Made with MAGIX by Mat Maessen

Wandelnetwerk Weert Grenspark Kempen-Broek

Dit is de hoofdpagina over het wandelnetwerk in de gemeente Weert. Deze pagina geeft U informatie over het wandelnetwerk in deze gemeente. 
Home Wandelroutes in Limburg
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
In 2005 werd in Belgie al begonnen met het aanleggen van het wandelnetwerk GrensPark Kempen-Broek. Op diverse startplaatsen staan infoborden met verschillende wandelroutes (bv. Rode route, gele route, groene route). In de gemeente Weert staat zo’n bord o.a. in Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en Weert bij de IJzeren Man. Voor de bewegwijzering werd gebruik gemaakt van witte zeshoekige plaatjes waar gekleurde symbolen op staan. Door steeds de gekleurde symbolen te volgen maakt de wandelaar een ommetje. Deze ommetjes kruisen elkaar op sommige plaatsen. Daarom heeft men besloten om hier wandelwissels van te maken en de diverse plaatsen te nummeren. Op het paaltje staat dan ook een vierkantig wit plaatje met in een blauw kader het nummer van de wandelwissel. Echter zoals ik zelf heb mogen ervaren werkt dit systeem niet. De mogelijkheden om in het veld van wandelroute te kunnen wisselen zijn te beperkt en zonder kaart is het onmogelijk om je goed te kunnen orienteren. Mijn mening is dan ook om alleen gebruik te maken van de gekleurde ommetjes. Het gebruik van de wandelwissels is naar mijn mening geen goede reclame voor de wandelnetwerken in het algemeen. Daarom zal ik vooralsnog geen wandelroutes van het wandelnetwerk Weert publiceren.

Gemeente Weert

De gemeente Weert heeft een inwoneraantal van 49.497 (1 april 2016, bron: CBS). De gemeente Weert bestaat uit de volgende kernen: Weert, Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy. Meer toeristische informatie over de gemeente Weert en het Grenspark Kempen-Broek vindt U hier:

Wandelnetwerk Grenspark Kempen-

Broek

In juni 2005 werd het grensoverschrijdende wandelnetwerk Grenspark Kempen-Broek geopend. Het wandelnetwerk Grenspark Kempen-Broek bestaat voornamelijk uit tweezijdig bewegwijzerde wandelroutes. Dit netwerk ligt sinds 2009 ook in de gemeente Weert. Dit netwerk is echter niet gebaseerd op nummers, maar op ommetjes middels gekleurde symbolen in een wit zeshoekig bord bevestigd op houten paaltjes. Sinds 2016 zijn de onderlinge wandelroutes gekoppeld middels zogenaamde wandelwissels.  
Meer info
Weerterbos Het Weerterbos ten noord-westen van Weert is een van de belangrijkste natuurgebieden van de gemeente Weert. Andere belangrijke natuurgebieden in de gemeente Weert zijn: de Krang en Roukespeel nabij Swartbroek, de IJzeren Man en de Laurabossen ten zuiden van Weert, de Tungelerwallen ten westen van Tungelroy en de Stramprooierheide bij Stramproy.
Site Navigation
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem

Wandelnetwerk Weert

Grenspark Kempen-

Broek

Dit is de hoofdpagina over het wandelnetwerk in de gemeente Weert. Deze pagina geeft U informatie over het wandelnetwerk in deze gemeente. 
MyWebsite.com

Gemeente Venlo

De gemeente Venlo heeft een inwoneraantal van 100.381 (1 mei 2014, bron: CBS). De gemeente Venlo bestaat uit de volgende kernen: Venlo, Blerick, Tegelen, Belfeld, Arcen, Velden, Boekend, Hout-Blerick en Steyl.

Wandelnetwerk Venlo

In maart 2012 werd het wandelnetwerk Venlo geopend. Het wandelnetwerk

Venlo is in fases opgezet. In maart 2012 werd begonnen met het

wandelnetwerk Hout-Blerick. In 2013 werd dit wandelnetwerk opgenomen in

het wandelnetwerk Westmaas. Dit wandelnetwerk bestaat uit 75 kilometer

tweezijdig bewegwijzerde wandelroutes. Later dat jaar kwam daar bij het

wandelnetwerk Belfeld. Dit wandelnetwerk bestaat uit 40 kilometer

tweezijdig bewegwijzerde wandelroutes. In 2014 is men begonnen met een

uitreiding in Velden, Lomm en Arcen.

VVV Venlo

VVV Venlo agentschap Klaasstraat 17  (Boekhandel Koops) 5911 JN Venlo Tel: 077 - 354 38 00 Openingstijden Ma 09.30 - 18.00 uur Di  09.30 - 18.00 uur Wo 09.30 - 18.00 uur Do  09.30 - 21.00 uur Vr  09.30 - 18.00 uur Za  09.30 - 17.00 uur Zo  12.00 - 17.00 uur
Meer info

VVV Venlo

VVV Venlo agentschap Klaasstraat 17  (Boekhandel Koops) 5911 JN Venlo Tel: 077 - 354 38 00 Openingstijden Ma 09.30 - 18.00 uur Di  09.30 - 18.00 uur Wo 09.30 - 18.00 uur Do  09.30 - 21.00 uur Vr  09.30 - 18.00 uur Za  09.30 - 17.00 uur Zo  12.00 - 17.00 uur
Meer info

Brand Beer Boetezitting Venlo

Een van de bekendste evenementen in de gemeente Venlo is op carnavalszaterdag de Brand Beer Boetezitting in Venlo. Andere belangrijke jaarlijkse evenementen in de gemeente Venlo zijn: de Zomerparkfeesten in Venlo in augustus, de Venloop in Venlo in maart, de All American Day Tegelen in augustus, de Holland Koi Show in Arcen, Marcato Mondial in Blerick in september, de Ouverture in Venlo in september en het Zoks Festival in Blerick in juni.

Jammerdaalse Heide

De Jammerdaalse Heide in Venlo is een van de belangrijkste natuurgebieden

in de gemeente Venlo. Andere belangrijke natuurgebieden in de gemeente

Venlo zijn: de Groote Heide ten oosten van Venlo, de Crayelheide ten

oosten van Boekend, de Ravenvennen bij Venlo, de Romeinenwaard langs de

Maas bij Blerick en het Zwart Water en de Venkoelen noordelijk van Venlo.