Made with MAGIX by Mat Maessen

509. Wandelen in Nuenen

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 11 of 18 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Clementskerk aan de Park/Kerkstraat in het centrum van Nuenen. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Nuenen voor de Pastorie en de Clementskerk aan de Kerkstraat. Er zijn diverse parkeerstroken aan de Kerkstraat en een grote parkeerplaats aan het Schoolpad. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Nuenen Clementskerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Nuenen van ongeveer 7 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Nuenen aan de Kerkstraat voor de Pastorie en de Clementskerk in het centrum van Nuenen. U loopt over Park langs de Sint Clementskerk en passeert het park met de sculptuur van de Aardappeleters en het standbeeld van Vincent van Gogh. Verderop aan de Berg loopt U langs Vincentre het Museum van Vincent Van Gogh. Op het eind van Berg passeert U nog de Oude Linde, het Wevershuis en de Gedenksteen Vincent van Gogh. Daarna loopt U langs het Van Goghkerkje, het Koetshuis en het Gemeentehuis. Verderop passeert U het Baron van Hardenbroekpark. Na een kort stukje langs de Hooibroeksebeek te hebben gelopen bereikt U Windmolen de Roosdonck. U wandelt verder langs Begraafplaats Roosdoncken en de Biologische Tuin Nuenen. Via Hool loopt U naar buurtschap Laar. Vervolgens wandelt U door Gerwen en passeert de Nieuwe en de Oude Sint Clementskerk met een bronzen beeld van het Nederlands Trekpaard. Daarna wandelt U terug naar Nuenen. Ten slotte loopt U door Nuenen weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Clementskerk. Horeca bij start en finish. (70% verhard – 30% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Nuenen van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Nuenen aan de Kerkstraat voor de Pastorie en de Clementskerk in het centrum van Nuenen. U loopt over Park langs de Sint Clementskerk en passeert het park met de sculptuur van de Aardappeleters en het standbeeld van Vincent van Gogh. Verderop aan de Berg loopt U langs Vincentre het Museum van Vincent Van Gogh. Op het eind van Berg passeert U nog de Oude Linde, het Wevershuis en de Gedenksteen Vincent van Gogh. Daarna loopt U langs het Van Goghkerkje, het Koetshuis en het Gemeentehuis. Verderop passeert U het Baron van Hardenbroekpark. Na een kort stukje langs de Hooibroeksebeek te hebben gelopen bereikt U Windmolen de Roosdonck. U wandelt verder langs Begraafplaats Roosdoncken en de Biologische Tuin Nuenen. Gelijk na wandelknooppunt 48 steekt U de Hooidonksche Beek over door Paaihurken. U wandelt vervolgens door natuurgebied Nuenens Broek. Via Hool loopt U naar buurtschap Laar. Vervolgens wandelt U door Gerwen en passeert de Nieuwe en de Oude Sint Clementskerk met een bronzen beeld van het Nederlands Trekpaard. Daarna wandelt U terug naar Nuenen. Ten slotte loopt U door Nuenen weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Clementskerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (55% verhard – 45% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Nuenen van ongeveer 18 kilometer

Goesting Nuenen Park 61 5671GC Nuenen www.goestingnuenen.nl
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Nuenen aan de Kerkstraat voor de Pastorie en de Clementskerk in het centrum van Nuenen. U loopt over Park langs de Sint Clementskerk en passeert het park met de sculptuur van de Aardappeleters en het standbeeld van Vincent van Gogh. Verderop aan de Berg loopt U langs Vincentre het Museum van Vincent Van Gogh. Op het eind van Berg passeert U nog de Oude Linde, het Wevershuis en de Gedenksteen Vincent van Gogh. Daarna loopt U langs het Van Goghkerkje, het Koetshuis en het Gemeentehuis. Verderop passeert U het Baron van Hardenbroekpark. Na een kort stukje langs de Hooibroeksebeek te hebben gelopen bereikt U Windmolen de Roosdonck. U wandelt verder langs Begraafplaats Roosdoncken en de Biologische Tuin Nuenen. Gelijk na wandelknooppunt 48 steekt U de Hooidonksche Beek over door Paaihurken. U wandelt vervolgens door natuurgebied Nuenens Broek. Via Hool loopt U naar buurtschap Laar. Vervolgens wandelt U door Gerwen en passeert de Nieuwe en de Oude Sint Clementskerk met een bronzen beeld van het Nederlands Trekpaard. Daarna wandelt U door het bosgebied van de Geeneindsche Heide langs het Kamerven, het Wasven en het Kromven. Nadat U de drukke Gerwenseweg bent overgestoken komt U in de Stiphoutse Bossen en Papenvoortsche Heide. Daarna wandelt U terug naar Nuenen. Ten slotte loopt U door Nuenen weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Clementskerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
In de wandelroutes 50911 en 50918 kunnen de laarzenpaden in het Nuenens Broek bij nat weer erg drassig zijn. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Startbord – 04 – 36 - 48 – 47 – 46 – 52 – 53 – 59 – 36 - 04 – richting 05 tot startbord (lengte 7,1 km)
Startbord – 04 – 36 - 48 – 49 – 45 - 47 – 46 – 52 – 53 – 59 – 36 - 04 – richting 05 tot startbord (lengte 10,6 km)
Startbord – 04 – 36 - 48 – 49 – 45 - 47 – 46 – 52 – 51 – 50 – 01 – 02 – 03 - 31 – 11 – 08 – 54 - 55 – 59 – 36 - 04 – richting 05 tot startbord (lengte 18,2 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Wandelnetwerk Nuenen

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

509. Wandelen in

Nuenen

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 11 of 18 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Clementskerk aan de Park/Kerkstraat in het centrum van Nuenen. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Nuenen voor de Pastorie en de Clementskerk aan de Kerkstraat. Er zijn diverse parkeerstroken aan de Kerkstraat en een grote parkeerplaats aan het Schoolpad. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Nuenen aan de Kerkstraat voor de Pastorie en de Clementskerk in het centrum van Nuenen. U loopt over Park langs de Sint Clementskerk en passeert het park met de sculptuur van de Aardappeleters en het standbeeld van Vincent van Gogh. Verderop aan de Berg loopt U langs Vincentre het Museum van Vincent Van Gogh. Op het eind van Berg passeert U nog de Oude Linde, het Wevershuis en de Gedenksteen Vincent van Gogh. Daarna loopt U langs het Van Goghkerkje, het Koetshuis en het Gemeentehuis. Verderop passeert U het Baron van Hardenbroekpark. Na een kort stukje langs de Hooibroeksebeek te hebben gelopen bereikt U Windmolen de Roosdonck. U wandelt verder langs Begraafplaats Roosdoncken en de Biologische Tuin Nuenen. Via Hool loopt U naar buurtschap Laar. Vervolgens wandelt U door Gerwen en passeert de Nieuwe en de Oude Sint Clementskerk met een bronzen beeld van het Nederlands Trekpaard. Daarna wandelt U terug naar Nuenen. Ten slotte loopt U door Nuenen weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Clementskerk. Horeca bij start en finish. (70% verhard – 30% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Nuenen aan de Kerkstraat voor de Pastorie en de Clementskerk in het centrum van Nuenen. U loopt over Park langs de Sint Clementskerk en passeert het park met de sculptuur van de Aardappeleters en het standbeeld van Vincent van Gogh. Verderop aan de Berg loopt U langs Vincentre het Museum van Vincent Van Gogh. Op het eind van Berg passeert U nog de Oude Linde, het Wevershuis en de Gedenksteen Vincent van Gogh. Daarna loopt U langs het Van Goghkerkje, het Koetshuis en het Gemeentehuis. Verderop passeert U het Baron van Hardenbroekpark. Na een kort stukje langs de Hooibroeksebeek te hebben gelopen bereikt U Windmolen de Roosdonck. U wandelt verder langs Begraafplaats Roosdoncken en de Biologische Tuin Nuenen. Gelijk na wandelknooppunt 48 steekt U de Hooidonksche Beek over door Paaihurken. U wandelt vervolgens door natuurgebied Nuenens Broek. Via Hool loopt U naar buurtschap Laar. Vervolgens wandelt U door Gerwen en passeert de Nieuwe en de Oude Sint Clementskerk met een bronzen beeld van het Nederlands Trekpaard. Daarna wandelt U terug naar Nuenen. Ten slotte loopt U door Nuenen weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Clementskerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (55% verhard – 45% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Nuenen aan de Kerkstraat voor de Pastorie en de Clementskerk in het centrum van Nuenen. U loopt over Park langs de Sint Clementskerk en passeert het park met de sculptuur van de Aardappeleters en het standbeeld van Vincent van Gogh. Verderop aan de Berg loopt U langs Vincentre het Museum van Vincent Van Gogh. Op het eind van Berg passeert U nog de Oude Linde, het Wevershuis en de Gedenksteen Vincent van Gogh. Daarna loopt U langs het Van Goghkerkje, het Koetshuis en het Gemeentehuis. Verderop passeert U het Baron van Hardenbroekpark. Na een kort stukje langs de Hooibroeksebeek te hebben gelopen bereikt U Windmolen de Roosdonck. U wandelt verder langs Begraafplaats Roosdoncken en de Biologische Tuin Nuenen. Gelijk na wandelknooppunt 48 steekt U de Hooidonksche Beek over door Paaihurken. U wandelt vervolgens door natuurgebied Nuenens Broek. Via Hool loopt U naar buurtschap Laar. Vervolgens wandelt U door Gerwen en passeert de Nieuwe en de Oude Sint Clementskerk met een bronzen beeld van het Nederlands Trekpaard. Daarna wandelt U door het bosgebied van de Geeneindsche Heide langs het Kamerven, het Wasven en het Kromven. Nadat U de drukke Gerwenseweg bent overgestoken komt U in de Stiphoutse Bossen en Papenvoortsche Heide. Daarna wandelt U terug naar Nuenen. Ten slotte loopt U door Nuenen weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Clementskerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
50907. Nummering wandelroute startplaats Nuenen Clementskerk: Startbord – 04 – 36 - 48 – 47 – 46 – 52 – 53 – 59 – 36 - 04 – richting 05 tot startbord (lengte 7,1 km) 50911. Nummering wandelroute startplaats Nuenen Clementskerk: Startbord – 04 – 36 - 48 – 49 – 45 - 47 – 46 – 52 – 53 – 59 – 36 - 04 – richting 05 tot startbord (lengte 10,6 km) 50918. Nummering wandelroute startplaats Nuenen Clementskerk: Startbord – 04 – 36 - 48 – 49 – 45 - 47 – 46 – 52 – 51 – 50 – 01 – 02 – 03 - 31 – 11 – 08 – 54 - 55 – 59 – 36 - 04 – richting 05 tot startbord (lengte 18,2 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

In de wandelroutes 50911 en 50918 kunnen de laarzenpaden in het Nuenens Broek bij nat weer erg drassig zijn. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Nuenen van ongeveer 7 kilometer
Wandelroute Nuenen van ongeveer 11 kilometer
Wandelroute Nuenen van ongeveer 18 kilometer