Wandelnetwerk Bergeijk
Made with MAGIX by Mat Maessen

343. Wandelen in Bergeijk

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Theater de Kattendans aan de Eerselsedijk in Bergeijk. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 47 aan de Eerselsedijk vlak voor de ingang van de parkeerplaats naar Theater de Kattendans. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Bergeijk Theater de Kattendans

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Bergeijk van ongeveer 5 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 34305 Bergeijk
De wandelroute start bij wandelknooppunt 47 aan de Eerselsedijk vlak voor de ingang van de parkeerplaats van Theater de Kattendans in Bergeijk. U volgt de Eerselsedijk in de richting van wandelknooppunt 57. Deze wandelroute voert U door de bebouwde kom van Bergeijk. U passeert de Nederlands Hervormde Kerk en diverse ontwerpen van Gerrit Rietveld. Verderop volgt U de Kerkstraat langs de Kapel Onze Lieve Vrouwe van Brabant. U passeert vervolgens de Sint Petrus Bandenkerk, het Gemeentehuis van Bergeijk en de Standaardmolen van Bergeijk. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Theater de Kattendans. Horeca vlakbij start en finish. (100% verhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 34311 Bergeijk

Wandelroute vanuit Bergeijk van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 47 aan de Eerselsedijk vlak voor de ingang van de parkeerplaats van Theater de Kattendans in Bergeijk. U volgt de Eerselsedijk in de richting van wandelknooppunt 57. Deze wandelroute voert U eerst door de bebouwde kom van Bergeijk. U passeert de Nederlands Hervormde Kerk en diverse ontwerpen van Gerrit Rietveld. Vervolgens wandelt U door de bosrijke omgeving van Bergeijk richting Westerhoven. Via het dal van de Keersop wandelt U weer terug naar Bergeijk. In natuurgebied het Luchtkasteel passeert U een helofytenfilter. In Bergeijk loopt U aan de Kerkstraat langs de Kapel Onze Lieve Vrouwe van Brabant. U passeert vervolgens de Sint Petrus Bandenkerk, het Gemeentehuis van Bergeijk en de Standaardmolen van Bergeijk. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Theater de Kattendans. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (75% verhard – 25% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Bergeijk van ongeveer 15 kilometer

Naar Google Maps Naar Google Maps Bijzonderheden wandelroutes 343 Bergeijk
start wandelroute
horeca wandelroute
Eddies Hotel Restaurant Hof 126-128 5571 CA Bergeijk 0497 – 57 55 01 www.eddies-hr.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 47 aan de Eerselsedijk vlak voor de ingang van de parkeerplaats van Theater de Kattendans in Bergeijk. U volgt de Eerselsedijk in de richting van wandelknooppunt 57. Deze wandelroute voert U eerst door de bebouwde kom van Bergeijk. U passeert de Nederlands Hervormde Kerk en diverse ontwerpen van Gerrit Rietveld. Vervolgens wandelt U door de bosrijke omgeving van Bergeijk richting Westerhoven. In Westerhoven passeert U de Sint Servatiuskerk. Via het dal van de Keersop en de Beekloop wandelt U langs de visvijvers weer terug naar Bergeijk. In natuurgebied het Luchtkasteel passeert U een helofytenfilter. In Bergeijk loopt U aan de Kerkstraat langs de Kapel Onze Lieve Vrouwe van Brabant. U passeert vervolgens de Sint Petrus Bandenkerk, het Gemeentehuis van Bergeijk en de Standaardmolen van Bergeijk. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Theater de Kattendans. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 11 kilometer. (65% verhard – 35% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Korte beschrijving wandelroute 34315 Bergeijk
47 – 57 – 50 – 44 – 45 – 46 – 47 (lengte 4,8 km)
47 – 57 – 56 – 52 – 51 – 40 – 50 – 44 – 45 – 46 – 47 (lengte 11,3 km)
47 – 57 – 56 – 05 – 54 – 53 – 52 – 51 – 40 – 50 – 44 – 45 – 46 – 47 (lengte 14,7 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

343. Wandelen in

Bergeijk

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Theater de Kattendans aan de Eerselsedijk in Bergeijk. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 47 aan de Eerselsedijk vlak voor de ingang van de parkeerplaats naar Theater de Kattendans. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 47 aan de Eerselsedijk vlak voor de ingang van de parkeerplaats van Theater de Kattendans in Bergeijk. U volgt de Eerselsedijk in de richting van wandelknooppunt 57. Deze wandelroute voert U door de bebouwde kom van Bergeijk. U passeert de Nederlands Hervormde Kerk en diverse ontwerpen van Gerrit Rietveld. Verderop volgt U de Kerkstraat langs de Kapel Onze Lieve Vrouwe van Brabant. U passeert vervolgens de Sint Petrus Bandenkerk, het Gemeentehuis van Bergeijk en de Standaardmolen van Bergeijk. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Theater de Kattendans. Horeca vlakbij start en finish. (100% verhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 47 aan de Eerselsedijk vlak voor de ingang van de parkeerplaats van Theater de Kattendans in Bergeijk. U volgt de Eerselsedijk in de richting van wandelknooppunt 57. Deze wandelroute voert U eerst door de bebouwde kom van Bergeijk. U passeert de Nederlands Hervormde Kerk en diverse ontwerpen van Gerrit Rietveld. Vervolgens wandelt U door de bosrijke omgeving van Bergeijk richting Westerhoven. Via het dal van de Keersop wandelt U weer terug naar Bergeijk. In natuurgebied het Luchtkasteel passeert U een helofytenfilter. In Bergeijk loopt U aan de Kerkstraat langs de Kapel Onze Lieve Vrouwe van Brabant. U passeert vervolgens de Sint Petrus Bandenkerk, het Gemeentehuis van Bergeijk en de Standaardmolen van Bergeijk. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Theater de Kattendans. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (75% verhard – 25% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 34305 Bergeijk Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 34311 Bergeijk Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 34315 Bergeijk
De wandelroute start bij wandelknooppunt 47 aan de Eerselsedijk vlak voor de ingang van de parkeerplaats van Theater de Kattendans in Bergeijk. U volgt de Eerselsedijk in de richting van wandelknooppunt 57. Deze wandelroute voert U eerst door de bebouwde kom van Bergeijk. U passeert de Nederlands Hervormde Kerk en diverse ontwerpen van Gerrit Rietveld. Vervolgens wandelt U door de bosrijke omgeving van Bergeijk richting Westerhoven. In Westerhoven passeert U de Sint Servatiuskerk. Via het dal van de Keersop en de Beekloop wandelt U langs de visvijvers weer terug naar Bergeijk. In natuurgebied het Luchtkasteel passeert U een helofytenfilter. In Bergeijk loopt U aan de Kerkstraat langs de Kapel Onze Lieve Vrouwe van Brabant. U passeert vervolgens de Sint Petrus Bandenkerk, het Gemeentehuis van Bergeijk en de Standaardmolen van Bergeijk. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Theater de Kattendans. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 11 kilometer. (65% verhard – 35% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
34305. Nummering wandelroute startplaats Bergeijk Theater de Kattendans: 47 – 57 – 50 – 44 – 45 – 46 – 47 (lengte 4,8 km) 34311. Nummering wandelroute startplaats Bergeijk Theater de Kattendans: 47 – 57 – 56 – 52 – 51 – 40 – 50 – 44 – 45 – 46 – 47 (lengte 11,3 km) 34315. Nummering wandelroute startplaats Bergeijk Theater de Kattendans: 47 – 57 – 56 – 05 – 54 – 53 – 52 – 51 – 40 – 50 – 44 – 45 – 46 – 47 (lengte 14,7 km)