Wandelnetwerk Land van Cuijk
Made with MAGIX by Mat Maessen

495. Wandelen in Sint Anthonis

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 11, 16 of 19 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort de Heksenboom aan de Bosweg in Sint Anthonis. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van de Brabantse Natuurpoorten op de parkeerplaats aan de Bosweg. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Sint Anthonis Natuurpoort de Heksenboom

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Sint Anthonis van ongeveer 7 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 49507 Sint Anthonis
De wandelroute start bij het wandelstartbord van de Brabantse Natuurpoorten op de parkeerplaats van Natuurpoort de Heksenboom aan de Bosweg in Sint Anthonis. U loopt over de Bosweg in de richting van wandelknooppunt 53. Bij de twee toegangssleutels van de Brabantse Natuurpoorten neemt U het bospad schuin rechts. Daarna wandelt U over het door Staatsbosbeheer beheerde natuurgebied van Boswachterij Sint Anthonis en de Ullingse Bergen. Ten slotte loopt U door het agrarische landschap van buurtschap Ullingen en langs Ardoer Camping de Ullingse Bergen terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Heksenboom. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard - 85% onverhard)
Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 49511 Sint Anthonis

Wandelroute vanuit Sint Anthonis van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van de Brabantse Natuurpoorten op de parkeerplaats van Natuurpoort de Heksenboom aan de Bosweg in Sint Anthonis. U loopt over de Bosweg in de richting van wandelknooppunt 53. Bij de twee toegangssleutels van de Brabantse Natuurpoorten neemt U het bospad schuin rechts. Daarna wandelt U over het door Staatsbosbeheer beheerde natuurgebied van Boswachterij Sint Anthonis en de Ullingse Bergen. Ten slotte loopt U door het agrarische landschap van buurtschap Ullingen en langs Ardoer Camping de Ullingse Bergen terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Heksenboom. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard - 85% onverhard)

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE SINT ANTHONIS

De wandelroute start bij het wandelstartbord van de Brabantse Natuurpoorten op de parkeerplaats van Natuurpoort de Heksenboom aan de Bosweg in Sint Anthonis. U loopt over de Bosweg in de richting van wandelknooppunt 53. Bij de twee toegangssleutels van de Brabantse Natuurpoorten neemt U het bospad schuin rechts. Daarna wandelt U steeds over het door Staatsbosbeheer beheerde natuurgebied van Boswachterij Sint Anthonis, de Ullingse Bergen en de Breuk. Na ongeveer 7 kilometer loopt U om het heidegebied van de Peelven. Na wandelknooppunt 60 wandelt U langs het Defensie-Peelkanaal tot aan wandelknooppunt 61. Na wandelknooppunt 62 volgt U het brede zandpad (dus niet het grindpad) door de Breuk. Na de Beugense Peel loopt U weer over de Ullingse Bergen. Ten slotte loopt U door het agrarische landschap van buurtschap Ullingen en langs Ardoer Camping de Ullingse Bergen terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Heksenboom. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard - 90% onverhard)

Wandelroute vanuit Sint Anthonis van ongeveer 19 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 49519 Sint Anthonis Bijzonderheden wandelroutes 495 Sint Anthonis
start wandelroute
horeca wandelroute
Restaurant de Heksenboom Bosweg 40 5845 EB Sint Anthonis 0485 – 38 28 03 www.heksenboom.nl
De wandelroute start bij het wandelstartbord van de Brabantse Natuurpoorten op de parkeerplaats van Natuurpoort de Heksenboom aan de Bosweg in Sint Anthonis. U loopt over de Bosweg in de richting van wandelknooppunt 53. Bij de twee toegangssleutels van de Brabantse Natuurpoorten neemt U het bospad schuin rechts. Daarna wandelt U steeds over het door Staatsbosbeheer beheerde natuurgebied van Boswachterij Sint Anthonis, de Ullingse Bergen en de Breuk. In de Sint- Antonispeel loopt U nog een stuk langs de Ledeackerse Beek. Na de Beugense Peel wandelt U weer over de Ullingse Bergen. Ten slotte loopt U door het agrarische landschap van buurtschap Ullingen en langs Ardoer Camping de Ullingse Bergen terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Heksenboom. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard - 90% onverhard)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Bij nat weer is het laarzenpad langs de Ledeackersche Beek in wandelroute 49516 drassig.
Korte beschrijving wandelroute 49516 Sint Anthonis
Startbord - 53 - 52 - 51 - 50 - 19 - 20 – 21 – 22 – 12  richting 53 tot startbord (lengte 7,4 km)
Startbord - 53 - 52 - 51 - 50 – 46 – 45 – 47 – 18 - 19 - 20 – 21 – 22 – 12  richting 53 tot startbord (lengte 10,6 km)
Startbord - 53 - 52 - 51 - 50 46 45 44 43 42 60 61 62 48 47 - 18 - 19 - 20 21 22 12 richting 53 tot startbord (lengte 19,1 km)
Startbord - 53 - 52 - 51 - 50 – 46 – 40 – 43 – 44 - 45 – 47 – 18 - 19 - 20 – 21 – 22 – 12  richting 53 tot startbord (lengte 15,6 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Home Wandelroutes in Noord-Brabant Print Wandelroutes Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Home Wandelnetwerk Noord-Brabant Wandelroutes in Noord-Brabant
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

495. Wandelen in Sint

Anthonis

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 11, 16 of 19 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort de Heksenboom aan de Bosweg in Sint Anthonis. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van de Brabantse Natuurpoorten op de parkeerplaats aan de Bosweg. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het wandelstartbord van de Brabantse Natuurpoorten op de parkeerplaats van Natuurpoort de Heksenboom aan de Bosweg in Sint Anthonis. U loopt over de Bosweg in de richting van wandelknooppunt 53. Bij de twee toegangssleutels van de Brabantse Natuurpoorten neemt U het bospad schuin rechts. Daarna wandelt U over het door Staatsbosbeheer beheerde natuurgebied van Boswachterij Sint Anthonis en de Ullingse Bergen. Ten slotte loopt U door het agrarische landschap van buurtschap Ullingen en langs Ardoer Camping de Ullingse Bergen terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Heksenboom. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard - 85% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van de Brabantse Natuurpoorten op de parkeerplaats van Natuurpoort de Heksenboom aan de Bosweg in Sint Anthonis. U loopt over de Bosweg in de richting van wandelknooppunt 53. Bij de twee toegangssleutels van de Brabantse Natuurpoorten neemt U het bospad schuin rechts. Daarna wandelt U over het door Staatsbosbeheer beheerde natuurgebied van Boswachterij Sint Anthonis en de Ullingse Bergen. Ten slotte loopt U door het agrarische landschap van buurtschap Ullingen en langs Ardoer Camping de Ullingse Bergen terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Heksenboom. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard - 85% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van de Brabantse Natuurpoorten op de parkeerplaats van Natuurpoort de Heksenboom aan de Bosweg in Sint Anthonis. U loopt over de Bosweg in de richting van wandelknooppunt 53. Bij de twee toegangssleutels van de Brabantse Natuurpoorten neemt U het bospad schuin rechts. Daarna wandelt U steeds over het door Staatsbosbeheer beheerde natuurgebied van Boswachterij Sint Anthonis, de Ullingse Bergen en de Breuk. In de Sint- Antonispeel loopt U nog een stuk langs de Ledeackerse Beek. Na de Beugense Peel wandelt U weer over de Ullingse Bergen. Ten slotte loopt U door het agrarische landschap van buurtschap Ullingen en langs Ardoer Camping de Ullingse Bergen terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Heksenboom. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard - 90% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van de Brabantse Natuurpoorten op de parkeerplaats van Natuurpoort de Heksenboom aan de Bosweg in Sint Anthonis. U loopt over de Bosweg in de richting van wandelknooppunt 53. Bij de twee toegangssleutels van de Brabantse Natuurpoorten neemt U het bospad schuin rechts. Daarna wandelt U steeds over het door Staatsbosbeheer beheerde natuurgebied van Boswachterij Sint Anthonis, de Ullingse Bergen en de Breuk. Na ongeveer 7 kilometer loopt U om het heidegebied van de Peelven. Na wandelknooppunt 60 wandelt U langs het Defensie-Peelkanaal tot aan wandelknooppunt 61. Na wandelknooppunt 62 volgt U het brede zandpad (dus niet het grindpad) door de Breuk. Na de Beugense Peel loopt U weer over de Ullingse Bergen. Ten slotte loopt U door het agrarische landschap van buurtschap Ullingen en langs Ardoer Camping de Ullingse Bergen terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Heksenboom. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard - 90% onverhard)  
Korte beschrijving wandelroute 49507 Sint Anthonis Naar RouteYou Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 49511 Sint Anthonis Naar RouteYou Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 49516 Sint Anthonis Naar RouteYou Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 49519 Sint Anthonis Naar Google Maps
49507. Nummering wandelroute startplaats Sint Anthonis Natuurpoort de Heksenboom: Startbord - 53 - 52 - 51 - 50 - 19 - 20 – 21 – 22 – 12  richting 53 tot startbord (lengte 7,4 km) 49511. Nummering wandelroute startplaats Sint Anthonis Natuurpoort de Heksenboom: Startbord - 53 - 52 - 51 - 50 – 46 – 45 – 47 – 18 - 19 - 20 – 21 – 22 – 12  richting 53 tot startbord (lengte 10,6 km) 49516. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE SINT ANTHONIS startplaats Sint Anthonis Natuurpoort de Heksenboom: Startbord - 53 - 52 - 51 - 50 – 46 – 40 – 43 – 44 - 45 – 47 – 18 - 19 - 20 – 21 – 22 – 12  richting 53 tot startbord (lengte 15,6 km) 49519. Nummering wandelroute startplaats Sint Anthonis Natuurpoort de Heksenboom: Startbord - 53 - 52 - 51 - 50 – 46 – 45 – 44 – 43 – 42 – 60 – 61 – 62 – 48 – 47 - 18 - 19 - 20 – 21 – 22 – 12  richting 53 tot startbord (lengte 19,1 km)
Naar RouteYou