Wandelnetwerk Deurne en wandelnetwerk Peel en Maas
Made with MAGIX by Mat Maessen

389. Wandelen in Neerkant

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11, 12 of 18 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Sint Willibrorduskerk in Neerkant. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Deurne aan de Moostenstraat vlakbij de kruising met de Dorpsstraat. Parkeren kunt op het plein voor de kerk. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Neerkant Sint Willibrorduskerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Neerkant van ongeveer 5 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 38905 Neerkant
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Deurne aan de Moostenstraat. U loopt over de Moostenstraat in de richting van wandelknooppunt 77. Daar neemt U het smalle bospaadje rechtdoor langs De Groot installatiebedrijf. Tijdens deze wandelroute wandelt U daarna steeds over de kronkelige bospaden van de Neerkantse Bossen. U passeert Zorgboerderij Op de Mozik en Recreatie Peel en Bos. Via de Moostenstraat loopt U ten slotte weer terug naar het startpunt bij de Willibrorduskerk in het centrum van Neerkant. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 38911 Neerkant

Wandelroute vanuit Neerkant van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Deurne aan de Moostenstraat. U loopt over de Moostenstraat in de richting van wandelknooppunt 77. Daar neemt U het smalle bospaadje rechtdoor langs De Groot installatiebedrijf. Daarna wandelt U over de kronkelige bospaden van de Neerkantse Bossen. U passeert er Zorgboerderij Op de Mozik en Recreatie Peel en Bos. Vervolgens loopt U via buurtschap Moostdijk en over de Bospeelweg naar het Grauwveen dat onderdeel uitmaakt van de Deurnesche Peel. Aan het eind wandelt U daarna rechtsaf langs het Kanaal van Deurne. Via de Molentjesdreef en Grintkuilen loopt U ten slotte weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Willibrorduskerk. Horeca alleen bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)
Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Neerkant van ongeveer 12 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Deurne aan de Moostenstraat. U loopt over de Dorpsstraat langs het Museum Techniek met een Ziel in de richting van wandelknooppunt 79. Via Grintkuilen en de Molentjesdreef bereikt U het Kanaal van Deurne. Op het grondgebied van de provincie Limburg passeert U de Helenavaart en de Blankersplas. Daarna wandelt U langs de Verheven Peel. Verderop loopt U door het Startebos naar het centrum van Meijel. Daar passeert U de Sint Annakapel en de Sint Nicolaaskerk. Daarna wandelt U Meijel weer uit langs Kampeerbos Simonshoek en Bungalowpark De Stille Wille door het Simonshoekse Bos. Vervolgens loopt U weer door Meijel en passeert het Kapelletje van de Heilige Familie en de Kapelanie. Daarna wandelt U Meijel weer uit langs de Gouden Helm en de Sint-Antoniuskapel. Aan de Keulsebaan op de grens met Noord-Brabant passeert U de Sint-Willibrordusput. U loopt daarna over rustige wegen en door de Neerkantse Bossen terug naar Neerkant. Ten slotte eindigt U weer bij de Sint-Willibrorduskerk in het centrum van Neerkant. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 en 11 kilometer. (55% verhard – 45% onverhard)

Wandelroute vanuit Neerkant van ongeveer 18 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 38918 Neerkant Bijzonderheden wandelroutes 389 Neerkant
start wandelroute
horeca wandelroute
Smulhuis Kom Us An Dorpsstraat 26 5758 AR Neerkant 077 – 46 61 671
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Deurne aan de Moostenstraat. U loopt over de Dorpsstraat langs het Museum Techniek met een Ziel in de richting van wandelknooppunt 79. Via Grintkuilen en de Molentjesdreef bereikt U het Kanaal van Deurne. Op het grondgebied van de provincie Limburg passeert U de Helenavaart en de Blankersplas. Daarna wandelt U langs de Verheven Peel. Verderop loopt U door het Startebos naar het centrum van Meijel. Daar passeert U de Sint Annakapel en de Sint Nicolaaskerk. Vervolgens loopt U Meijel weer uit langs de Gouden Helm en de Sint-Antoniuskapel. Aan de Keulsebaan op de grens met Noord-Brabant passeert U de Sint-Willibrordusput. U loopt daarna over rustige wegen en door de Neerkantse Bossen terug naar Neerkant. Ten slotte eindigt U weer bij de Sint-Willibrorduskerk in het centrum van Neerkant. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (65% verhard – 35% onverhard)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Het traject tussen wandelknooppunt 12 en wandelknooppunt 30 in de wandelroutes 38912 en 38918 is onduidelijk gemarkeerd. Het traject loopt via Hof, op eind rechts Keulsebaan, links Paalberg, rechts Hoefbladweg In de wandelroutes 38912 en 38918 loopt U voor een gedeelte ook via het wandelnetwerk van Peel en Maas in Limburg. De markeringen hier zijn geel/rood.
Korte beschrijving wandelroute 38912 Neerkant
Startbord – 77 – 78 – 30 – 76 – 75 – 74 – 77 – richting 79 tot startbord (lengte 4,5 km)
Startbord – 77 – 78 – 30 – 76 – 75 – 74 – 73 – 72 – 80 - 79 - richting 77 tot startbord (lengte 10,6 km)
Startbord 79 80 81 26 11 23 27 15 24 30 32 31 41 - 40 - 14 13 12 30 76 - 75 74 77 - richting 79 tot startbord (lengte 17,6 km)
Startbord – 77 – 78 – 30 – 76 – 75 – 74 – 73 – 79 – 80 – 81 – 26 – 11 – 10 – 32 – 31 – 79 - richting 77 tot startbord (lengte 12,6 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Home Wandelroutes in Noord-Brabant Print Wandelroutes
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Home Wandelnetwerk Noord-Brabant Wandelroutes in Noord-Brabant
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

389. Wandelen in

Neerkant

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11, 12 of 18 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Sint Willibrorduskerk in Neerkant. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Deurne aan de Moostenstraat vlakbij de kruising met de Dorpsstraat. Parkeren kunt op het plein voor de kerk. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Deurne aan de Moostenstraat. U loopt over de Moostenstraat in de richting van wandelknooppunt 77. Daar neemt U het smalle bospaadje rechtdoor langs De Groot installatiebedrijf. Tijdens deze wandelroute wandelt U daarna steeds over de kronkelige bospaden van de Neerkantse Bossen. U passeert Zorgboerderij Op de Mozik en Recreatie Peel en Bos. Via de Moostenstraat loopt U ten slotte weer terug naar het startpunt bij de Willibrorduskerk in het centrum van Neerkant. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Deurne aan de Moostenstraat. U loopt over de Moostenstraat in de richting van wandelknooppunt 77. Daar neemt U het smalle bospaadje rechtdoor langs De Groot installatiebedrijf. Daarna wandelt U over de kronkelige bospaden van de Neerkantse Bossen. U passeert er Zorgboerderij Op de Mozik en Recreatie Peel en Bos. Vervolgens loopt U via buurtschap Moostdijk en over de Bospeelweg naar het Grauwveen dat onderdeel uitmaakt van de Deurnesche Peel. Aan het eind wandelt U daarna rechtsaf langs het Kanaal van Deurne. Via de Molentjesdreef en Grintkuilen loopt U ten slotte weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Willibrorduskerk. Horeca alleen bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Deurne aan de Moostenstraat. U loopt over de Dorpsstraat langs het Museum Techniek met een Ziel in de richting van wandelknooppunt 79. Via Grintkuilen en de Molentjesdreef bereikt U het Kanaal van Deurne. Op het grondgebied van de provincie Limburg passeert U de Helenavaart en de Blankersplas. Daarna wandelt U langs de Verheven Peel. Verderop loopt U door het Startebos naar het centrum van Meijel. Daar passeert U de Sint Annakapel en de Sint Nicolaaskerk. Daarna wandelt U Meijel weer uit langs Kampeerbos Simonshoek en Bungalowpark De Stille Wille door het Simonshoekse Bos. Vervolgens loopt U weer door Meijel en passeert het Kapelletje van de Heilige Familie en de Kapelanie. Daarna wandelt U Meijel weer uit langs de Gouden Helm en de Sint-Antoniuskapel. Aan de Keulsebaan op de grens met Noord-Brabant passeert U de Sint-Willibrordusput. U loopt daarna over rustige wegen en door de Neerkantse Bossen terug naar Neerkant. Ten slotte eindigt U weer bij de Sint-Willibrorduskerk in het centrum van Neerkant. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 en 11 kilometer. (55% verhard – 45% onverhard)
38905. Nummering wandelroute startplaats Neerkant Sint Willibrorduskerk: Startbord – 77 – 78 – 30 – 76 – 75 – 74 – 77 – richting 79 tot startbord (lengte 4,5 km) 38911. Nummering wandelroute startplaats Neerkant Sint Willibrorduskerk: Startbord – 77 – 78 – 30 – 76 – 75 – 74 – 73 – 72 – 80 - 79 - richting 77 tot startbord (lengte 10,6 km) 38912. Nummering wandelroute startplaats Neerkant Sint Willibrorduskerk: Startbord – 79 – 80 – 81 – 26 – 11 – 23 – 27 – 15 – 24 – 30 – 32 – 16 – 14 – 13 – 12 – 30 – 78 - 77 – richting 79 tot startbord (lengte 11,6 km) 38918. Nummering wandelroute startplaats Neerkant Sint Willibrorduskerk: Startbord – 79 – 80 – 81 – 26 – 11 – 23 – 27 – 15 – 24 – 30 – 32 – 31 – 41 - 40 - 14 – 13 – 12 – 30 – 76 - 75 – 74 – 77 - richting 79 tot startbord (lengte 17,6 km)  
Korte beschrijving wandelroute 38905 Neerkant Naar RouteYou Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 38911 Neerkant Naar RouteYou Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 38912 Neerkant
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Deurne aan de Moostenstraat. U loopt over de Dorpsstraat langs het Museum Techniek met een Ziel in de richting van wandelknooppunt 79. Via Grintkuilen en de Molentjesdreef bereikt U het Kanaal van Deurne. Op het grondgebied van de provincie Limburg passeert U de Helenavaart en de Blankersplas. Daarna wandelt U langs de Verheven Peel. Verderop loopt U door het Startebos naar het centrum van Meijel. Daar passeert U de Sint Annakapel en de Sint Nicolaaskerk. Vervolgens loopt U Meijel weer uit langs de Gouden Helm en de Sint-Antoniuskapel. Aan de Keulsebaan op de grens met Noord-Brabant passeert U de Sint- Willibrordusput. U loopt daarna over rustige wegen en door de Neerkantse Bossen terug naar Neerkant. Ten slotte eindigt U weer bij de Sint-Willibrorduskerk in het centrum van Neerkant. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (65% verhard – 35% onverhard)
Naar RouteYou Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 38918 Neerkant Naar RouteYou Naar Google Maps