Wandelnetwerk Bergeijk
Made with MAGIX by Mat Maessen

344. Wandelen in Westerhoven

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10, 13 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Sint Servatiuskerk in Westerhoven. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Bergeijk aan de Dorpstraat in Westerhoven. Dit is tegenover de Sint Servatiuskerk. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Westerhoven Sint Servatiuskerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Westerhoven van ongeveer 5 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 34405 Westerhoven
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergeijk aan de Dorpstraat in Westerhoven. Dit is tegenover de Sint Servatiuskerk. U loopt door de Kerkstraat in de richting van wandelknooppunt 05. De route wisselt bos en open land met elkaar af. In het dal van de Keersop passeert U de Sint Valentinuskapel. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 34410 Westerhoven

Wandelroute vanuit Westerhoven van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergeijk aan de Dorpstraat in Westerhoven. Dit is tegenover de Sint Servatiuskerk. U loopt door de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 54 bij de Provinciale weg. Via het dal van de Keersop en de Beekloop wandelt U richting Bergeijk. Daarna loopt U door een bosrijke omgeving weer terug richting Westerhoven. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (55% verhard – 45% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Westerhoven van ongeveer 13 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergeijk aan de Dorpstraat in Westerhoven. Dit is tegenover de Sint Servatiuskerk. U loopt door de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 54 bij de Provinciale weg. Via rustige veld- en boswegen wandelt U door het dal van de Keersop en de Beekloop richting Bergeijk alwaar U in natuurgebied het Luchtkasteel een helofytenfilter passeert. In Bergeijk passeert U de Sint Petrus Bandenkerk, het Gemeentehuis van Bergeijk, de Standaardmolen van Bergeijk, Theater de Kattendans, de Nederlands Hervormde Kerk en diverse ontwerpen van Gerrit Rietveld. Daarna loopt U door een bosrijke omgeving weer terug richting Westerhoven. U loopt echter om Westerhoven heen. Via het dal van de Keersop (Sint Valentinuskapel) en de Beekloop wandelt U daarna weer terug naar Westerhoven. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Westerhoven van ongeveer 16 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 34416 Westerhoven Naar Google Maps Naar Google Maps Bijzonderheden wandelroutes 344 Westerhoven
start wandelroute
horeca wandelroute
Het Wapen van Westerhoven Dorpstraat 26 5563 BD Westerhoven 040 – 201 58 94 www.hetwapenvanwesterhoven.nl
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergeijk aan de Dorpstraat in Westerhoven. Dit is tegenover de Sint Servatiuskerk. U loopt door de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 54 bij de Provinciale weg. Via het dal van de Keersop en de Beekloop wandelt U richting Bergeijk alwaar U in natuurgebied het Luchtkasteel een helofytenfilter passeert. Daarna loopt U door een bosrijke omgeving weer terug richting Westerhoven. U loopt echter om Westerhoven heen. Via het dal van de Keersop (Sint Valentinuskapel) en de Beekloop wandelt U daarna weer terug naar Westerhoven. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 5 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Korte beschrijving wandelroute 34413 Westerhoven
Startbord – 05 – 07 – 60 – 55 – 54 - richting 05 tot startbord (lengte 4,5 km)
Startbord – 54 – 53 – 52 – 51 – 40 – 50 – 57 – 56 – 05 - richting 54 tot startbord (lengte 10,3 km)
Startbord – 54 – 53 – 86 – 87 - 51 – 40 – 50 – 44 – 45 – 46 – 47 – 57 – 56 – 05 – 07 – 60 – 55 – 54 - richting 05 tot startbord (lengte 15,6 km)
Startbord – 54 – 53 – 52 – 51 – 40 – 50 – 57 – 56 – 05 – 07 – 60 – 55 – 54 - richting 05 tot startbord (lengte 12,7 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

344. Wandelen in

Westerhoven

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10, 13 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Sint Servatiuskerk in Westerhoven. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Bergeijk aan de Dorpstraat in Westerhoven. Dit is tegenover de Sint Servatiuskerk. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergeijk aan de Dorpstraat in Westerhoven. Dit is tegenover de Sint Servatiuskerk. U loopt door de Kerkstraat in de richting van wandelknooppunt 05. De route wisselt bos en open land met elkaar af. In het dal van de Keersop passeert U de Sint Valentinuskapel. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergeijk aan de Dorpstraat in Westerhoven. Dit is tegenover de Sint Servatiuskerk. U loopt door de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 54 bij de Provinciale weg. Via het dal van de Keersop en de Beekloop wandelt U richting Bergeijk. Daarna loopt U door een bosrijke omgeving weer terug richting Westerhoven. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (55% verhard – 45% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergeijk aan de Dorpstraat in Westerhoven. Dit is tegenover de Sint Servatiuskerk. U loopt door de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 54 bij de Provinciale weg. Via het dal van de Keersop en de Beekloop wandelt U richting Bergeijk alwaar U in natuurgebied het Luchtkasteel een helofytenfilter passeert. Daarna loopt U door een bosrijke omgeving weer terug richting Westerhoven. U loopt echter om Westerhoven heen. Via het dal van de Keersop (Sint Valentinuskapel) en de Beekloop wandelt U daarna weer terug naar Westerhoven. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 5 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergeijk aan de Dorpstraat in Westerhoven. Dit is tegenover de Sint Servatiuskerk. U loopt door de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 54 bij de Provinciale weg. Via rustige veld- en boswegen wandelt U door het dal van de Keersop en de Beekloop richting Bergeijk alwaar U in natuurgebied het Luchtkasteel een helofytenfilter passeert. In Bergeijk passeert U de Sint Petrus Bandenkerk, het Gemeentehuis van Bergeijk, de Standaardmolen van Bergeijk, Theater de Kattendans, de Nederlands Hervormde Kerk en diverse ontwerpen van Gerrit Rietveld. Daarna loopt U door een bosrijke omgeving weer terug richting Westerhoven. U loopt echter om Westerhoven heen. Via het dal van de Keersop (Sint Valentinuskapel) en de Beekloop wandelt U daarna weer terug naar Westerhoven. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 34405 Westerhoven Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 34410 Westerhoven Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 34413 Westerhoven Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 34416 Westerhoven Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
34405. Nummering wandelroute startplaats Westerhoven Sint-Servatiuskerk: Startbord – 05 – 07 – 60 – 55 – 54 - richting 05 tot startbord (lengte 4,5 km) 34410. Nummering wandelroute startplaats Westerhoven Sint-Servatiuskerk: Startbord – 54 – 53 – 52 – 51 – 40 – 50 – 57 – 56 – 05 - richting 54 tot startbord (lengte 10,3 km) 34413. Nummering wandelroute startplaats Westerhoven Sint-Servatiuskerk: Startbord – 54 – 53 – 52 – 51 – 40 – 50 – 57 – 56 – 05 – 07 – 60 – 55 – 54 - richting 05 tot startbord (lengte 12,7 km) 34416. Nummering wandelroute startplaats Westerhoven Sint-Servatiuskerk: Startbord – 54 – 53 – 86 – 87 - 51 – 40 – 50 – 44 – 45 – 46 – 47 – 57 – 56 – 05 – 07 – 60 – 55 – 54 - richting 05 tot startbord (lengte 15,6 km)