Made with MAGIX by Mat Maessen

385. Wandelen in Maarheeze

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Sint Gertrudiskerk in Maarheeze. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 67 op de hoek van de Kerkstraat en de Vinnen vlakbij de Sint Gertrudiskerk. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Maarheeze Sint Gertrudiskerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Maarheeze van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 67 op de hoek van de Kerkstraat en de Vinnen in Maarheeze. U loopt over de Vinnen in de richting van wandelknooppunt 72. U wandelt langs en door het stroomgebied van de Buulder Aa en het Cranendonckse Bos. Via Manege de Boschhoeve loopt U terug naar de Sint Gertrudiskerk. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Maarheeze van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 67 op de hoek van de Kerkstraat en de Vinnen in Maarheeze. U loopt over de Kerkstraat in de richting van wandelknooppunt 71. U wandelt langs Manege de Boschhoeve en het Cranendonckse Bos. Daarna loopt U door het stroomgebied van de Buulder Aa. In buurtschap Cranendonck passeert U de fundamenten van Kasteel Cranendonck en Villa Cranendonck. Vervolgens loopt U door Waterpark Soerendonk. Met een trekpontje steekt U de Moerassloot over. Daarna loopt U door de bossen van de Soerendonkse Heide. Na wandelknooppunt 64 kunt U van de route afwijken door rechtdoor bij Recreatiepark Slot Cranendonck iets te nuttigen. Daarna wandelt U weer over de Heide, langs natuurgebied Ulkedonken en komt U weer bij het Waterpark Soerendonk. Dan loopt U langs de Biotoopvijver en over de Trurkse Brug door het dal van de Buulder Aa. Tenslotte wandelt U door Aasdonken terug naar de startplaats van de wandelroute bij de Sint Gertrudiskerk. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE MAARHEEZE

Ons Lieske Stationsstraat 4a 6026 CV Maarheeze www.onslieske.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 67 op de hoek van de Kerkstraat en de Vinnen in Maarheeze. U loopt over de Vinnen in de richting van wandelknooppunt 72. U wandelt door het stroomgebied van de Buulder Aa en het Cranendonckse Bos. In buurtschap Cranendonck passeert U de fundamenten van Kasteel Cranendonck en Villa Cranendonck. Vervolgens loopt U door Waterpark Soerendonk. Met een trekpontje steekt U de Moerassloot over. Daarna loopt U door de bossen van de Soerendonkse Heide. Na wandelknooppunt 64 kunt U van de route afwijken door rechtdoor bij Recreatiepark Slot Cranendonck iets te nuttigen. Daarna wandelt U weer over de Heide, langs natuurgebied Ulkedonken en komt U weer bij het Waterpark Soerendonk. Dan loopt U langs de Biotoopvijver en over de Trurkse Brug door het dal van de Buulder Aa. Tenslotte wandelt U door Aasdonken terug naar de startplaats van de wandelroute bij de Sint Gertrudiskerk. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In wandelroutes 38511 en 38512 loopt U voor bezoek aan horeca na wandelknooppunt 64 (daar waar markering naar rechts wijst) even een stukje rechtdoor.
67 – 72 – 79 – 76 – 78 – 71 – 67 (lengte 4,8 km)
67 – 71 – 95 – 94 – 61 – 64 – 66 – 61 – 94 – 97 – 48 – 69 – 67 (lengte 10,7 km)
67 – 72 – 79 – 76 – 78 – 71 – 95 – 94 – 61 – 64 – 66 – 61 – 94 – 97 – 48 – 69 – 67 (lengte 12,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Wandelnetwerk Cranendonck

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

385. Wandelen in

Maarheeze

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Sint Gertrudiskerk in Maarheeze. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 67 op de hoek van de Kerkstraat en de Vinnen vlakbij de Sint Gertrudiskerk. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 67 op de hoek van de Kerkstraat en de Vinnen in Maarheeze. U loopt over de Vinnen in de richting van wandelknooppunt 72. U wandelt langs en door het stroomgebied van de Buulder Aa en het Cranendonckse Bos. Via Manege de Boschhoeve loopt U terug naar de Sint Gertrudiskerk. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 67 op de hoek van de Kerkstraat en de Vinnen in Maarheeze. U loopt over de Kerkstraat in de richting van wandelknooppunt 71. U wandelt langs Manege de Boschhoeve en het Cranendonckse Bos. Daarna loopt U door het stroomgebied van de Buulder Aa. In buurtschap Cranendonck passeert U de fundamenten van Kasteel Cranendonck en Villa Cranendonck. Vervolgens loopt U door Waterpark Soerendonk. Met een trekpontje steekt U de Moerassloot over. Daarna loopt U door de bossen van de Soerendonkse Heide. Na wandelknooppunt 64 kunt U van de route afwijken door rechtdoor bij Recreatiepark Slot Cranendonck iets te nuttigen. Daarna wandelt U weer over de Heide, langs natuurgebied Ulkedonken en komt U weer bij het Waterpark Soerendonk. Dan loopt U langs de Biotoopvijver en over de Trurkse Brug door het dal van de Buulder Aa. Tenslotte wandelt U door Aasdonken terug naar de startplaats van de wandelroute bij de Sint Gertrudiskerk. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 67 op de hoek van de Kerkstraat en de Vinnen in Maarheeze. U loopt over de Vinnen in de richting van wandelknooppunt 72. U wandelt door het stroomgebied van de Buulder Aa en het Cranendonckse Bos. In buurtschap Cranendonck passeert U de fundamenten van Kasteel Cranendonck en Villa Cranendonck. Vervolgens loopt U door Waterpark Soerendonk. Met een trekpontje steekt U de Moerassloot over. Daarna loopt U door de bossen van de Soerendonkse Heide. Na wandelknooppunt 64 kunt U van de route afwijken door rechtdoor bij Recreatiepark Slot Cranendonck iets te nuttigen. Daarna wandelt U weer over de Heide, langs natuurgebied Ulkedonken en komt U weer bij het Waterpark Soerendonk. Dan loopt U langs de Biotoopvijver en over de Trurkse Brug door het dal van de Buulder Aa. Tenslotte wandelt U door Aasdonken terug naar de startplaats van de wandelroute bij de Sint Gertrudiskerk. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
38505. Nummering wandelroute startplaats Maarheeze Sint Gertrudiskerk: 67 – 72 – 79 – 76 – 78 – 71 – 67 (lengte 4,8 km) 38511. Nummering wandelroute startplaats Maarheeze Sint Gertrudiskerk: 67 – 71 – 95 – 94 – 61 – 64 – 66 – 61 – 94 – 97 – 48 – 69 – 67 (lengte 10,7 km) 38512. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE MAARHEEZE startplaats Maarheeze Sint Gertrudiskerk: 67 – 72 – 79 – 76 – 78 – 71 – 95 – 94 – 61 – 64 – 66 – 61 – 94 – 97 – 48 – 69 – 67 (lengte 12,4 km)
Korte beschrijving wandelroute 38505 Maarheeze Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 38511 Maarheeze Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 38512 Maarheeze Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In wandelroutes 38511 en 38512 loopt U voor bezoek aan horeca na wandelknooppunt 64 (daar waar markering naar rechts wijst) even een stukje rechtdoor.