Wandelnetwerk Oss-Maasdonk
Made with MAGIX by Mat Maessen

513. Wandelen in Herpen

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort de Kriekeput te Herpen. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 51 aan de rotonde Schaijkseweg voor de ingang van Natuurpoort de Kriekeput. Er is een grote parkeerplaats bij Natuurpoort de Kriekeput. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Herpen Natuurpoort de Kriekeput

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Herpen van ongeveer 5 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 51305 Herpen
De wandelroute start bij wandelknooppunt 51 aan de rotonde aan de Schaijkseweg voor de ingang van Natuurpoort de Kriekeput. U loopt over het verharde voetpad parallel aan de drukke Schaijkseweg in de richting van wandelknooppunt 13. De wandelroute voert U door de Herpse Bossen Herperduin, een natuurgebied met prachtige bossen, vennen, heide en zandverstuivingen. U passeert er het Speelbos Herperduin, het Klompven en het Ganzenven. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij Natuurpoort de Kriekeput. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 51310 Herpen

Wandelroute vanuit Herpen van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 51 aan de rotonde aan de Schaijkseweg voor de ingang van Natuurpoort de Kriekeput. U loopt over het verharde voetpad parallel aan de drukke Schaijkseweg in de richting van wandelknooppunt 13. De wandelroute voert U door de Herpse Bossen Herperduin, een natuurgebied met prachtige bossen, vennen, heide en zandverstuivingen. U passeert er het Speelbos Herperduin, het Klompven en het Ganzenven. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij Natuurpoort de Kriekeput.  Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Herpen van ongeveer 14 kilometer

Bijzonderheden wandelroutes 513 Herpen
start wandelroute
horeca wandelroute
Restaurant de Kriekeput Schaijkseweg 3a 5373 KL Herpen 0486 – 41 51 00 www.kriekeput.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 51 aan de rotonde aan de Schaijkseweg voor de ingang van Natuurpoort de Kriekeput. U loopt over het fietspad naast de Schaijkseweg in de richting van wandelknooppunt 10. U wandelt door een open landschap steeds rechtdoor in de richting van Ravenstein. Daarna loopt U door het gehucht Huisseling met enkele langgevelboerderijen langs de Sint-Lambertuskerk. U passeert de A50 en loopt richting Herpen. Voor Camping de Brug wandelt U langs de Hertogswetering. Daarna loopt U door Herpen en passeert er de Sint-Sebastiaankerk. Na het Heiligenhuisje wandelt U aan de wandelknooppunten 20 en 33 voorbij (liggen aan overzijde van drukke weg). U loopt verder over de brug over de A50 terug naar Natuurpoort de Kriekeput. Ten slotte loopt U nog een rondje door de Herpse Bossen Herperduin, een natuurgebied met prachtige bossen, vennen, heide en zandverstuivingen. U passeert er het Speelbos Herperduin, het Klompven en het Ganzenven. U eindigt de wandelroute weer bij Natuurpoort de Kriekeput. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 en 9 kilometer. (60% verhard – 40% onverhard)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Korte beschrijving wandelroute 51314 Herpen
51 - 13 - 53 - 15 - 36 - 16 - 17 - 87 - 88 - 89 - 52 - 51 (lengte 5,1 km)
51 – 13 – 53 – 15 – 36 – 33 – 02 – 32 – 31 – 35 – 18 – 85 – 79 – 84 – 83 – 05 – 87 – 88 – 89 – 52 - 51 (lengte 9,6 km)
51 - 10 - 53 - 44 - 45 - 48 - 79 - 31 - 27 - 29 - 28 - 25 - 34 - 20 - 33 - 11 - 10 - 51 - 13 - 53 - 15 - 36 - 16 - 17 - 87 - 88 - 89 - 52 - 51 (lengte 13,9 km)
Naar Google Maps Home Wandelroutes in Noord-Brabant Print Wandelroutes
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Home Wandelnetwerk Noord-Brabant Wandelroutes in Noord-Brabant
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

513. Wandelen in

Herpen

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort de Kriekeput te Herpen. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 51 aan de rotonde Schaijkseweg voor de ingang van Natuurpoort de Kriekeput. Er is een grote parkeerplaats bij Natuurpoort de Kriekeput. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 51 aan de rotonde aan de Schaijkseweg voor de ingang van Natuurpoort de Kriekeput. U loopt over het verharde voetpad parallel aan de drukke Schaijkseweg in de richting van wandelknooppunt 13. De wandelroute voert U door de Herpse Bossen Herperduin, een natuurgebied met prachtige bossen, vennen, heide en zandverstuivingen. U passeert er het Speelbos Herperduin, het Klompven en het Ganzenven. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij Natuurpoort de Kriekeput. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 51 aan de rotonde aan de Schaijkseweg voor de ingang van Natuurpoort de Kriekeput. U loopt over het verharde voetpad parallel aan de drukke Schaijkseweg in de richting van wandelknooppunt 13. De wandelroute voert U door de Herpse Bossen Herperduin, een natuurgebied met prachtige bossen, vennen, heide en zandverstuivingen. U passeert er het Speelbos Herperduin, het Klompven en het Ganzenven. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij Natuurpoort de Kriekeput.  Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 51 aan de rotonde aan de Schaijkseweg voor de ingang van Natuurpoort de Kriekeput. U loopt over het fietspad naast de Schaijkseweg in de richting van wandelknooppunt 10. U wandelt door een open landschap steeds rechtdoor in de richting van Ravenstein. Daarna loopt U door het gehucht Huisseling met enkele langgevelboerderijen langs de Sint- Lambertuskerk. U passeert de A50 en loopt richting Herpen. Voor Camping de Brug wandelt U langs de Hertogswetering. Daarna loopt U door Herpen en passeert er de Sint-Sebastiaankerk. Na het Heiligenhuisje wandelt U aan de wandelknooppunten 20 en 33 voorbij (liggen aan overzijde van drukke weg). U loopt verder over de brug over de A50 terug naar Natuurpoort de Kriekeput. Ten slotte loopt U nog een rondje door de Herpse Bossen Herperduin, een natuurgebied met prachtige bossen, vennen, heide en zandverstuivingen. U passeert er het Speelbos Herperduin, het Klompven en het Ganzenven. U eindigt de wandelroute weer bij Natuurpoort de Kriekeput. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 en 9 kilometer. (60% verhard – 40% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 51305 Herpen Naar RouteYou Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 51310 Herpen Naar RouteYou Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 51314 Herpen Naar RouteYou Naar Google Maps
51305. Nummering wandelroute startplaats Herpen Natuurpoort de Kriekeput: 51 - 13 - 53 - 15 - 36 - 16 - 17 - 87 - 88 - 89 - 52 - 51 (lengte 5,1 km) 51310. Nummering wandelroute startplaats Herpen Natuurpoort de Kriekeput: 51 – 13 – 53 – 15 – 36 – 33 – 02 – 32 – 31 – 35 – 18 – 85 – 79 – 84 – 83 – 05 – 87 – 88 – 89 – 52 - 51 (lengte 9,6 km) 51314. Nummering wandelroute startplaats Herpen Natuurpoort de Kriekeput: 51 - 10 - 53 - 44 - 45 - 48 - 79 - 31 - 27 - 29 - 28 - 25 - 34 - 20 - 33 - 11 - 10 - 51 - 13 - 53 - 15 - 36 - 16 - 17 - 87 - 88 - 89 - 52 - 51 (lengte 13,9 km)