Made with MAGIX by Mat Maessen

448. Wandelen in Vught

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11, 14 of 18 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Brasserie Heidelust aan de Kampdijklaan in Vught. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 03 op de hoek van de Kampdijklaan en de Reutsedijk in Vught. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Vught Brasserie Heidelust

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Vught van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 3 op de hoek van de Reutsedijk en de Kampdijklaan. U loopt over de Reutsedijk in de richting van wandelknooppunt 52. U passeert Fort Isabella. Daarna steekt U het spoor over via een voetgangersbrug. Aan het eind van die voetgangersbrug volgt U links de Willem van Oranjelaan. Met het voetveer steekt U vervolgens de Dommel over. U loopt langs de Dommel met mooi zicht op Den Bosch en het Bossche Broek. Ten slotte wandelt U door het Heunpark en de bebouwde kom van Vught terug naar het startpunt van de wandelroute bij Brasserie Heidelust. Horeca bij start en finish. (60% verhard – 40% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Vught van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 3 op de hoek van de Reutsedijk en de Kampdijklaan. U loopt over de Reutsedijk in de richting van wandelknooppunt 52. U passeert Fort Isabella. Daarna steekt U het spoor over via een voetgangersbrug. Aan het eind van die voetgangersbrug volgt U links de Willem van Oranjelaan. Met het voetveer steekt U vervolgens de Dommel over. U loopt langs de Dommel met mooi zicht op Den Bosch en het Bossche Broek. Daarna wandelt U door het Heunpark en de bebouwde kom van Vught. Verderop loopt U over de Vughtse Heide. Bij de rotonde bij Brasserie 155 staat het mooie standbeeld van de Slag van Lekkerbeetje. U passeert daarna de 3 Vughtse Lunetten en Nationaal Monument Kamp Vught. Ten slotte wandelt U langs het Drongelens Kanaal en over de Vughtse Heide terug naar het startpunt van de wandelroute bij Brasserie Heidelust. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)

Wandelroute vanuit Vught van ongeveer 14 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 3 op de hoek van de Reutsedijk en de Kampdijklaan. U loopt over de Reutsedijk in de richting van wandelknooppunt 52. U passeert Fort Isabella. Daarna steekt U het spoor over via een voetgangersbrug. Aan het eind van die voetgangersbrug volgt U links de Willem van Oranjelaan. Met een voetveer steekt U vervolgens de Dommel over. U loopt langs de Dommel met mooi zicht op Den Bosch en het Bossche Broek. Verderop In Vught passeert U de voormalige pastorie van de Parochie Onze Lieve Vrouw Middelares, diverse statige panden aan de Taalstraat, de Zionsburg, de Lambertuskerk met losstaande toren, de Petruskerk en Villa Leeuwenstein. Vervolgens wandelt U door het Park Reeburg. U loopt door een voetgangerstunnel onder het spoor door (Station Vught) en passeert vervolgens de Heilige Hart Kerk. Vlak voor strandbad IJzeren Man gaat U bij wandelknooppunt 18 linksaf (Boulevard). U wandelt nu steeds langs de waterplas de IJzeren Man. Na wandelknooppunt 29 loopt U rechtsaf verder langs de Broekley. Ten slotte steekt U na wandelknooppunt 19 het bruggetje over en houdt U rechts aan. U loopt nu verder langs strandbad IJzeren Man. Bij wandelknooppunt 18 gaat U nu linksaf over de Vughtse Heide. U passeert de 3 Vughtse Lunetten en Nationaal Monument Kamp Vught. Ten slotte wandelt U langs het Drongelens Kanaal en over de Vughtse Heide terug naar het startpunt van de wandelroute bij Brasserie Heidelust. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 5 en 13 kilometer. (50% verhard – 50% onverhard)

Wandelroute vanuit Vught van ongeveer 18 kilometer

Brasserie Heidelust Kampdijklaan 80 5263 CK Vught www.heidelust.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 3 op de hoek van de Reutsedijk en de Kampdijklaan. U loopt over de Reutsedijk in de richting van wandelknooppunt 52. U passeert Fort Isabella. Daarna steekt U het spoor over via een voetgangersbrug. Aan het eind van die voetgangersbrug volgt U links de Willem van Oranjelaan. Met een voetveer steekt U vervolgens de Dommel over. U loopt langs de Dommel met mooi zicht op Den Bosch en het Bossche Broek. Verderop In Vught passeert U de voormalige pastorie van de Parochie Onze Lieve Vrouw Middelares, diverse statige panden aan de Taalstraat, de Zionsburg, de Lambertuskerk met losstaande toren, de Petruskerk en Villa Leeuwenstein. Vervolgens wandelt U door het Park Reeburg. U loopt door een voetgangerstunnel onder het spoor door (Station Vught) en passeert vervolgens de Heilige Hart Kerk. Vlak voor strandbad IJzeren Man gaat U bij wandelknooppunt 18 rechtsaf over de Vughtse Heide. U passeert de 3 Vughtse Lunetten en Nationaal Monument Kamp Vught. Ten slotte wandelt U langs het Drongelens Kanaal en over de Vughtse Heide terug naar het startpunt van de wandelroute bij Brasserie Heidelust. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 5 kilometer. (55% verhard – 45% onverhard)
Bij nat weer is het laarzenpad drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Na het passeren van de fietsersbrug over het spoor gaat U linksaf de Willem van Oranjelaan in. Na wandelknooppunt 52 steekt U de Dommel over middels een trekschuitje. Hier is een geringe mate van spierkracht voor nodig. In wandelroute 44818 wandelt U na wandelknooppunt 18 steeds langs de plas “De IJzeren Man” tot aan wandelknooppunt 31. (Na ongeveer 900 meter vanaf wandelknooppunt 18 bij het bankje het onverharde pad volgen!).
03 - 52 - 80 - 01 - 02 - 03 (lengte 5,0 km)
03 - 52 - 80 - 01 - 02 – 05 – 50 – 17 - 16 - 15 - 06 - 03 (lengte 10,8 km)
03 - 52 - 80 - 01 - 38 - 39 – 53 - 30 – 52 - 37 - 18 - 31 - 29 - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 06 - 03 (lengte 17,9 km)
03 - 52 - 80 - 01 - 38 - 39 – 53 - 30 – 52 - 37 - 18 - 17 - 16 - 15 - 06 - 03 (lengte 13,6 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Groene Woud

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

448. Wandelen in Vught

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11, 14 of 18 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Brasserie Heidelust aan de Kampdijklaan in Vught. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 03 op de hoek van de Kampdijklaan en de Reutsedijk in Vught. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 3 op de hoek van de Reutsedijk en de Kampdijklaan. U loopt over de Reutsedijk in de richting van wandelknooppunt 52. U passeert Fort Isabella. Daarna steekt U het spoor over via een voetgangersbrug. Aan het eind van die voetgangersbrug volgt U links de Willem van Oranjelaan. Met het voetveer steekt U vervolgens de Dommel over. U loopt langs de Dommel met mooi zicht op Den Bosch en het Bossche Broek. Ten slotte wandelt U door het Heunpark en de bebouwde kom van Vught terug naar het startpunt van de wandelroute bij Brasserie Heidelust. Horeca bij start en finish. (60% verhard – 40% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 3 op de hoek van de Reutsedijk en de Kampdijklaan. U loopt over de Reutsedijk in de richting van wandelknooppunt 52. U passeert Fort Isabella. Daarna steekt U het spoor over via een voetgangersbrug. Aan het eind van die voetgangersbrug volgt U links de Willem van Oranjelaan. Met het voetveer steekt U vervolgens de Dommel over. U loopt langs de Dommel met mooi zicht op Den Bosch en het Bossche Broek. Daarna wandelt U door het Heunpark en de bebouwde kom van Vught. Verderop loopt U over de Vughtse Heide. Bij de rotonde bij Brasserie 155 staat het mooie standbeeld van de Slag van Lekkerbeetje. U passeert daarna de 3 Vughtse Lunetten en Nationaal Monument Kamp Vught. Ten slotte wandelt U langs het Drongelens Kanaal en over de Vughtse Heide terug naar het startpunt van de wandelroute bij Brasserie Heidelust. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 3 op de hoek van de Reutsedijk en de Kampdijklaan. U loopt over de Reutsedijk in de richting van wandelknooppunt 52. U passeert Fort Isabella. Daarna steekt U het spoor over via een voetgangersbrug. Aan het eind van die voetgangersbrug volgt U links de Willem van Oranjelaan. Met een voetveer steekt U vervolgens de Dommel over. U loopt langs de Dommel met mooi zicht op Den Bosch en het Bossche Broek. Verderop In Vught passeert U de voormalige pastorie van de Parochie Onze Lieve Vrouw Middelares, diverse statige panden aan de Taalstraat, de Zionsburg, de Lambertuskerk met losstaande toren, de Petruskerk en Villa Leeuwenstein. Vervolgens wandelt U door het Park Reeburg. U loopt door een voetgangerstunnel onder het spoor door (Station Vught) en passeert vervolgens de Heilige Hart Kerk. Vlak voor strandbad IJzeren Man gaat U bij wandelknooppunt 18 rechtsaf over de Vughtse Heide. U passeert de 3 Vughtse Lunetten en Nationaal Monument Kamp Vught. Ten slotte wandelt U langs het Drongelens Kanaal en over de Vughtse Heide terug naar het startpunt van de wandelroute bij Brasserie Heidelust. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 5 kilometer. (55% verhard – 45% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 3 op de hoek van de Reutsedijk en de Kampdijklaan. U loopt over de Reutsedijk in de richting van wandelknooppunt 52. U passeert Fort Isabella. Daarna steekt U het spoor over via een voetgangersbrug. Aan het eind van die voetgangersbrug volgt U links de Willem van Oranjelaan. Met een voetveer steekt U vervolgens de Dommel over. U loopt langs de Dommel met mooi zicht op Den Bosch en het Bossche Broek. Verderop In Vught passeert U de voormalige pastorie van de Parochie Onze Lieve Vrouw Middelares, diverse statige panden aan de Taalstraat, de Zionsburg, de Lambertuskerk met losstaande toren, de Petruskerk en Villa Leeuwenstein. Vervolgens wandelt U door het Park Reeburg. U loopt door een voetgangerstunnel onder het spoor door (Station Vught) en passeert vervolgens de Heilige Hart Kerk. Vlak voor strandbad IJzeren Man gaat U bij wandelknooppunt 18 linksaf (Boulevard). U wandelt nu steeds langs de waterplas de IJzeren Man. Na wandelknooppunt 29 loopt U rechtsaf verder langs de Broekley. Ten slotte steekt U na wandelknooppunt 19 het bruggetje over en houdt U rechts aan. U loopt nu verder langs strandbad IJzeren Man. Bij wandelknooppunt 18 gaat U nu linksaf over de Vughtse Heide. U passeert de 3 Vughtse Lunetten en Nationaal Monument Kamp Vught. Ten slotte wandelt U langs het Drongelens Kanaal en over de Vughtse Heide terug naar het startpunt van de wandelroute bij Brasserie Heidelust. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 5 en 13 kilometer. (50% verhard – 50% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 44805 Vught Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 44811 Vught Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 44814 Vught Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 44818 Vught
44805. Nummering wandelroute startplaats Vught Brasserie Heidelust: 03 - 52 - 80 - 01 - 02 - 03 (lengte 5,0 km) 44811. Nummering wandelroute startplaats Vught Brasserie Heidelust: 03 - 52 - 80 - 01 - 02 – 05 – 50 – 17 - 16 - 15 - 06 - 03 (lengte 10,8 km) 44814. Nummering wandelroute startplaats Vught Brasserie Heidelust: 03 - 52 - 80 - 01 - 38 - 39 – 53 - 30 – 52 - 37 - 18 - 17 - 16 - 15 - 06 - 03 (lengte 13,6 km) 44818. Nummering wandelroute startplaats Vught Brasserie Heidelust: 03 - 52 - 80 - 01 - 38 - 39 – 53 - 30 – 52 - 37 - 18 - 31 - 29 - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 06 - 03 (lengte 17,9 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes