Made with MAGIX by Mat Maessen

536. Wandelen in Uden

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 8, 12 en 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf parkeerplaats Maashorst aan de Schansweg in Uden. De wandelroutes beginnen en eindigen bij de wandelmarkering aan de Schansweg bij het begin van de parkeerplaats. Er zijn voldoende parkeerplaatsen aan de Schansweg. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Uden Parkeerplaats Maashorst Schansweg

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Uden van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij de parkeerplaats Maashorst aan de Schansweg in Uden. U loopt eerst voorbij aan Camping en Gasterij de Pier. Bij de eerste onverharde zijweg volgt U de markering linksaf in de richting van wandelknooppunt 43. U wandelt over het prachtige stuifzandgebied en het mooie bosgebied van de Bedafse Bergen. Vervolgens loopt U door buurtschap Rakt. Ten slotte wandelt U langs natuurgebied de Wijstgronden terug naar de startplaats aan de Schansweg. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard - 80% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Uden van ongeveer 8 kilometer

De wandelroute start bij de parkeerplaats Maashorst aan de Schansweg in Uden. U loopt over de parkeerplaats in de richting van de houten hekken. Daarna wandelt U langs de bosrand en over de weide in de richting van wandelknooppunt 42. U wandelt daarna langs de het Natte Natuurparel Annabos en de Peelrandbreuk door natuurgebied de Wijstgronden. Vervolgens loopt U langs de Leijgraaf naar Vorstenbosch. Ten slotte loopt U terug naar de startplaats aan de Schansweg in Uden over de Bedafse Bergen, een mooi bosgebied met stuifduinen. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard - 80% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE UDEN

De wandelroute start bij de parkeerplaats Maashorst aan de Schansweg in Uden. U loopt over de parkeerplaats in de richting van de houten hekken. Daarna wandelt U langs de bosrand en over de weide in de richting van wandelknooppunt 42. Vervolgens loopt U door de natte wijstgronden naar de Bedafse Bossen en door buurtschap Rakt. Daarna wandelt U langs het Natte Natuurparel Annabos en de Peelrandbreuk door natuurgebied de Wijstgronden. Langs de Leijgraaf loopt U verder richting Vorstenbosch. U wandelt daarna afwisselend langs een beek, over veldpaden en rustige verharde wegen om het dorp Vorstenbosch. Nadat U Vorstenbosch bent gepasseerd loopt U over de Bedafse Bergen weer terug naar de startplaats aan de Schansweg. Horeca alleen bij start en finish en na ongeveer 9 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard - 70% onverhard)

Wandelroute vanuit Uden van ongeveer 12 kilometer

De Bedafse Pier Schansweg 3 5406 TP Uden www.debedafsepier.nl
De wandelroute start bij de parkeerplaats Maashorst aan de Schansweg in Uden. U loopt over de parkeerplaats in de richting van de houten hekken. Daarna wandelt U langs de bosrand en over de weide in de richting van wandelknooppunt 42. Vervolgens loopt U door de natte wijstgronden naar de Bedafse Bossen en door buurtschap Rakt. Daarna wandelt U langs het Natte Natuurparel Annabos en de Peelrandbreuk door natuurgebied de Wijstgronden. Langs de Leijgraaf loopt U verder richting Vorstenbosch. Nadat U Vorstenbosch bent gepasseerd wandelt U over de Bedafse Bergen weer terug naar de startplaats aan de Schansweg. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard - 80% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Volg tijdens de passage door de stuifduinen van de Bedafse Bergen steeds de meest logische route.
Parkeerplaats Schansweg - 43 - 40 - 11 - 41 - 44 - 42 - richting 43 tot Parkeerplaats Schansweg (lengte 5,3 km)
Parkeerplaats Schansweg - 42 - 33 - 46 - 02 - 01 - 27 - 25 - 26 - 76 - 99 - 61 - 06 - 97 - 43 - richting 42 tot Parkeerplaats Schansweg (lengte 8,3 km)
Parkeerplaats Schansweg - 42 – 44 - 40 - 11 - 41 - 30 - 33 - 46 - 02 - 01 - 27 - 25 - 26 - 76 - 21 - 07 - 81 - 99 - 61 - 06 - 97 - 43 - richting 42 tot Parkeerplaats Schansweg (lengte 15,5 km)
Parkeerplaats Schansweg – 42 – 44 - 40 - 11 - 41 - 44 – 42 - 33 - 46 - 02 - 01 - 27 - 25 - 26 - 76 - 99 - 61 - 06 - 97 - 43 - richting 42 tot Parkeerplaats Schansweg (lengte 12,1 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Maashorst en wandelnetwerk Bernheze

Bijzonderheden wandelroutes

GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

536. Wandelen in Uden

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 8, 12 en 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf parkeerplaats Maashorst aan de Schansweg in Uden. De wandelroutes beginnen en eindigen bij de wandelmarkering aan de Schansweg bij het begin van de parkeerplaats. Er zijn voldoende parkeerplaatsen aan de Schansweg. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij de parkeerplaats Maashorst aan de Schansweg in Uden. U loopt eerst voorbij aan Camping en Gasterij de Pier. Bij de eerste onverharde zijweg volgt U de markering linksaf in de richting van wandelknooppunt 43. U wandelt over het prachtige stuifzandgebied en het mooie bosgebied van de Bedafse Bergen. Vervolgens loopt U door buurtschap Rakt. Ten slotte wandelt U langs natuurgebied de Wijstgronden terug naar de startplaats aan de Schansweg. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard - 80% onverhard)
De wandelroute start bij de parkeerplaats Maashorst aan de Schansweg in Uden. U loopt over de parkeerplaats in de richting van de houten hekken. Daarna wandelt U langs de bosrand en over de weide in de richting van wandelknooppunt 42. U wandelt daarna langs de het Natte Natuurparel Annabos en de Peelrandbreuk door natuurgebied de Wijstgronden. Vervolgens loopt U langs de Leijgraaf naar Vorstenbosch. Ten slotte loopt U terug naar de startplaats aan de Schansweg in Uden over de Bedafse Bergen, een mooi bosgebied met stuifduinen. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard - 80% onverhard)
De wandelroute start bij de parkeerplaats Maashorst aan de Schansweg in Uden. U loopt over de parkeerplaats in de richting van de houten hekken. Daarna wandelt U langs de bosrand en over de weide in de richting van wandelknooppunt 42. Vervolgens loopt U door de natte wijstgronden naar de Bedafse Bossen en door buurtschap Rakt. Daarna wandelt U langs het Natte Natuurparel Annabos en de Peelrandbreuk door natuurgebied de Wijstgronden. Langs de Leijgraaf loopt U verder richting Vorstenbosch. U wandelt daarna afwisselend langs een beek, over veldpaden en rustige verharde wegen om het dorp Vorstenbosch. Nadat U Vorstenbosch bent gepasseerd loopt U over de Bedafse Bergen weer terug naar de startplaats aan de Schansweg. Horeca alleen bij start en finish en na ongeveer 9 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard - 70% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
De wandelroute start bij de parkeerplaats Maashorst aan de Schansweg in Uden. U loopt over de parkeerplaats in de richting van de houten hekken. Daarna wandelt U langs de bosrand en over de weide in de richting van wandelknooppunt 42. Vervolgens loopt U door de natte wijstgronden naar de Bedafse Bossen en door buurtschap Rakt. Daarna wandelt U langs het Natte Natuurparel Annabos en de Peelrandbreuk door natuurgebied de Wijstgronden. Langs de Leijgraaf loopt U verder richting Vorstenbosch. Nadat U Vorstenbosch bent gepasseerd wandelt U over de Bedafse Bergen weer terug naar de startplaats aan de Schansweg. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard - 80% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
53605. Nummering wandelroute startplaats Uden Parkeerplaats Maashorst Schansweg: Parkeerplaats Schansweg - 43 - 40 - 11 - 41 - 44 - 42 - richting 43 tot Parkeerplaats Schansweg (lengte 5,3 km) 53608. Nummering wandelroute startplaats Uden Parkeerplaats Maashorst Schansweg: Parkeerplaats Schansweg - 42 – 33 - 46 - 02 - 01 - 27 - 25 - 26 - 76 - 99 - 61 - 06 - 97 - 43 - richting 42 tot Parkeerplaats Schansweg (lengte 8,3 km) 53612. Nummering wandelroute startplaats Uden Parkeerplaats Maashorst Schansweg: Parkeerplaats Schansweg – 42 – 44 - 40 - 11 - 41 - 44 – 42 – 33 - 46 - 02 - 01 - 27 - 25 - 26 - 76 - 99 - 61 - 06 - 97 - 43 - richting 42 tot Parkeerplaats Schansweg (lengte 12,1 km) 53616. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © UDEN startplaats Uden Parkeerplaats Maashorst Schansweg: Parkeerplaats Schansweg - 42 – 44 - 40 - 11 - 41 - 30 – 33 - 46 - 02 - 01 - 27 - 25 - 26 - 76 - 21 - 07 - 81 - 99 - 61 - 06 - 97 - 43 - richting 42 tot Parkeerplaats Schansweg (lengte 15,5 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Volg tijdens de passage door de stuifduinen van de Bedafse Bergen steeds de meest logische route.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX
Wandelroute Uden van ongeveer 5 kilometer
Wandelroute Uden van ongeveer 8 kilometer
Wandelroute Uden van ongeveer 12 kilometer
Wandelroute Uden van ongeveer 16 kilometer
GPX GPX