Wandelnetwerk Groene Woud
Made with MAGIX by Mat Maessen

451. Wandelen in Oisterwijk

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11, 13 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Bos-restaurant de Belvertshoeve in Oisterwijk. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 29 aan de Scheibaan pal voor Bos-restaurant de Belvertshoeve. Parkeren aan de Scheibaan. De Belvertshoeve heeft verderop ook een afgesloten parkeerplaats voor eigen klanten. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Oisterwijk Bosrestaurant de Belvertshoeve

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Oisterwijk van ongeveer 5 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 45105 Oisterwijk
De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 aan de Scheibaan voor de Belvertshoeve. U loopt over het voetpad door de Oisterwijkse Bossen in de richting van wandelknooppunt 11. Tijdens de verdere route wandelt U steeds door de Oisterwijkse Bossen en Vennen. Onderweg passeert U het Klein Aderven, het Witven, het van Esschenven, het natuurtheater Oisterwijk en het Staalbergven. Ten slotte loopt U langs diverse horecazaken aan de Scheibaan terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 45111 Oisterwijk

Wandelroute vanuit Oisterwijk van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 aan de Scheibaan voor de Belvertshoeve. U loopt over het voetpad door de Oisterwijkse Bossen in de richting van wandelknooppunt 11. Eenmaal uit het bos loopt U over Landgoed Rosep genoemd naar het riviertje de Rosep. U passeert er enkele mooie hoeves. Verderop wandelt U langs natuurgebied Kampina. Na de Beatrixhoeve loopt U weer door het bos en verderop door het dal van de Rosep. U passeert Natuurpoort Klein Oisterwijk en loopt daarna over Landgoed ’t Lot. U wandelt verder langs de kronkelende Rosep. U passeert het Lammerven en Boshuis Venkraai. Daarna loopt U over de Oisterwijksche Heide. Ten slotte loopt U door de Oisterwijkse Bossen weer terug naar het startpunt aan de Scheibaan. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 9 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Oisterwijk van ongeveer 16 kilometer

Bijzonderheden wandelroutes 451 Oisterwijk
start wandelroute
horeca wandelroute
Bos-restaurant De Belvertshoeve Scheibaan 13 5062 TM Oisterwijk 013 – 52 82 384 www.bos-restaurant.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 aan de Scheibaan voor de Belvertshoeve. U loopt over het voetpad door de Oisterwijkse Bossen in de richting van wandelknooppunt 11. Eenmaal uit het bos loopt U over Landgoed Rosep genoemd naar het riviertje de Rosep. U passeert er enkele mooie hoeves. Verderop loopt U langs natuurgebied Kampina. Na de Beatrixhoeve loopt U weer door het bos en verderop door het dal van de Rosep. U passeert Natuurpoort Klein Oisterwijk en loopt daarna over Landgoed ’t Lot. U wandelt verder langs de kronkelende Rosep. U passeert het Lammerven en Boshuis Venkraai. Daarna loopt U over de Oisterwijksche Heide. Vervolgens loopt U steeds door de Oisterwijkse Bossen. U passeert achtereenvolgens het Klein Aderven, Witven, van Esschenven, het natuurtheater Oisterwijk en het Staalbergven. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 9 en 13 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Korte beschrijving wandelroute 45116 Oisterwijk
29 - 11 - 34 - 39 - 66 - 68 - 69 - 06 - 66 - 71 - 65 - 28 - 29 (lengte 5,3 km)
29 - 11 - 60 - 33 - 83 - 32 - 82 - 81 - 84 - 87 - 03 - 88 - 85 - 63 - 38 - 36 - 11 - 29 (lengte 11,4 km)
29 - 11 - 60 - 33 - 83 - 32 - 82 - 81 - 84 - 87 - 03 - 88 - 85 - 63 - 38 - 36 - 11 - 34 - 39 - 66 - 68 - 69 - 06 - 66 - 71 - 65 - 28 - 29 (lengte 16,0 km)
Naar Google Maps
Home Wandelroutes in Noord-Brabant Print Wandelroutes

Wandelroute vanuit Oisterwijk van ongeveer 13 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 45113 Oisterwijk
De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 aan de Scheibaan voor de Belvertshoeve. U loopt over de Scheibaan in de richting van wandelknooppunt 28. De wandelroute gaat vanuit de Oisterwijkse Bossen richting natuurgebied de Kampina. U wandelt eerst over Landgoed Nemerlaer en langs het Beeldven. Vervolgens steekt U het riviertje de Rosep over en passeert U het Palingven. U loopt verder door het weidse heidegebied van de Kampina langs diverse kleine vennen. Via rustige veld- en boswegen wandelt U verder door de Kampina. Na de Beatrixhoeve loopt U weer door het bos en verderop door het dal van de Rosep. Ten slotte wandelt U door de Oisterwijkse Bossen weer terug naar het startpunt aan de Scheibaan. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
29 – 28 – 92 - 05 – 03 – 02 – 01 – 19 – 20 – 21 – 55 – 30 – 83 – 32 – 82 – 81 – 84 – 33 – 60 – 11 - 29 (lengte 13,2 km)
Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Home Wandelnetwerk Noord-Brabant Wandelroutes in Noord-Brabant
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

451. Wandelen in

Oisterwijk

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11, 13 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Bos-restaurant de Belvertshoeve in Oisterwijk. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 29 aan de Scheibaan pal voor Bos- restaurant de Belvertshoeve. Parkeren aan de Scheibaan. De Belvertshoeve heeft verderop ook een afgesloten parkeerplaats voor eigen klanten. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 aan de Scheibaan voor de Belvertshoeve. U loopt over het voetpad door de Oisterwijkse Bossen in de richting van wandelknooppunt 11. Tijdens de verdere route wandelt U steeds door de Oisterwijkse Bossen en Vennen. Onderweg passeert U het Klein Aderven, het Witven, het van Esschenven, het natuurtheater Oisterwijk en het Staalbergven. Ten slotte loopt U langs diverse horecazaken aan de Scheibaan terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 aan de Scheibaan voor de Belvertshoeve. U loopt over het voetpad door de Oisterwijkse Bossen in de richting van wandelknooppunt 11. Eenmaal uit het bos loopt U over Landgoed Rosep genoemd naar het riviertje de Rosep. U passeert er enkele mooie hoeves. Verderop wandelt U langs natuurgebied Kampina. Na de Beatrixhoeve loopt U weer door het bos en verderop door het dal van de Rosep. U passeert Natuurpoort Klein Oisterwijk en loopt daarna over Landgoed ’t Lot. U wandelt verder langs de kronkelende Rosep. U passeert het Lammerven en Boshuis Venkraai. Daarna loopt U over de Oisterwijksche Heide. Ten slotte loopt U door de Oisterwijkse Bossen weer terug naar het startpunt aan de Scheibaan. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 9 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 aan de Scheibaan voor de Belvertshoeve. U loopt over het voetpad door de Oisterwijkse Bossen in de richting van wandelknooppunt 11. Eenmaal uit het bos loopt U over Landgoed Rosep genoemd naar het riviertje de Rosep. U passeert er enkele mooie hoeves. Verderop loopt U langs natuurgebied Kampina. Na de Beatrixhoeve loopt U weer door het bos en verderop door het dal van de Rosep. U passeert Natuurpoort Klein Oisterwijk en loopt daarna over Landgoed ’t Lot. U wandelt verder langs de kronkelende Rosep. U passeert het Lammerven en Boshuis Venkraai. Daarna loopt U over de Oisterwijksche Heide. Vervolgens loopt U steeds door de Oisterwijkse Bossen. U passeert achtereenvolgens het Klein Aderven, Witven, van Esschenven, het natuurtheater Oisterwijk en het Staalbergven. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 9 en 13 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
45105. Nummering wandelroute startplaats Oisterwijk Bosrestaurant de Belvertshoeve: 29 - 11 - 34 - 39 - 66 - 68 - 69 - 06 - 66 - 71 - 65 - 28 - 29 (lengte 5,3 km) 45111. Nummering wandelroute startplaats Oisterwijk Bosrestaurant de Belvertshoeve: 29 - 11 - 60 - 33 - 83 - 32 - 82 - 81 - 84 - 87 - 03 - 88 - 85 - 63 - 38 - 36 - 11 - 29 (lengte 11,4 km) 45113. Nummering wandelroute startplaats Oisterwijk Bosrestaurant de Belvertshoeve: 29 – 28 – 92 - 05 – 03 – 02 – 01 – 19 – 20 – 21 – 55 – 30 – 83 – 32 – 82 – 81 – 84 – 33 – 60 – 11 - 29 (lengte 13,2 km) 45116. Nummering wandelroute startplaats Oisterwijk Bosrestaurant de Belvertshoeve: 29 - 11 - 60 - 33 - 83 - 32 - 82 - 81 - 84 - 87 - 03 - 88 - 85 - 63 - 38 - 36 - 11 - 34 - 39 - 66 - 68 - 69 - 06 - 66 - 71 - 65 - 28 - 29 (lengte 16,0 km)  
Korte beschrijving wandelroute 45105 Oisterwijk Korte beschrijving wandelroute 45111 Oisterwijk
De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 aan de Scheibaan voor de Belvertshoeve. U loopt over de Scheibaan in de richting van wandelknooppunt 28. De wandelroute gaat vanuit de Oisterwijkse Bossen richting natuurgebied de Kampina. U wandelt eerst over Landgoed Nemerlaer en langs het Beeldven. Vervolgens steekt U het riviertje de Rosep over en passeert U het Palingven. U loopt verder door het weidse heidegebied van de Kampina langs diverse kleine vennen. Via rustige veld- en boswegen wandelt U verder door de Kampina. Na de Beatrixhoeve loopt U weer door het bos en verderop door het dal van de Rosep. Ten slotte wandelt U door de Oisterwijkse Bossen weer terug naar het startpunt aan de Scheibaan. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 45113 Oisterwijk Korte beschrijving wandelroute 45116 Oisterwijk Naar RouteYou Naar Google Maps Naar RouteYou Naar Google Maps Naar RouteYou Naar Google Maps Naar RouteYou Naar Google Maps