Made with MAGIX by Mat Maessen

504. Wandelen in Esbeek

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Museum Andreas Schotel aan de Dorpsstraat in Esbeek. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 90 op de hoek van de Dorpsstraat en de drukke Esbeekseweg. Er is een grote parkeerplaats (ingang vanaf de Groenstraat) aan de overzijde van de drukke Esbeekseweg. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Esbeek Museum Andreas Schotel

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Esbeek van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 90 op de hoek van de Dorpsstraat en de Esbeekseweg. U loopt over de Dorpsstraat in Esbeek in de richting van wandelknooppunt 88. U passeert het Andreas Schotel Museum en de Sint Adrianuskerk. U volgt de Oude Trambaan en wandelt daarna voornamelijk door het bosgebied van de Rovertse Heide. Eenmaal weer het bos uit passeert U het Schotelhuisje en kunstwerk “De Houthakker”. Ten slotte wandelt U door het kransakkerdorp Esbeek terug naar het startpunt bij het Andreas Schotel Museum. Horeca bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Esbeek van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 90 op de hoek van de Dorpsstraat en de Esbeekseweg. U loopt over de Dorpsstraat in Esbeek in de richting van wandelknooppunt 88. U passeert het Andreas Schotel Museum en de Sint Adrianuskerk en loopt het kransakkerdorp Esbeek uit. Tijdens deze wandelroute passeert U diverse kunstwerken van de kunstenaar Andreas Schotel. Zo passeert U “De Melkfabriek” en bij de rotonde aan de N269 staat het kunstwerk “Stellingzagen”. Bij deze rotonde kunt U eventueel even van de route afwijken door voor horeca Restaurant Het Landgoed aan de overzijde van de rotonde te bezoeken. U vervolgt de wandelroute langs de N269 en passeert de dienstwoningen van Landgoed de Utrecht en de Brandtoren. Tegenover Hotel Rustoord loopt U langs “De Ontmoeting met de Meester”. Daarna wandelt U door het Arnoldspark met Arboretum naar de Houtvesterswoning. Verderop passeert U Hoeve de Koekoek. In het bos loopt U langs het ven de Broekeling met de sculptuur “Baadster in Broekeling”. Vervolgens passeert U het kunstwerk “Verroeste pk’s”. Over rustige veldwegen wandelt U verder naar en door het bosgebied van de Rovertse Heide. Eenmaal weer het bos uit passeert U het Schotelhuisje en kunstwerk “De Houthakker”. Ten slotte loopt U door Esbeek terug naar het startpunt bij het Andreas Schotel Museum. Horeca bij start en finish en na ongeveer 2 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE ESBEEK

Cafe Schuttershof Dorpsstraat 2 5085 EG Esbeek www.cafeschuttershof.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 90 op de hoek van de Dorpsstraat en de Esbeekseweg. U loopt over de Dorpsstraat in Esbeek in de richting van wandelknooppunt 88. U passeert het Andreas Schotel Museum en de Sint Adrianuskerk en loopt het kransakkerdorp Esbeek uit. Tijdens deze wandelroute passeert U diverse kunstwerken van de kunstenaar Andreas Schotel. Zo passeert U “De Melkfabriek” en bij de rotonde aan de N269 staat het kunstwerk “Stellingzagen”. Bij deze rotonde kunt U eventueel even van de route afwijken door voor horeca Restaurant Het Landgoed aan de overzijde van de rotonde te bezoeken. U vervolgt de wandelroute langs de N269 en passeert de dienstwoningen van Landgoed de Utrecht en de Brandtoren. Tegenover Hotel Rustoord loopt U langs “De Ontmoeting met de Meester”. Daarna wandelt U door het Arnoldspark met Arboretum naar de Houtvesterswoning. Verderop passeert U Hoeve de Koekoek. In het bos loopt U langs het ven de Broekeling met de sculptuur “Baadster in Broekeling”. Vervolgens passeert U het kunstwerk “Verroeste pk’s”. Over rustige bos- en veldwegen wandelt U verder over Landgoed Utrecht. Daarna wandelt U langs het Aalsven naar de Aalstheide en de bossen van de Rovertsche Heide. Eenmaal weer het bos uit passeert U het Schotelhuisje en kunstwerk “De Houthakker”. Ten slotte loopt U door Esbeek terug naar het startpunt bij het Andreas Schotel Museum. Horeca bij start en finish en na ongeveer 2 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
90 - 88 - 89 - 38 - 36 - 37 - 71 - 70 - 93 - 91 - 88 - 90 (lengte 5,2 km)
90 – 88 – 89 – 59 – 87 – 56 – 57 – 16 – 15 – 35 – 36 – 38 – 70 – 93 – 91 – 88 - 90 (lengte 10,1 km)
90 – 88 – 89 – 59 – 87 – 56 – 57 – 16 – 15 – 35 – 33 – 34 – 90 – 91 – 37 - 36 – 38 – 70 – 93 – 91 – 88 - 90 (lengte 14,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Land van de Hilver

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

504. Wandelen in

Esbeek

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Museum Andreas Schotel aan de Dorpsstraat in Esbeek. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 90 op de hoek van de Dorpsstraat en de drukke Esbeekseweg. Er is een grote parkeerplaats (ingang vanaf de Groenstraat) aan de overzijde van de drukke Esbeekseweg. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 90 op de hoek van de Dorpsstraat en de Esbeekseweg. U loopt over de Dorpsstraat in Esbeek in de richting van wandelknooppunt 88. U passeert het Andreas Schotel Museum en de Sint Adrianuskerk. U volgt de Oude Trambaan en wandelt daarna voornamelijk door het bosgebied van de Rovertse Heide. Eenmaal weer het bos uit passeert U het Schotelhuisje en kunstwerk “De Houthakker”. Ten slotte wandelt U door het kransakkerdorp Esbeek terug naar het startpunt bij het Andreas Schotel Museum. Horeca bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 90 op de hoek van de Dorpsstraat en de Esbeekseweg. U loopt over de Dorpsstraat in Esbeek in de richting van wandelknooppunt 88. U passeert het Andreas Schotel Museum en de Sint Adrianuskerk en loopt het kransakkerdorp Esbeek uit. Tijdens deze wandelroute passeert U diverse kunstwerken van de kunstenaar Andreas Schotel. Zo passeert U “De Melkfabriek” en bij de rotonde aan de N269 staat het kunstwerk “Stellingzagen”. Bij deze rotonde kunt U eventueel even van de route afwijken door voor horeca Restaurant Het Landgoed aan de overzijde van de rotonde te bezoeken. U vervolgt de wandelroute langs de N269 en passeert de dienstwoningen van Landgoed de Utrecht en de Brandtoren. Tegenover Hotel Rustoord loopt U langs “De Ontmoeting met de Meester”. Daarna wandelt U door het Arnoldspark met Arboretum naar de Houtvesterswoning. Verderop passeert U Hoeve de Koekoek. In het bos loopt U langs het ven de Broekeling met de sculptuur “Baadster in Broekeling”. Vervolgens passeert U het kunstwerk “Verroeste pk’s”. Over rustige veldwegen wandelt U verder naar en door het bosgebied van de Rovertse Heide. Eenmaal weer het bos uit passeert U het Schotelhuisje en kunstwerk “De Houthakker”. Ten slotte loopt U door Esbeek terug naar het startpunt bij het Andreas Schotel Museum. Horeca bij start en finish en na ongeveer 2 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 90 op de hoek van de Dorpsstraat en de Esbeekseweg. U loopt over de Dorpsstraat in Esbeek in de richting van wandelknooppunt 88. U passeert het Andreas Schotel Museum en de Sint Adrianuskerk en loopt het kransakkerdorp Esbeek uit. Tijdens deze wandelroute passeert U diverse kunstwerken van de kunstenaar Andreas Schotel. Zo passeert U “De Melkfabriek” en bij de rotonde aan de N269 staat het kunstwerk “Stellingzagen”. Bij deze rotonde kunt U eventueel even van de route afwijken door voor horeca Restaurant Het Landgoed aan de overzijde van de rotonde te bezoeken. U vervolgt de wandelroute langs de N269 en passeert de dienstwoningen van Landgoed de Utrecht en de Brandtoren. Tegenover Hotel Rustoord loopt U langs “De Ontmoeting met de Meester”. Daarna wandelt U door het Arnoldspark met Arboretum naar de Houtvesterswoning. Verderop passeert U Hoeve de Koekoek. In het bos loopt U langs het ven de Broekeling met de sculptuur “Baadster in Broekeling”. Vervolgens passeert U het kunstwerk “Verroeste pk’s”. Over rustige bos- en veldwegen wandelt U verder over Landgoed Utrecht. Daarna wandelt U langs het Aalsven naar de Aalstheide en de bossen van de Rovertsche Heide. Eenmaal weer het bos uit passeert U het Schotelhuisje en kunstwerk “De Houthakker”. Ten slotte loopt U door Esbeek terug naar het startpunt bij het Andreas Schotel Museum. Horeca bij start en finish en na ongeveer 2 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
50405. Nummering wandelroute startplaats Esbeek Museum Andreas Schotel: 90 - 88 - 89 - 38 - 36 - 37 - 71 - 70 - 93 - 91 - 88 - 90 (lengte 5,2 km) 50410. Nummering wandelroute startplaats Esbeek Museum Andreas Schotel: 90 – 88 – 89 – 59 – 87 – 56 – 57 – 16 – 15 – 35 – 36 – 38 – 70 – 93 – 91 – 88 - 90 (lengte 10,1 km) 50414. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © ESBEEK startplaats Esbeek Museum Andreas Schotel: 90 – 88 – 89 – 59 – 87 – 56 – 57 – 16 – 15 – 35 – 33 – 34 – 90 – 91 – 37 - 36 – 38 – 70 – 93 – 91 – 88 - 90 (lengte 14,0 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Esbeek van ongeveer 5 kilometer
Wandelroute Esbeek van ongeveer 10 kilometer
Wandelroute Esbeek van ongeveer 14 kilometer