Made with MAGIX by Mat Maessen

466. Wandelen in Helvoirt

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 12 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Guldenberg Hotel & Brasserie in Helvoirt. Dit is aan de rand van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Loonse en Drunense Duinen aan de parkeerplaats bij Guldenberg Hotel. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Helvoirt Guldenberg Hotel

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Helvoirt van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Loonse en Drunense Duinen aan de parkeerplaats bij Guldenberg Hotel. U loopt over het verharde pad langs het Guldenberg Hotel in de richting van wandelknooppunt 60. U wandelt tijdens deze wandelroute voornamelijk door de bossen behorende tot het natuurgebied van de Loonse en Drunense Duinen. Bij wandelknooppunt 6 passeert U Recreatiepark Duinoord. Bij wandelknooppunt 7 passeert U de Haphoeve en verderop minicamping ’t Hoog. Daarna loopt U nog langs Landgoed Distelberg. Ten slotte wandelt U terug naar het startpunt bij de parkeerplaats van het Guldenberg Hotel. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)

Wandelroute vanuit Helvoirt van ongeveer 12 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Loonse en Drunense Duinen aan de parkeerplaats bij Guldenberg Hotel. U loopt over het verharde pad langs het Guldenberg Hotel in de richting van wandelknooppunt 60. U wandelt tijdens nagenoeg de hele wandelroute door het gevarieerde natuurgebied van de Loonse en Drunense Duinen. Eerst door het bos, na het Duinven door natuurontwikkelingsgebied het Hengstven (omleiding voor wandelaars met honden) en daarna weer door het bos. Na Restaurant de Rustende Jager loopt U tot vlak na wandelknooppunt 88 over de Hooge Heide een gevarieerd terrein van bos en stuifduinen. Na wandelknooppunt 9 wandelt U ten slotte langs het Hengstven en door de bossen van de Loonse en Drunense Duinen terug naar het startpunt bij de parkeerplaats van het Guldenberg Hotel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)

Wandelroute vanuit Helvoirt van ongeveer 15 kilometer

Brasserie het Verlangen Guldenberg 12 5268 KR Helvoirt www.guldenberg.nl
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Loonse en Drunense Duinen aan de parkeerplaats bij Guldenberg Hotel. U loopt over het verharde pad langs het Guldenberg Hotel in de richting van wandelknooppunt 60. U wandelt tijdens nagenoeg de hele wandelroute door het gevarieerde natuurgebied van de Loonse en Drunense Duinen. Eerst door het bos, na het Duinven door natuurontwikkelingsgebied het Hengstven (omleiding voor wandelaars met honden) en daarna weer door het bos. Na Restaurant de Rustende Jager loopt U tot vlak na wandelknooppunt 88 over de Hooge Heide een gevarieerd terrein van bos en stuifduinen. Na wandelknooppunt 9 wandelt U weer langs het Hengstven en door de bossen van de Loonse en Drunense Duinen. Bij wandelknooppunt 6 passeert U Recreatiepark Duinoord. Bij wandelknooppunt 7 passeert U de Haphoeve en verderop minicamping ’t Hoog. Daarna loopt U nog langs Landgoed Distelberg. Ten slotte wandelt U terug naar het startpunt bij de parkeerplaats van het Guldenberg Hotel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 46612 en 46615 zijn na wandelknooppunt 8 honden verboden. Op een bord bij wandelknooppunt 8 staat een omleidingsroute aangegeven. De zandpaden over de Loonse en Drunense Duinen vereisen hoge wandelschoenen en een goede wandelconditie. Neem (zeker bij hitte) voldoende drank mee voor onderweg. Het zoeken naar het juiste pad in de zandduinen vereist vaak een goed oriëntatie- en aanpassingsvermogen.
Startbord – 60 – 14 – 11 – 15 – 16 – 06 - 04 – 07 – 66 – 65 – 13 – richting 60 tot startbord (lengte 5,1 km)
Startbord - 60 – 10 – 08 – 86 – 18 – 84 – 85 – 94 – 95 - 87 – 88 – 09 – 11 – 14 – 60 – richting 13 tot startbord (lengte 11,6 km)
Startbord – 60 – 10 – 08 – 86 – 18 – 84 – 85 – 94 – 95 - 87 – 88 – 09 – 11 – 15 – 16 – 06 – 04 – 07 – 66 – 65 – 13 – richting 60 tot startbord (lengte 15,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Wandelnetwerk Loonse en Drunense Duinen

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

466. Wandelen in

Helvoirt

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 12 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Guldenberg Hotel & Brasserie in Helvoirt. Dit is aan de rand van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Loonse en Drunense Duinen aan de parkeerplaats bij Guldenberg Hotel. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Loonse en Drunense Duinen aan de parkeerplaats bij Guldenberg Hotel. U loopt over het verharde pad langs het Guldenberg Hotel in de richting van wandelknooppunt 60. U wandelt tijdens deze wandelroute voornamelijk door de bossen behorende tot het natuurgebied van de Loonse en Drunense Duinen. Bij wandelknooppunt 6 passeert U Recreatiepark Duinoord. Bij wandelknooppunt 7 passeert U de Haphoeve en verderop minicamping ’t Hoog. Daarna loopt U nog langs Landgoed Distelberg. Ten slotte wandelt U terug naar het startpunt bij de parkeerplaats van het Guldenberg Hotel. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Loonse en Drunense Duinen aan de parkeerplaats bij Guldenberg Hotel. U loopt over het verharde pad langs het Guldenberg Hotel in de richting van wandelknooppunt 60. U wandelt tijdens nagenoeg de hele wandelroute door het gevarieerde natuurgebied van de Loonse en Drunense Duinen. Eerst door het bos, na het Duinven door natuurontwikkelingsgebied het Hengstven (omleiding voor wandelaars met honden) en daarna weer door het bos. Na Restaurant de Rustende Jager loopt U tot vlak na wandelknooppunt 88 over de Hooge Heide een gevarieerd terrein van bos en stuifduinen. Na wandelknooppunt 9 wandelt U ten slotte langs het Hengstven en door de bossen van de Loonse en Drunense Duinen terug naar het startpunt bij de parkeerplaats van het Guldenberg Hotel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Loonse en Drunense Duinen aan de parkeerplaats bij Guldenberg Hotel. U loopt over het verharde pad langs het Guldenberg Hotel in de richting van wandelknooppunt 60. U wandelt tijdens nagenoeg de hele wandelroute door het gevarieerde natuurgebied van de Loonse en Drunense Duinen. Eerst door het bos, na het Duinven door natuurontwikkelingsgebied het Hengstven (omleiding voor wandelaars met honden) en daarna weer door het bos. Na Restaurant de Rustende Jager loopt U tot vlak na wandelknooppunt 88 over de Hooge Heide een gevarieerd terrein van bos en stuifduinen. Na wandelknooppunt 9 wandelt U weer langs het Hengstven en door de bossen van de Loonse en Drunense Duinen. Bij wandelknooppunt 6 passeert U Recreatiepark Duinoord. Bij wandelknooppunt 7 passeert U de Haphoeve en verderop minicamping ’t Hoog. Daarna loopt U nog langs Landgoed Distelberg. Ten slotte wandelt U terug naar het startpunt bij de parkeerplaats van het Guldenberg Hotel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
46605. Nummering wandelroute startplaats Helvoirt Guldenberg Hotel: Startbord – 60 – 14 – 11 – 15 – 16 – 06 - 04 – 07 – 66 – 65 – 13 – richting 60 tot startbord (lengte 5,1 km) 46612. Nummering wandelroute startplaats Helvoirt Guldenberg Hotel: Startbord - 60 – 10 – 08 – 86 – 18 – 84 – 85 – 94 – 95 - 87 – 88 – 09 – 11 – 14 – 60 – richting 13 tot startbord (lengte 11,6 km) 46615. Nummering wandelroute startplaats Helvoirt Guldenberg Hotel: Startbord – 60 – 10 – 08 – 86 – 18 – 84 – 85 – 94 – 95 - 87 – 88 – 09 – 11 – 15 – 16 – 06 – 04 – 07 – 66 – 65 – 13 – richting 60 tot startbord (lengte 15,3 km)
Korte beschrijving wandelroute 46605 Helvoirt Korte beschrijving wandelroute 46612 Helvoirt Korte beschrijving wandelroute 46615 Helvoirt Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 46612 en 46615 zijn na wandelknooppunt 8 honden verboden. Op een bord bij wandelknooppunt 8 staat een omleidingsroute aangegeven. De zandpaden over de Loonse en Drunense Duinen vereisen hoge wandelschoenen en een goede wandelconditie. Neem (zeker bij hitte) voldoende drank mee voor onderweg. Het zoeken naar het juiste pad in de zandduinen vereist vaak een goed oriëntatie- en aanpassingsvermogen.