Made with MAGIX by Mat Maessen

387. Wandelen in Budel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Markt in Budel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 22 op de kruising Markt-Capucijnerplein-Doctor Anton Mathijsenstraat. Dit is vlakbij het Schepenhuis. Parkeren kunt op het Capucijnerplein of bij de kerk. Bij start en finish is veel horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Budel Markt

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Budel van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 22 bij het Schepenhuis op de Markt. U loopt in de richting van wandelknooppunt 27 en loopt om de Onze Lieve Vrouw Visitatiekerk van Budel. U wandelt door buurtschap Keunenhof en passeert enkele langgevelboerderijen. Na buurtschap Schoordijk loopt U verder door buurtschap Bosch. U passeert Molen Zeldenrust en wandelt terug naar het centrum van Budel. In het centrum passeert U nog de voormalig Nederlandse Hervormde Kerk. Horeca bij start en finish. (90% verhard – 10% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Budel van ongeveer 9 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 22 bij het Schepenhuis op de Markt. U loopt over het Marktplein in de richting van wandelknooppunt 28. Nadat U Budel hebt verlaten gaat de wandelroute verder over rustige onverharde paden door het dal van de Buulder Aa. De grens met België is steeds vlakbij. U loopt door de bossen van de Buulderbergsche Heide. In Gastel passeert U de Sint Corneliskapel. Na Gastel wandelt U ten slotte terug naar het centrum van Budel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (70% verhard – 30% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Budel van ongeveer 16 kilometer

De Brasser Markt 5 6021 CD Budel www.debrasser.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 22 bij het Schepenhuis op de Markt. U loopt over het Marktplein in de richting van wandelknooppunt 28. Nadat U Budel hebt verlaten gaat de wandelroute verder over rustige onverharde paden door het dal van de Buulder Aa. De grens met België is steeds vlakbij. U loopt door de bossen van de Buulderbergsche Heide en passeert Grenspaal 174 en de Dodendraad. Daarna wandelt U over de Gastelsche Heide die onderdeel uitmaakt van de Groote Heide. U passeert Grenspaal 176 en loopt verder langs het Leenderbos en steeds door het natuurgebied over de Groote Heide. Nadat U de Strijper Aa bent overgestoken loopt U naar Gastel. In Gastel passeert U de Sint Corneliskapel. Ten slotte wandelt U terug naar het centrum van Budel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 13 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
Bij nat weer kunnen sommige onverharde paden drassig zijn.
22 – 27 – 90 – 77 – 26 – 23 - 22 (lengte 6,2 km)
22 – 28 – 21 – 12 – 14 – 18 – 73 - 19 – 10 – 87 – 82 – 24 – 25 – 27 - 22 (lengte 8,9 km)
22 – 28 – 21 – 12 – 14 – 18 – 73 - 19 – 10 – 88 – 80 – 89 – 81 - 87 – 82 – 24 – 25 – 27 - 22 (lengte 15,5 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Cranendonck

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

387. Wandelen in Budel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Markt in Budel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 22 op de kruising Markt-Capucijnerplein-Doctor Anton Mathijsenstraat. Dit is vlakbij het Schepenhuis. Parkeren kunt op het Capucijnerplein of bij de kerk. Bij start en finish is veel horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 22 bij het Schepenhuis op de Markt. U loopt in de richting van wandelknooppunt 27 en loopt om de Onze Lieve Vrouw Visitatiekerk van Budel. U wandelt door buurtschap Keunenhof en passeert enkele langgevelboerderijen. Na buurtschap Schoordijk loopt U verder door buurtschap Bosch. U passeert Molen Zeldenrust en wandelt terug naar het centrum van Budel. In het centrum passeert U nog de voormalig Nederlandse Hervormde Kerk. Horeca bij start en finish. (90% verhard – 10% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 22 bij het Schepenhuis op de Markt. U loopt over het Marktplein in de richting van wandelknooppunt 28. Nadat U Budel hebt verlaten gaat de wandelroute verder over rustige onverharde paden door het dal van de Buulder Aa. De grens met België is steeds vlakbij. U loopt door de bossen van de Buulderbergsche Heide. In Gastel passeert U de Sint Corneliskapel. Na Gastel wandelt U ten slotte terug naar het centrum van Budel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (70% verhard – 30% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 22 bij het Schepenhuis op de Markt. U loopt over het Marktplein in de richting van wandelknooppunt 28. Nadat U Budel hebt verlaten gaat de wandelroute verder over rustige onverharde paden door het dal van de Buulder Aa. De grens met België is steeds vlakbij. U loopt door de bossen van de Buulderbergsche Heide en passeert Grenspaal 174 en de Dodendraad. Daarna wandelt U over de Gastelsche Heide die onderdeel uitmaakt van de Groote Heide. U passeert Grenspaal 176 en loopt verder langs het Leenderbos en steeds door het natuurgebied over de Groote Heide. Nadat U de Strijper Aa bent overgestoken loopt U naar Gastel. In Gastel passeert U de Sint Corneliskapel. Ten slotte wandelt U terug naar het centrum van Budel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 13 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
38706. Nummering wandelroute startplaats Budel Markt: 22 – 27 – 90 – 77 – 26 – 23 - 22 (lengte 6,2 km) 38709. Nummering wandelroute startplaats Budel Markt: 22 – 28 – 21 – 12 – 14 – 18 – 73 - 19 – 10 – 87 – 82 – 24 – 25 – 27 - 22 (lengte 8,9 km) 38716. Nummering wandelroute startplaats Budel Markt: 22 – 28 – 21 – 12 – 14 – 18 – 73 - 19 – 10 – 88 – 80 – 89 – 81 - 87 – 82 – 24 – 25 – 27 - 22 (lengte 15,5 km)
Korte beschrijving wandelroute 38706 Budel Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 38709 Budel Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 38716 Budel Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer kunnen sommige onverharde paden drassig zijn.