Made with MAGIX by Mat Maessen

451. Wandelen in Oisterwijk

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11, 13 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Bos-restaurant de Belvertshoeve in Oisterwijk. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 29 aan de Scheibaan pal voor Bos-restaurant de Belvertshoeve. Parkeren aan de Scheibaan. De Belvertshoeve heeft verderop ook een afgesloten parkeerplaats voor eigen klanten. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Oisterwijk Bosrestaurant de Belvertshoeve

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Oisterwijk van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 aan de Scheibaan voor de Belvertshoeve. U loopt over het voetpad door de Oisterwijkse Bossen in de richting van wandelknooppunt 11. Tijdens de verdere route wandelt U steeds door de Oisterwijkse Bossen en Vennen. Onderweg passeert U het Klein Aderven, het Witven, het van Esschenven, het natuurtheater Oisterwijk en het Staalbergven. Ten slotte loopt U langs diverse horecazaken aan de Scheibaan terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Oisterwijk van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 aan de Scheibaan voor de Belvertshoeve. U loopt over het voetpad door de Oisterwijkse Bossen in de richting van wandelknooppunt 11. Eenmaal uit het bos wandelt U over Landgoed Rosep genoemd naar het riviertje de Rosep. Verderop loopt U door natuurgebied de Kampen. Daarna passeert U Camping Hoeve Arbeid Adelt. Verderop passeert U Natuurpoort Klein Oisterwijk. Daarna wandelt U over Landgoed ’t Lot. U loopt verder langs de kronkelende Rosep. U passeert het Lammerven en Boshuis Venkraai. Daarna loopt U over de Oisterwijksche Heide. Vervolgens wandelt U steeds door de Oisterwijkse Bossen. U passeert achtereenvolgens het Groot Goorven, het Witven, het van Esschenven, het natuurtheater Oisterwijk en het Staalbergven. Ten slotte loopt U langs diverse horecazaken aan de Scheibaan terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 6 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Oisterwijk van ongeveer 16 kilometer

Bos-restaurant De Belvertshoeve Scheibaan 13 5062 TM Oisterwijk www.bos-restaurant.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 aan de Scheibaan voor de Belvertshoeve. U loopt over het voetpad door de Oisterwijkse Bossen in de richting van wandelknooppunt 11. Eenmaal uit het bos wandelt U over Landgoed Rosep genoemd naar het riviertje de Rosep. U passeert er enkele mooie hoeves. Verderop loopt U langs natuurgebied Kampina. Na de Beatrixhoeve wandelt U weer door het bos. Daarna passeert U Camping Hoeve Arbeid Adelt. Verderop passeert U Natuurpoort Klein Oisterwijk. Daarna loopt U over Landgoed ’t Lot. U wandelt verder langs de kronkelende Rosep. U passeert het Lammerven en Boshuis Venkraai. Daarna loopt U over de Oisterwijksche Heide. Vervolgens wandelt U steeds door de Oisterwijkse Bossen. U passeert achtereenvolgens het Klein Aderven, het Witven, het van Esschenven, het natuurtheater Oisterwijk en het Staalbergven. Ten slotte loopt U langs diverse horecazaken aan de Scheibaan terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 9 en 13 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
29 - 11 - 34 - 39 - 66 - 68 - 69 - 06 - 66 - 71 - 65 - 28 - 29 (lengte 5,3 km)
29 - 11 - 60 - 33 - 84 - 87 - 03 - 88 - 85 - 63 - 38 - 39 - 66 - 68 - 69 - 06 - 66 - 71 - 65 - 28 - 29 (lengte 11,0 km)
29 - 11 - 60 - 33 - 83 - 32 - 82 - 81 - 84 - 87 - 03 - 88 - 85 - 63 - 38 - 36 - 11 - 34 - 39 - 66 - 68 - 69 - 06 - 66 - 71 - 65 - 28 - 29 (lengte 15,8 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Oisterwijk van ongeveer 13 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 aan de Scheibaan voor de Belvertshoeve. U loopt over de Scheibaan in de richting van wandelknooppunt 28. De wandelroute gaat vanuit de Oisterwijkse Bossen richting natuurgebied de Kampina. U wandelt eerst over Landgoed Nemerlaer en langs het Beeldven. Vervolgens steekt U het riviertje de Rosep over en passeert U het Palingven. U loopt verder door het weidse heidegebied van de Kampina langs diverse kleine vennen. Via rustige veld- en boswegen wandelt U verder door de Kampina. Na de Beatrixhoeve loopt U weer door het bos en verderop door het dal van de Rosep. Ten slotte wandelt U door de Oisterwijkse Bossen weer terug naar het startpunt aan de Scheibaan. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
29 – 28 – 92 - 05 – 03 – 02 – 01 – 19 – 20 – 21 – 55 – 30 – 83 – 32 – 82 – 81 – 84 – 33 – 60 – 11 - 29 (lengte 13,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Groene Woud

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

451. Wandelen in

Oisterwijk

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11, 13 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Bos-restaurant de Belvertshoeve in Oisterwijk. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 29 aan de Scheibaan pal voor Bos- restaurant de Belvertshoeve. Parkeren aan de Scheibaan. De Belvertshoeve heeft verderop ook een afgesloten parkeerplaats voor eigen klanten. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 aan de Scheibaan voor de Belvertshoeve. U loopt over het voetpad door de Oisterwijkse Bossen in de richting van wandelknooppunt 11. Tijdens de verdere route wandelt U steeds door de Oisterwijkse Bossen en Vennen. Onderweg passeert U het Klein Aderven, het Witven, het van Esschenven, het natuurtheater Oisterwijk en het Staalbergven. Ten slotte loopt U langs diverse horecazaken aan de Scheibaan terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 aan de Scheibaan voor de Belvertshoeve. U loopt over het voetpad door de Oisterwijkse Bossen in de richting van wandelknooppunt 11. Eenmaal uit het bos wandelt U over Landgoed Rosep genoemd naar het riviertje de Rosep. Verderop loopt U door natuurgebied de Kampen. Daarna passeert U Camping Hoeve Arbeid Adelt. Verderop passeert U Natuurpoort Klein Oisterwijk. Daarna wandelt U over Landgoed ’t Lot. U loopt verder langs de kronkelende Rosep. U passeert het Lammerven en Boshuis Venkraai. Daarna loopt U over de Oisterwijksche Heide. Vervolgens wandelt U steeds door de Oisterwijkse Bossen. U passeert achtereenvolgens het Groot Goorven, het Witven, het van Esschenven, het natuurtheater Oisterwijk en het Staalbergven. Ten slotte loopt U langs diverse horecazaken aan de Scheibaan terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 6 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 aan de Scheibaan voor de Belvertshoeve. U loopt over het voetpad door de Oisterwijkse Bossen in de richting van wandelknooppunt 11. Eenmaal uit het bos wandelt U over Landgoed Rosep genoemd naar het riviertje de Rosep. U passeert er enkele mooie hoeves. Verderop loopt U langs natuurgebied Kampina. Na de Beatrixhoeve wandelt U weer door het bos. Daarna passeert U Camping Hoeve Arbeid Adelt. Verderop passeert U Natuurpoort Klein Oisterwijk. Daarna loopt U over Landgoed ’t Lot. U wandelt verder langs de kronkelende Rosep. U passeert het Lammerven en Boshuis Venkraai. Daarna loopt U over de Oisterwijksche Heide. Vervolgens wandelt U steeds door de Oisterwijkse Bossen. U passeert achtereenvolgens het Klein Aderven, het Witven, het van Esschenven, het natuurtheater Oisterwijk en het Staalbergven. Ten slotte loopt U langs diverse horecazaken aan de Scheibaan terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 9 en 13 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
45105. Nummering wandelroute startplaats Oisterwijk Bosrestaurant de Belvertshoeve: 29 - 11 - 34 - 39 - 66 - 68 - 69 - 06 - 66 - 71 - 65 - 28 - 29 (lengte 5,3 km) 45111. Nummering wandelroute startplaats Oisterwijk Bosrestaurant de Belvertshoeve: 29 - 11 - 60 - 33 - 84 - 87 - 03 - 88 - 85 - 63 - 38 - 39 - 66 - 68 - 69 - 06 - 66 - 71 - 65 - 28 - 29 (lengte 11,0 km) 45113. Nummering wandelroute startplaats Oisterwijk Bosrestaurant de Belvertshoeve: 29 – 28 – 92 - 05 – 03 – 02 – 01 – 19 – 20 – 21 – 55 – 30 – 83 – 32 – 82 – 81 – 84 – 33 – 60 – 11 - 29 (lengte 13,4 km) 45116. Nummering wandelroute startplaats Oisterwijk Bosrestaurant de Belvertshoeve: 29 - 11 - 60 - 33 - 83 - 32 - 82 - 81 - 84 - 87 - 03 - 88 - 85 - 63 - 38 - 36 - 11 - 34 - 39 - 66 - 68 - 69 - 06 - 66 - 71 - 65 - 28 - 29 (lengte 15,8 km)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 aan de Scheibaan voor de Belvertshoeve. U loopt over de Scheibaan in de richting van wandelknooppunt 28. De wandelroute gaat vanuit de Oisterwijkse Bossen richting natuurgebied de Kampina. U wandelt eerst over Landgoed Nemerlaer en langs het Beeldven. Vervolgens steekt U het riviertje de Rosep over en passeert U het Palingven. U loopt verder door het weidse heidegebied van de Kampina langs diverse kleine vennen. Via rustige veld- en boswegen wandelt U verder door de Kampina. Na de Beatrixhoeve loopt U weer door het bos en verderop door het dal van de Rosep. Ten slotte wandelt U door de Oisterwijkse Bossen weer terug naar het startpunt aan de Scheibaan. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou
Wandelroute Oisterwijk van ongeveer 5 kilometer
Wandelroute Oisterwijk van ongeveer 10 kilometer
Wandelroute Oisterwijk van ongeveer 13 kilometer
Wandelroute Oisterwijk van ongeveer 16 kilometer