Made with MAGIX by Mat Maessen

429. Wandelen in Liempde

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 10 of 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Raadhuisplein in het centrum van Liempde. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 77 op de hoek van de Oude Dijk en het Raadhuisplein tegenover het Oude Raadhuis van Liempde. Parkeerplaatsen zijn er voldoende in het centrum van Liempde. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Liempde Raadhuisplein

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Liempde van ongeveer 7 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 77 op de hoek van de Oude Dijk en het Raadhuisplein vlak voor het Oude Raadhuis van Liemde. U loopt over de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 02. U passeert de Sint-Jan Onthoofdingkerk. U wandelt Liempde uit en neemt na wandelknooppunt 03 het Dommelsteegje. U steekt de Dommel over met het Sint-Janspontje. (Indien het trekpontje uit de vaart is dient U 2 kilometer om te lopen middels de wandelknooppunten 03-04-08-06-05). Via veldwegen langs het Dommeldal als de Hoevedreef, de Maai en de Karthuizerweg bereikt U het fiets- en voetpad aan de Herscheweg. Dit blijft U verder volgen. U steekt de Dommel weer over en loopt langs de Hezelaarse Akkers. Aan het eind passeert U de Ave Mariakapel. Ten slotte loopt U nog een rondje om Liempde en eindigt de wandelroute weer bij het Raadhuisplein. Horeca bij start en finish. (50% verhard – 50% onverhard)

Wandelroute vanuit Liempde van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 77 op de hoek van de Oude Dijk en het Raadhuisplein vlak voor het Oude Raadhuis van Liemde. U loopt over de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 02. U passeert de Sint-Jan Onthoofdingkerk. U wandelt Liempde uit en neemt na wandelknooppunt 03 het Dommelsteegje. U steekt de Dommel over met het Sint-Janspontje. (Indien het trekpontje uit de vaart is dient U 2 kilometer om te lopen middels de wandelknooppunten 03-04-08-06-05). Via veldwegen langs het Dommeldal als de Hoevedreef, de Maai en de Karthuizerweg loopt U in de richting van Olland. In Olland passeert U de Petruskapel, de Boelaars-Hoeve en de Sint Martinuskerk. Via veldwegen door het Dommeldal bereikt U het fiets- en voetpad aan de Herscheweg. Dit blijft U verder volgen. U steekt de Dommel weer over en loopt langs de Hezelaarse Akkers. Aan het eind passeert U de Ave Mariakapel. Ten slotte loopt U nog een rondje om Liempde en eindigt de wandelroute weer bij het Raadhuisplein. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (60% verhard – 40% onverhard)
Het Wapen van Liempde Raadhuisplein 4 5298 CD Liempde www.wapenvanliempde.nl
Bij nat zijn de laarzenpaden naar en langs de Dommel drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Indien het pontje over de Dommel tussen wandelknooppunt 03 en 05 uit de vaart is, dient U om te lopen via de wandelknooppunten 03 – 04 – 08 – 06 – 05. Dit maakt de route ongeveer 2 kilometer langer.
77 – 02 – 01 – 03 – 05 – 68 – 67 – 66 – 11 – 09 – 78 - 77 (lengte 7,0 km)
77 – 02 – 01 – 03 – 05 – 68 – 67 – 14 – 13 – 60 – 22 - 66 – 11 – 09 – 78 - 77 (lengte 9,5 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Wandelroute vanuit Liempde van ongeveer 12 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 77 op de hoek van de Oude Dijk en het Raadhuisplein vlak voor het Oude Raadhuis van Liemde. U loopt over de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 02. U passeert de Sint-Jan Onthoofdingkerk. U wandelt Liempde uit en volgt na wandelknooppunt 03 de Smaldersestraat. Via de drukke Molendijk bereikt U buurtschap Kasteren. U steekt de Dommel over en komt bij het Duitse Lijntje en het voormalige station Liempde. Daarna passeert U de Sint Antoniuskapel. Vervolgens loopt U langs Het Groot Duijfhuis met Duiventoren en Vlaamse Schuur. Via veldwegen langs het Dommeldal als de Hoevedreef, de Maai en de Karthuizerweg loopt U in de richting van Olland. In Olland passeert U de Petruskapel, de Boelaars-Hoeve en de Sint Martinuskerk. Via veldwegen door het Dommeldal bereikt U het fiets- en voetpad aan de Herscheweg. Dit blijft U verder volgen. U steekt de Dommel weer over en loopt langs de Hezelaarse Akkers. Aan het eind passeert U de Ave Mariakapel. Ten slotte loopt U nog een rondje om Liempde en eindigt de wandelroute weer bij het Raadhuisplein. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (65% verhard – 35% onverhard)
77 – 02 – 01 – 03 – 04 – 08 – 06 - 05 – 68 – 67 – 14 – 13 – 60 – 22 - 66 – 11 – 09 – 78 – 77 (lengte 11,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Groene Woud

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

429. Wandelen in

Liempde

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 10 of 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Raadhuisplein in het centrum van Liempde. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 77 op de hoek van de Oude Dijk en het Raadhuisplein tegenover het Oude Raadhuis van Liempde. Parkeerplaatsen zijn er voldoende in het centrum van Liempde. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 77 op de hoek van de Oude Dijk en het Raadhuisplein vlak voor het Oude Raadhuis van Liemde. U loopt over de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 02. U passeert de Sint-Jan Onthoofdingkerk. U wandelt Liempde uit en neemt na wandelknooppunt 03 het Dommelsteegje. U steekt de Dommel over met het Sint-Janspontje. (Indien het trekpontje uit de vaart is dient U 2 kilometer om te lopen middels de wandelknooppunten 03-04-08-06-05). Via veldwegen langs het Dommeldal als de Hoevedreef, de Maai en de Karthuizerweg bereikt U het fiets- en voetpad aan de Herscheweg. Dit blijft U verder volgen. U steekt de Dommel weer over en loopt langs de Hezelaarse Akkers. Aan het eind passeert U de Ave Mariakapel. Ten slotte loopt U nog een rondje om Liempde en eindigt de wandelroute weer bij het Raadhuisplein. Horeca bij start en finish. (50% verhard – 50% onverhard)
Wandelroute Liempde van ongeveer 10 kilometer De wandelroute start bij wandelknooppunt 77 op de hoek van de Oude Dijk en het Raadhuisplein vlak voor het Oude Raadhuis van Liemde. U loopt over de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 02. U passeert de Sint-Jan Onthoofdingkerk. U wandelt Liempde uit en neemt na wandelknooppunt 03 het Dommelsteegje. U steekt de Dommel over met het Sint-Janspontje. (Indien het trekpontje uit de vaart is dient U 2 kilometer om te lopen middels de wandelknooppunten 03-04-08-06-05). Via veldwegen langs het Dommeldal als de Hoevedreef, de Maai en de Karthuizerweg loopt U in de richting van Olland. In Olland passeert U de Petruskapel, de Boelaars- Hoeve en de Sint Martinuskerk. Via veldwegen door het Dommeldal bereikt U het fiets- en voetpad aan de Herscheweg. Dit blijft U verder volgen. U steekt de Dommel weer over en loopt langs de Hezelaarse Akkers. Aan het eind passeert U de Ave Mariakapel. Ten slotte loopt U nog een rondje om Liempde en eindigt de wandelroute weer bij het Raadhuisplein. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (60% verhard – 40% onverhard)
42907. Nummering wandelroute startplaats Liempde Raadhuisplein: 77 – 02 – 01 – 03 – 05 – 68 – 67 – 66 – 11 – 09 – 78 - 77 (lengte 7,0 km) 42910. Nummering wandelroute startplaats Liempde Raadhuisplein: 77 – 02 – 01 – 03 – 05 – 68 – 67 – 14 – 13 – 60 – 22 - 66 – 11 – 09 – 78 - 77 (lengte 9,5 km) 42912. Nummering wandelroute startplaats Liempde Raadhuisplein: 77 – 02 – 01 – 03 – 04 – 08 – 06 - 05 – 68 – 67 – 14 – 13 – 60 – 22 - 66 – 11 – 09 – 78 – 77 (lengte 11,7 km)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 77 op de hoek van de Oude Dijk en het Raadhuisplein vlak voor het Oude Raadhuis van Liemde. U loopt over de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 02. U passeert de Sint-Jan Onthoofdingkerk. U wandelt Liempde uit en volgt na wandelknooppunt 03 de Smaldersestraat. Via de drukke Molendijk bereikt U buurtschap Kasteren. U steekt de Dommel over en komt bij het Duitse Lijntje en het voormalige station Liempde. Daarna passeert U de Sint Antoniuskapel. Vervolgens loopt U langs Het Groot Duijfhuis met Duiventoren en Vlaamse Schuur. Via veldwegen langs het Dommeldal als de Hoevedreef, de Maai en de Karthuizerweg loopt U in de richting van Olland. In Olland passeert U de Petruskapel, de Boelaars- Hoeve en de Sint Martinuskerk. Via veldwegen door het Dommeldal bereikt U het fiets- en voetpad aan de Herscheweg. Dit blijft U verder volgen. U steekt de Dommel weer over en loopt langs de Hezelaarse Akkers. Aan het eind passeert U de Ave Mariakapel. Ten slotte loopt U nog een rondje om Liempde en eindigt de wandelroute weer bij het Raadhuisplein. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (65% verhard – 35% onverhard)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat zijn de laarzenpaden naar en langs de Dommel drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Indien het pontje over de Dommel tussen wandelknooppunt 03 en 05 uit de vaart is, dient U om te lopen via de wandelknooppunten 03 – 04 – 08 – 06 – 05. Dit maakt de route ongeveer 2 kilometer langer.
GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Liempde van ongeveer 7 kilometer
Wandelroute Liempde van ongeveer 12 kilometer
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes