Made with MAGIX by Mat Maessen

388. Wandelen in Budel-Dorplein

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Gemeenschapscentrum de Schakel aan de Sint Barbaraweg in Budel-Dorplein. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 46 op de hoek van de Stationsweg en de Sint Barbaraweg in Budel-Dorplein. Parkeren kunt U bij Gemeenschapscentrum de Schakel. Bij start en finish is geen horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Budel-Dorplein de Schakel

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Budel-Dorplein van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 46 op de hoek van de Sint Barbaraweg en de Stationweg. U loopt langs de drukke Stationsweg naar wandelknooppunt 58. U loopt tijdens deze wandelroute steeds door de unieke fabrieksnederzetting Dorplein. Een dorp met een unieke geschiedenis. Het dorp draagt daarom het predicaat beschermd dorpsgezicht. U passeert onder andere de kerk, Hotel Saint-Joseph (De Cantine), de Zinkfabriek, Het Ringelsven, Le Prison en de Waranda. Ten slotte loopt U langs de Loozerheide weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Gemeenschapscentrum de Schakel. Horeca na ongeveer 5 kilometer aan de Sepulchrestraat. (70% verhard – 30% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Budel-Dorplein van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 46 op de hoek van de Sint Barbaraweg en de Stationweg. U loopt over de Sint Barbaraweg en de Hoortweg in de richting van een tweede wandelknooppunt 46. Daar gaat U rechtsaf het bos in richting wandelknooppunt 78. U wandelt eerst door buurtschap ’t Routje en verderop door de bossen van het Bereveld. U loopt daarna tijdens deze wandelroute steeds door de unieke fabrieksnederzetting Dorplein. Een dorp met een unieke geschiedenis. Het dorp draagt daarom het predicaat beschermd dorpsgezicht. U passeert onder andere de kerk, Hotel Saint- Joseph (De Cantine), de Zinkfabriek, Het Ringelsven, Le Prison en de Waranda. Ten slotte loopt U langs de Loozerheide weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Gemeenschapscentrum de Schakel. Horeca alleen na ongeveer 9 kilometer aan de Sepulchrestraat. ( 60% verhard – 40% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Budel-Dorplein van ongeveer 13 kilometer

Jorine’s Theetuin Sepulchrestraat 166 6024 AL Budel-Dorplein www.jorinetheetuin.nl (alleen in zomerseizoen)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 46 op de hoek van de Sint Barbaraweg en de Hoortweg. U loopt over de Sint Barbaraweg in de richting van wandelknooppunt 78. U wandelt eerst door buurtschap ’t Routje en door de bossen van het Bereveld. U loopt daarna tijdens deze wandelroute steeds door de unieke fabrieksnederzetting Dorplein. Een dorp met een unieke geschiedenis. Het dorp draagt daarom het predicaat beschermd dorpsgezicht. U passeert onder andere de kerk, Hotel Saint-Joseph (De Cantine), de Zinkfabriek, Het Ringelsven, Le Prison en de Waranda. Ten slotte loopt U via groene markeringen van het wandelnetwerk GrensPark Kempen-Broek een rondje om de Loozerplas en daarna weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Gemeenschapscentrum de Schakel. Horeca alleen bij start en finish beperkt geopend. ( 50% verhard – 50% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
46 – 58 - 45 – 44 – 50 – 59 – 44 – 45 – 65 – 64 - 46 (lengte 6,4 km)
46 – 78 - 40 – 52 – 57 – 42 - 43 – 44 – 50 – 59 – 44 – 45 – 65 – 64 - 46 (lengte 10,4 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Cranendonck

Bijzonderheden wandelroutes

GPX GPX GPX GPX
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

388. Wandelen in Budel-

Dorplein

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Gemeenschapscentrum de Schakel aan de Sint Barbaraweg in Budel-Dorplein. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 46 op de hoek van de Stationsweg en de Sint Barbaraweg in Budel-Dorplein. Parkeren kunt U bij Gemeenschapscentrum de Schakel. Bij start en finish is geen horeca. Veel wandelplezier.
Wandelroute Budel-Dorplein van ongeveer 6 kilometer De wandelroute start bij wandelknooppunt 46 op de hoek van de Sint Barbaraweg en de Stationweg. U loopt langs de drukke Stationsweg naar wandelknooppunt 58. U loopt tijdens deze wandelroute steeds door de unieke fabrieksnederzetting Dorplein. Een dorp met een unieke geschiedenis. Het dorp draagt daarom het predicaat beschermd dorpsgezicht. U passeert onder andere de kerk, Hotel Saint-Joseph (De Cantine), de Zinkfabriek, Het Ringelsven, Le Prison en de Waranda. Ten slotte loopt U langs de Loozerheide weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Gemeenschapscentrum de Schakel. Horeca na ongeveer 5 kilometer aan de Sepulchrestraat. (70% verhard – 30% onverhard)
38806. Nummering wandelroute startplaats Budel-Dorplein de Schakel: 46 – 58 - 45 – 44 – 50 – 59 – 44 – 45 – 65 – 64 - 46 (lengte 6,4 km) 38810. Nummering wandelroute startplaats Budel-Dorplein de Schakel: 46 – 78 - 40 – 52 – 57 – 42 - 43 – 44 – 50 – 59 – 44 – 45 – 65 – 64 - 46 (lengte 10,4 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Budel-Dorplein van ongeveer 10 kilometer
De wandelroute start bij wandelknooppunt 46 op de hoek van de Sint Barbaraweg en de Stationweg. U loopt over de Sint Barbaraweg en de Hoortweg in de richting van een tweede wandelknooppunt 46. Daar gaat U rechtsaf het bos in richting wandelknooppunt 78. U wandelt eerst door buurtschap ’t Routje en verderop door de bossen van het Bereveld. U loopt daarna tijdens deze wandelroute steeds door de unieke fabrieksnederzetting Dorplein. Een dorp met een unieke geschiedenis. Het dorp draagt daarom het predicaat beschermd dorpsgezicht. U passeert onder andere de kerk, Hotel Saint-Joseph (De Cantine), de Zinkfabriek, Het Ringelsven, Le Prison en de Waranda. Ten slotte loopt U langs de Loozerheide weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Gemeenschapscentrum de Schakel. Horeca alleen na ongeveer 9 kilometer aan de Sepulchrestraat. ( 60% verhard – 40% onverhard)
Wandelroute Budel-Dorplein van ongeveer 13 kilometer
GPX GPX GPX GPX