Made with MAGIX by Mat Maessen

491. Wandelen in Mill

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 10 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Wellness Hotel Brabant Mill aan de Hoogstraat in Mill. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 76 bij de bushalte voor Wellness Hotel Brabant Mill aan de Hoogstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Mill Wellness Hotel Brabant Mill

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Mill van ongeveer 7 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 76 aan de Hoogstraat in Mill. U loopt in de richting van wandelknooppunt 75 bij de brug over het Peelkanaal. Daarna wandelt U langs het Peelkanaal. U passeert er de kazematten van de Peel-Raamstelling. Vervolgens wandelt U langs Kapel Maria Ten Hove. Daarna wandelt U door het bosgebied van de Vilheide. Nadat U door buurtschap Bruggen bent gelopen wandelt U ten slotte steeds langs het Peelkanaal terug naar de startplaats bij het Wellness Hotel Brabant Mill. Horeca bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Mill van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 76 aan de Hoogstraat in Mill. U loopt over de Hoogstraat in de richting van wandelknooppunt 12. U passeert eerst het Acaciahof en wandelt daarna door het centrum van Mill. U passeert er het Gemeentehuis van Mill en Sint Hubert en de Sint Willibrorduskerk. Daarna loopt U door het Landschapspark Mill naar Kasteel Aldendriel. Vervolgens volgt U de Sint Hubertse Binnenweg tot wandelknooppunt 87. Daarna volgt U steeds het traject van het vroegere Duitse Lijntje tot Belevingsboerderij de Nieuwenhof. Verderop steekt U het Peelkanaal over en wandelt U door het bosgebied van de Vilheide. Nadat U door buurtschap Bruggen bent gelopen wandelt U ten slotte steeds langs het Peelkanaal terug naar de startplaats bij het Wellness Hotel Brabant Mill. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (55% verhard – 45% onverhard)

Wandelroute vanuit Mill van ongeveer 16 kilometer

Fletcher Wellness-Hotel Brabant Mill Hoogveldseweg 1 5451 AA Mill www.wellnesshotelbrabant.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 76 aan de Hoogstraat in Mill. U loopt over de Hoogstraat in de richting van wandelknooppunt 12. U passeert eerst het Acaciahof en wandelt daarna door het centrum van Mill. U passeert er het Gemeentehuis van Mill en Sint Hubert en de Sint Willibrorduskerk. Daarna wandelt U door het Landschapspark Mill naar Kasteel Aldendriel. Vervolgens volgt U steeds de Sint Hubertse Binnenweg. In Sint Hubert passeert U de Kerk van de Heilige Huberta en Barbara. Nadat U Restaurant Erica aan de N264 bent gepasseerd wandelt U verder over de door Natuurmonumenten beheerde Molenheide. Daarna steekt U de drukke N264 weer over en loopt door buurtschap Borneo. Vervolgens komt U langs Belevingsboerderij de Nieuwenhof. Daarna wandelt U door het bosgebied van de Vilheide. Nadat U door buurtschap Bruggen bent gelopen wandelt U tenslotte steeds langs het Peelkanaal terug naar de startplaats bij het Wellness Hotel Brabant Mill. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 9 kilometer. (65% verhard – 35% onverhard)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Na het oversteken van de Graafseweg in de richting van wandelknooppunt 43 dient U, bij een Y-splitsing in het bos, het linker pad te nemen. Let op in wandelroute 49116 kan wandelknooppunt 81 aan de onverharde Peter Ebbenweg door begroeiing moeilijk zichtbaar zijn.
76 – 75 – 74 – 48 – 44 – 43 – 49 – 50 – 75 - 76 (lengte 7,1 km)
76 – 12 – 87 – 77 – 73 – 74 – 48 – 44 – 43 – 49 – 50 – 75 - 76 (lengte 9,8 km)
76 – 12 – 87 – 86 – 85 – 84 – 83 – 82 – 81 – 80 – 38 – 37 – 36 – 77 – 73 – 74 – 48 – 44 – 43 – 49 – 50 – 75 - 76 (lengte 15,6 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Land van Cuijk

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

491. Wandelen in Mill

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 10 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Wellness Hotel Brabant Mill aan de Hoogstraat in Mill. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 76 bij de bushalte voor Wellness Hotel Brabant Mill aan de Hoogstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 76 aan de Hoogstraat in Mill. U loopt in de richting van wandelknooppunt 75 bij de brug over het Peelkanaal. Daarna wandelt U langs het Peelkanaal. U passeert er de kazematten van de Peel-Raamstelling. Vervolgens wandelt U langs Kapel Maria Ten Hove. Daarna wandelt U door het bosgebied van de Vilheide. Nadat U door buurtschap Bruggen bent gelopen wandelt U ten slotte steeds langs het Peelkanaal terug naar de startplaats bij het City Resort Hotel in Mill. Horeca bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 76 aan de Hoogstraat in Mill. U loopt over de Hoogstraat in de richting van wandelknooppunt 12. U passeert eerst het Acaciahof en wandelt daarna door het centrum van Mill. U passeert er het Gemeentehuis van Mill en Sint Hubert en de Sint Willibrorduskerk. Daarna loopt U door het Landschapspark Mill naar Kasteel Aldendriel. Vervolgens volgt U de Sint Hubertse Binnenweg tot wandelknooppunt 87. Daarna volgt U steeds het traject van het vroegere Duitse Lijntje tot Belevingsboerderij de Nieuwenhof. Verderop steekt U het Peelkanaal over en wandelt U door het bosgebied van de Vilheide. Nadat U door buurtschap Bruggen bent gelopen wandelt U ten slotte steeds langs het Peelkanaal terug naar de startplaats bij het City Resort Hotel in Mill. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (55% verhard – 45% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 76 aan de Hoogstraat in Mill. U loopt over de Hoogstraat in de richting van wandelknooppunt 12. U passeert eerst het Acaciahof en wandelt daarna door het centrum van Mill. U passeert er het Gemeentehuis van Mill en Sint Hubert en de Sint Willibrorduskerk. Daarna wandelt U door het Landschapspark Mill naar Kasteel Aldendriel. Vervolgens volgt U steeds de Sint Hubertse Binnenweg. In Sint Hubert passeert U de Kerk van de Heilige Huberta en Barbara. Nadat U Restaurant Erica aan de N264 bent gepasseerd wandelt U verder over de door Natuurmonumenten beheerde Molenheide. Daarna steekt U de drukke N264 weer over en loopt door buurtschap Borneo. Vervolgens komt U langs Belevingsboerderij de Nieuwenhof. Daarna wandelt U door het bosgebied van de Vilheide. Nadat U door buurtschap Bruggen bent gelopen wandelt U tenslotte steeds langs het Peelkanaal terug naar de startplaats bij het City Resort Hotel in Mill. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 9 kilometer. (65% verhard – 35% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 49107 Mill Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 49110 Mill Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 49116 Mill Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
49107. Nummering wandelroute startplaats Mill Wellness Hotel Brabant Mill: 76 – 75 – 74 – 48 – 44 – 43 – 49 – 50 – 75 - 76 (lengte 7,1 km) 49110. Nummering wandelroute startplaats Mill Wellness Hotel Brabant Mill: 76 – 12 – 87 – 77 – 73 – 74 – 48 – 44 – 43 – 49 – 50 – 75 - 76 (lengte 9,8 km) 49116. Nummering wandelroute startplaats Mill Wellness Hotel Brabant Mill: 76 – 12 – 87 – 86 – 85 – 84 – 83 – 82 – 81 – 80 – 38 – 37 – 36 – 77 – 73 – 74 – 48 – 44 – 43 – 49 – 50 – 75 - 76 (lengte 15,6 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes