Wandelnetwerk Land van Cuijk
Made with MAGIX by Mat Maessen

496. Wandelen in Oploo

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Sint Matthiaskerk aan de Grotestraat in Oploo. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Land van Cuijk bij Koffiehuus Ons Moe vlakbij de Sint Matthiaskerk in Oploo. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca (beperkte openingstijden). Veel wandelplezier.

Startplaats Oploo Sint Matthiaskerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Oploo van ongeveer 5 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 49605 Oploo
De wandelroute start bij het wandelstartbord van het Land van Cuijk bij Koffiehuus Ons Moe. U loopt over de Grotestraat langs het Koffiehuus Ons Moe en park ’t Juffere naar wandelknooppunt 55. Vervolgens volgt U de Lepelstraat. Verderop passeert U Huis Bekenstein. Na de voetbalvelden volgt U het Graancirkelpad tot in buurtschap Driehoek. U loopt terug naar Oploo. In Oploo passeert U Watermolen d’n Olliemeulen bij de Molenbeek en Molen de Korenbloem. Ten slotte wandelt U door het Avonturenpark Oploo weer terug naar het startpunt. Horeca vlakbij start en finish. (70% verhard – 30% onverhard)
Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 49610 Oploo

Wandelroute vanuit Oploo van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van het Land van Cuijk bij Koffiehuus Ons Moe. U loopt over de Grotestraat langs de Sint Matthiaskerk in de richting van wandelknooppunt 56 bij Watermolen d’n Olliemeulen en Molen de Korenbloem. Daarna wandelt U door het Avonturenpark Oploo. Via buurtschap Peelkant bereikt U Sint Anthonis waar U over het Wandelpad over Boerenland loopt. Verderop wandelt U langs Natuurcampeerterrein Vlagberg. Vervolgens loopt u door het bos van de Ullingse Bergen, langs Natuurpoort de Heksenboom en Camping de Ullingse Bergen in de richting van Sint Anthonis. U wandelt daarna door het centrum van Sint Anthonis en passeert aan het dorpsplein de Brink, de Heilige Antonius Abtkerk. Vervolgens loopt U over de Lepelstraat in de richting van Oploo en passeert de Sambeekse Uitwatering. In Oploo eindigt U ten slotte weer bij de Sint Matthiaskerk. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (70% verhard – 30% onverhard)

Wandelroute vanuit Oploo van ongeveer 13 kilometer

Bijzonderheden wandelroutes 496 Oploo
start wandelroute
horeca wandelroute
Koffiehuus Ons Moe Grotestraat 10a 5841 AB Oploo 0485 – 38 34 29 www.koffiehuus-onsmoe.nl
De wandelroute start bij het wandelstartbord van het Land van Cuijk bij Koffiehuus Ons Moe. U loopt over de Grotestraat langs het Koffiehuus Ons Moe en park ’t Juffere naar wandelknooppunt 55. Vervolgens volgt U de Lepelstraat. Verderop passeert U Huis Bekenstein. Na de voetbalvelden volgt U het Graancirkelpad tot in buurtschap Driehoek. U loopt terug naar Oploo. In Oploo passeert U Watermolen d’n Olliemeulen bij de Molenbeek en Molen de Korenbloem. Daarna wandelt U door het Avonturenpark Oploo. Via buurtschap Peelkant bereikt U Sint Anthonis waar U over het Wandelpad over Boerenland loopt. Verderop wandelt U langs Natuurcampeerterrein Vlagberg. Vervolgens loopt u door het bos van de Ullingse Bergen, langs Natuurpoort de Heksenboom en Camping de Ullingse Bergen in de richting van Sint Anthonis. U wandelt daarna door het centrum van Sint Anthonis en passeert aan het dorpsplein de Brink, de Heilige Antonius Abtkerk. Vervolgens loopt U over de Lepelstraat in de richting van Oploo en passeert de Sambeekse Uitwatering. In Oploo eindigt U ten slotte weer bij de Sint Matthiaskerk. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 9 en 11 kilometer. (70% verhard – 30% onverhard)
Het wandelpad over boerenland en sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Korte beschrijving wandelroute 49613 Oploo
Startbord - 55 - 21 - 20 - 87 - 56 - 57 - 55 - richting 56 tot startbord (lengte 5,2 km)
Startbord - 56 - 57 - 54 - 53 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 21 - 55 - richting 56 tot startbord (lengte 9,6 km)
Startbord - 55 - 21 - 20 - 87 - 56 - 57 - 54 - 53 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 21 - 55 - richting 56 tot startbord (lengte 13,3 km)
Naar Google Maps Home Wandelroutes in Noord-Brabant Print Wandelroutes Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Home Wandelnetwerk Noord-Brabant Wandelroutes in Noord-Brabant
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

496. Wandelen in Oploo

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Sint Matthiaskerk aan de Grotestraat in Oploo. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Land van Cuijk bij Koffiehuus Ons Moe vlakbij de Sint Matthiaskerk in Oploo. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca (beperkte openingstijden). Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het wandelstartbord van het Land van Cuijk bij Koffiehuus Ons Moe. U loopt over de Grotestraat langs het Koffiehuus Ons Moe en park ’t Juffere naar wandelknooppunt 55. Vervolgens volgt U de Lepelstraat. Verderop passeert U Huis Bekenstein. Na de voetbalvelden volgt U het Graancirkelpad tot in buurtschap Driehoek. U loopt terug naar Oploo. In Oploo passeert U Watermolen d’n Olliemeulen bij de Molenbeek en Molen de Korenbloem. Ten slotte wandelt U door het Avonturenpark Oploo weer terug naar het startpunt. Horeca vlakbij start en finish. (70% verhard – 30% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van het Land van Cuijk bij Koffiehuus Ons Moe. U loopt over de Grotestraat langs de Sint Matthiaskerk in de richting van wandelknooppunt 56 bij Watermolen d’n Olliemeulen en Molen de Korenbloem. Daarna wandelt U door het Avonturenpark Oploo. Via buurtschap Peelkant bereikt U Sint Anthonis waar U over het Wandelpad over Boerenland loopt. Verderop wandelt U langs Natuurcampeerterrein Vlagberg. Vervolgens loopt u door het bos van de Ullingse Bergen, langs Natuurpoort de Heksenboom en Camping de Ullingse Bergen in de richting van Sint Anthonis. U wandelt daarna door het centrum van Sint Anthonis en passeert aan het dorpsplein de Brink, de Heilige Antonius Abtkerk. Vervolgens loopt U over de Lepelstraat in de richting van Oploo en passeert de Sambeekse Uitwatering. In Oploo eindigt U ten slotte weer bij de Sint Matthiaskerk. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (70% verhard – 30% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van het Land van Cuijk bij Koffiehuus Ons Moe. U loopt over de Grotestraat langs het Koffiehuus Ons Moe en park ’t Juffere naar wandelknooppunt 55. Vervolgens volgt U de Lepelstraat. Verderop passeert U Huis Bekenstein. Na de voetbalvelden volgt U het Graancirkelpad tot in buurtschap Driehoek. U loopt terug naar Oploo. In Oploo passeert U Watermolen d’n Olliemeulen bij de Molenbeek en Molen de Korenbloem. Daarna wandelt U door het Avonturenpark Oploo. Via buurtschap Peelkant bereikt U Sint Anthonis waar U over het Wandelpad over Boerenland loopt. Verderop wandelt U langs Natuurcampeerterrein Vlagberg. Vervolgens loopt u door het bos van de Ullingse Bergen, langs Natuurpoort de Heksenboom en Camping de Ullingse Bergen in de richting van Sint Anthonis. U wandelt daarna door het centrum van Sint Anthonis en passeert aan het dorpsplein de Brink, de Heilige Antonius Abtkerk. Vervolgens loopt U over de Lepelstraat in de richting van Oploo en passeert de Sambeekse Uitwatering. In Oploo eindigt U ten slotte weer bij de Sint Matthiaskerk. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 9 en 11 kilometer. (70% verhard – 30% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 49605 Oploo Naar RouteYou Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 49610 Oploo Naar RouteYou Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 49613 Oploo Naar RouteYou Naar Google Maps
49605. Nummering wandelroute startplaats Oploo Sint Matthiaskerk: Startbord - 55 - 21 - 20 - 87 - 56 - 57 - 55 - richting 56 tot startbord (lengte 5,2 km) 49610. Nummering wandelroute startplaats Oploo Sint Matthiaskerk: Startbord - 56 - 57 - 54 - 53 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 21 - 55 - richting 56 tot startbord (lengte 9,6 km) 49613. Nummering wandelroute startplaats Oploo Sint Matthiaskerk: Startbord - 55 - 21 - 20 - 87 - 56 - 57 - 54 - 53 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 21 - 55 - richting 56 tot startbord (lengte 13,3 km)