Made with MAGIX by Mat Maessen

529. Wandelen in Lierop

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 8, 10, 16 of 18 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Heilige Naam Jezuskerk aan de Offermansstraat te Lierop. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Someren bij het bankje tussen de van Dongenstraat en de Florastraat. Parkeren voor de kerk. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Lierop Heilige Naam Jezuskerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Lierop van ongeveer 8 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Someren bij het bankje tussen de van Dongenstraat en de Florastraat tegenover de Heilige Naam Jezuskerk in Lierop. U loopt over de Somerenseweg langs de kerk in de richting van wandelknooppunt 38. Daar gaat U linksaf de Heesvenstraat in. U wandelt daarna Lierop uit en passeert enkele langgevelboerderijen in buurtschap Boomen. Vervolgens loopt U langs natuurgebied Oetert naar buurtschap Otterdijk. U wandelt langs de Kleine Aa naar de Ontsnippering van de Strabrechtse Heide. Ten slotte loopt U door buurtschap Berkeindje weer terug naar het startpunt van de wandelroute in Lierop. Horeca bij start en finish. (65% verhard – 35% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Lierop van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Someren bij het bankje tussen de van Dongenstraat en de Florastraat tegenover de Heilige Naam Jezuskerk in Lierop. U loopt over de Somerenseweg langs de kerk in de richting van wandelknooppunt 38. U wandelt Lierop uit door buurtschap Berkeindje. Vervolgens loopt U langs het Meerven in de richting van de Lieropse Heide. U wandelt daarna over de Lieropse Heide langs het Starven en het Beuven. In buurtschap Moorsel passeert U de Moorselse Hoeve en het Pastoorke van Moorsel. Ten slotte loopt U door Oeijenbraak terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Heilige Naam Jezuskerk in het centrum van Lierop. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Lierop van ongeveer 16 kilometer

Herberghe de Coeckepanne Van Dongenstraat 1 5715 AL Lierop www.decoeckepanne.nl
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Someren bij het bankje tussen de van Dongenstraat en de Florastraat tegenover de Heilige Naam Jezuskerk in Lierop. U loopt over de Somerenseweg langs de kerk in de richting van wandelknooppunt 38. Daar gaat U rechtsaf over het voetpad langs het kerkhof. U wandelt vervolgens Lierop uit langs Oeijenbraak en komt op de Lieropse Heide. U passeert in buurtschap Moorsel het Pastoorke van Moorsel. Daarna loopt U langs het Meerven, vroeger een groot ven, nu een grazige ruimte. U passeert verderop het Starven en het Beuven gelegen op de Strabrechtse Heide die grenst aan de bossen van de Lieropse Heide. Nadat U de A67 bent overgestoken wandelt U langs natuurgebied Sang en Goorkens naar buurtschap Broekkant. Via de bossen van Gebergte en Herselse Heide loopt U weer terug naar Lierop en passeert de Motorcrossbaan Lierop. Ten slotte loopt U onder het viaduct van de Steemertseweg door terug naar de Heilige Naam Jezuskerk in het centrum van Lierop. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Bij nat weer is het laarzenpad langs de Kleine Aa in wandelroute 52908 drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In wandelroute 52908 ligt wandelknooppunt 69 vanaf Laan ten Boomen bij de eerste zandweg aan de rechterkant van de weg. De wandelmarkeringen tussen wandelknooppunt 57 en 58 in de wandelroutes 52910 en 52916 zijn moeilijk zichtbaar.
Startbord – 38 – 69 – 68 – 67 – 08 – 09 – 38 – richting 36 tot startbord (lengte 7,5 km)
Startbord – 38 – 09 – 62 – 63 - 57 – 58 – 59 – 60 - 39 – 38 - richting 36 tot startbord (lengte 10,4 km)
Startbord – 38 – 39 – 60 – 61 – 62 – 63 – 57 – 58 – 59 – 29 – 94 – 30 – 36 – richting 38 tot startbord (lengte 15,8 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE LIEROP

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Someren bij het bankje tussen de van Dongenstraat en de Florastraat tegenover de Heilige Naam Jezuskerk in Lierop. U loopt over de Somerenseweg langs de kerk in de richting van wandelknooppunt 38. Daar gaat U rechtsaf over het voetpad langs het kerkhof. U wandelt vervolgens Lierop uit langs Oeijenbraak en komt op de Lieropse Heide. U passeert in buurtschap Moorsel het Pastoorke van Moorsel. Daarna loopt U langs het Meerven, vroeger een groot ven, nu een grazige ruimte. U passeert verderop het Starven en het Beuven gelegen op de Strabrechtse Heide. Daarna passeert U het stuifzandgebied van de Galgenberg en het drooggevallen s’Heerenven. Verderop wandelt U weer door de bossen van de Lieropse Heide. Nadat U de A67 bent overgestoken loopt U langs natuurgebied Sang en Goorkens naar buurtschap Broekkant. Via de bossen van Gebergte en Herselse Heide wandelt U weer terug naar Lierop en passeert de Motorcrossbaan Lierop. Ten slotte loopt U onder het viaduct van de Steemertseweg door terug naar de Heilige Naam Jezuskerk in het centrum van Lierop. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Startbord – 38 – 39 – 60 – 61 – 62 – 63 – 57 – 56 – 53 – 52 – 51 – 58 - 59 – 29 – 94 – 30 – 36 – richting 38 tot startbord (lengte 18,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Someren

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

529. Wandelen in Lierop

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 8, 10, 16 of 18 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Heilige Naam Jezuskerk aan de Offermansstraat te Lierop. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Someren bij het bankje tussen de van Dongenstraat en de Florastraat. Parkeren voor de kerk. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Someren bij het bankje tussen de van Dongenstraat en de Florastraat tegenover de Heilige Naam Jezuskerk in Lierop. U loopt over de Somerenseweg langs de kerk in de richting van wandelknooppunt 38. Daar gaat U linksaf de Heesvenstraat in. U wandelt daarna Lierop uit en passeert enkele langgevelboerderijen in buurtschap Boomen. Vervolgens loopt U langs natuurgebied Oetert naar buurtschap Otterdijk. U wandelt langs de Kleine Aa naar de Ontsnippering van de Strabrechtse Heide. Ten slotte loopt U door buurtschap Berkeindje weer terug naar het startpunt van de wandelroute in Lierop. Horeca bij start en finish. (65% verhard – 35% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Someren bij het bankje tussen de van Dongenstraat en de Florastraat tegenover de Heilige Naam Jezuskerk in Lierop. U loopt over de Somerenseweg langs de kerk in de richting van wandelknooppunt 38. U wandelt Lierop uit door buurtschap Berkeindje. Vervolgens loopt U langs het Meerven in de richting van de Lieropse Heide. U wandelt daarna over de Lieropse Heide langs het Starven en het Beuven. In buurtschap Moorsel passeert U de Moorselse Hoeve en het Pastoorke van Moorsel. Ten slotte loopt U door Oeijenbraak terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Heilige Naam Jezuskerk in het centrum van Lierop. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Someren bij het bankje tussen de van Dongenstraat en de Florastraat tegenover de Heilige Naam Jezuskerk in Lierop. U loopt over de Somerenseweg langs de kerk in de richting van wandelknooppunt 38. Daar gaat U rechtsaf over het voetpad langs het kerkhof. U wandelt vervolgens Lierop uit langs Oeijenbraak en komt op de Lieropse Heide. U passeert in buurtschap Moorsel het Pastoorke van Moorsel. Daarna loopt U langs het Meerven, vroeger een groot ven, nu een grazige ruimte. U passeert verderop het Starven en het Beuven gelegen op de Strabrechtse Heide. Daarna passeert U het stuifzandgebied van de Galgenberg en het drooggevallen s’Heerenven. Verderop wandelt U weer door de bossen van de Lieropse Heide. Nadat U de A67 bent overgestoken loopt U langs natuurgebied Sang en Goorkens naar buurtschap Broekkant. Via de bossen van Gebergte en Herselse Heide wandelt U weer terug naar Lierop en passeert de Motorcrossbaan Lierop. Ten slotte loopt U onder het viaduct van de Steemertseweg door terug naar de Heilige Naam Jezuskerk in het centrum van Lierop. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 52908 Lierop Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 52910 Lierop Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 52916 Lierop
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Someren bij het bankje tussen de van Dongenstraat en de Florastraat tegenover de Heilige Naam Jezuskerk in Lierop. U loopt over de Somerenseweg langs de kerk in de richting van wandelknooppunt 38. Daar gaat U rechtsaf over het voetpad langs het kerkhof. U wandelt vervolgens Lierop uit langs Oeijenbraak en komt op de Lieropse Heide. U passeert in buurtschap Moorsel het Pastoorke van Moorsel. Daarna loopt U langs het Meerven, vroeger een groot ven, nu een grazige ruimte. U passeert verderop het Starven en het Beuven gelegen op de Strabrechtse Heide die grenst aan de bossen van de Lieropse Heide. Nadat U de A67 bent overgestoken wandelt U langs natuurgebied Sang en Goorkens naar buurtschap Broekkant. Via de bossen van Gebergte en Herselse Heide loopt U weer terug naar Lierop en passeert de Motorcrossbaan Lierop. Ten slotte loopt U onder het viaduct van de Steemertseweg door terug naar de Heilige Naam Jezuskerk in het centrum van Lierop. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 52918 Lierop Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
52908. Nummering wandelroute startplaats Lierop Heilige Naam Jezuskerk: Startbord – 38 – 69 – 68 – 67 – 08 – 09 – 38 – richting 36 tot startbord (lengte 7,5 km) 52910. Nummering wandelroute startplaats Lierop Heilige Naam Jezuskerk: Startbord – 38 – 09 – 62 – 63 - 57 – 58 – 59 – 60 - 39 – 38 - richting 36 tot startbord (lengte 10,4 km) 52916. Nummering wandelroute startplaats Lierop Heilige Naam Jezuskerk: Startbord – 38 – 39 – 60 – 61 – 62 – 63 – 57 – 58 – 59 – 29 – 94 – 30 – 36 – richting 38 tot startbord (lengte 15,8 km) 52918. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © LIEROP startplaats Lierop Heilige Naam Jezuskerk: Startbord – 38 – 39 – 60 – 61 – 62 – 63 – 57 – 56 – 53 – 52 – 51 – 58 - 59 – 29 – 94 – 30 – 36 – richting 38 tot startbord (lengte 18,3 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes