Made with MAGIX by Mat Maessen

391. Wandelen in Deurne

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9 of 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort de Peel in Deurne. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van Natuurpoort de Peel aan het Leegveld in Deurne. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Natuurpoort de Peel. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Deurne Natuurpoort de Peel

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Deurne van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord voor Natuurpoort de Peel aan het Leegveld in Deurne. U loopt vanaf het wandelstartbord naar links over Leegveld in de richting van wandelknooppunt 11. Na het Kanaal van Deurne komt U bij Halte Peelvennen. Daarna loopt U langs de Helenavaart en komt in het dorp Griendtsveen. Griendtsveen heeft een beschermd dorpsgezicht. U passeert er achtereenvolgens de Sint Barbarakerk, de voormalige pastorie en het klooster. Het Nonnenpad leidt U door de Deurnesche Peel. Vervolgens loopt U weer langs het Kanaal van Deurne. Ten slotte wandelt U over het nieuwe Mussenkeetpad dwars door Leegveld en natuurgebied de Deurnsche Peel terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Peel. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Deurne van ongeveer 9 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord voor Natuurpoort de Peel aan het Leegveld in Deurne. U loopt vanaf het wandelstartbord naar links over Leegveld in de richting van wandelknooppunt 11. Na het Kanaal van Deurne komt U bij Halte Peelvennen. Daarna loopt U langs de Helenavaart en komt in het dorp Griendtsveen. Griendtsveen heeft een beschermd dorpsgezicht. U passeert er achtereenvolgens de Sint Barbarakerk, Brug half 12, Villa Erica, enkele zogenaamde apostelwoningen en de voormalige herberg. Langs het Griendtsveen kanaal en de Helenavaart komt U weer bij de Sint Barbarakerk. Dan wandelt U langs de voormalige pastorie en het klooster. Het Nonnenpad leidt U door de Deurnesche Peel. Vervolgens loopt U weer langs het Kanaal van Deurne. Tenslotte wandelt U over het nieuwe Mussenkeetpad dwars door Leegveld en natuurgebied de Deurnsche Peel terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Peel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)

Wandelroute vanuit Deurne van ongeveer 12 kilometer

Natuurpoort de Peel Leegveld 8a 5753 SG Deurne www.natuurpoortdepeel.nl
De wandelroute start bij het wandelstartbord voor Natuurpoort de Peel aan het Leegveld in Deurne. U loopt vanaf het wandelstartbord naar links over Leegveld in de richting van wandelknooppunt 11. Na het Kanaal van Deurne komt U bij Halte Peelvennen. Daarna loopt U langs de Helenavaart en komt in het dorp Griendtsveen. Griendtsveen heeft een beschermd dorpsgezicht. U passeert er achtereenvolgens de Sint Barbarakerk, Brug half 12, Villa Erica, enkele zogenaamde apostelwoningen en de voormalige herberg. Langs het Griendtsveen kanaal en de Helenavaart komt U weer bij de Sint Barbarakerk. Dan wandelt U langs de voormalige pastorie en het klooster. Het Nonnenpad leidt U door de Deurnesche Peel. Vervolgens loopt U weer langs het Kanaal van Deurne. Verderop wandelt U langs de Oude Aa. Tenslotte loopt U door een open landschap terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Peel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard - 80% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. U maakt tijdens deze wandelroutes ook gebruik van wandelnetwerk Horst aan de Maas (Limburg). Dit wandelnetwerk kent geel/rode markeringen.
Startbord - 11 - 17 - 18 - 12 - 05 - 06 – richting 11 tot startbord (lengte 5,8 km)
Startbord - 11 - 17 - 18 - 62 - 21 - 19 - 18 - 12 - 05 - 06 – richting 11 tot startbord (lengte 8,9 km)
Startbord - 11 - 17 - 18 - 62 - 21 - 19 - 18 - 12 - 05 - 13 - 14 - 10 - 06 – richting 11 tot startbord (lengte 12,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Deurne en wandelnetwerk Horst aan de Maas

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

391. Wandelen in

Deurne

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9 of 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort de Peel in Deurne. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van Natuurpoort de Peel aan het Leegveld in Deurne. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Natuurpoort de Peel. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het wandelstartbord voor Natuurpoort de Peel aan het Leegveld in Deurne. U loopt vanaf het wandelstartbord naar links over Leegveld in de richting van wandelknooppunt 11. Na het Kanaal van Deurne komt U bij Halte Peelvennen. Daarna loopt U langs de Helenavaart en komt in het dorp Griendtsveen. Griendtsveen heeft een beschermd dorpsgezicht. U passeert er achtereenvolgens de Sint Barbarakerk, de voormalige pastorie en het klooster. Het Nonnenpad leidt U door de Deurnesche Peel. Vervolgens loopt U weer langs het Kanaal van Deurne. Ten slotte wandelt U over het nieuwe Mussenkeetpad dwars door Leegveld en natuurgebied de Deurnsche Peel terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Peel. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord voor Natuurpoort de Peel aan het Leegveld in Deurne. U loopt vanaf het wandelstartbord naar links over Leegveld in de richting van wandelknooppunt 11. Na het Kanaal van Deurne komt U bij Halte Peelvennen. Daarna loopt U langs de Helenavaart en komt in het dorp Griendtsveen. Griendtsveen heeft een beschermd dorpsgezicht. U passeert er achtereenvolgens de Sint Barbarakerk, Brug half 12, Villa Erica, enkele zogenaamde apostelwoningen en de voormalige herberg. Langs het Griendtsveen kanaal en de Helenavaart komt U weer bij de Sint Barbarakerk. Dan wandelt U langs de voormalige pastorie en het klooster. Het Nonnenpad leidt U door de Deurnesche Peel. Vervolgens loopt U weer langs het Kanaal van Deurne. Tenslotte wandelt U over het nieuwe Mussenkeetpad dwars door Leegveld en natuurgebied de Deurnsche Peel terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Peel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard - 75% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord voor Natuurpoort de Peel aan het Leegveld in Deurne. U loopt vanaf het wandelstartbord naar links over Leegveld in de richting van wandelknooppunt 11. Na het Kanaal van Deurne komt U bij Halte Peelvennen. Daarna loopt U langs de Helenavaart en komt in het dorp Griendtsveen. Griendtsveen heeft een beschermd dorpsgezicht. U passeert er achtereenvolgens de Sint Barbarakerk, Brug half 12, Villa Erica, enkele zogenaamde apostelwoningen en de voormalige herberg. Langs het Griendtsveen kanaal en de Helenavaart komt U weer bij de Sint Barbarakerk. Dan wandelt U langs de voormalige pastorie en het klooster. Het Nonnenpad leidt U door de Deurnesche Peel. Vervolgens loopt U weer langs het Kanaal van Deurne. Verderop wandelt U langs de Oude Aa. Tenslotte loopt U door een open landschap terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Peel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard - 80% onverhard)
39106. Nummering wandelroute startplaats Deurne Natuurpoort de Peel: Startbord - 11 - 17 - 18 - 12 - 05 - 06 – richting 11 tot startbord (lengte 5,8 km) 39109. Nummering wandelroute startplaats Deurne Natuurpoort de Peel: Startbord - 11 - 17 - 18 - 62 - 21 - 19 - 18 - 12 - 05 - 06 – richting 11 tot startbord (lengte 8,9 km) 39112. Nummering wandelroute startplaats Deurne Natuurpoort de Peel: Startbord - 11 - 17 - 18 - 62 - 21 - 19 - 18 - 12 - 05 - 13 - 14 - 10 - 06 – richting 11 tot startbord (lengte 12,0 km)
Korte beschrijving wandelroute 39106 Deurne Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 39109 Deurne Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 39112 Deurne Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. U maakt tijdens deze wandelroutes ook gebruik van wandelnetwerk Horst aan de Maas (Limburg). Dit wandelnetwerk kent geel/rode markeringen.