Made with MAGIX by Mat Maessen

495. Wandelen in Sint Anthonis

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 11 of 19 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort de Heksenboom aan de Bosweg in Sint Anthonis. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Land van Cuijk en de Brabantse Natuurpoorten op de parkeerplaats aan de Bosweg. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Sint Anthonis Natuurpoort de Heksenboom

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Sint Anthonis van ongeveer 7 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van het Land van Cuijk en de Brabantse Natuurpoorten op de parkeerplaats van Natuurpoort de Heksenboom aan de Bosweg in Sint Anthonis. U loopt over de Bosweg in de richting van wandelknooppunt 53. Bij de twee toegangssleutels van de Brabantse Natuurpoorten neemt U het bospad schuin rechts. Daarna wandelt U door het natuurgebied van Boswachterij Sint Anthonis en de Ullingse Bergen. Ten slotte loopt U door het agrarische landschap van buurtschap Ullingen en langs Ardoer Camping de Ullingse Bergen terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Heksenboom. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard - 85% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Sint Anthonis van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van het Land van Cuijk en de Brabantse Natuurpoorten op de parkeerplaats van Natuurpoort de Heksenboom aan de Bosweg in Sint Anthonis. U loopt over de Bosweg in de richting van wandelknooppunt 53. Bij de twee toegangssleutels van de Brabantse Natuurpoorten neemt U het bospad schuin rechts. Daarna wandelt U steeds door het natuurgebied van Boswachterij Sint Anthonis, de Ullingse Bergen en de Breuk. Ten slotte loopt U door het agrarische landschap van buurtschap Ullingen en langs Ardoer Camping de Ullingse Bergen terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Heksenboom. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard - 85% onverhard)
Restaurant de Heksenboom Bosweg 40 5845 EB Sint Anthonis www.heksenboom.nl
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In wandelroute 49519 loopt U bij werkzaamheden aan het Defensiekanaal vanaf wandelknoooppunt 60 rechtstreeks naar wandelknooppunt 62. U slaat wandelknooppunt 61 dan over.
Startbord - 53 - 52 - 51 - 50 - 19 - 20 – 21 – 22 – 12 - richting 53 tot startbord (lengte 7,4 km)
Startbord - 53 - 52 - 51 - 50 – 46 – 45 – 47 – 18 - 19 - 20 – 21 – 22 – 12 - richting 53 tot startbord (lengte 10,6 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Land van Cuijk

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Wandelroute vanuit Sint Anthonis van ongeveer 19 kilometer

Startbord - 53 - 52 - 51 - 50 – 46 – 45 – 44 – 43 – 42 – 60 – 61 – 62 – 48 – 47 - 18 - 19 - 20 – 21 – 22 – 12 - richting 53 tot startbord (lengte 19,1 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX GPX GPX GPX GPX
De wandelroute start bij het wandelstartbord van het Land van Cuijk en de Brabantse Natuurpoorten op de parkeerplaats van Natuurpoort de Heksenboom aan de Bosweg in Sint Anthonis. U loopt over de Bosweg in de richting van wandelknooppunt 53. Bij de twee toegangssleutels van de Brabantse Natuurpoorten neemt U het bospad schuin rechts. Daarna wandelt U steeds door het natuurgebied van Boswachterij Sint Anthonis, de Ullingse Bergen en de Breuk. Na ongeveer 7 kilometer loopt U om het heidegebied van de Peelven. Na wandelknooppunt 60 wandelt U langs het Defensie-Peelkanaal tot aan wandelknooppunt 61. (Bij werkzaamheden aan het Defensiekanaal loopt U vanaf wandelknoooppunt 60 richting wandelknooppunt 62). Na wandelknooppunt 62 volgt U het brede zandpad (dus niet het grindpad) door de Breuk. Na de Beugense Peel loopt U weer over de Ullingse Bergen. Ten slotte loopt U door het agrarische landschap van buurtschap Ullingen en langs Ardoer Camping de Ullingse Bergen terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Heksenboom. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard - 90% onverhard)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

495. Wandelen in Sint

Anthonis

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 11 of 19 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort de Heksenboom aan de Bosweg in Sint Anthonis. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Land van Cuijk en de Brabantse Natuurpoorten op de parkeerplaats aan de Bosweg. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het wandelstartbord van het Land van Cuijk en de Brabantse Natuurpoorten op de parkeerplaats van Natuurpoort de Heksenboom aan de Bosweg in Sint Anthonis. U loopt over de Bosweg in de richting van wandelknooppunt 53. Bij de twee toegangssleutels van de Brabantse Natuurpoorten neemt U het bospad schuin rechts. Daarna wandelt U door het natuurgebied van Boswachterij Sint Anthonis en de Ullingse Bergen. Ten slotte loopt U door het agrarische landschap van buurtschap Ullingen en langs Ardoer Camping de Ullingse Bergen terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Heksenboom. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard - 85% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van het Land van Cuijk en de Brabantse Natuurpoorten op de parkeerplaats van Natuurpoort de Heksenboom aan de Bosweg in Sint Anthonis. U loopt over de Bosweg in de richting van wandelknooppunt 53. Bij de twee toegangssleutels van de Brabantse Natuurpoorten neemt U het bospad schuin rechts. Daarna wandelt U steeds door het natuurgebied van Boswachterij Sint Anthonis, de Ullingse Bergen en de Breuk. Ten slotte loopt U door het agrarische landschap van buurtschap Ullingen en langs Ardoer Camping de Ullingse Bergen terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Heksenboom. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard - 85% onverhard)
49507. Nummering wandelroute startplaats Sint Anthonis Natuurpoort de Heksenboom: Startbord - 53 - 52 - 51 - 50 - 19 - 20 – 21 – 22 – 12 - richting 53 tot startbord (lengte 7,4 km) 49511. Nummering wandelroute startplaats Sint Anthonis Natuurpoort de Heksenboom: Startbord - 53 - 52 - 51 - 50 – 46 – 45 – 47 – 18 - 19 - 20 – 21 – 22 – 12 - richting 53 tot startbord (lengte 10,6 km) 49519. Nummering wandelroute startplaats Sint Anthonis Natuurpoort de Heksenboom: Startbord - 53 - 52 - 51 - 50 – 46 – 45 – 44 – 43 – 42 – 60 – 61 – 62 – 48 – 47 - 18 - 19 - 20 – 21 – 22 – 12 - richting 53 tot startbord (lengte 19,1 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In wandelroute 49519 loopt U bij werkzaamheden aan het Defensiekanaal vanaf wandelknoooppunt 60 rechtstreeks naar wandelknooppunt 62. U slaat wandelknooppunt 61 dan over.
De wandelroute start bij het wandelstartbord van het Land van Cuijk en de Brabantse Natuurpoorten op de parkeerplaats van Natuurpoort de Heksenboom aan de Bosweg in Sint Anthonis. U loopt over de Bosweg in de richting van wandelknooppunt 53. Bij de twee toegangssleutels van de Brabantse Natuurpoorten neemt U het bospad schuin rechts. Daarna wandelt U steeds door het natuurgebied van Boswachterij Sint Anthonis, de Ullingse Bergen en de Breuk. Na ongeveer 7 kilometer loopt U om het heidegebied van de Peelven. Na wandelknooppunt 60 wandelt U langs het Defensie- Peelkanaal tot aan wandelknooppunt 61. (Bij werkzaamheden aan het Defensiekanaal loopt U vanaf wandelknoooppunt 60 richting wandelknooppunt 62). Na wandelknooppunt 62 volgt U het brede zandpad (dus niet het grindpad) door de Breuk. Na de Beugense Peel loopt U weer over de Ullingse Bergen. Ten slotte loopt U door het agrarische landschap van buurtschap Ullingen en langs Ardoer Camping de Ullingse Bergen terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Heksenboom. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard - 90% onverhard)
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Sint Anthonis van ongeveer 7 kilometer
Wandelroute Sint Anthonis van ongeveer 11 kilometer
Wandelroute Sint Anthonis van ongeveer 19 kilometer
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes