Wandelnetwerk Brabantse Wal
Made with MAGIX by Mat Maessen

372. Wandelen in Bergen op Zoom

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Grote Markt in Bergen op Zoom. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 21 op de hoek van de Zuivelstraat en de Grote Markt. Betaald parkeren mogelijk bij Parkeergarage achter de Grote Markt of Sint-Catharinaplein. Bij start en finish is veel horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Bergen op Zoom Grote Markt

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Bergen op Zoom van ongeveer 5 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 37205 Bergen op Zoom
De wandelroute start op de Grote Markt in Bergen op Zoom bij wandelknooppunt 21 op de hoek van de Grote Markt en de Zuivelstraat. U loopt langs de Sint-Gertrudiskerk en door de Hoogstraat in de richting van wandelknooppunt 28. U wandelt het centrum uit. Vervolgens loopt U door de wijk Zeekant. Daarna wandelt U over de Boulevard langs de Binnenschelde. Na de passage langs het strand wandelt U door park Kijk In De Pot. Via de Gevangenpoort komt U weer in het historische centrum van Bergen op Zoom. U eindigt de wandelroute weer op de Grote Markt met de Sint-Gertrudiskerk, het Oude Stadhuis en Theater de Maagd. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (90% verhard – 10% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 37211 Bergen op Zoom

Wandelroute vanuit Bergen op Zoom van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start op de Grote Markt in Bergen op Zoom bij wandelknooppunt 21 op de hoek van de Grote Markt en de Zuivelstraat. U loopt over de Grote Markt in de richting van wandelknooppunt 44. U loopt daarna om het Markiezenhof. Aan de Zuidzijde Zoom loopt U verderop langs de Zoom. Daarna loopt U langs het Esperto Monument en de oude vestingwerken van het Ravelijn. Aan de Stationstraat passeert U het Heilig Hartbeeld en veel statige panden. U passeert het station en door de wijk Gageldonk loopt U Bergen op Zoom uit. Daarna loopt U over Landgoed Zoomland naar Natuurpoort Stayokay. U passeert het Klimbos en wandelt door het natuurgebied Landgoed Lievensberg. Daarna loopt U door de wijk Waranda in Bergen op Zoom terug richting het stadscentrum. U eindigt de wandelroute weer op de Grote Markt met de Sint- Gertrudiskerk, het Oude Stadhuis en Theater de Maagd. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (70% verhard – 30% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Bergen op Zoom van ongeveer 13 kilometer

Bijzonderheden wandelroutes 372 Bergen op Zoom
start wandelroute
horeca wandelroute
De Teerkamer Grote Markt 13 4611 NS Bergen op Zoom 0164 – 23 93 45 www.deteerkamer.nl
De wandelroute start op de Grote Markt in Bergen op Zoom bij wandelknooppunt 21 op de hoek van de Grote Markt en de Zuivelstraat. U loopt over de Zuivelstraat in de richting van wandelknooppunt 20. U passeert het station en door de wijk Gageldonk loopt U Bergen op Zoom uit. Daarna loopt U over Landgoed Zoomland naar Natuurpoort Stayokay. U passeert het Klimbos en wandelt door het natuurgebied Landgoed Lievensberg. Daarna loopt U door de wijk Waranda en Zeekant in Bergen op Zoom. U wandelt verder over de Boulevard langs de Binnenschelde. Na de passage langs het strand wandelt U door park Kijk In De Pot. Via de Gevangenpoort komt U weer in het historische centrum van Bergen op Zoom. U eindigt de wandelroute weer op de Grote Markt met de Sint-Gertrudiskerk, het stadhuis en Theater de Maagd. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 11 kilometer. (75% verhard – 25% onverhard)
Deze stadswandelingen vereisen extra oplettendheid. Als ondersteuning bij het volgen van de markeringen kunt U het best gebruik maken van GPS. In de wandelroutes 37211 en 37213 zijn op Landgoed Zoomland en Lievensberg ter ondersteuning ook geschilderde geel/groene markeringen op bomen aangebracht. Sommige onverharde paden kunnen hier drassig zijn.
Korte beschrijving wandelroute 37213 Bergen op Zoom
21 - 28 - 29 - 14 – 44 – 45 - 21 (lengte 5,1 km)
21 – 44 – 43 – 42 - 20 - 33 - 35 - 36 - 37 - 24 - 23 - 22 - 28 - 21 (lengte 11,1 km)
21 - 20 - 33 - 35 - 36 - 37 - 24 - 23 - 22 - 28 - 29 - 14 – 44 – 45 - 21 (lengte 13,1 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

372. Wandelen in

Bergen op Zoom

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Grote Markt in Bergen op Zoom. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 21 op de hoek van de Zuivelstraat en de Grote Markt. Betaald parkeren mogelijk bij Parkeergarage achter de Grote Markt of Sint-Catharinaplein. Bij start en finish is veel horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start op de Grote Markt in Bergen op Zoom bij wandelknooppunt 21 op de hoek van de Grote Markt en de Zuivelstraat. U loopt langs de Sint- Gertrudiskerk en door de Hoogstraat in de richting van wandelknooppunt 28. U wandelt het centrum uit. Vervolgens loopt U door de wijk Zeekant. Daarna wandelt U over de Boulevard langs de Binnenschelde. Na de passage langs het strand wandelt U door park Kijk In De Pot. Via de Gevangenpoort komt U weer in het historische centrum van Bergen op Zoom. U eindigt de wandelroute weer op de Grote Markt met de Sint-Gertrudiskerk, het Oude Stadhuis en Theater de Maagd. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (90% verhard – 10% onverhard)
De wandelroute start op de Grote Markt in Bergen op Zoom bij wandelknooppunt 21 op de hoek van de Grote Markt en de Zuivelstraat. U loopt over de Grote Markt in de richting van wandelknooppunt 44. U loopt daarna om het Markiezenhof. Aan de Zuidzijde Zoom loopt U verderop langs de Zoom. Daarna loopt U langs het Esperto Monument en de oude vestingwerken van het Ravelijn. Aan de Stationstraat passeert U het Heilig Hartbeeld en veel statige panden. U passeert het station en door de wijk Gageldonk loopt U Bergen op Zoom uit. Daarna loopt U over Landgoed Zoomland naar Natuurpoort Stayokay. U passeert het Klimbos en wandelt door het natuurgebied Landgoed Lievensberg. Daarna loopt U door de wijk Waranda in Bergen op Zoom terug richting het stadscentrum. U eindigt de wandelroute weer op de Grote Markt met de Sint-Gertrudiskerk, het Oude Stadhuis en Theater de Maagd. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (70% verhard – 30% onverhard)
De wandelroute start op de Grote Markt in Bergen op Zoom bij wandelknooppunt 21 op de hoek van de Grote Markt en de Zuivelstraat. U loopt over de Zuivelstraat in de richting van wandelknooppunt 20. U passeert het station en door de wijk Gageldonk loopt U Bergen op Zoom uit. Daarna loopt U over Landgoed Zoomland naar Natuurpoort Stayokay. U passeert het Klimbos en wandelt door het natuurgebied Landgoed Lievensberg. Daarna loopt U door de wijk Waranda en Zeekant in Bergen op Zoom. U wandelt verder over de Boulevard langs de Binnenschelde. Na de passage langs het strand wandelt U door park Kijk In De Pot. Via de Gevangenpoort komt U weer in het historische centrum van Bergen op Zoom. U eindigt de wandelroute weer op de Grote Markt met de Sint-Gertrudiskerk, het stadhuis en Theater de Maagd. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 11 kilometer. (75% verhard – 25% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 37205 Bergen op Zoom Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 37211 Bergen op Zoom Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 37213 Bergen op Zoom Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
37205. Nummering wandelroute startplaats Bergen op Zoom Grote Markt: 21 - 28 - 29 - 14 – 44 – 45 - 21 (lengte 5,1 km) 37211. Nummering wandelroute startplaats Bergen op Zoom Grote Markt: 21 – 44 – 43 – 42 - 20 - 33 - 35 - 36 - 37 - 24 - 23 - 22 - 28 - 21 (lengte 11,1 km) 37213. Nummering wandelroute startplaats Bergen op Zoom Grote Markt: 21 - 20 - 33 - 35 - 36 - 37 - 24 - 23 - 22 - 28 - 29 - 14 – 44 – 45 - 21 (lengte 13,1 km)