Made with MAGIX by Mat Maessen

431. Wandelen in Boxtel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 11 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Station in Boxtel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelroutenetwerk Het Groene Woud aan het Stationsplein voor het station van Boxtel. Betaalde parkeerplaatsen zijn er voldoende bij het station van Boxtel. Gratis parkeren kunt U het beste aan de Van Leeuwenstraat. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Boxtel Station

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Boxtel van ongeveer 4 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelroutenetwerk Het Groene Woud voor het station van Boxtel aan het Stationsplein. U loopt langs het station en de grote parkeerplaats langs de Parallelweg Noord in de richting van wandelknooppunt 06. In Boxtel passeert U de Heilig Hart van Jezuskerk en het Sint-Ursulaklooster. Nadat U de Dommel bent overgestoken loopt U over de Markt naar de Sint-Petrusbasiliek. Daarna wandelt U terug over de Markt in de richting van het Sint Lucascollege. Ten slotte loopt U om Kasteel Stapelen en weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij het station. Horeca bij start en finish en in het centrum van Boxtel. (100% verhard)

Wandelroute vanuit Boxtel van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelroutenetwerk Het Groene Woud voor het station van Boxtel aan het Stationsplein. U loopt langs de grote fietsenstalling langs de Parallelweg Zuid in de richting van wandelknooppunt 01. U loopt dan door een fiet- en voetgangerstunnel onder het spoor en verder over een industrieterrein. Daarna wandelt U door het gehucht Lennisheuvel en passeert de Sint-Theresiakerk. Via de Heerenbeekloop bereikt U natuurgebied Kampina dat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Vervolgens wandelt U door het dal van de Beerze. Midden in het bosgebied van de Kampina passeert U Huize Kampina. Daarna volgt U het Kerkpad door bos en hei en passeert het Ansumven. Verderop loopt U door buurtschap Roord, passeert de Anna Kapel en steekt de Beerze over. Verderop heet deze beek Smalwater. Ten slotte steekt U het spoor over en loopt U door de bebouwing van Boxtel terug naar het startpunt van de wandelroute bij het station. Horeca alleen bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE BOXTEL

Plein2 Stationsplein 2 5281 GH Boxtel www.plein2.eu
De wandelroute start bij het startbord van wandelroutenetwerk Het Groene Woud voor het station van Boxtel aan het Stationsplein. U loopt langs de grote fietsenstalling langs de Parallelweg Zuid in de richting van wandelknooppunt 01. U loopt dan door een fiet- en voetgangerstunnel onder het spoor en verder over een industrieterrein. Daarna wandelt U door het gehucht Lennisheuvel en passeert de Sint-Theresiakerk. Via de Heerenbeekloop bereikt U natuurgebied Kampina dat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Vervolgens wandelt U door het dal van de Beerze. Midden in het bosgebied van de Kampina passeert U Huize Kampina. Daarna wandelt U door het uitgestrekte bos- en heidegebied van de Kampina. U passeert diverse vennen waaronder het grote Kogelvangersven. Eenmaal uit de Kampina loopt U door buurtschap Roord. Na de onverharde Voorstraat wandelt U langs de Kleine Aa. Verderop passeert U de Anna Kapel en steekt de Beerze over. Verderop heet deze beek Smalwater. Ten slotte steekt U het spoor over en loopt U door de bebouwing van Boxtel terug naar het startpunt van de wandelroute bij het station. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden in de wandelroutes 43111 en 43116 drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In wandelroute 43104 zijn de wandelmarkeringen in het drukke centrum van Boxtel niet altijd even duidelijk. Raadpleeg hier kaart of GPX.
Startbord – 06 – 05 – 04 – 02 – 89 – 02 – 87 – 01 – richting 06 tot startbord (lengte 3,7 km)
Startbord – 01 – 19 – 20 – 18 – 59 – 60 – 22 – 16 – 11 – 10 - 09 – 17 – 08 – 07 - 06 – richting 01 tot startbord (lengte 10,7 km)
Startbord – 01 – 19 – 20 – 18 – 59 – 60 – 22 – 16 – 56 – 55 – 21 – 13 – 12 – 14 – 09 – 17 – 08 – 07 – 06 – richting 01 tot startbord (lengte 16,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Groene Woud

Bijzonderheden wandelroutes

GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

431. Wandelen in Boxtel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 11 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Station in Boxtel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelroutenetwerk Het Groene Woud aan het Stationsplein voor het station van Boxtel. Betaalde parkeerplaatsen zijn er voldoende bij het station van Boxtel. Gratis parkeren kunt U het beste aan de Van Leeuwenstraat. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
Wandelroute Boxtel van ongeveer 4 kilometer De wandelroute start bij het startbord van wandelroutenetwerk Het Groene Woud voor het station van Boxtel aan het Stationsplein. U loopt langs het station en de grote parkeerplaats langs de Parallelweg Noord in de richting van wandelknooppunt 06. In Boxtel passeert U de Heilig Hart van Jezuskerk en het Sint-Ursulaklooster. Nadat U de Dommel bent overgestoken loopt U over de Markt naar de Sint-Petrusbasiliek. Daarna wandelt U terug over de Markt in de richting van het Sint Lucascollege. Ten slotte loopt U om Kasteel Stapelen en weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij het station. Horeca bij start en finish en in het centrum van Boxtel. (100% verhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelroutenetwerk Het Groene Woud voor het station van Boxtel aan het Stationsplein. U loopt langs de grote fietsenstalling langs de Parallelweg Zuid in de richting van wandelknooppunt 01. U loopt dan door een fiet- en voetgangerstunnel onder het spoor en verder over een industrieterrein. Daarna wandelt U door het gehucht Lennisheuvel en passeert de Sint-Theresiakerk. Via de Heerenbeekloop bereikt U natuurgebied Kampina dat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Vervolgens wandelt U door het dal van de Beerze. Midden in het bosgebied van de Kampina passeert U Huize Kampina. Daarna volgt U het Kerkpad door bos en hei en passeert het Ansumven. Verderop loopt U door buurtschap Roord, passeert de Anna Kapel en steekt de Beerze over. Verderop heet deze beek Smalwater. Ten slotte steekt U het spoor over en loopt U door de bebouwing van Boxtel terug naar het startpunt van de wandelroute bij het station. Horeca alleen bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelroutenetwerk Het Groene Woud voor het station van Boxtel aan het Stationsplein. U loopt langs de grote fietsenstalling langs de Parallelweg Zuid in de richting van wandelknooppunt 01. U loopt dan door een fiet- en voetgangerstunnel onder het spoor en verder over een industrieterrein. Daarna wandelt U door het gehucht Lennisheuvel en passeert de Sint-Theresiakerk. Via de Heerenbeekloop bereikt U natuurgebied Kampina dat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Vervolgens wandelt U door het dal van de Beerze. Midden in het bosgebied van de Kampina passeert U Huize Kampina. Daarna wandelt U door het uitgestrekte bos- en heidegebied van de Kampina. U passeert diverse vennen waaronder het grote Kogelvangersven. Eenmaal uit de Kampina loopt U door buurtschap Roord. Na de onverharde Voorstraat wandelt U langs de Kleine Aa. Verderop passeert U de Anna Kapel en steekt de Beerze over. Verderop heet deze beek Smalwater. Ten slotte steekt U het spoor over en loopt U door de bebouwing van Boxtel terug naar het startpunt van de wandelroute bij het station. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
43104. Nummering wandelroute startplaats Boxtel Station: Startbord – 06 – 05 – 04 – 02 – 89 – 02 – 87 – 01 – richting 06 tot startbord (lengte 3,7 km) 43111. Nummering wandelroute startplaats Boxtel Station: Startbord – 01 – 19 – 20 – 18 – 59 – 60 – 22 – 16 – 11 – 10 - 09 – 17 – 08 – 07 - 06 – richting 01 tot startbord (lengte 10,7 km) 43116. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © BOXTEL startplaats Boxtel Station: Startbord – 01 – 19 – 20 – 18 – 59 – 60 – 22 – 16 – 56 – 55 – 21 – 13 – 12 – 14 – 09 – 17 – 08 – 07 – 06 – richting 01 tot startbord (lengte 16,4 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden in de wandelroutes 43111 en 43116 drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In wandelroute 43104 zijn de wandelmarkeringen in het drukke centrum van Boxtel niet altijd even duidelijk. Raadpleeg hier kaart of GPX.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou
Wandelroute Boxtel van ongeveer 11 kilometer
Wandelroute Boxtel van ongeveer 16 kilometer