Made with MAGIX by Mat Maessen

385. Wandelen in Maarheeze

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Sint Gertrudiskerk in Maarheeze. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 67 op de hoek van de Kerkstraat en de Vinnen vlakbij de Sint Gertrudiskerk. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Maarheeze Sint Gertrudiskerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Maarheeze van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 67 op de hoek van de Kerkstraat en de Vinnen in Maarheeze. U loopt over de Vinnen in de richting van wandelknooppunt 79. U wandelt langs de Boschloop. Dit traject kan erg drassig zijn! Verderop in het natte Cranendonckse Bos wandelt U over enkele knuppelpaden. Ten slotte loopt U langs Manege de Boschhoeve terug naar de Sint Gertrudiskerk. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Maarheeze van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 67 op de hoek van de Kerkstraat en de Vinnen in Maarheeze. U loopt over de Kerkstraat in de richting van wandelknooppunt 35. U wandelt langs Manege de Boschhoeve naar het Cranendonckse Bos. Daarna loopt U over enkele knuppelpaden door het natte Cranendonckse Bos. In buurtschap Cranendonck passeert U Kasteel Cranendonck. Op Landgoed Cranendock loopt U nog langs de fundamenten van het oude Kasteel Cranendonck en de belevingstuin. Vervolgens loopt U door Waterpark Soerendonk. Met een trekpontje steekt U de Moerassloot over. Daarna loopt U door de bossen van de Soerendonkse Heide. Na wandelknooppunt 64 kunt U van de route afwijken door rechtdoor bij Recreatiepark Slot Cranendonck iets te nuttigen. Daarna wandelt U weer over de Heide, langs natuurgebied Ulkedonken en komt U weer bij het Waterpark Soerendonk. Dan loopt U langs de Biotoopvijver en over de Trurkse Brug door het dal van de Buulder Aa. Ten slotte wandelt U door Aasdonken terug naar de startplaats van de wandelroute bij de Sint Gertrudiskerk. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE MAARHEEZE

Borrelbar KikkerOp Kerkstraat 3 6026 RT Maarheeze www.borrelbarkikkerop.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 67 op de hoek van de Kerkstraat en de Vinnen in Maarheeze. U loopt over de Kerkstraat in de richting van wandelknooppunt 35. U wandelt langs Manege de Boschhoeve naar het Cranendonckse Bos. Daarna loopt U over enkele knuppelpaden steeds door het natte Cranendonckse Bos. Nadat U de Buulder Aa bent overgestoken komt in de belevingstuin van Landgoed Cranendonck. Vervolgens passeert U de fundamenten van het voormalige Kasteel Cranendonck. Verderop in buurtschap Cranendonck wandelt U langs het nieuwe Kasteel Cranendonck. U loopt verder naar de rand van Soerendonk en over een kronkelend bospad weer terug naar de van Schoonvorstlaan. Vervolgens wandelt U door Waterpark Soerendonk. Met een trekpontje steekt U de Moerassloot over. Daarna loopt U door de bossen van de Soerendonkse Heide. Na wandelknooppunt 64 kunt U van de route afwijken door rechtdoor bij Recreatiepark Slot Cranendonck iets te nuttigen. Daarna wandelt U weer over de Heide, langs natuurgebied Ulkedonken en komt U weer bij het Waterpark Soerendonk. Dan loopt U langs de Biotoopvijver en over de Trurkse Brug door het dal van de Buulder Aa. Ten slotte wandelt U door Aasdonken terug naar de startplaats van de wandelroute bij de Sint Gertrudiskerk. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 10 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 38510 en 38514 loopt U voor een bezoek aan horeca bij wandelknooppunt 64 even een stukje rechtdoor.
67 – 79 – 33 – 78 – 71 – 96 – 32 – 37 – 36 – 35 - 67 (lengte 5,2 km)
67 – 35 – 36 – 37 – 32 – 93 – 29 – 30 – 95 – 94 – 61 – 40 - 64 – 66 – 61 – 94 – 48 – 69 – 67 (lengte 10,3 km)
67 – 35 – 34 – 33 – 78 – 76 – 99 - 96 – 71 – 34 – 35 – 36 – 30 – 29 – 93 – 20 - 43 - 95 – 94 – 61 – 40 - 64 – 66 – 61 – 94 – 48 – 69 – 67 (lengte 14,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Cranendonck

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

385. Wandelen in

Maarheeze

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Sint Gertrudiskerk in Maarheeze. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 67 op de hoek van de Kerkstraat en de Vinnen vlakbij de Sint Gertrudiskerk. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 67 op de hoek van de Kerkstraat en de Vinnen in Maarheeze. U loopt over de Vinnen in de richting van wandelknooppunt 79. U wandelt langs de Boschloop. Dit traject kan erg drassig zijn! Verderop in het natte Cranendonckse Bos wandelt U over enkele knuppelpaden. Ten slotte loopt U langs Manege de Boschhoeve terug naar de Sint Gertrudiskerk. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Wandelroute Maarheeze van ongeveer 10 kilometer De wandelroute start bij wandelknooppunt 67 op de hoek van de Kerkstraat en de Vinnen in Maarheeze. U loopt over de Kerkstraat in de richting van wandelknooppunt 71 of 35. U wandelt langs Manege de Boschhoeve naar het Cranendonckse Bos. Daarna loopt U over enkele knuppelpaden door het natte Cranendonckse Bos. In buurtschap Cranendonck passeert U Kasteel Cranendonck. Op Landgoed Cranendock loopt U nog langs de fundamenten van het oude Kasteel Cranendonck en de belevingstuin. Vervolgens loopt U door Waterpark Soerendonk. Met een trekpontje steekt U de Moerassloot over. Daarna loopt U door de bossen van de Soerendonkse Heide. Na wandelknooppunt 64 kunt U van de route afwijken door rechtdoor bij Recreatiepark Slot Cranendonck iets te nuttigen. Daarna wandelt U weer over de Heide, langs natuurgebied Ulkedonken en komt U weer bij het Waterpark Soerendonk. Dan loopt U langs de Biotoopvijver en over de Trurkse Brug door het dal van de Buulder Aa. Ten slotte wandelt U door Aasdonken terug naar de startplaats van de wandelroute bij de Sint Gertrudiskerk. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 67 op de hoek van de Kerkstraat en de Vinnen in Maarheeze. U loopt over de Kerkstraat in de richting van wandelknooppunt 71 of 35. U wandelt langs Manege de Boschhoeve naar het Cranendonckse Bos. Daarna loopt U over enkele knuppelpaden steeds door het natte Cranendonckse Bos. Nadat U de Buulder Aa bent overgestoken komt in de belevingstuin van Landgoed Cranendonck. Vervolgens passeert U de fundamenten van het voormalige Kasteel Cranendonck. Verderop in buurtschap Cranendonck wandelt U langs het nieuwe Kasteel Cranendonck. U loopt verder naar de rand van Soerendonk en over een kronkelend bospad weer terug naar de van Schoonvorstlaan. Vervolgens wandelt U door Waterpark Soerendonk. Met een trekpontje steekt U de Moerassloot over. Daarna loopt U door de bossen van de Soerendonkse Heide. Na wandelknooppunt 64 kunt U van de route afwijken door rechtdoor bij Recreatiepark Slot Cranendonck iets te nuttigen. Daarna wandelt U weer over de Heide, langs natuurgebied Ulkedonken en komt U weer bij het Waterpark Soerendonk. Dan loopt U langs de Biotoopvijver en over de Trurkse Brug door het dal van de Buulder Aa. Ten slotte wandelt U door Aasdonken terug naar de startplaats van de wandelroute bij de Sint Gertrudiskerk. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 10 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
38505. Nummering wandelroute startplaats Maarheeze Sint Gertrudiskerk: 67 – 79 – 33 – 78 – 71 – 96 – 32 – 37 – 36 – 35 - 67 (lengte 5,2 km) 38510. Nummering wandelroute startplaats Maarheeze Sint Gertrudiskerk: 67 – 35 – 36 – 37 – 32 – 93 – 29 – 30 – 95 – 94 – 61 – 40 - 64 – 66 – 61 – 94 – 48 – 69 – 67 (lengte 10,3 km) 38514. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © MAARHEEZE startplaats Maarheeze Sint Gertrudiskerk: 67 – 35 – 34 – 33 – 78 – 76 – 99 - 96 – 71 – 34 – 35 – 36 – 30 – 29 – 93 – 20 – 43 - 95 – 94 – 61 – 40 - 64 – 66 – 61 – 94 – 48 – 69 – 67 (lengte 14,4 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 38510 en 38514 loopt U voor een bezoek aan horeca bij wandelknooppunt 64 even een stukje rechtdoor.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Maarheeze van ongeveer 5 kilometer
Wandelroute Maarheeze van ongeveer 14 kilometer
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes