksaf over de Hambeek. Na de passage om het tankstation gaat U over de Roer. Daarna neemt U het smalle steegje rechts. Bij wandelknooppunt 52 gaat U rechtsaf. U steekt het spoor over. Bij het kapelletje aan de Kapellerlaan neemt U het voetpad rechts. U loopt langs de Roer. Via de Pappelhof komt U bij Kapel In ’t Zand. Verderop passeert U de Galgenberg en volgt steeds de Heinsbergerweg. Bij wandelknooppunt 78 neemt U het fietspad rechts door het Natura 2000 gebied Roerdal. Nadat U de Roer bent overgestoken komt U bij de ingang van de Roertunnel (A73). Bij de drukke Leropperweg volgt U het fietspad rechts. U steekt het spoor over en aan het eind gaat U bij de drukke Rijksweg over het fietspad naar links. Verderop steekt U de drukke Rijksweg over en loopt door Herten en Merum. Daarna wandelt U langs woonwijk de Oolderveste. Vervolgens loopt U over de dijk langs de wijk het Ommeland. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Windsurfcenter Roermond en Restaurant Oolderhof. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 en 7 kilometer. (75% verhard – 25% onverhard)
8505. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Herten-Ool Oolderhof: Oolderhof – 98 - 55 - 56 - 97 – richting 98 tot Oolderhof (lengte 5,3 km) 8512. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Herten-Ool Oolderhof: Oolderhof – 98 - 55 – 54 – 51 – 53 – 58 – 57 - 56 - 97 – richting 98 tot Oolderhof (lengte 11,7 km) 8514. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Herten-Ool Oolderhof: Oolderhof – 98 - 55 - 54 - 51 - 53 - 52 - 79 - 78 - 59 - 58 - 57 - 56 - 97 – richting 98 tot Oolderhof (lengte 13,9 km)
Korte beschrijving wandelroute 8505 Herten Korte beschrijving wandelroute 8512 Herten Korte beschrijving wandelroute 8514 Herten Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.