Made with MAGIX by Mat Maessen

492. Wandelen in Sint Hubert

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant Erica aan de N264 in Sint-Hubert. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Land van Cuijk voor Restaurant Erica aan de Pastoor Jacobsstraat in Sint Hubert. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Sint Hubert Restaurant Erica

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Sint Hubert van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Land van Cuijk voor Restaurant Erica aan de Pastoor Jacobsstraat in Sint Hubert. U loopt over het fietspad van de N264 langs de HUBO in de richting van wandelknooppunt 82. Daarna passeert U de Heimolen. Verder wandelt U tijdens deze wandelroute steeds door het gevarieerde natuurgebied van de Molenheide dat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard - 90% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Sint Hubert van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Land van Cuijk voor Restaurant Erica aan de Pastoor Jacobsstraat in Sint Hubert. U loopt naar de rotonde en volgt de markering in de richting van wandelknooppunt 81. U steekt de drukke Wanroijseweg over en wandelt steeds door het gevarieerde natuurgebied van de Molenheide dat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Daarna steekt U de drukke N264 over en loopt door buurtschap Borneo. Vervolgens komt U langs Belevingsboerderij de Nieuwenhof en volgt U het traject van het vroegere Duitse Lijntje. Daarna wandelt U steeds over de Sint Hubertse Binnenweg naar Sint-Hubert. In Sint Hubert passeert U de Kerk van de Heilige Huberta en Barbara. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt aan de N264. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
Villa Erica Wanroijseweg 95 5454 GZ Sint-Hubert www.villaerica.nl
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Wandelknooppunt 81 aan de onverharde Peter Ebbenweg kan door begroeiing moeilijk zichtbaar zijn. In wandelroute 49215 kunt U wandelknooppunt 76 rechts laten liggen door na City Resort Mill bij de rotonde na de Hoogveldseweg links de Hoogstraat in te lopen.
Startbord – 82 - 55 – 39 – 60 – 38 – 80 – 81 - richting 82 tot startbord (lengte 5,9 km)
Startbord – 81 – 55 – 39 – 60 – 38 – 37 – 36 – 77 – 87 – 86 – 85 – 84 – 83 – 82 - richting 81 tot startbord (lengte 10,0 km)

Wandelroute vanuit Sint Hubert van ongeveer 15 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Land van Cuijk voor Restaurant Erica aan de Pastoor Jacobsstraat in Sint Hubert. U loopt naar de rotonde en volgt de markering in de richting van wandelknooppunt 81. U steekt de drukke Wanroijseweg over en wandelt steeds door het gevarieerde natuurgebied van de Molenheide dat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Daarna steekt U de drukke N264 over en loopt door buurtschap Borneo. Vervolgens komt U langs Belevingsboerderij de Nieuwenhof. Daarna wandelt U langs overblijfselen van de Peel-Raamstelling langs het Defensiekanaal. U passeert een reconstructie van een deel van het spoor van het Duits Lijntje. Verderop loopt U door het bosgebied van de Vilheide en passeert U de Kapel Onze-Lieve Vrouw ten Hove. Daarna loopt U weer langs het Defensiekanaal tot wandelknooppunt 50. Vervolgens wandelt U door het Hekken. In Mill kunt U wandelknooppunt 76 rechts laten liggen door na City Resort Mill bij de rotonde na de Hoogveldseweg links de Hoogstraat in te lopen. Verderop passeert U de Acaciahof, het Gemeentehuis van Mill en Sint Hubert en de Sint Willibrorduskerk. Daarna wandelt U door het Landschapspark Mill naar Kasteel Aldendriel. Vervolgens volgt U steeds de Sint Hubertse Binnenweg. In Sint Hubert passeert U de Kerk van de Heilige Huberta en Barbara. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt aan de N264. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 12 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Startbord – 81 – 55 – 39 – 60 – 38 – 37 – 36 – 77 – 73 – 72 – 71 – 74 – 75 – 50 – 76 – 12 – 87 – 86 – 85 – 84 – 83 – 82 - richting 81 tot startbord (lengte 15,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Land van Cuijk

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

492. Wandelen in Sint

Hubert

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant Erica aan de N264 in Sint-Hubert. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Land van Cuijk voor Restaurant Erica aan de Pastoor Jacobsstraat in Sint Hubert. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Land van Cuijk voor Restaurant Erica aan de Pastoor Jacobsstraat in Sint Hubert. U loopt over het fietspad van de N264 langs de HUBO in de richting van wandelknooppunt 82. Daarna passeert U de Heimolen. Verder wandelt U tijdens deze wandelroute steeds door het gevarieerde natuurgebied van de Molenheide dat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard - 90% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Land van Cuijk voor Restaurant Erica aan de Pastoor Jacobsstraat in Sint Hubert. U loopt naar de rotonde en volgt de markering in de richting van wandelknooppunt 81. U steekt de drukke Wanroijseweg over en wandelt steeds door het gevarieerde natuurgebied van de Molenheide dat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Daarna steekt U de drukke N264 over en loopt door buurtschap Borneo. Vervolgens komt U langs Belevingsboerderij de Nieuwenhof en volgt U het traject van het vroegere Duitse Lijntje. Daarna wandelt U steeds over de Sint Hubertse Binnenweg naar Sint-Hubert. In Sint Hubert passeert U de Kerk van de Heilige Huberta en Barbara. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt aan de N264. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Land van Cuijk voor Restaurant Erica aan de Pastoor Jacobsstraat in Sint Hubert. U loopt naar de rotonde en volgt de markering in de richting van wandelknooppunt 81. U steekt de drukke Wanroijseweg over en wandelt steeds door het gevarieerde natuurgebied van de Molenheide dat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Daarna steekt U de drukke N264 over en loopt door buurtschap Borneo. Vervolgens komt U langs Belevingsboerderij de Nieuwenhof. Daarna wandelt U langs overblijfselen van de Peel-Raamstelling langs het Defensiekanaal. U passeert een reconstructie van een deel van het spoor van het Duits Lijntje. Verderop loopt U door het bosgebied van de Vilheide en passeert U de Kapel Onze-Lieve Vrouw ten Hove. Daarna loopt U weer langs het Defensiekanaal tot wandelknooppunt 50. Vervolgens wandelt U door het Hekken. In Mill kunt U wandelknooppunt 76 rechts laten liggen door na City Resort Mill bij de rotonde na de Hoogveldseweg links de Hoogstraat in te lopen. Verderop passeert U de Acaciahof, het Gemeentehuis van Mill en Sint Hubert en de Sint Willibrorduskerk. Daarna wandelt U door het Landschapspark Mill naar Kasteel Aldendriel. Vervolgens volgt U steeds de Sint Hubertse Binnenweg. In Sint Hubert passeert U de Kerk van de Heilige Huberta en Barbara. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt aan de N264. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 12 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
49206. Nummering wandelroute startplaats Sint Hubert Restaurant Erica: Startbord – 82 - 55 – 39 – 60 – 38 – 80 – 81 - richting 82 tot startbord (lengte 5,9 km) 49210. Nummering wandelroute startplaats Sint Hubert Restaurant Erica: Startbord – 81 – 55 – 39 – 60 – 38 – 37 – 36 – 77 – 87 – 86 – 85 – 84 – 83 – 82 - richting 81 tot startbord (lengte 10,0 km) 49215. Nummering wandelroute startplaats Sint Hubert Restaurant Erica: Startbord – 81 – 55 – 39 – 60 – 38 – 37 – 36 – 77 – 73 – 72 – 71 – 74 – 75 – 50 – 76 – 12 – 87 – 86 – 85 – 84 – 83 – 82 - richting 81 tot startbord (lengte 15,4 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Wandelknooppunt 81 aan de onverharde Peter Ebbenweg kan door begroeiing moeilijk zichtbaar zijn. In wandelroute 49215 kunt U wandelknooppunt 76 rechts laten liggen door na City Resort Mill bij de rotonde na de Hoogveldseweg links de Hoogstraat in te lopen.
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
Wandelroute Sint Hubert van ongeveer 6 kilometer
Wandelroute Sint Hubert van ongeveer 10 kilometer
Wandelroute Sint Hubert van ongeveer 15 kilometer