Made with MAGIX by Mat Maessen

399. Wandelen in Vessem

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 12 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Sint-Lambertuskerk in Vessem. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 84 op de hoek van de Servatiusstraat en Groenewoud. Parkeerplaatsen zijn er voldoende naast de kerk. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Vessem Sint Lambertuskerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Vessem van ongeveer 4 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 84 op de hoek van de Sint Servatiusstraat en Groenewoud. U loopt langs de Sint- Lambertuskerk over de Sint Servatiusstraat in de richting van wandelknooppunt 48. Via rustige veldwegen bereikt U het Dal van de Kleine Beerze. U wandelt vervolgens langs de Kleine Beerze terug naar Vessem. Ten slotte loopt U door Vessem langs de Jacobusmolen, het Oude Raadhuis en Brouwerij de Leeuw terug naar het startpunt. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)

Wandelroute vanuit Vessem van ongeveer 12 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 84 op de hoek van de Sint Servatiusstraat en Groenewoud. U loopt langs de Sint- Lambertuskerk over de Sint Servatiusstraat in de richting van wandelknooppunt 48. Via rustige veldwegen bereikt U het Dal van de Kleine Beerze. Daarna wandelt U naar Eurocamping Vessem. Vervolgens loopt U door de bossen van de Brabantse Kempen en passeert het Lancaster Monument. Daarna wandelt U langs de Landschotse Heide en natuurgebied Heieinden. Nadat U de Kleine Beerze weer bent over gestoken loopt U terug naar Vessem. Ten slotte wandelt U langs de Jacobusmolen, het Oude Raadhuis en Brouwerij de Leeuw terug naar het startpunt. Horeca alleen vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Vessem van ongeveer 16 kilometer

Grand-Cafe Restaurant de Gouden Leeuw Jan Smuldersstraat 26 5512 AZ Vessem www.degoudenleeuwvessem.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 84 op de hoek van de Sint Servatiusstraat en Groenewoud. U loopt langs de Sint-Lambertuskerk over de Sint Servatiusstraat in de richting van wandelknooppunt 48. Via rustige veldwegen bereikt U het Dal van de Kleine Beerze. Daarna wandelt U naar Eurocamping Vessem. Vervolgens loopt U terug naar het Dal van de Kleine Beerze. Verder wandelt U door het Hoogeloonse Bos langs de Romeinse grafheuvel de Kaboutersberg. Nadat U de Mariakapel bent gepasseert loopt U door het dorp Hoogeloon. U passeert de Sint Pancratiustoren, de Sint Pancratiuskerk en de Protestantse Kerk en loopt verder door buurtschap Heiend. Daarna wandelt U langs de Landschotse Heide en natuurgebied Heieinden. Nadat U de Kleine Beerze weer bent over gestoken loopt U terug naar Vessem. Ten slotte wandelt U langs de Jacobusmolen, het Oude Raadhuis en Brouwerij de Leeuw terug naar het startpunt. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Kleine Beerze drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
84 – 48 – 85 – 46 – 34 – 47 – 84 (lengte 4,1 km)
84 – 48 – 85 – 46 – 45 – 65 – 63 – 64 – 81 - 34 – 47 – 84 (lengte 11,7 km)
84 – 48 – 85 – 46 – 45 – 41 – 40 – 67 – 66 - 65 – 63 – 64 – 81 - 34 – 47 – 84 (lengte 16,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Wandelnetwerk Eersel en wandelnetwerk Bladel

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

399. Wandelen in

Vessem

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 12 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Sint-Lambertuskerk in Vessem. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 84 op de hoek van de Servatiusstraat en Groenewoud. Parkeerplaatsen zijn er voldoende naast de kerk. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 84 op de hoek van de Sint Servatiusstraat en Groenewoud. U loopt langs de Sint-Lambertuskerk over de Sint Servatiusstraat in de richting van wandelknooppunt 48. Via rustige veldwegen bereikt U het Dal van de Kleine Beerze. U wandelt vervolgens langs de Kleine Beerze terug naar Vessem. Ten slotte loopt U door Vessem langs de Jacobusmolen, het Oude Raadhuis en Brouwerij de Leeuw terug naar het startpunt. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 84 op de hoek van de Sint Servatiusstraat en Groenewoud. U loopt langs de Sint-Lambertuskerk over de Sint Servatiusstraat in de richting van wandelknooppunt 48. Via rustige veldwegen bereikt U het Dal van de Kleine Beerze. Daarna wandelt U naar Eurocamping Vessem. Vervolgens loopt U door de bossen van de Brabantse Kempen en passeert het Lancaster Monument. Daarna wandelt U langs de Landschotse Heide en natuurgebied Heieinden. Nadat U de Kleine Beerze weer bent over gestoken loopt U terug naar Vessem. Ten slotte wandelt U langs de Jacobusmolen, het Oude Raadhuis en Brouwerij de Leeuw terug naar het startpunt. Horeca alleen vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 84 op de hoek van de Sint Servatiusstraat en Groenewoud. U loopt langs de Sint-Lambertuskerk over de Sint Servatiusstraat in de richting van wandelknooppunt 48. Via rustige veldwegen bereikt U het Dal van de Kleine Beerze. Daarna wandelt U naar Eurocamping Vessem. Vervolgens loopt U terug naar het Dal van de Kleine Beerze. Verder wandelt U door het Hoogeloonse Bos langs de Romeinse grafheuvel de Kaboutersberg. Nadat U de Mariakapel bent gepasseert loopt U door het dorp Hoogeloon. U passeert de Sint Pancratiustoren, de Sint Pancratiuskerk en de Protestantse Kerk en loopt verder door buurtschap Heiend. Daarna wandelt U langs de Landschotse Heide en natuurgebied Heieinden. Nadat U de Kleine Beerze weer bent over gestoken loopt U terug naar Vessem. Ten slotte wandelt U langs de Jacobusmolen, het Oude Raadhuis en Brouwerij de Leeuw terug naar het startpunt. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
39904. Nummering wandelroute startplaats Vessem Sint-Lambertuskerk: 84 – 48 – 85 – 46 – 34 – 47 – 84 (lengte 4,1 km) 39912. Nummering wandelroute startplaats Vessem Sint-Lambertuskerk: 84 – 48 – 85 – 46 – 45 – 65 – 63 – 64 – 81 - 34 – 47 – 84 (lengte 11,7 km) 39916. Nummering wandelroute startplaats Vessem Sint-Lambertuskerk: 84 – 48 – 85 – 46 – 45 – 41 – 40 – 67 – 66 - 65 – 63 – 64 – 81 - 34 – 47 – 84 (lengte 16,0 km)
Korte beschrijving wandelroute 39904 Vessem Korte beschrijving wandelroute 39912 Vessem Korte beschrijving wandelroute 39916 Vessem Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Kleine Beerze zeer drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.