Made with MAGIX by Mat Maessen

371. Wandelen in Bergen op Zoom

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort Bergen op Zoom. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 36 op de hoek van de Balsedreef en de Klaverveldenweg vlakbij het startbord van het Wandelnetwerk West-Brabant. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Bergen op Zoom Natuurpoort Bergen op Zoom

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Bergen op Zoom van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 36 op de hoek van de Balsedreef en de Klaverveldenweg. U loopt over de Klaverveldenweg in de richting van wandelknooppunt 35. De wandelroute voert U over Landgoed Zoomland. U wandelt om de Zeezuiper en langs het Keutelmeer. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard - 95% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Bergen op Zoom van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 36 op de hoek van de Balsedreef en de Klaverveldenweg. U loopt over de Boslustweg langs het Klimbos in de richting van wandelknooppunt 37. U wandelt door het natuurgebied Landgoed Lievensberg. Daarna loopt U door de wijk Waranda in Bergen op Zoom richting stadscentrum. U passeert de Grote Markt met de Sint-Gertrudiskerk, het stadhuis en Theater de Maagd. Daarna loopt U langs het station en door de wijk Gageldonk Bergen op Zoom weer uit. Tenslotte loopt U over Landgoed Zoomland weer terug naar Natuurpoort Bergen op Zoom. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer in het centrum van Bergen op Zoom. (70% verhard – 30% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Bergen op Zoom van ongeveer 15 kilometer

Natuurpoort Bergen op Zoom Boslustweg 1 4624 RB Bergen op Zoom www.natuurpoorten.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 36 op de hoek van de Balsedreef en de Klaverveldenweg. U loopt over de Boslustweg langs het Klimbos in de richting van wandelknooppunt 37. U wandelt door het natuurgebied Landgoed Lievensberg. Daarna loopt U door de wijk Waranda in Bergen op Zoom richting stadscentrum. U passeert de Grote Markt met de Sint-Gertrudiskerk, het stadhuis en Theater de Maagd. Daarna loopt U langs het station en door de wijk Gageldonk Bergen op Zoom weer uit. Tenslotte loopt U over Landgoed Zoomland. U wandelt om de Zeezuiper en langs het Keutelmeer weer terug naar Natuurpoort Bergen op Zoom. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 5 kilometer in het centrum van Bergen op Zoom. (40% verhard – 60% onverhard)
Op Landgoed Zoomland en Lievensberg zijn ter ondersteuning ook geschilderde geel/groene markeringen op bomen aangebracht. Sommige onverharde paden kunnen hier drassig zijn. In de wandelroute 37109 en 37115 loopt U door het drukke centrum van Bergen op Zoom. Door de drukte dient U extra goed op te letten om geen markering te missen. Een GPX of wandelkaart is daarom erg welkom.
36 - 35 - 34 - 33 - 39 - 05 - 32 - 38 - 36 (lengte 6,2 km)
36 - 37 - 24 - 23 - 22 - 28 - 21 - 20 - 33 - 35 - 36 (lengte 9,6 km)
36 - 37 - 24 - 23 - 22 - 28 - 21 - 20 - 33 - 35 - 34 - 33 - 39 - 05 - 32 - 38 - 36 (lengte 14,8 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Brabantse Wal

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

371. Wandelen in

Bergen op Zoom

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort Bergen op Zoom. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 36 op de hoek van de Balsedreef en de Klaverveldenweg vlakbij het startbord van het Wandelnetwerk West-Brabant. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 36 op de hoek van de Balsedreef en de Klaverveldenweg. U loopt over de Klaverveldenweg in de richting van wandelknooppunt 35. De wandelroute voert U over Landgoed Zoomland. U wandelt om de Zeezuiper en langs het Keutelmeer. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard - 95% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 36 op de hoek van de Balsedreef en de Klaverveldenweg. U loopt over de Boslustweg langs het Klimbos in de richting van wandelknooppunt 37. U wandelt door het natuurgebied Landgoed Lievensberg. Daarna loopt U door de wijk Waranda in Bergen op Zoom richting stadscentrum. U passeert de Grote Markt met de Sint-Gertrudiskerk, het stadhuis en Theater de Maagd. Daarna loopt U langs het station en door de wijk Gageldonk Bergen op Zoom weer uit. Tenslotte loopt U over Landgoed Zoomland weer terug naar Natuurpoort Bergen op Zoom. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer in het centrum van Bergen op Zoom. (70% verhard – 30% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 36 op de hoek van de Balsedreef en de Klaverveldenweg. U loopt over de Boslustweg langs het Klimbos in de richting van wandelknooppunt 37. U wandelt door het natuurgebied Landgoed Lievensberg. Daarna loopt U door de wijk Waranda in Bergen op Zoom richting stadscentrum. U passeert de Grote Markt met de Sint-Gertrudiskerk, het stadhuis en Theater de Maagd. Daarna loopt U langs het station en door de wijk Gageldonk Bergen op Zoom weer uit. Tenslotte loopt U over Landgoed Zoomland. U wandelt om de Zeezuiper en langs het Keutelmeer weer terug naar Natuurpoort Bergen op Zoom. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 5 kilometer in het centrum van Bergen op Zoom. (40% verhard – 60% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
37106. Nummering wandelroute startplaats Bergen op Zoom Natuurpoort Bergen op Zoom: 36 - 35 - 34 - 33 - 39 - 05 - 32 - 38 - 36 (lengte 6,2 km) 37110. Nummering wandelroute startplaats Bergen op Zoom Natuurpoort Bergen op Zoom: 36 - 37 - 24 - 23 - 22 - 28 - 21 - 20 - 33 - 35 - 36 (lengte 9,6 km) 37115. Nummering wandelroute startplaats Bergen op Zoom Natuurpoort Bergen op Zoom: 36 - 37 - 24 - 23 - 22 - 28 - 21 - 20 - 33 - 35 - 34 - 33 - 39 - 05 - 32 - 38 - 36 (lengte 14,8 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Op Landgoed Zoomland en Lievensberg zijn ter ondersteuning ook geschilderde geel/groene markeringen op bomen aangebracht. Sommige onverharde paden kunnen hier drassig zijn. In de wandelroute 37109 en 37115 loopt U door het drukke centrum van Bergen op Zoom. Door de drukte dient U extra goed op te letten om geen markering te missen. Een GPX of wandelkaart is daarom erg welkom.
Wandelroute Bergen op Zoom van ongeveer 6 kilometer
Wandelroute Bergen op Zoom van ongeveer 10 kilometer
Wandelroute Bergen op Zoom van ongeveer 15 kilometer