Made with MAGIX by Mat Maessen

477. Wandelen in Leenderstrijp

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10, 13 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Coop Sint Jan aan de Strijperstraat 51 in Leenderstrijp. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 54 op de hoek van de Strijperstraat en Riesten. Hier staat ook een startbord van wandelnetwerk Heeze-Leende. Parkeren kunt U op de parkeerplaats achter Coop Sint Jan. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Leenderstrijp Coop Sint Jan

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Leenderstrijp van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 54 op de hoek van de Strijperstraat en Riesten. Hier staat ook een startbord van wandelnetwerk Heeze-Leende. U loopt over Riesten in de richting van wandelknooppunt 58. Voor de Strijper Aa gaat U door het klaphek naar rechts. U loopt door het natte gebied langs de Strijper Aa. Bij het bankje volgt U het pad naar links. U blijft daarna steeds het smalle pad om de bosjes volgen tot U in open gebied komt. Daarna volgt U de meanderende Strijper Aa. Tussen 2 houten hekken neemt U het pad naar rechts tot aan de verharde weg. Daar gaat U linksaf. Vervolgens wandelt U steeds door het door Staatsbosbeheer onderhouden Leenderbos. Ten slotte loopt U langs de Heimolen en de Sint Janskapel weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Coop Sint Jan. Horeca vlakbij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Leenderstrijp van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 54 op de hoek van de Strijperstraat en Riesten. Hier staat ook een startbord van wandelnetwerk Heeze-Leende. U loopt over Riesten in de richting van wandelknooppunt 58. Voor de Strijper Aa gaat U door het klaphek naar rechts. U loopt door het natte gebied langs de Strijper Aa. Bij het bankje volgt U het pad naar links. U blijft daarna steeds het smalle pad om de bosjes volgen tot U in open gebied komt. Daarna volgt U de meanderende Strijper Aa. Tussen 2 houten hekken neemt U het pad naar rechts tot aan de verharde weg. Daar gaat U linksaf. Vervolgens wandelt U steeds door het door Staatsbosbeheer onderhouden Leenderbos. U loopt steeds door dit bos tot aan de Groote Heide. Daarna wandelt U verder terug door het Leenderbos en passeert U het heidegebied van het Klein Hasselsven. Ten slotte loopt U langs de Heimolen en de Sint Janskapel weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Coop Sint Jan. Horeca alleen vlakbij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE LEENDERSTRIJP

Cafe de Hospes Strijperstraat 46 5595 GD Leenderstrijp
De wandelroute start bij wandelknooppunt 54 op de hoek van de Strijperstraat en Riesten. Hier staat ook een startbord van wandelnetwerk Heeze-Leende. U loopt over Riesten in de richting van wandelknooppunt 58. Voor de Strijper Aa gaat U door het klaphek naar rechts. U loopt door het natte gebied langs de Strijper Aa. Bij het bankje volgt U het pad naar links. U blijft daarna steeds het smalle pad om de bosjes volgen tot U in open gebied komt. Daarna volgt U de meanderende Strijper Aa. Tussen 2 houten hekken neemt U het pad naar rechts tot aan de verharde weg. Daar gaat U linksaf. Vervolgens wandelt U steeds door het door Staatsbosbeheer onderhouden Leenderbos. U loopt steeds door dit bos en over de uitgestrekte Groote Heide langs het Groot en Klein Kraanven naar Natuurpoort de Achelse Kluis. Abdij de Achelse Kluis is een bezoek waard en voor horeca kunt U hier even van de route afwijken. Vervolgens loopt U over de Groote Heide (met uitzichttoren) weer terug naar het Leenderbos. U wandelt verder door het Leenderbos en passeert het heidegebied van het Klein Hasselsven. Ten slotte loopt U langs de Heimolen en de Sint Janskapel weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Coop Sint Jan. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Bij nat weer is het laarzenpad langs de Strijper Aa ZEER drassig. U kunt dan beter een andere wandelroute kiezen. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Na werkzaamheden aan de Strijper Aa is het traject vanaf Riesten tot aan de Heggerdijk nog niet gemarkeerd. Gebruik de GPX of de aanwijzingen bij de korte beschrijvingen van de diverse wandelroutes. In wandelroute 47713 dient U na wandelknooppunt 21 het verharde fietspad te volgen. Na het eerste bankje neemt U daarna het bospad naar links.
54 – 58 – 51 – 04 – 28 - 54 (lengte 5,7 km)
54 – 58 – 05 – 56 – 50 – 51 – 04 – 28 – 54 (lengte 9,6 km)
54 – 58 – 05 – 57 – 70 – 68 – 69 – 40 – 56 – 50 – 51 – 04 – 28 – 54 (lengte 16,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Leenderstrijp van ongeveer 13 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 54 op de hoek van de Strijperstraat en Riesten. Hier staat ook een startbord van wandelnetwerk Heeze-Leende. U loopt over Riesten in de richting van wandelknooppunt 58. Voor de Strijper Aa gaat U door het klaphek naar rechts. U loopt door het natte gebied langs de Strijper Aa. Bij het bankje volgt U het pad naar links. U blijft daarna steeds het smalle pad om de bosjes volgen tot U in open gebied komt. Daarna volgt U de meanderende Strijper Aa. Tussen 2 houten hekken neemt U het pad naar rechts tot aan de verharde weg. Daar gaat U linksaf. Vervolgens wandelt U steeds door het door Staatsbosbeheer onderhouden Leenderbos. U passeert het heidegebied van het Klein Hasselsven. Nadat U de drukke N396 bent overgestoken loopt U door het bos en heidegebied van Valkenhorst. U passeert het mooie Brilven. Na Jagershorst steekt U de drukke N396 weer over. Daarna wandelt U verder door het Leenderbos en passeert U de Molenheide. Ten slotte loopt U langs de Heimolen en de Sint Janskapel weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Coop Sint Jan. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 10 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
54 – 58 – 51 – 04 – 27 – 26 – 25 – 24 – 23 – 29 – 21 – 28 – 54 (lengte 12,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Heeze-Leende

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

477. Wandelen in

Leenderstrijp

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10, 13 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Coop Sint Jan aan de Strijperstraat 51 in Leenderstrijp. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 54 op de hoek van de Strijperstraat en Riesten. Hier staat ook een startbord van wandelnetwerk Heeze-Leende. Parkeren kunt U op de parkeerplaats achter Coop Sint Jan. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 54 op de hoek van de Strijperstraat en Riesten. Hier staat ook een startbord van wandelnetwerk Heeze-Leende. U loopt over Riesten in de richting van wandelknooppunt 58. Voor de Strijper Aa gaat U door het klaphek naar rechts. U loopt door het natte gebied langs de Strijper Aa. Bij het bankje volgt U het pad naar links. U blijft daarna steeds het smalle pad om de bosjes volgen tot U in open gebied komt. Daarna volgt U de meanderende Strijper Aa. Tussen 2 houten hekken neemt U het pad naar rechts tot aan de verharde weg. Daar gaat U linksaf. Vervolgens wandelt U steeds door het door Staatsbosbeheer onderhouden Leenderbos. Ten slotte loopt U langs de Heimolen en de Sint Janskapel weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Coop Sint Jan. Horeca vlakbij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 54 op de hoek van de Strijperstraat en Riesten. Hier staat ook een startbord van wandelnetwerk Heeze-Leende. U loopt over Riesten in de richting van wandelknooppunt 58. Voor de Strijper Aa gaat U door het klaphek naar rechts. U loopt door het natte gebied langs de Strijper Aa. Bij het bankje volgt U het pad naar links. U blijft daarna steeds het smalle pad om de bosjes volgen tot U in open gebied komt. Daarna volgt U de meanderende Strijper Aa. Tussen 2 houten hekken neemt U het pad naar rechts tot aan de verharde weg. Daar gaat U linksaf. Vervolgens wandelt U steeds door het door Staatsbosbeheer onderhouden Leenderbos. U loopt steeds door dit bos tot aan de Groote Heide. Daarna wandelt U verder terug door het Leenderbos en passeert U het heidegebied van het Klein Hasselsven. Ten slotte loopt U langs de Heimolen en de Sint Janskapel weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Coop Sint Jan. Horeca alleen vlakbij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 54 op de hoek van de Strijperstraat en Riesten. Hier staat ook een startbord van wandelnetwerk Heeze-Leende. U loopt over Riesten in de richting van wandelknooppunt 58. Voor de Strijper Aa gaat U door het klaphek naar rechts. U loopt door het natte gebied langs de Strijper Aa. Bij het bankje volgt U het pad naar links. U blijft daarna steeds het smalle pad om de bosjes volgen tot U in open gebied komt. Daarna volgt U de meanderende Strijper Aa. Tussen 2 houten hekken neemt U het pad naar rechts tot aan de verharde weg. Daar gaat U linksaf. Vervolgens wandelt U steeds door het door Staatsbosbeheer onderhouden Leenderbos. U passeert het heidegebied van het Klein Hasselsven. Nadat U de drukke N396 bent overgestoken loopt U door het bos en heidegebied van Valkenhorst. U passeert het mooie Brilven. Na Jagershorst steekt U de drukke N396 weer over. Daarna wandelt U verder door het Leenderbos en passeert U de Molenheide. Ten slotte loopt U langs de Heimolen en de Sint Janskapel weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Coop Sint Jan. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 10 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 54 op de hoek van de Strijperstraat en Riesten. Hier staat ook een startbord van wandelnetwerk Heeze-Leende. U loopt over Riesten in de richting van wandelknooppunt 58. Voor de Strijper Aa gaat U door het klaphek naar rechts. U loopt door het natte gebied langs de Strijper Aa. Bij het bankje volgt U het pad naar links. U blijft daarna steeds het smalle pad om de bosjes volgen tot U in open gebied komt. Daarna volgt U de meanderende Strijper Aa. Tussen 2 houten hekken neemt U het pad naar rechts tot aan de verharde weg. Daar gaat U linksaf. Vervolgens wandelt U steeds door het door Staatsbosbeheer onderhouden Leenderbos. U loopt steeds door dit bos en over de uitgestrekte Groote Heide langs het Groot en Klein Kraanven naar Natuurpoort de Achelse Kluis. Abdij de Achelse Kluis is een bezoek waard en voor horeca kunt U hier even van de route afwijken. Vervolgens loopt U over de Groote Heide (met uitzichttoren) weer terug naar het Leenderbos. U wandelt verder door het Leenderbos en passeert het heidegebied van het Klein Hasselsven. Ten slotte loopt U langs de Heimolen en de Sint Janskapel weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Coop Sint Jan. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
47706. Nummering wandelroute startplaats Leenderstrijp Coop Sint Jan: 54 – 58 – 51 – 04 – 28 - 54 (lengte 5,7 km) 47710. Nummering wandelroute startplaats Leenderstrijp Coop Sint Jan: 54 – 58 – 05 – 56 – 50 – 51 – 04 – 28 – 54 (lengte 9,6 km) 47713. Nummering wandelroute startplaats Leenderstrijp Coop Sint Jan: 54 – 58 – 51 – 04 – 27 – 26 – 25 – 24 – 23 – 29 – 21 – 28 – 54 (lengte 12,7 km) 47716. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © LEENDERSTRIJP startplaats Leenderstrijp Coop Sint Jan: 54 – 58 – 05 – 57 – 70 – 68 – 69 – 40 – 56 – 50 – 51 – 04 – 28 – 54 (lengte 16,3 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer is het laarzenpad langs de Strijper Aa ZEER drassig. U kunt dan beter een andere wandelroute kiezen. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Na werkzaamheden aan de Strijper Aa is het traject vanaf Riesten tot aan de Heggerdijk nog niet gemarkeerd. Gebruik de GPX of de aanwijzingen bij de korte beschrijvingen van de diverse wandelroutes. In wandelroute 47713 dient U na wandelknooppunt 21 het verharde fietspad te volgen. Na het eerste bankje neemt U daarna het bospad naar links.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Leenderstrijp van ongeveer 6 kilometer
Wandelroute Leenderstrijp van ongeveer 10 kilometer
Wandelroute Leenderstrijp van ongeveer 13 kilometer
Wandelroute Leenderstrijp van ongeveer 16 kilometer