Wandelnetwerk Bladel 
Made with MAGIX by Mat Maessen

359. Wandelen in Casteren

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11, 15 of 19 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant Kruidenlucht aan de Kranenberg te Casteren. De wandelroutes beginnen en eindigen bij de bushalte Kranenberg/Zandstraat op de hoek van de Kranenberg en de Zandstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Casteren Restaurant Kruidenlucht

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Casteren van ongeveer 5 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 35905 Casteren
De wandelroute start bij de bushalte op de hoek van de Kranenberg en de Zandstraat in Casteren. U loopt voorlangs Restaurant Kruidenlucht over de Kranenberg in de richting van wandelknooppunt 6. Bij wandelknooppunt 6 loopt U rechtsaf langs de Groote Beerze. Verderop wandelt U door het natuurgebied het Zwartven en steekt U de Groote Beerze weer over. Daarna wandelt U over de Biezengooren en door de bossen van de Brabantse Kempen. Ten slotte passeert U de Mariakapel Koningin van de Vrede en loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Kruidenlucht in Casteren. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 35911 Casteren

Wandelroute vanuit Casteren van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij de bushalte op de hoek van de Kranenberg en de Zandstraat in Casteren. U loopt voorlangs Restaurant Kruidenlucht over de Kranenberg in de richting van wandelknooppunt 6. Bij wandelknooppunt 6 loopt U rechtsaf langs de Groote Beerze. U verlaat verderop het Dal van de Groote Beerze en wandelt richting Netersel. Daarna loopt U om de Nieuwe Erven. Verderop komt U over de Neterselse Heide. Door de bossen van de Brabantse Kempen wandelt U weer terug naar het Dal van de Groote Beerze. Vervolgens loopt U door natuurgebied Zwartven en steekt U de Groote Beerze weer over. Daarna wandelt U over de Biezengooren en door de bossen van de Brabantse Kempen verder. Ten slotte passeert U de Mariakapel Koningin van de Vrede en loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Kruidenlucht in Casteren. Horeca bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE CASTEREN

De wandelroute start bij de bushalte op de hoek van de Kranenberg en de Zandstraat in Casteren. U loopt voorlangs Restaurant Kruidenlucht over de Kranenberg in de richting van wandelknooppunt 6. Bij wandelknooppunt 6 loopt U rechtsaf langs de Groote Beerze. U verlaat verderop het Dal van de Groote Beerze en wandelt richting Netersel. Daarna loopt U om de Nieuwe Erven. Verderop komt U over de Neterselse Heide en wandelt U door tot aan Westelbeers. Nadat U de Mariakapel van Westelbeers bent gepasseerd loopt U weer terug door het Dal van de Groote Beerze. U wandelt door de natte natuurgebieden van het Westelbeersche Broek, het Beersbroek en de Steenselaar. Bij wandelknooppunt 29 steekt U de Groote Beerze over om vervolgens een ronde te lopen door het natuurgebied van de Grijze Steen. Daarna steekt U diezelfde brug weer over en wandelt U verder door de bossen van de Brabantse Kempen. Vervolgens loopt U door natuurgebied Zwartven en steekt U de Groote Beerze weer over. Daarna wandelt U over de Biezengooren en door de bossen van de Brabantse Kempen verder. Ten slotte passeert U de Mariakapel Koningin van de Vrede en loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Kruidenlucht in Casteren. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)

Wandelroute vanuit Casteren van ongeveer 19 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 35919 Casteren Bijzonderheden wandelroutes 359 Casteren
start wandelroute
horeca wandelroute
Restaurant Kruidenlucht Kranenberg 18 5529 NE Casteren 0497 – 68 15 28 www.kruidenlucht.nl
De wandelroute start bij de bushalte op de hoek van de Kranenberg en de Zandstraat in Casteren. U loopt voorlangs Restaurant Kruidenlucht over de Kranenberg in de richting van wandelknooppunt 6. Bij wandelknooppunt 6 loopt U rechtsaf langs de Groote Beerze. U verlaat verderop het Dal van de Groote Beerze en wandelt richting Netersel. Daarna loopt U om de Nieuwe Erven. Verderop komt U over de Neterselse Heide en wandelt U weer terug naar het Dal van de Groote Beerze. Bij wandelknooppunt 29 steekt U de Groote Beerze over om vervolgens een ronde te lopen door het natuurgebied van de Grijze Steen. Daarna steekt U diezelfde brug weer over en wandelt U verder door de bossen van de Brabantse Kempen. Vervolgens loopt U door natuurgebied Zwartven en steekt U de Groote Beerze weer over. Daarna wandelt U over de Biezengooren en door de bossen van de Brabantse Kempen verder. Ten slotte passeert U de Mariakapel Koningin van de Vrede en loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Kruidenlucht in Casteren. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden in het Dal van de Groote Beerze erg drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Maart 2020 ontbrak op het traject tussen wandelknooppunt 08 en wandelknooppunt 58 een markering. U dient vanaf de verharde Fons van der Heijdenstraat direct na het passeren van het eerste huis linksaf het onverharde weg met bord “De Brabantse Kempen” te nemen.
Korte beschrijving wandelroute 35915 Casteren
Kruidenlucht – 06 – 59 – 60 – 07 – 68 - richting 06 tot Kruidenlucht (lengte 5,0 km)
Kruidenlucht – 06 – 59 – 58 – 57 – 70 – 26 – 25 – 08 – 58 – 59 - 60 – 07 – 68 - richting 06 tot Kruidenlucht (lengte 11,1 km)
Kruidenlucht 06 59 58 57 70 26 23 93 21 92 22 24 - 25 08 29 30 62 29 08 - 58 59 - 60 07 68 - richting 06 tot Kruidenlucht (lengte 18,7 km)
Kruidenlucht – 06 – 59 – 58 – 57 – 70 – 26 – 25 – 08 – 29 – 30 – 62 – 29 – 08 - 58 – 59 - 60 – 07 – 68 - richting 06 tot Kruidenlucht (lengte 14,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Home Wandelroutes in Noord-Brabant Print Wandelroutes
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Home Wandelnetwerk Noord-Brabant Wandelroutes in Noord-Brabant
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

359. Wandelen in

Casteren

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11, 15 of 19 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant Kruidenlucht aan de Kranenberg te Casteren. De wandelroutes beginnen en eindigen bij de bushalte Kranenberg/Zandstraat op de hoek van de Kranenberg en de Zandstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij de bushalte op de hoek van de Kranenberg en de Zandstraat in Casteren. U loopt voorlangs Restaurant Kruidenlucht over de Kranenberg in de richting van wandelknooppunt 6. Bij wandelknooppunt 6 loopt U rechtsaf langs de Groote Beerze. Verderop wandelt U door het natuurgebied het Zwartven en steekt U de Groote Beerze weer over. Daarna wandelt U over de Biezengooren en door de bossen van de Brabantse Kempen. Ten slotte passeert U de Mariakapel Koningin van de Vrede en loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Kruidenlucht in Casteren. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij de bushalte op de hoek van de Kranenberg en de Zandstraat in Casteren. U loopt voorlangs Restaurant Kruidenlucht over de Kranenberg in de richting van wandelknooppunt 6. Bij wandelknooppunt 6 loopt U rechtsaf langs de Groote Beerze. U verlaat verderop het Dal van de Groote Beerze en wandelt richting Netersel. Daarna loopt U om de Nieuwe Erven. Verderop komt U over de Neterselse Heide. Door de bossen van de Brabantse Kempen wandelt U weer terug naar het Dal van de Groote Beerze. Vervolgens loopt U door natuurgebied Zwartven en steekt U de Groote Beerze weer over. Daarna wandelt U over de Biezengooren en door de bossen van de Brabantse Kempen verder. Ten slotte passeert U de Mariakapel Koningin van de Vrede en loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Kruidenlucht in Casteren. Horeca bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij de bushalte op de hoek van de Kranenberg en de Zandstraat in Casteren. U loopt voorlangs Restaurant Kruidenlucht over de Kranenberg in de richting van wandelknooppunt 6. Bij wandelknooppunt 6 loopt U rechtsaf langs de Groote Beerze. U verlaat verderop het Dal van de Groote Beerze en wandelt richting Netersel. Daarna loopt U om de Nieuwe Erven. Verderop komt U over de Neterselse Heide en wandelt U weer terug naar het Dal van de Groote Beerze. Bij wandelknooppunt 29 steekt U de Groote Beerze over om vervolgens een ronde te lopen door het natuurgebied van de Grijze Steen. Daarna steekt U diezelfde brug weer over en wandelt U verder door de bossen van de Brabantse Kempen. Vervolgens loopt U door natuurgebied Zwartven en steekt U de Groote Beerze weer over. Daarna wandelt U over de Biezengooren en door de bossen van de Brabantse Kempen verder. Ten slotte passeert U de Mariakapel Koningin van de Vrede en loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Kruidenlucht in Casteren. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij de bushalte op de hoek van de Kranenberg en de Zandstraat in Casteren. U loopt voorlangs Restaurant Kruidenlucht over de Kranenberg in de richting van wandelknooppunt 6. Bij wandelknooppunt 6 loopt U rechtsaf langs de Groote Beerze. U verlaat verderop het Dal van de Groote Beerze en wandelt richting Netersel. Daarna loopt U om de Nieuwe Erven. Verderop komt U over de Neterselse Heide en wandelt U door tot aan Westelbeers. Nadat U de Mariakapel van Westelbeers bent gepasseerd loopt U weer terug door het Dal van de Groote Beerze. U wandelt door de natte natuurgebieden van het Westelbeersche Broek, het Beersbroek en de Steenselaar. Bij wandelknooppunt 29 steekt U de Groote Beerze over om vervolgens een ronde te lopen door het natuurgebied van de Grijze Steen. Daarna steekt U diezelfde brug weer over en wandelt U verder door de bossen van de Brabantse Kempen. Vervolgens loopt U door natuurgebied Zwartven en steekt U de Groote Beerze weer over. Daarna wandelt U over de Biezengooren en door de bossen van de Brabantse Kempen verder. Ten slotte passeert U de Mariakapel Koningin van de Vrede en loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Kruidenlucht in Casteren. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)  
35905. Nummering wandelroute startplaats Casteren Restaurant Kruidenlucht: Kruidenlucht – 06 – 59 – 60 – 07 – 68 - richting 06 tot Kruidenlucht (lengte 5,0 km) 35911. Nummering wandelroute startplaats Casteren Restaurant Kruidenlucht: Kruidenlucht – 06 – 59 – 58 – 57 – 70 – 26 – 25 – 08 – 58 – 59 - 60 – 07 – 68 - richting 06 tot Kruidenlucht (lengte 11,1 km) 35915. Nummering wandelroute startplaats Casteren Restaurant Kruidenlucht: Kruidenlucht – 06 – 59 – 58 – 57 – 70 – 26 – 25 – 08 – 29 – 30 – 62 – 29 – 08 - 58 – 59 - 60 – 07 – 68 - richting 06 tot Kruidenlucht (lengte 14,7 km) 35919. Nummering wandelroute startplaats Casteren Restaurant Kruidenlucht: Kruidenlucht – 06 – 59 – 58 – 57 – 70 – 26 – 23 – 93 – 21 – 92 – 22 – 24 - 25 – 08 – 29 – 30 – 62 – 29 – 08 - 58 – 59 - 60 – 07 – 68 - richting 06 tot Kruidenlucht (lengte 18,7 km)  
Korte beschrijving wandelroute 35905 Casteren Naar RouteYou Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 35911 Casteren Naar RouteYou Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 35915 Casteren Naar RouteYou Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 35919 Casteren Naar RouteYou Naar Google Maps