Made with MAGIX by Mat Maessen

357. Wandelen in Hapert

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 8, 9 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Markt in Hapert. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 93 op de hoek van de drukke kruising van de Markt met de Schoolstraat en de Kerkstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Hapert Markt

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Hapert van ongeveer 8 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 93 op de hoek van de drukke kruising van de Markt met de Kerkstraat en de Schoolstraat in het centrum van Hapert. U loopt over de Schoolstraat in de richting van wandelknooppunt 97 (U passeert de Haopertse Gaoper en het wandelstartbord van wandelnetwerk Bladel en een tweede wandelknooppunt 93). U wandelt Hapert uit, steekt de Groote Beerze over en komt even in Bladel. Vervolgens loopt U door Waterpark Groote Beerze. Nadat U de Casterse Dijk bent overgestoken wandelt U naar het Wagenbroek. U loopt daarna even links van het Wagenbroeks loopje en bij wandelknooppunt 45 steekt U het Wagenbroeks loopje over. U loopt weer terug langs het Wagenbroeks loopje en passeert verderop de Lemelvelden. Ten slotte loopt U door Hapert terug naar het startpunt van de wandelroute aan de Markt. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Hapert van ongeveer 9 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 93 op de hoek van de drukke kruising van de Markt met de Kerkstraat en de Schoolstraat in het centrum van Hapert. U loopt over de Schoolstraat in de richting van wandelknooppunt 03. U passeert de Haopertse Gaoper en het wandelstartbord van wandelnetwerk Bladel en bij het tweede wandelknooppunt 93 gaat U linksaf richting wandelknooppunt 03. U wandelt Hapert uit en passeert de Hapertse Korenmolen. Daarna loopt U langs het Dalemstroompje en passeert U Landal het Vennenbos. Vervolgens wandelt U door de Gemeentelijke Bossen Bakel en passeert U het Nekkermenneke. Na wandelknooppunt 25 gaat U rechts van de Goorloop lopen. Vlak voor wandelknooppunt 97 komen het Dalems Stroompje en de Goorloop samen en vervolgen hun loop als de Groote Beerze. Ten slotte loopt U door Hapert terug naar het startpunt van de wandelroute aan de Markt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Hapert van ongeveer 15 kilometer

Divino Restaurant & Wijnbar Kerkstraat 27 5527 EE Hapert www.divino-hapert.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 93 op de hoek van de drukke kruising van de Markt met de Kerkstraat en de Schoolstraat in het centrum van Hapert. U loopt over de Schoolstraat in de richting van wandelknooppunt 03. U passeert de Haopertse Gaoper en het wandelstartbord van wandelnetwerk Bladel en bij het tweede wandelknooppunt 93 gaat U linksaf richting wandelknooppunt 03. U wandelt Hapert uit en passeert de Hapertse Korenmolen. Daarna loopt U langs het Dalemstroompje en passeert U Landal het Vennenbos. Vervolgens wandelt U door de Gemeentelijke Bossen Bakel en passeert U het Nekkermenneke. Na wandelknooppunt 25 gaat U rechts van de Goorloop lopen. Vlak voor wandelknooppunt 97 komen het Dalems Stroompje en de Goorloop samen en vervolgen hun loop als de Groote Beerze. U wandelt daar echter verder in de richting van wandelknooppunt 92 in Bladel. Vervolgens loopt U door Waterpark Groote Beerze. Nadat U de Casterse Dijk bent overgestoken wandelt U naar het Wagenbroek. U loopt daarna even links van het Wagenbroeks loopje en bij wandelknooppunt 45 steekt U het Wagenbroeks loopje over. U loopt weer terug langs het Wagenbroeks loopje en passeert verderop de Lemelvelden. Ten slotte loopt U door Hapert terug naar het startpunt van de wandelroute aan de Markt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs het Dalems Stroompje, de Goorloop, de Groote Beerze en het Wagenbroeks Stroompje drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
93 – 97 – 92 – 47 – 45 – 46 – 94 – 01 - 93 (lengte 8,1 km)
93 – 03 – 24 – 23 – 22 – 21 – 25 – 97 – 93 (lengte 9,0 km)
93 - 03 – 24 – 23 – 22 – 21 – 25 – 97 – 92 – 47 – 45 – 46 - 94 – 01 – 93 (lengte 14,9 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Bladel

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

357. Wandelen in

Hapert

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 8, 9 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Markt in Hapert. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 93 op de hoek van de drukke kruising van de Markt met de Schoolstraat en de Kerkstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 93 op de hoek van de drukke kruising van de Markt met de Kerkstraat en de Schoolstraat in het centrum van Hapert. U loopt over de Schoolstraat in de richting van wandelknooppunt 97 (U passeert de Haopertse Gaoper en het wandelstartbord van wandelnetwerk Bladel en een tweede wandelknooppunt 93). U wandelt Hapert uit, steekt de Groote Beerze over en komt even in Bladel. Vervolgens loopt U door Waterpark Groote Beerze. Nadat U de Casterse Dijk bent overgestoken wandelt U naar het Wagenbroek. U loopt daarna even links van het Wagenbroeks loopje en bij wandelknooppunt 45 steekt U het Wagenbroeks loopje over. U loopt weer terug langs het Wagenbroeks loopje en passeert verderop de Lemelvelden. Ten slotte loopt U door Hapert terug naar het startpunt van de wandelroute aan de Markt. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 93 op de hoek van de drukke kruising van de Markt met de Kerkstraat en de Schoolstraat in het centrum van Hapert. U loopt over de Schoolstraat in de richting van wandelknooppunt 03. U passeert de Haopertse Gaoper en het wandelstartbord van wandelnetwerk Bladel en bij het tweede wandelknooppunt 93 gaat U linksaf richting wandelknooppunt 03. U wandelt Hapert uit en passeert de Hapertse Korenmolen. Daarna loopt U langs het Dalemstroompje en passeert U Landal het Vennenbos. Vervolgens wandelt U door de Gemeentelijke Bossen Bakel en passeert U het Nekkermenneke. Na wandelknooppunt 25 gaat U rechts van de Goorloop lopen. Vlak voor wandelknooppunt 97 komen het Dalems Stroompje en de Goorloop samen en vervolgen hun loop als de Groote Beerze. Ten slotte loopt U door Hapert terug naar het startpunt van de wandelroute aan de Markt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 93 op de hoek van de drukke kruising van de Markt met de Kerkstraat en de Schoolstraat in het centrum van Hapert. U loopt over de Schoolstraat in de richting van wandelknooppunt 03. U passeert de Haopertse Gaoper en het wandelstartbord van wandelnetwerk Bladel en bij het tweede wandelknooppunt 93 gaat U linksaf richting wandelknooppunt 03. U wandelt Hapert uit en passeert de Hapertse Korenmolen. Daarna loopt U langs het Dalemstroompje en passeert U Landal het Vennenbos. Vervolgens wandelt U door de Gemeentelijke Bossen Bakel en passeert U het Nekkermenneke. Na wandelknooppunt 25 gaat U rechts van de Goorloop lopen. Vlak voor wandelknooppunt 97 komen het Dalems Stroompje en de Goorloop samen en vervolgen hun loop als de Groote Beerze. U wandelt daar echter verder in de richting van wandelknooppunt 92 in Bladel. Vervolgens loopt U door Waterpark Groote Beerze. Nadat U de Casterse Dijk bent overgestoken wandelt U naar het Wagenbroek. U loopt daarna even links van het Wagenbroeks loopje en bij wandelknooppunt 45 steekt U het Wagenbroeks loopje over. U loopt weer terug langs het Wagenbroeks loopje en passeert verderop de Lemelvelden. Ten slotte loopt U door Hapert terug naar het startpunt van de wandelroute aan de Markt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
35708. Nummering wandelroute startplaats Hapert Markt: 93 – 97 – 92 – 47 – 45 – 46 – 94 – 01 - 93 (lengte 8,1 km) 35709. Nummering wandelroute startplaats Hapert Markt: 93 – 03 – 24 – 23 – 22 – 21 – 25 – 97 – 93 (lengte 9,0 km) 35715. Nummering wandelroute startplaats Hapert Markt: 93 - 03 – 24 – 23 – 22 – 21 – 25 – 97 – 92 – 47 – 45 – 46 - 94 – 01 – 93 (lengte 14,9 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs het Dalems Stroompje, de Goorloop, de Groote Beerze en het Wagenbroeks Stroompje drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Hapert van ongeveer 8 kilometer
Wandelroute Hapert van ongeveer 9 kilometer
Wandelroute Hapert van ongeveer 15 kilometer