Made with MAGIX by Mat Maessen

465. Wandelen in Biezenmortel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 12 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant de Rustende Jager aan de Oude Bosschebaan in Biezenmortel. Dit is aan de rand van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Tilburg en wandelknooppunt 84 op de kruising van de Oude Bosschebaan en het verharde fietspad langs Restaurant de Rustende Jager. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Biezenmortel De Rustende Jager

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Biezenmortel van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij het starbord van wandelnetwerk Tilburg en wandelknooppunt 84 op de hoek van de Bosschebaan en het verharde fietspad langs Restaurant de Rustende Jager. U loopt over het verharde fietspad in de richting van wandelknooppunt 85. Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. U loopt over bospaden en over uitgestrekte zandvlaktes met paraboolduinen. In het Varkensbos begint het bewegende zand inmiddels zelfs de markeringen te bedekken. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant de Rustende Jager. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard) Wegens wateroverlast wandelroute momenteel slecht toegankelijk.

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE BIEZENMORTEL

De wandelroute start bij het starbord van wandelnetwerk Tilburg en wandelknooppunt 84 op de hoek van de Bosschebaan en het verharde fietspad langs Restaurant de Rustende Jager. U loopt over het verharde fietspad in de richting van wandelknooppunt 85. Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Tot vlak na wandelknooppunt 88 loopt U over de Hooge Heide een gevarieerd terrein van bos en stuifduinen. Daarna wandelt U om natuurontwikkelingsterrein Hengstven. Vanaf wandelknooppunt 08 is er een omleiding voor wandelaars met honden. Vervolgens loopt U weer naar Restaurant de Rustende Jager. U loopt daarna nog een mooie wandelronde over bospaden en over uitgestrekte zandvlaktes met paraboolduinen. In het Varkensbos begint het bewegende zand inmiddels zelfs de markeringen te bedekken. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant de Rustende Jager. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard) Wegens wateroverlast wandelroute momenteel slecht toegankelijk.

Wandelroute vanuit Biezenmortel van ongeveer 16 kilometer

De Rustende Jager Oude Bosschebaan 11 5074 RC Biezenmortel www.de-rustende-jager.nl
De wandelroute start bij het starbord van wandelnetwerk Tilburg en wandelknooppunt 84 op de hoek van de Bosschebaan en het verharde fietspad langs Restaurant de Rustende Jager. U loopt over het verharde fietspad in de richting van wandelknooppunt 85. Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Tot vlak na wandelknooppunt 88 loopt U over de Hooge Heide een gevarieerd terrein van bos en stuifduinen. Daarna wandelt U om natuurontwikkelingsterrein Hengstven. Bij wandelknooppunt 60 kunt U voor horeca even naar Hotel Guldenberg op het voormalige Landgoed Guldenberg lopen. Daarna wandelt U weer terug naar Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Vanaf wandelknooppunt 08 bij natuurontwikkelingsterrein Hengstven is er een omleiding voor wandelaars met honden. Vervolgens loopt U weer naar Restaurant de Rustende Jager. U loopt daarna nog een mooie wandelronde over bospaden en over uitgestrekte zandvlaktes met paraboolduinen. In het Varkensbos begint het bewegende zand inmiddels zelfs de markeringen te bedekken. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant de Rustende Jager. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 12 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard) Wegens wateroverlast wandelroute momenteel slecht toegankelijk.
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 46512 en 46516 zijn na wandelknooppunt 08 honden verboden. Op een bord bij wandelknooppunt 08 staat een omleidingsroute aangegeven. De zandpaden over de Loonse en Drunense Duinen vereisen hoge wandelschoenen en een goede wandelconditie. Neem (zeker bij hitte) voldoende drank mee voor onderweg. Het zoeken naar het juiste pad in de zandduinen vereist vaak een goed oriëntatie- en aanpassingsvermogen. Wegens wateroverlast wandelroutes momenteel slecht toegankelijk. Houdt rekening met de regels ivm het broedseizoen.
84 – 85 – 82 – 83 – 32 – 33 – 34 – 80 – 81 – 82 – 85 – 84 (lengte 4,6 kilometer)
84 – 85 – 94 – 95 – 87 – 88 – 09 – 08 – 86 – 18 – 84 – 85 – 82 – 83 – 34 – 80 – 81 – 82 – 85 – 84 (lengte 11,9 kilometer)
84 – 85 – 94 – 95 – 87 – 88 – 09 – 11 – 14 – 60 – 46 – 10 - 08 – 86 – 18 – 84 – 85 – 82 – 83 – 32 – 33 - 34 80 – 81 – 82 – 85 – 84 (lengte 16,1 kilometer)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Wandelnetwerk Loonse en Drunense Duinen

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

465. Wandelen in

Biezenmortel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 12 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant de Rustende Jager aan de Oude Bosschebaan in Biezenmortel. Dit is aan de rand van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Tilburg en wandelknooppunt 84 op de kruising van de Oude Bosschebaan en het verharde fietspad langs Restaurant de Rustende Jager. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het starbord van wandelnetwerk Tilburg en wandelknooppunt 84 op de hoek van de Bosschebaan en het verharde fietspad langs Restaurant de Rustende Jager. U loopt over het verharde fietspad in de richting van wandelknooppunt 85. Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. U loopt over bospaden en over uitgestrekte zandvlaktes met paraboolduinen. In het Varkensbos begint het bewegende zand inmiddels zelfs de markeringen te bedekken. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant de Rustende Jager. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard) Wegens wateroverlast wandelroute momenteel slecht toegankelijk.
De wandelroute start bij het starbord van wandelnetwerk Tilburg en wandelknooppunt 84 op de hoek van de Bosschebaan en het verharde fietspad langs Restaurant de Rustende Jager. U loopt over het verharde fietspad in de richting van wandelknooppunt 85. Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Tot vlak na wandelknooppunt 88 loopt U over de Hooge Heide een gevarieerd terrein van bos en stuifduinen. Daarna wandelt U om natuurontwikkelingsterrein Hengstven. Vanaf wandelknooppunt 08 is er een omleiding voor wandelaars met honden. Vervolgens loopt U weer naar Restaurant de Rustende Jager. U loopt daarna nog een mooie wandelronde over bospaden en over uitgestrekte zandvlaktes met paraboolduinen. In het Varkensbos begint het bewegende zand inmiddels zelfs de markeringen te bedekken. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant de Rustende Jager. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard) Wegens wateroverlast wandelroute momenteel slecht toegankelijk.
De wandelroute start bij het starbord van wandelnetwerk Tilburg en wandelknooppunt 84 op de hoek van de Bosschebaan en het verharde fietspad langs Restaurant de Rustende Jager. U loopt over het verharde fietspad in de richting van wandelknooppunt 85. Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Tot vlak na wandelknooppunt 88 loopt U over de Hooge Heide een gevarieerd terrein van bos en stuifduinen. Daarna wandelt U om natuurontwikkelingsterrein Hengstven. Bij wandelknooppunt 60 kunt U voor horeca even naar Hotel Guldenberg op het voormalige Landgoed Guldenberg lopen. Daarna wandelt U weer terug naar Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Vanaf wandelknooppunt 08 bij natuurontwikkelingsterrein Hengstven is er een omleiding voor wandelaars met honden. Vervolgens loopt U weer naar Restaurant de Rustende Jager. U loopt daarna nog een mooie wandelronde over bospaden en over uitgestrekte zandvlaktes met paraboolduinen. In het Varkensbos begint het bewegende zand inmiddels zelfs de markeringen te bedekken. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant de Rustende Jager. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 12 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard) Wegens wateroverlast wandelroute momenteel slecht toegankelijk.
46505. Nummering wandelroute startplaats Biezenmortel De Rustende Jager: 84 – 85 – 82 – 83 – 32 – 33 – 34 – 80 – 81 – 82 – 85 – 84 (lengte 4,6 kilometer) 46512. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © BIEZENMORTEL startplaats Biezenmortel De Rustende Jager: 84 – 85 – 94 – 95 – 87 – 88 – 09 – 08 – 86 – 18 – 84 – 85 – 82 – 83 – 34 – 80 – 81 – 82 – 85 – 84 (lengte 11,9 kilometer) 46516. Nummering wandelroute startplaats Biezenmortel De Rustende Jager: 84 – 85 – 94 – 95 – 87 – 88 – 09 – 11 – 14 – 60 – 46 – 10 - 08 – 86 – 18 – 84 – 85 – 82 – 83 – 32 – 33 - 34 – 80 – 81 – 82 – 85 – 84 (lengte 16,1 kilometer)

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 46512 en 46516 zijn na wandelknooppunt 08 honden verboden. Op een bord bij wandelknooppunt 08 staat een omleidingsroute aangegeven. De zandpaden over de Loonse en Drunense Duinen vereisen hoge wandelschoenen en een goede wandelconditie. Neem (zeker bij hitte) voldoende drank mee voor onderweg. Het zoeken naar het juiste pad in de zandduinen vereist vaak een goed oriëntatie- en aanpassingsvermogen. Wegens wateroverlast wandelroutes momenteel slecht toegankelijk. Houdt rekening met de regels ivm het broedseizoen.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Biezenmortel van ongeveer 5 kilometer
Wandelroute Biezenmortel van ongeveer 12 kilometer
Wandelroute Biezenmortel van ongeveer 16 kilometer