Made with MAGIX by Mat Maessen

529. Wandelen in Lierop

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 8, 11 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Boscafe Pastoorke van Moorsel aan de Moorselseweg in het buitengebied van Lierop. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het toeristische bord “MOORSEL” aan het eind van de Moorselseweg vlak voor Boscafe Pastoorke van Moorsel. Er zijn voldoende parkeerplaatsen. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Lierop Pastoorke van Moorsel

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Lierop van ongeveer 8 kilometer

De wandelroute start bij het bord MOORSEL aan de Moorselseweg tegenover de parkeerplaats van Boscafe Pastoorke van Moorsel. U loopt over de parkeerplaats en neemt voor het Boscafe het onverharde pad links langs de dierenweides. Na 100 meter komt U bij wandelknooppunt 60. U wandelt verder tijdens deze wandelroute over de uitgestrekte Strabrechtse en Lieropsche Heide. U loopt langs het Meerven, vroeger een groot ven, nu een open ruimte. U passeert verderop het Starven en het Beuven, het grootste ven van Nederland. Ten slotte loopt U door de bossen weer terug naar het startpunt van de wandelroute in buurtschap Moorsel. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Lierop van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij het bord MOORSEL aan de Moorselseweg tegenover de parkeerplaats van Boscafe Pastoorke van Moorsel. U loopt over de parkeerplaats en neemt voor het Boscafe het onverharde pad links langs de dierenweides. Na 100 meter komt U bij wandelknooppunt 60. U loopt door het bos van de Lieropsche Heide naar Lierop. Bij wandelknooppunt 38 ziet U de Heilige Naam Jezuskerk van Lierop liggen. Voor horeca kunt U even van de wandelroute afwijken. Daarna wandelt U Lierop uit door buurtschap Berkeindje. Vervolgens loopt U langs het Meerven in de richting van de Lieropsche Heide. U wandelt daarna steeds over de uitgestrekte Strabrechtse en Lieropsche Heide. U passeert het Starven en het grote Beuven, het grootste ven van Nederland. Ten slotte loopt U door de bossen weer terug naar het startpunt van de wandelroute in buurtschap Moorsel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE LIEROP

Boscafe Pastoorke van Moorsel Moorsel 1 5715 PX Lierop www.pastoorkevanmoorsel.nl
De wandelroute start bij het bord MOORSEL aan de Moorselseweg tegenover de parkeerplaats van Boscafe Pastoorke van Moorsel. U loopt over de parkeerplaats en neemt voor het Boscafe het onverharde pad links langs de dierenweides. Na 100 meter komt U bij wandelknooppunt 60. U loopt door het bos van de Lieropsche Heide naar Lierop. Bij wandelknooppunt 38 ziet U de Heilige Naam Jezuskerk van Lierop liggen. Voor horeca kunt U even van de wandelroute afwijken. Daarna wandelt U Lierop uit door buurtschap Berkeindje. Vervolgens loopt U langs het Meerven in de richting van de Lieropsche Heide. U wandelt daarna steeds over de uitgestrekte Strabrechtse en Lieropsche Heide. U passeert het Starven en het grote Beuven, het grootste ven van Nederland. Verderop wandelt U langs de Galgenberg en het vaak drooggevallen s’Heerenven. Ten slotte loopt U door de bossen weer terug naar het startpunt van de wandelroute in buurtschap Moorsel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Startplaats Boscafe Pastoorke van Moorsel ligt iets van het wandelroutenetwerk af. Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Moorsel – 60 – 61 – 62 – 63 – 57 – 58 – 59 – 60 - Moorsel (lengte 7,7 km)
Moorsel – 60 – 39 – 38 – 09 – 62 – 63 – 57 – 58 – 59 – 60 - Moorsel (lengte 10,6 km)
Moorsel – 60 – 39 – 38 – 09 – 62 – 63 – 57 – 56 – 53 – 52 – 51 – 58 – 59 – 60 - Moorsel (lengte 13,1 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Someren

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

529. Wandelen in Lierop

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 8, 11 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Boscafe Pastoorke van Moorsel aan de Moorselseweg in het buitengebied van Lierop. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het toeristische bord “MOORSEL” aan het eind van de Moorselseweg vlak voor Boscafe Pastoorke van Moorsel. Er zijn voldoende parkeerplaatsen. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het bord MOORSEL aan de Moorselseweg tegenover de parkeerplaats van Boscafe Pastoorke van Moorsel. U loopt over de parkeerplaats en neemt voor het Boscafe het onverharde pad links langs de dierenweides. Na 100 meter komt U bij wandelknooppunt 60. U wandelt verder tijdens deze wandelroute over de uitgestrekte Strabrechtse en Lieropsche Heide. U loopt langs het Meerven, vroeger een groot ven, nu een open ruimte. U passeert verderop het Starven en het Beuven, het grootste ven van Nederland. Ten slotte loopt U door de bossen weer terug naar het startpunt van de wandelroute in buurtschap Moorsel. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
De wandelroute start bij het bord MOORSEL aan de Moorselseweg tegenover de parkeerplaats van Boscafe Pastoorke van Moorsel. U loopt over de parkeerplaats en neemt voor het Boscafe het onverharde pad links langs de dierenweides. Na 100 meter komt U bij wandelknooppunt 60. U loopt door het bos van de Lieropsche Heide naar Lierop. Bij wandelknooppunt 38 ziet U de Heilige Naam Jezuskerk van Lierop liggen. Voor horeca kunt U even van de wandelroute afwijken. Daarna wandelt U Lierop uit door buurtschap Berkeindje. Vervolgens loopt U langs het Meerven in de richting van de Lieropsche Heide. U wandelt daarna steeds over de uitgestrekte Strabrechtse en Lieropsche Heide. U passeert het Starven en het grote Beuven, het grootste ven van Nederland. Ten slotte loopt U door de bossen weer terug naar het startpunt van de wandelroute in buurtschap Moorsel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 52908 Lierop Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 52911 Lierop Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 52913 Lierop
De wandelroute start bij het bord MOORSEL aan de Moorselseweg tegenover de parkeerplaats van Boscafe Pastoorke van Moorsel. U loopt over de parkeerplaats en neemt voor het Boscafe het onverharde pad links langs de dierenweides. Na 100 meter komt U bij wandelknooppunt 60. U loopt door het bos van de Lieropsche Heide naar Lierop. Bij wandelknooppunt 38 ziet U de Heilige Naam Jezuskerk van Lierop liggen. Voor horeca kunt U even van de wandelroute afwijken. Daarna wandelt U Lierop uit door buurtschap Berkeindje. Vervolgens loopt U langs het Meerven in de richting van de Lieropsche Heide. U wandelt daarna steeds over de uitgestrekte Strabrechtse en Lieropsche Heide. U passeert het Starven en het grote Beuven, het grootste ven van Nederland. Verderop wandelt U langs de Galgenberg en het vaak drooggevallen s’Heerenven. Ten slotte loopt U door de bossen weer terug naar het startpunt van de wandelroute in buurtschap Moorsel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
52908. Nummering wandelroute startplaats Lierop Pastoorke van Moorsel: Moorsel – 60 – 61 – 62 – 63 – 57 – 58 – 59 – 60 - Moorsel (lengte 7,7 km) 52911. Nummering wandelroute startplaats Lierop Pastoorke van Moorsel: Moorsel – 60 – 39 – 38 – 09 – 62 – 63 – 57 – 58 – 59 – 60 - Moorsel (lengte 10,6 km) 52913. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © LIEROP startplaats Lierop Pastoorke van Moorsel: Moorsel – 60 – 39 – 38 – 09 – 62 – 63 – 57 – 56 – 53 – 52 – 51 – 58 – 59 – 60 - Moorsel (lengte 13,1 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Startplaats Boscafe Pastoorke van Moorsel ligt iets van het wandelroutenetwerk af. Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.