Wandelnetwerk Land van Cuijk
Made with MAGIX by Mat Maessen

492. Wandelen in Sint Hubert

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant Erica aan de N264 in Sint-Hubert. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Land van Cuijk voor Restaurant Erica aan de Pastoor Jacobsstraat in Sint Hubert. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Sint Hubert Restaurant Erica

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Sint Hubert van ongeveer 6 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 49206 Sint Hubert
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Land van Cuijk voor Restaurant Erica aan de Pastoor Jacobsstraat in Sint Hubert. U loopt over het fietspad van de N264 langs de HUBO in de richting van wandelknooppunt 82. Daarna passeert U de Heimolen. Verder wandelt U tijdens deze wandelroute steeds door het gevarieerde natuurgebied van de Molenheide dat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 49210 Sint Hubert

Wandelroute vanuit Sint Hubert van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Land van Cuijk voor Restaurant Erica aan de Pastoor Jacobsstraat in Sint Hubert. U loopt naar de rotonde en volgt de markering in de richting van wandelknooppunt 81. U steekt de drukke Wanroijseweg over en wandelt steeds door het gevarieerde natuurgebied van de Molenheide dat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Daarna steekt U de drukke N264 over en loopt door buurtschap Borneo. Vervolgens komt U langs Belevingsboerderij de Nieuwenhof en volgt U het traject van het vroegere Duitse Lijntje. Daarna wandelt U steeds over de Sint Hubertse Binnenweg naar Sint-Hubert. In Sint Hubert passeert U de Kerk van de Heilige Huberta en Barbara. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt aan de N264. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
Bijzonderheden wandelroutes 492 Sint Hubert
start wandelroute
horeca wandelroute
Restaurant Erica Wanroijseweg 95 5454 GZ Sint-Hubert 0485 – 45 47 90 www.bowlingerica.nl
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Let op: wandelknooppunt 81 aan de onverharde Peter Ebbenweg kan door begroeiing moeilijk zichtbaar zijn. In wandelroute 49217 dient U na het oversteken van de Graafseweg in de richting van wandelknooppunt 43, bij een Y- splitsing in het bos, het linker pad te nemen.
Startbord – 82 - 55 – 39 – 60 – 38 – 80 – 81 - richting 82 tot startbord (lengte 5,9 km)
Startbord – 81 – 55 – 39 – 60 – 38 – 37 – 36 – 77 – 87 – 86 – 85 – 84 – 83 – 82 - richting 81 tot startbord (lengte 10,0 km)

Wandelroute vanuit Sint Hubert van ongeveer 17 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 49217 Sint Hubert
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Land van Cuijk voor Restaurant Erica aan de Pastoor Jacobsstraat in Sint Hubert. U loopt naar de rotonde en volgt de markering in de richting van wandelknooppunt 81. U steekt de drukke Wanroijseweg over en wandelt steeds door het gevarieerde natuurgebied van de Molenheide dat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Daarna steekt U de drukke N264 over en loopt door buurtschap Borneo. Vervolgens komt U langs Belevingsboerderij de Nieuwenhof. Daarna wandelt U door het bosgebied van de Vilheide. Nadat U door buurtschap Bruggen bent gelopen wandelt U lange tijd langs het Peelkanaal met zijn kazematten van de Peel- Raamstelling. In Mill passeert U het City Resort Hotel, de Acaciahof, het Gemeentehuis van Mill en Sint Hubert en de Sint Willibrorduskerk. Daarna wandelt U door het Landschapspark Mill naar Kasteel Aldendriel. Vervolgens volgt U steeds de Sint Hubertse Binnenweg. In Sint Hubert passeert U de Kerk van de Heilige Huberta en Barbara. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt aan de N264. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 12 kilometer. (60% verhard – 40% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Startbord – 81 – 55 – 39 – 60 – 38 – 37 – 36 – 77 – 73 – 74 – 48 – 44 – 43 – 49 – 50 – 75 – 76 – 12 – 87 – 86 – 85 – 84 – 83 – 82 - richting 81 tot startbord (lengte 16,6 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

492. Wandelen in Sint

Hubert

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant Erica aan de N264 in Sint-Hubert. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Land van Cuijk voor Restaurant Erica aan de Pastoor Jacobsstraat in Sint Hubert. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Land van Cuijk voor Restaurant Erica aan de Pastoor Jacobsstraat in Sint Hubert. U loopt over het fietspad van de N264 langs de HUBO in de richting van wandelknooppunt 82. Daarna passeert U de Heimolen. Verder wandelt U tijdens deze wandelroute steeds door het gevarieerde natuurgebied van de Molenheide dat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Land van Cuijk voor Restaurant Erica aan de Pastoor Jacobsstraat in Sint Hubert. U loopt naar de rotonde en volgt de markering in de richting van wandelknooppunt 81. U steekt de drukke Wanroijseweg over en wandelt steeds door het gevarieerde natuurgebied van de Molenheide dat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Daarna steekt U de drukke N264 over en loopt door buurtschap Borneo. Vervolgens komt U langs Belevingsboerderij de Nieuwenhof en volgt U het traject van het vroegere Duitse Lijntje. Daarna wandelt U steeds over de Sint Hubertse Binnenweg naar Sint-Hubert. In Sint Hubert passeert U de Kerk van de Heilige Huberta en Barbara. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt aan de N264. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Land van Cuijk voor Restaurant Erica aan de Pastoor Jacobsstraat in Sint Hubert. U loopt naar de rotonde en volgt de markering in de richting van wandelknooppunt 81. U steekt de drukke Wanroijseweg over en wandelt steeds door het gevarieerde natuurgebied van de Molenheide dat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Daarna steekt U de drukke N264 over en loopt door buurtschap Borneo. Vervolgens komt U langs Belevingsboerderij de Nieuwenhof. Daarna wandelt U door het bosgebied van de Vilheide. Nadat U door buurtschap Bruggen bent gelopen wandelt U lange tijd langs het Peelkanaal met zijn kazematten van de Peel-Raamstelling. In Mill passeert U het City Resort Hotel, de Acaciahof, het Gemeentehuis van Mill en Sint Hubert en de Sint Willibrorduskerk. Daarna wandelt U door het Landschapspark Mill naar Kasteel Aldendriel. Vervolgens volgt U steeds de Sint Hubertse Binnenweg. In Sint Hubert passeert U de Kerk van de Heilige Huberta en Barbara. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt aan de N264. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 12 kilometer. (60% verhard – 40% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 49206 Sint Hubert Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 49210 Sint Hubert Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 49217 Sint Hubert Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
49206. Nummering wandelroute startplaats Sint Hubert Restaurant Erica: Startbord – 82 - 55 – 39 – 60 – 38 – 80 – 81 - richting 82 tot startbord (lengte 5,9 km) 49210. Nummering wandelroute startplaats Sint Hubert Restaurant Erica: Startbord – 81 – 55 – 39 – 60 – 38 – 37 – 36 – 77 – 87 – 86 – 85 – 84 – 83 – 82 - richting 81 tot startbord (lengte 10,0 km) 49217. Nummering wandelroute startplaats Sint Hubert Restaurant Erica: Startbord – 81 – 55 – 39 – 60 – 38 – 37 – 36 – 77 – 73 – 74 – 48 – 44 – 43 – 49 – 50 – 75 – 76 – 12 – 87 – 86 – 85 – 84 – 83 – 82 - richting 81 tot startbord (lengte 16,6 km)