Made with MAGIX by Mat Maessen

497. Wandelen in Boxmeer

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Weijerplein in Boxmeer. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 14 op de hoek van de Veerstraat en de Raetsingel. De parkeerplaatsen aan het Weijerplein zijn gedeeltelijk met een parkeerschijf (maximaal 2 uur), maar er zijn ook voldoende parkeerplaatsen waar geen parkeerschijf voor nodig is. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Boxmeer Weijerplein

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Boxmeer van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 14 op de hoek van de Veerstraat en de Raetsingel in Boxmeer. U loopt over de Veerstraat in de richting van wandelknooppunt 68. Dan passeert U de Protestantse Kerk en de Nepomukkapel, die langs de oprijlaan van Kasteel Boxmeer ligt. U wandelt daarna om Kasteel Boxmeer en door natuurgebied de Huttense Kuil. Vervolgens loopt U langs de Maas. Daarna wandelt U door het kenmerkende landschap van de Maasheggen. Vervolgens loopt U door het centrum van Boxmeer. U passeert het Karmelietenklooster en de Sint-Petrusbasiliek. Ten slotte wandelt U terug naar het startpunt van de wandelroute aan het Weijerplein. Horeca vlakbij start en finish. (50% verhard – 50% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Boxmeer van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 14 op de hoek van de Veerstraat en de Raetsingel in Boxmeer. U loopt over de Raetsingel in de richting van wandelknooppunt 69. U passeert Theater de Weijer en wandelt door het Weijerpark. Daarna wandelt U Boxmeer uit en komt in het Boxmeerse Veld. Vervolgens loopt U terug naar Boxmeer. U wandelt daarna om Kasteel Boxmeer en door natuurgebied de Huttense Kuil. Vervolgens loopt U langs de Maas, steekt de Sambeekse Uitwatering over en komt bij Sluis Sambeek. Verderop wandelt U door het karakteristieke Maasheggenlandschap terug naar Boxmeer. Vervolgens loopt U door het centrum van Boxmeer. U passeert het Karmelietenklooster en de Sint-Petrusbasiliek. Ten slotte wandelt U terug naar het startpunt van de wandelroute aan het Weijerplein. Horeca vlakbij start en finish. (50% verhard – 50% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Boxmeer van ongeveer 12 kilometer

Het Kantongerecht Steenstraat 59 5831 JB Boxmeer www.hetkantongerecht.org
De wandelroute start bij wandelknooppunt 14 op de hoek van de Veerstraat en de Raetsingel in Boxmeer. U loopt over de Raetsingel in de richting van wandelknooppunt 69. U passeert Theater de Weijer en wandelt door het Weijerpark. Verderop passeert U de Protestantse Kerk en de Nepomukkapel. U wandelt daarna om Kasteel Boxmeer en door natuurgebied de Huttense Kuil. Verder loopt U langs de Maas, steekt de Sambeekse Uitwatering over en komt bij Sluis Sambeek. Daarna wandelt U door het karakteristieke Maasheggenlandschap naar Sambeek. In Sambeek passeert U de vrijstaande St. Janstoren bij de Sint-Jan de Doperkerk. Daarna loopt U terug naar Boxmeer. In Boxmeer wandelt U nog door het Luneven park en langs het voormalige klooster, nu hotel Elsendael. Vervolgens loopt U nog een korte ronde door Boxmeer. U passeert de Sint- Petrusbasiliek, het Karmelietenklooster, de Protestantse Kerk en de Nepomukkapel bij de oprijlaan van Kasteel Boxmeer. Aan het Zand passeert U enkele mooie herenhuizen. Ten slotte wandelt U terug naar het startpunt van de wandelroute aan het Weijerplein. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 7 en 10 kilometer. (75% verhard – 25% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Maas drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Bij hoogwater van de Maas kunt U de wandelroutes beter mijden.
14 – 68 – 15 – 10 – 17 – 05 – 04 – 08 – 09 – 16 – 13 - 14 (lengte 5,6 km)
14 – 69 – 82 – 81 – 80 – 10 - 17 – 05 – 01 – 22 – 21 - 04 – 08 – 09 – 16 – 13 - 14 (lengte 10,1 km)
14 – 69 – 68 – 15 - 10 - 17 – 05 – 01 - 22 - 21 – 04 – 08 - 06 - 20 - 19 – 07 - 12 - 13 - 16 - 15 – 68 - 14 (lengte 11,9 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Wandelnetwerk Land van Cuijk

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

497. Wandelen in

Boxmeer

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Weijerplein in Boxmeer. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 14 op de hoek van de Veerstraat en de Raetsingel. De parkeerplaatsen aan het Weijerplein zijn gedeeltelijk met een parkeerschijf (maximaal 2 uur), maar er zijn ook voldoende parkeerplaatsen waar geen parkeerschijf voor nodig is. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 14 op de hoek van de Veerstraat en de Raetsingel in Boxmeer. U loopt over de Veerstraat in de richting van wandelknooppunt 68. Dan passeert U de Protestantse Kerk en de Nepomukkapel, die langs de oprijlaan van Kasteel Boxmeer ligt. U wandelt daarna om Kasteel Boxmeer en door natuurgebied de Huttense Kuil. Vervolgens loopt U langs de Maas. Daarna wandelt U door het kenmerkende landschap van de Maasheggen. Vervolgens loopt U door het centrum van Boxmeer. U passeert het Karmelietenklooster en de Sint- Petrusbasiliek. Ten slotte wandelt U terug naar het startpunt van de wandelroute aan het Weijerplein. Horeca vlakbij start en finish. (50% verhard – 50% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 14 op de hoek van de Veerstraat en de Raetsingel in Boxmeer. U loopt over de Raetsingel in de richting van wandelknooppunt 69. U passeert Theater de Weijer en wandelt door het Weijerpark. Daarna wandelt U Boxmeer uit en komt in het Boxmeerse Veld. Vervolgens loopt U terug naar Boxmeer. U wandelt daarna om Kasteel Boxmeer en door natuurgebied de Huttense Kuil. Vervolgens loopt U langs de Maas, steekt de Sambeekse Uitwatering over en komt bij Sluis Sambeek. Verderop wandelt U door het karakteristieke Maasheggenlandschap terug naar Boxmeer. Vervolgens loopt U door het centrum van Boxmeer. U passeert het Karmelietenklooster en de Sint-Petrusbasiliek. Ten slotte wandelt U terug naar het startpunt van de wandelroute aan het Weijerplein. Horeca vlakbij start en finish. (50% verhard – 50% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 14 op de hoek van de Veerstraat en de Raetsingel in Boxmeer. U loopt over de Raetsingel in de richting van wandelknooppunt 69. U passeert Theater de Weijer en wandelt door het Weijerpark. Verderop passeert U de Protestantse Kerk en de Nepomukkapel. U wandelt daarna om Kasteel Boxmeer en door natuurgebied de Huttense Kuil. Verder loopt U langs de Maas, steekt de Sambeekse Uitwatering over en komt bij Sluis Sambeek. Daarna wandelt U door het karakteristieke Maasheggenlandschap naar Sambeek. In Sambeek passeert U de vrijstaande St. Janstoren bij de Sint-Jan de Doperkerk. Daarna loopt U terug naar Boxmeer. In Boxmeer wandelt U nog door het Luneven park en langs het voormalige klooster, nu hotel Elsendael. Vervolgens loopt U nog een korte ronde door Boxmeer. U passeert de Sint-Petrusbasiliek, het Karmelietenklooster, de Protestantse Kerk en de Nepomukkapel bij de oprijlaan van Kasteel Boxmeer. Aan het Zand passeert U enkele mooie herenhuizen. Ten slotte wandelt U terug naar het startpunt van de wandelroute aan het Weijerplein. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 7 en 10 kilometer. (75% verhard – 25% onverhard)
49706. Nummering wandelroute startplaats Boxmeer Weijerplein: 14 – 68 – 15 – 10 – 17 – 05 – 04 – 08 – 09 – 16 – 13 - 14 (lengte 5,6 km) 49710. Nummering wandelroute startplaats Boxmeer Weijerplein: 14 – 69 – 82 – 81 – 80 – 10 - 17 – 05 – 01 – 22 – 21 - 04 – 08 – 09 – 16 – 13 - 14 (lengte 10,1 km) 49712. Nummering wandelroute startplaats Boxmeer Weijerplein: 14 – 69 – 68 – 15 - 10 - 17 – 05 – 01 - 22 - 21 – 04 – 08 - 06 - 20 - 19 – 07 - 12 - 13 - 16 - 15 – 68 - 14 (lengte 11,9 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Maas drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Bij hoogwater van de Maas kunt U de wandelroutes beter mijden.
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Boxmeer van ongeveer 6 kilometer
Wandelroute Boxmeer van ongeveer 10 kilometer
Wandelroute Boxmeer van ongeveer 12 kilometer
GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes