Made with MAGIX by Mat Maessen

457. Wandelen in Moergestel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort de Reuselhoeve aan de Heinzenschedijk in het buitengebied van Moergestel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 41 op de hoek van de Heinzenschedijk en de Gementsdijk. De Gementsdijk is de oprijweg naar de grote parkeerplaats van Natuurpoort de Reuselhoeve. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Moergestel Natuurpoort de Reuselhoeve

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Moergestel van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 41 aan de Heinzenschedijk bij het begin van de oprijweg naar de grote parkeerplaats van Natuurpoort de Reuselhoeve. U loopt over het fietspad van de Heinzenschedijk langs de Reuselhoeve in de richting van wandelknooppunt 35. Na de fietsbrug gaat U rechtsaf langs de Reusel (wandelknooppunt 35 ligt aan de overzijde van de brug). U blijft steeds het pad langs de Reusel volgen tot bij wandelknooppunt 38. Daarna wandelt U via de Aboomsestraat en de Goyaardsdijk steeds om het weidevogelreservaat Moergestels Broek. Ten slotte loopt U via de Heinschenschedijk weer terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Reuselhoeve. Horeca bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Moergestel van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 41 aan de Heinzenschedijk bij het begin van de oprijweg naar de grote parkeerplaats van Natuurpoort de Reuselhoeve. U loopt over het fietspad van de Heinzenschedijk langs de Reuselhoeve in de richting van wandelknooppunt 35. Na de fietsbrug steekt U de drukke weg over en gaat U linksaf over het smalle paadje langs de Reusel. U wandelt door het dal van de Reusel en het Spruitenstroompje. U loopt daarna langs het Wilhelminakanaal en steekt verderop de Brug Holenakker over. U wandelt verder over de Kanaaldijk langs het Wilhelminakanaal door Biest Houtakker en passeert Uitspanning de Gulle Brabander. Vervolgens steekt U de Biestse Brug over en loopt U door een open agrarisch gebied. Via rustige veldwegen komt U in buurtschap Vinkenberg. Ten slotte loopt U door het weidevogelreservaat Moergestels Broek terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Reuselhoeve. (In het broedseizoen van 31 maart tot 15 juni gaat U bij wandelknooppunt 38 rechtsaf en loopt U langs de Reusel via wandelknooppunt 35 terug naar Natuurpoort de Reuselhoeve). Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Moergestel van ongeveer 15 kilometer

Reuselhoeve Heinzenschedijk 1 5056 PL Moergestel www.reuselhoeve.nl
In het broedseizoen van 31 maart tot 15 juni kunt U deze wandelroute niet lopen. Buiten het broedseizoen start U de wandelroute bij wandelknooppunt 41 aan de Heinzenschedijk bij het begin van de oprijweg naar de grote parkeerplaats van Natuurpoort de Reuselhoeve. U loopt over het fietspad van de Heinzenschedijk langs de Reuselhoeve in de richting van wandelknooppunt 35. Na de fietsbrug steekt U de drukke weg over en gaat U linksaf over het smalle paadje langs de Reusel. U wandelt door het dal van de Reusel en het Spruitenstroompje. U loopt daarna langs het Wilhelminakanaal en steekt verderop de Brug Holenakker over. U wandelt verder over de Kanaaldijk langs het Wilhelminakanaal door Biest Houtakker en passeert Uitspanning de Gulle Brabander. Vervolgens steekt U de Biestse Brug over en loopt U door een open agrarisch gebied. Via rustige veldwegen komt U in buurtschap Vinkenberg. Daarna wandelt U langs de Reusel terug naar de Reuselhoeve. Vervolgens loopt U nog een ronde door en om weidevogelreservaat Moergestels Broek. U eindigt ten slotte weer bij het startpunt bij Natuurpoort de Reuselhoeve. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 11 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In het broedseizoen van 31 maart tot 15 juni dient U in wandelroute 45711 bij wandelknooppunt 38 rechtsaf te slaan om langs de Reusel en via wandelknooppunt 35 terug te lopen naar de Reuselhoeve. In het broedseizoen van 31 maart tot 15 juni kunt U wandelroute 45715 niet lopen.
41 – 35 – 38 – 40 – 34 – 41 (lengte 4,7 km)
41 – 35 – 32 – 09 – 22 – 24 – 29 – 03 – 04 – 07 – 90 – 36 – 37 – 38 – 40 – 41 (lengte 11,2 km)
41 – 35 – 32 – 09 – 22 – 24 – 29 – 03 – 04 – 07 – 90 – 36 – 37 – 38 – 35 – 41 - 40 – 34 - 41 (lengte 15,1 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Land van de Hilver

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

457. Wandelen in

Moergestel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort de Reuselhoeve aan de Heinzenschedijk in het buitengebied van Moergestel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 41 op de hoek van de Heinzenschedijk en de Gementsdijk. De Gementsdijk is de oprijweg naar de grote parkeerplaats van Natuurpoort de Reuselhoeve. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 41 aan de Heinzenschedijk bij het begin van de oprijweg naar de grote parkeerplaats van Natuurpoort de Reuselhoeve. U loopt over het fietspad van de Heinzenschedijk langs de Reuselhoeve in de richting van wandelknooppunt 35. Na de fietsbrug gaat U rechtsaf langs de Reusel (wandelknooppunt 35 ligt aan de overzijde van de brug). U blijft steeds het pad langs de Reusel volgen tot bij wandelknooppunt 38. Daarna wandelt U via de Aboomsestraat en de Goyaardsdijk steeds om het weidevogelreservaat Moergestels Broek. Ten slotte loopt U via de Heinschenschedijk weer terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Reuselhoeve. Horeca bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 41 aan de Heinzenschedijk bij het begin van de oprijweg naar de grote parkeerplaats van Natuurpoort de Reuselhoeve. U loopt over het fietspad van de Heinzenschedijk langs de Reuselhoeve in de richting van wandelknooppunt 35. Na de fietsbrug steekt U de drukke weg over en gaat U linksaf over het smalle paadje langs de Reusel. U wandelt door het dal van de Reusel en het Spruitenstroompje. U loopt daarna langs het Wilhelminakanaal en steekt verderop de Brug Holenakker over. U wandelt verder over de Kanaaldijk langs het Wilhelminakanaal door Biest Houtakker en passeert Uitspanning de Gulle Brabander. Vervolgens steekt U de Biestse Brug over en loopt U door een open agrarisch gebied. Via rustige veldwegen komt U in buurtschap Vinkenberg. Ten slotte loopt U door het weidevogelreservaat Moergestels Broek terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Reuselhoeve. (In het broedseizoen van 31 maart tot 15 juni gaat U bij wandelknooppunt 38 rechtsaf en loopt U langs de Reusel via wandelknooppunt 35 terug naar Natuurpoort de Reuselhoeve). Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
In het broedseizoen van 31 maart tot 15 juni kunt U deze wandelroute niet lopen. Buiten het broedseizoen start U de wandelroute bij wandelknooppunt 41 aan de Heinzenschedijk bij het begin van de oprijweg naar de grote parkeerplaats van Natuurpoort de Reuselhoeve. U loopt over het fietspad van de Heinzenschedijk langs de Reuselhoeve in de richting van wandelknooppunt 35. Na de fietsbrug steekt U de drukke weg over en gaat U linksaf over het smalle paadje langs de Reusel. U wandelt door het dal van de Reusel en het Spruitenstroompje. U loopt daarna langs het Wilhelminakanaal en steekt verderop de Brug Holenakker over. U wandelt verder over de Kanaaldijk langs het Wilhelminakanaal door Biest Houtakker en passeert Uitspanning de Gulle Brabander. Vervolgens steekt U de Biestse Brug over en loopt U door een open agrarisch gebied. Via rustige veldwegen komt U in buurtschap Vinkenberg. Daarna wandelt U langs de Reusel terug naar de Reuselhoeve. Vervolgens loopt U nog een ronde door en om weidevogelreservaat Moergestels Broek. U eindigt ten slotte weer bij het startpunt bij Natuurpoort de Reuselhoeve. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 11 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
45705. Nummering wandelroute startplaats Moergestel Natuurpoort de Reuselhoeve: 41 – 35 – 38 – 40 – 34 – 41 (lengte 4,7 km) 45711. Nummering wandelroute startplaats Moergestel Natuurpoort de Reuselhoeve: 41 – 35 – 32 – 09 – 22 – 24 – 29 – 03 – 04 – 07 – 90 – 36 – 37 – 38 – 40 – 41 (lengte 11,2 km) 45715. Nummering wandelroute startplaats Moergestel Natuurpoort de Reuselhoeve: 41 – 35 – 32 – 09 – 22 – 24 – 29 – 03 – 04 – 07 – 90 – 36 – 37 – 38 – 35 – 41 - 40 – 34 - 41 (lengte 15,1 km)
Korte beschrijving wandelroute 45705 Moergestel Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 45711 Moergestel Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 45715 Moergestel Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes