Made with MAGIX by Mat Maessen

344. Wandelen in Westerhoven

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10, 15 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Sint Servatiuskerk in Westerhoven. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Bergeijk aan de Dorpstraat in Westerhoven. Dit is tegenover de Sint Servatiuskerk. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Westerhoven Sint Servatiuskerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Westerhoven van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergeijk aan de Dorpstraat in Westerhoven. U loopt langs de kerk door de Kerkstraat in de richting van wandelknooppunt 05. De route wisselt bos en open land met elkaar af. In het dal van de Keersop passeert U de Sint Valentinuskapel. Daarna wandelt U over de Breeputte langs Bungalowpark de Kempervennen. Ten slotte loopt U over de Oude Weerderdijk terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint Servatiuskerk. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Westerhoven van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergeijk aan de Dorpstraat in Westerhoven. U loopt door de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 54 bij de Provinciale weg. Via het dal van de Keersop en de Beekloop wandelt U over de Eeuwselsedijk richting Bergeijk. Daarna loopt U door de Enderbeemden. Nadat U de Keersop bent overgestoken wandelt U door natuurgebied het Luchtkasteel en passeert het helofytenfilter. Daarna loopt U door een bosrijke omgeving weer terug richting Westerhoven. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij de Sint-Servatiukerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (50% verhard – 50% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Westerhoven van ongeveer 15 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergeijk aan de Dorpstraat in Westerhoven. U loopt door de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 54 bij de Provinciale weg. Via het dal van de Keersop en de Beekloop wandelt U over rustige veldwegen door het Ganzenbroek richting Bergeijk. Via de Beekbrug steekt U de Beekloop over. U loopt verder door de bossen van de Enderheide. Daarna loopt U door de Enderbeemden. Nadat U de Keersop bent overgestoken wandelt U door natuurgebied het Luchtkasteel en passeert het helofytenfilter. Daarna loopt U door een bosrijke omgeving weer terug richting Westerhoven. Verderop In het dal van de Keersop passeert U de Sint Valentinuskapel. Daarna wandelt U over de Breeputte langs Bungalowpark de Kempervennen. Ten slotte loopt U over de Oude Weerderdijk terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint Servatiuskerk.Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Westerhoven van ongeveer 16 kilometer

Naar Google Maps Naar Google Maps
Het Wapen van Westerhoven Dorpstraat 26 5563 BD Westerhoven www.hetwapenvanwesterhoven.nl
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergeijk aan de Dorpstraat in Westerhoven. U loopt door de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 54 bij de Provinciale weg. Via het dal van de Keersop en de Beekloop wandelt U over de Eeuwselsedijk richting Bergeijk. Daarna loopt U door de Enderbeemden. Nadat U de Keersop bent overgestoken wandelt U door natuurgebied het Luchtkasteel en passeert het helofytenfilter. Daarna loopt U door de bebouwde kom van Bergeijk. U passeert de Sint Petrus Bandenkerk, het gemeentehuis van Bergeijk, de Standerdmolen Bergeijk, de Nederlands Hervormde Kerk en de Rietveldklok. Daarna loopt U door een bosrijke omgeving weer terug richting Westerhoven. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij de Sint-Servatiukerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 9 kilometer. (65% verhard – 35% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Startbord – 05 – 07 – 60 – 55 – 54 - richting 05 tot startbord (lengte 4,5 km)
Startbord – 54 – 53 – 52 – 51 – 40 – 50 – 57 – 56 – 05 - richting 54 tot startbord (lengte 10,3 km)
Startbord – 54 – 53 – 86 – 87 - 51 – 40 – 50 – 44 – 45 – 46 – 47 – 57 – 56 – 05 – 07 – 60 – 55 – 54 - richting 05 tot startbord (lengte 15,6 km)
Startbord - 54 – 53 – 52 – 51 – 40 – 50 – 44 – 45 – 46 – 47 – 57 – 56 – 05 – richting 54 tot startbord (lengte 14,7 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Bergeijk

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

344. Wandelen in

Westerhoven

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10, 15 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Sint Servatiuskerk in Westerhoven. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Bergeijk aan de Dorpstraat in Westerhoven. Dit is tegenover de Sint Servatiuskerk. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergeijk aan de Dorpstraat in Westerhoven. U loopt langs de kerk door de Kerkstraat in de richting van wandelknooppunt 05. De route wisselt bos en open land met elkaar af. In het dal van de Keersop passeert U de Sint Valentinuskapel. Daarna wandelt U over de Breeputte langs Bungalowpark de Kempervennen. Ten slotte loopt U over de Oude Weerderdijk terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint Servatiuskerk. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergeijk aan de Dorpstraat in Westerhoven. U loopt door de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 54 bij de Provinciale weg. Via het dal van de Keersop en de Beekloop wandelt U over de Eeuwselsedijk richting Bergeijk. Daarna loopt U door de Enderbeemden. Nadat U de Keersop bent overgestoken wandelt U door natuurgebied het Luchtkasteel en passeert het helofytenfilter. Daarna loopt U door een bosrijke omgeving weer terug richting Westerhoven. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij de Sint-Servatiukerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (50% verhard – 50% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergeijk aan de Dorpstraat in Westerhoven. U loopt door de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 54 bij de Provinciale weg. Via het dal van de Keersop en de Beekloop wandelt U over de Eeuwselsedijk richting Bergeijk. Daarna loopt U door de Enderbeemden. Nadat U de Keersop bent overgestoken wandelt U door natuurgebied het Luchtkasteel en passeert het helofytenfilter. Daarna loopt U door de bebouwde kom van Bergeijk. U passeert de Sint Petrus Bandenkerk, het gemeentehuis van Bergeijk, de Standerdmolen Bergeijk, de Nederlands Hervormde Kerk en de Rietveldklok. Daarna loopt U door een bosrijke omgeving weer terug richting Westerhoven. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij de Sint-Servatiukerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 9 kilometer. (65% verhard – 35% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergeijk aan de Dorpstraat in Westerhoven. U loopt door de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 54 bij de Provinciale weg. Via het dal van de Keersop en de Beekloop wandelt U over rustige veldwegen door het Ganzenbroek richting Bergeijk. Via de Beekbrug steekt U de Beekloop over. U loopt verder door de bossen van de Enderheide. Daarna loopt U door de Enderbeemden. Nadat U de Keersop bent overgestoken wandelt U door natuurgebied het Luchtkasteel en passeert het helofytenfilter. Daarna loopt U door een bosrijke omgeving weer terug richting Westerhoven. Verderop In het dal van de Keersop passeert U de Sint Valentinuskapel. Daarna wandelt U over de Breeputte langs Bungalowpark de Kempervennen. Ten slotte loopt U over de Oude Weerderdijk terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint Servatiuskerk.Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
34405. Nummering wandelroute startplaats Westerhoven Sint-Servatiuskerk: Startbord – 05 – 07 – 60 – 55 – 54 - richting 05 tot startbord (lengte 4,5 km) 34410. Nummering wandelroute startplaats Westerhoven Sint-Servatiuskerk: Startbord – 54 – 53 – 52 – 51 – 40 – 50 – 57 – 56 – 05 - richting 54 tot startbord (lengte 10,3 km) 34415. Nummering wandelroute startplaats Westerhoven Sint-Servatiuskerk: Startbord - 54 – 53 – 52 – 51 – 40 – 50 – 44 – 45 – 46 – 47 – 57 – 56 – 05 – richting 54 tot startbord (lengte 14,7 km) 34416. Nummering wandelroute startplaats Westerhoven Sint-Servatiuskerk: Startbord – 54 – 53 – 86 – 87 - 51 – 40 – 50 – 44 – 45 – 46 – 47 – 57 – 56 – 05 – 07 – 60 – 55 – 54 - richting 05 tot startbord (lengte 15,6 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute Westerhoven van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Westerhoven van ongeveer 10 kilometer

Wandelroute Westerhoven van ongeveer 15 kilometer

Wandelroute Westerhoven van ongeveer 16 kilometer