Made with MAGIX by Mat Maessen

525. Wandelen in Reusel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 9 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort de Brandtoren aan de Burgemeester Willekenslaan in Reusel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van de Brabantse Natuurpoorten voor de ingang van Natuurpoort de Brandtoren. Er zijn voldoende parkeerplaatsen bij Natuurpoort de Oude Brandtoren. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Reusel Natuurpoort de Brandtoren

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Reusel van ongeveer 7 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord Brabantse Natuurpoorten voor de ingang van Natuurpoort de Brandtoren. U loopt over de Burgemeester Willekenslaan. Bij de slagboom gaat U naar rechts langs het Outdoor Park Reusel. Na ongeveer 50 meter bent U bij wandelknooppunt 02. De route voert de wandelaar door de bossen van de Peelse Heide en de Kroonvense Heide. U passeert het Oude Kroonven en het Kroonven. Ten slotte passeert U de Kleine Cirkel en eindigt U de wandelroute weer bij Natuurpoort de Brandtoren. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Reusel van ongeveer 9 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord Brabantse Natuurpoorten voor de ingang van Natuurpoort de Brandtoren. U loopt over de Burgemeester Willekenslaan. Bij de slagboom gaat U naar rechts langs het Outdoor Park Reusel. Na ongeveer 50 meter bent U bij wandelknooppunt 02. De route voert de wandelaar door de bossen van de Peelse Heide en de Kroonvense Heide. U passeert Hengelsportvijver Neerven en wandelt langs Hotel de Tipmast en Park Tipmast. Tijdens de terugtocht komt U nog langs het Oude Kroonven en het Kroonven. Tenslotte passeert U de Kleine Cirkel en eindigt U de wandelroute weer bij Natuurpoort de Brandtoren. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps
De wandelroute start bij het wandelstartbord Brabantse Natuurpoorten voor de ingang van Natuurpoort de Brandtoren. U loopt over de Burgemeester Willekenslaan. Bij de slagboom gaat U naar rechts langs het Outdoor Park Reusel. Na ongeveer 50 meter bent U bij wandelknooppunt 02. De route voert de wandelaar door de bossen van de Peelse Heide en de Kroonvense Heide. U passeert Hengelsportvijver Neerven en wandelt over de Kroonvense Heide. Verderop passeert U de sportvelden van Bladel. Vervolgens passeert U speel- en kaasboerderij de Hooiberg en de Kruidkamer. Daarna wandelt U over Landgoed Ten Vorsel en U passeert de Franciscus Kapel. Vervolgens loopt U langs Park Tipmast. U wandelt verder door de bossen en passeert het Oude Kroonven, het Kroonven en de Doodendraad. Daarna loopt U langs de Stenen der Zaligheden en over de Grote Cirkel. Ten slotte passeert U de Kleine Cirkel en eindigt U de wandelroute weer bij Natuurpoort de Brandtoren. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE REUSEL

Taverne d’n Ouwe Brandtoren Burgemeester Willekenslaan 2 5541 NA Reusel www.ouwe-brandtoren.nl
Bij nat weer is het laarzenpad langs het Kroonven drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Startbord - 02 - 11 - 12 - 13 - 14 - 47 - 45 - 46 - 02 - richting 34 tot startbord (lengte 6,7 km)
Startbord - 02 - 11 - 12 - 13 - 19 - 17 - 78 - 15 - 14 - 47 - 45 - 46 - 02 - richting 34 tot startbord (lengte 9,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Reusel de Mierden en wandelnetwerk Bladel

Bijzonderheden wandelroutes

Naar RouteYou Naar RouteYou
Startbord - 02 - 11 - 12 - 13 - 19 - 18 - 25 - 79 - 78 - 15 - 14 - 47 - 45 - 44 – 43 – 42 – 46 – 02 - richting 34 tot startbord (lengte 15,4 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

525. Wandelen in Reusel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 9 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort de Brandtoren aan de Burgemeester Willekenslaan in Reusel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van de Brabantse Natuurpoorten voor de ingang van Natuurpoort de Brandtoren. Er zijn voldoende parkeerplaatsen bij Natuurpoort de Oude Brandtoren. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het wandelstartbord Brabantse Natuurpoorten voor de ingang van Natuurpoort de Brandtoren. U loopt over de Burgemeester Willekenslaan. Bij de slagboom gaat U naar rechts langs het Outdoor Park Reusel. Na ongeveer 50 meter bent U bij wandelknooppunt 02. De route voert de wandelaar door de bossen van de Peelse Heide en de Kroonvense Heide. U passeert het Oude Kroonven en het Kroonven. Ten slotte passeert U de Kleine Cirkel en eindigt U de wandelroute weer bij Natuurpoort de Brandtoren. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord Brabantse Natuurpoorten voor de ingang van Natuurpoort de Brandtoren. U loopt over de Burgemeester Willekenslaan. Bij de slagboom gaat U naar rechts langs het Outdoor Park Reusel. Na ongeveer 50 meter bent U bij wandelknooppunt 02. De route voert de wandelaar door de bossen van de Peelse Heide en de Kroonvense Heide. U passeert Hengelsportvijver Neerven en wandelt langs Hotel de Tipmast en Park Tipmast. Tijdens de terugtocht komt U nog langs het Oude Kroonven en het Kroonven. Tenslotte passeert U de Kleine Cirkel en eindigt U de wandelroute weer bij Natuurpoort de Brandtoren. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
De wandelroute start bij het wandelstartbord Brabantse Natuurpoorten voor de ingang van Natuurpoort de Brandtoren. U loopt over de Burgemeester Willekenslaan. Bij de slagboom gaat U naar rechts langs het Outdoor Park Reusel. Na ongeveer 50 meter bent U bij wandelknooppunt 02. De route voert de wandelaar door de bossen van de Peelse Heide en de Kroonvense Heide. U passeert Hengelsportvijver Neerven en wandelt over de Kroonvense Heide. Verderop passeert U de sportvelden van Bladel. Vervolgens passeert U speel- en kaasboerderij de Hooiberg en de Kruidkamer. Daarna wandelt U over Landgoed Ten Vorsel en U passeert de Franciscus Kapel. Vervolgens loopt U langs Park Tipmast. U wandelt verder door de bossen en passeert het Oude Kroonven, het Kroonven en de Doodendraad. Daarna loopt U langs de Stenen der Zaligheden en over de Grote Cirkel. Ten slotte passeert U de Kleine Cirkel en eindigt U de wandelroute weer bij Natuurpoort de Brandtoren. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
52507. Nummering wandelroute startplaats Reusel Natuurpoort De Brandtoren: Startbord - 02 - 11 - 12 - 13 - 14 - 47 - 45 - 46 - 02 - richting 34 tot startbord (lengte 6,7 km) 52509. Nummering wandelroute startplaats Reusel Natuurpoort De Brandtoren: Startbord - 02 - 11 - 12 - 13 - 19 - 17 - 78 - 15 - 14 - 47 - 45 - 46 - 02 - richting 34 tot startbord (lengte 9,4 km) 52515. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © REUSEL startplaats Reusel Natuurpoort De Brandtoren: Startbord - 02 - 11 - 12 - 13 - 19 - 18 - 25 - 79 - 78 - 15 - 14 - 47 - 45 - 44 – 43 – 42 – 46 – 02 - richting 34 tot startbord (lengte 15,4 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer is het laarzenpad langs het Kroonven drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX
Wandelroute Reusel van ongeveer 7 kilometer
Wandelroute Reusel van ongeveer 9 kilometer
Wandelroute Reusel van ongeveer 15 kilometer