Wandelnetwerk Asten
Made with MAGIX by Mat Maessen

302. Wandelen in Asten-Heusden

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 13 kilometer middels wandeelknooppunten vanaf Golfbaan het Woold in Asten-Heusden. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 83 op de hoek van de Gezandebaan en de Veluwsedijk in het buitengebied van Asten-Heusden. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Asten-Heusden Golfbaan het Woold

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Asten-Heusden van ongeveer 6 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 30206 Asten-Heusden
De wandelroute start bij wandelknooppunt 83 op de hoek van de Gezandebaan en de Veluwsedijk. U volgt de Gezandebaan in de richting van wandelknooppunt 19. De wandelroute gaat langs Golfbaan het Woold, Paardensportcentrum de Witte Vallei en Camping de Peelpoort. Daarna wandelt U door de bossen om visvijver de Witte Bergen en eindigt U tenslotte weer bij Golfbaan het Woold. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 30210 Asten-Heusden

Wandelroute vanuit Asten-Heusden van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 83 op de hoek van de Gezandebaan en de Veluwsedijk. U volgt de Gezandebaan in de richting van wandelknooppunt 19. U wandelt eerst door de bossen om visvijver de Witte Bergen. Daarna loopt U langs het stroomgebied van de Aa en langs de Eeuwelsche Beek. Vervolgens wandelt U om Biologische Boerderij Sumiran en volgt U het Verkespejke. Daarna loopt U door het dal van de Eeuwelse Beek langs Golfbaan het Woold en Gedenkbos Asten. Tenslotte wandelt U langs het terrein van de Golfbaan het Woold terug naar het startpunt. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Asten-Heusden van ongeveer 13 kilometer

Naar Google Maps Naar Google Maps Bijzonderheden wandelroutes 302 Asten-Heusden
start wandelroute
horeca wandelroute
Golfrestaurant Volentieri Gezandebaan 46a 5725 TN Asten-Heusden 0493 – 56 04 62 www.golfbaanhetwold.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 83 op de hoek van de Gezandebaan en de Veluwsedijk. U volgt de Gezandebaan in de richting van wandelknooppunt 19. U wandelt eerst door de bossen om visvijver de Witte Bergen. Daarna loopt U langs het stroomgebied van de Aa en langs de Eeuwelsche Beek. Vervolgens wandelt U langs Camping de Peel en Boerenhoeve Betsie’s Hof naar het centrum van Heusden. Bij wandelknooppunt 85 kunt U eventueel voor horeca eventueel even van de route afwijken door een stukje rechtdoor te gaan. Tenslotte wandelt U Heusden weer uit en loopt U langs het terrein van Golfbaan het Woold terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 10 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 30210 en 30213 volgt U na wandelknooppunt 40 met de bochten mee het brede graspad links langs de beek tot aan wandelknooppunt 42. .
Korte beschrijving wandelroute 30213 Asten-Heusden
83 - 19 - 18 - 14 – 15 – 17 - 19 - 83 (lengte 6,3 km)
83 - 19 – 17 – 15 – 49 – 40 – 42 – 43 – 62 – 78 – 60 – 63 – 48 – 65 – 23 - 83 (lengte 10,1 km)
83 - 19 - 17 – 15 – 49 - 40 - 42 – 43 – 62 - 78 – 60 - 80 – 81 – 79 - 85 - 86 - 87 – 65 – 23 - 83 (lengte 12,9 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

302. Wandelen in Asten-

Heusden

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 13 kilometer middels wandeelknooppunten vanaf Golfbaan het Woold in Asten- Heusden. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 83 op de hoek van de Gezandebaan en de Veluwsedijk in het buitengebied van Asten-Heusden. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 83 op de hoek van de Gezandebaan en de Veluwsedijk. U volgt de Gezandebaan in de richting van wandelknooppunt 19. De wandelroute gaat langs Golfbaan het Woold, Paardensportcentrum de Witte Vallei en Camping de Peelpoort. Daarna wandelt U door de bossen om visvijver de Witte Bergen en eindigt U tenslotte weer bij Golfbaan het Woold. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 83 op de hoek van de Gezandebaan en de Veluwsedijk. U volgt de Gezandebaan in de richting van wandelknooppunt 19. U wandelt eerst door de bossen om visvijver de Witte Bergen. Daarna loopt U langs het stroomgebied van de Aa en langs de Eeuwelsche Beek. Vervolgens wandelt U om Biologische Boerderij Sumiran en volgt U het Verkespejke. Daarna loopt U door het dal van de Eeuwelse Beek langs Golfbaan het Woold en Gedenkbos Asten. Tenslotte wandelt U langs het terrein van de Golfbaan het Woold terug naar het startpunt. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 83 op de hoek van de Gezandebaan en de Veluwsedijk. U volgt de Gezandebaan in de richting van wandelknooppunt 19. U wandelt eerst door de bossen om visvijver de Witte Bergen. Daarna loopt U langs het stroomgebied van de Aa en langs de Eeuwelsche Beek. Vervolgens wandelt U langs Camping de Peel en Boerenhoeve Betsie’s Hof naar het centrum van Heusden. Bij wandelknooppunt 85 kunt U eventueel voor horeca eventueel even van de route afwijken door een stukje rechtdoor te gaan. Tenslotte wandelt U Heusden weer uit en loopt U langs het terrein van Golfbaan het Woold terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 10 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 30206 Asten-Heusden Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 30210 Asten-Heusden Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 30213 Asten-Heusden Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
30206. Nummering wandelroute startplaats Asten-Heusden Golfbaan het Woold: 83 - 19 - 18 - 14 – 15 – 17 - 19 - 83 (lengte 6,3 km) 30210. Nummering wandelroute startplaats Asten-Heusden Golfbaan het Woold: 83 - 19 – 17 – 15 – 49 – 40 – 42 – 43 – 62 – 78 – 60 – 63 – 48 – 65 – 23 - 83 (lengte 10,1 km) 30213. Nummering wandelroute startplaats Asten-Heusden Golfbaan het Woold: 83 - 19 - 17 – 15 – 49 - 40 - 42 – 43 – 62 - 78 – 60 - 80 – 81 – 79 - 85 - 86 - 87 – 65 – 23 - 83 (lengte 12,9 km)