Made with MAGIX by Mat Maessen

537. Wandelen in Schaijk

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 en 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Camping Hartje Groen aan de Udensedreef te Schaijk. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Landerd voor de ingang van De Boshut aan de Udensedreef in Schaijk. Er zijn voldoende parkeerplaatsen tegenover en langs De Boshut. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Schaijk Camping Hartje Groen

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Schaijk van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Landerd voor de ingang van Restaurant De Boshut bij Camping Hartje Groen aan de Udensedreef. U loopt de verharde Udensedreef zuidwaarts af in de richting van wandelknooppunt 92. Deze weg wordt verderop onverhard en U loopt steeds rechtdoor tot wandelknooppunt 32. Daar gaat U rechtsaf het bos in. Verder wandelt U tijdens deze wandelroute over de Schaijkse Heide en langs Brobbelbies. Die gebieden maken onderdeel uit van het uitgestrekte natuurgebied de Maashorst. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij de startplaats bij Camping Hartje Groen. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Schaijk van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Landerd voor de ingang van Restaurant De Boshut bij Camping Hartje Groen aan de Udensedreef. U loopt de verharde Udensedreef zuidwaarts af in de richting van wandelknooppunt 92. Deze weg wordt verderop onverhard en U loopt steeds rechtdoor tot wandelknooppunt 32. Daar gaat U rechtsaf het bos in. Verder wandelt U tijdens deze wandelroute over de Schaijkse Heide, Brobbelbies en de Munse Heide. Die gebieden maken allen onderdeel uit van het uitgestrekte natuurgebied de Maashorst. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij de startplaats bij Camping Hartje Groen. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE SCHAIJK

Horeca De Boshut Udensedreef 14 5374 RK Schaijk www.hartjegroen.com
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Landerd voor de ingang van Restaurant De Boshut bij Camping Hartje Groen aan de Udensedreef. U loopt de verharde Udensedreef zuidwaarts af in de richting van wandelknooppunt 92. Deze weg wordt verderop onverhard en U loopt steeds rechtdoor tot wandelknooppunt 32. Daar gaat U rechtsaf het bos in. Verder wandelt U tijdens deze wandelroute over de Schaijkse Heide, langs Brobbelbies, om de Kanonsberg en over de Munse Heide. Die gebieden maken allen onderdeel uit van het uitgestrekte natuurgebied de Maashorst. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij de startplaats bij Camping Hartje Groen. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Startbord – 92 – 32 – 71 – 23 – 72 – 70 – 22 – 98 - 99 - richting 92 tot startbord (lengte 6,3 km)
Startbord – 92 – 32 – 71 – 23 – 72 – 70 – 40 – 21 – 20 - 22 – 98 – 99 - richting 92 tot startbord (lengte 9,6 km)
Startbord – 92 – 32 – 71 – 23 – 72 – 70 – 40 – 65 – 36 – 67 – 43 – 64 – 31 – 06 – 11 – 40 - 21 – 20 - 22 – 98 – 99 - richting 92 tot startbord (lengte 15,6 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Wandelnetwerk Maashorst en wandelnetwerk Bernheze

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

537. Wandelen in

Schaijk

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 en 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Camping Hartje Groen aan de Udensedreef te Schaijk. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Landerd voor de ingang van De Boshut aan de Udensedreef in Schaijk. Er zijn voldoende parkeerplaatsen tegenover en langs De Boshut. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Landerd voor de ingang van Restaurant De Boshut bij Camping Hartje Groen aan de Udensedreef. U loopt de verharde Udensedreef zuidwaarts af in de richting van wandelknooppunt 92. Deze weg wordt verderop onverhard en U loopt steeds rechtdoor tot wandelknooppunt 32. Daar gaat U rechtsaf het bos in. Verder wandelt U tijdens deze wandelroute over de Schaijkse Heide en langs Brobbelbies. Die gebieden maken onderdeel uit van het uitgestrekte natuurgebied de Maashorst. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij de startplaats bij Camping Hartje Groen. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Landerd voor de ingang van Restaurant De Boshut bij Camping Hartje Groen aan de Udensedreef. U loopt de verharde Udensedreef zuidwaarts af in de richting van wandelknooppunt 92. Deze weg wordt verderop onverhard en U loopt steeds rechtdoor tot wandelknooppunt 32. Daar gaat U rechtsaf het bos in. Verder wandelt U tijdens deze wandelroute over de Schaijkse Heide, Brobbelbies en de Munse Heide. Die gebieden maken allen onderdeel uit van het uitgestrekte natuurgebied de Maashorst. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij de startplaats bij Camping Hartje Groen. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Landerd voor de ingang van Restaurant De Boshut bij Camping Hartje Groen aan de Udensedreef. U loopt de verharde Udensedreef zuidwaarts af in de richting van wandelknooppunt 92. Deze weg wordt verderop onverhard en U loopt steeds rechtdoor tot wandelknooppunt 32. Daar gaat U rechtsaf het bos in. Verder wandelt U tijdens deze wandelroute over de Schaijkse Heide, langs Brobbelbies, om de Kanonsberg en over de Munse Heide. Die gebieden maken allen onderdeel uit van het uitgestrekte natuurgebied de Maashorst. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij de startplaats bij Camping Hartje Groen. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
53706. Nummering wandelroute startplaats Schaijk Camping Hartje Groen: Startbord – 92 – 32 – 71 – 23 – 72 – 70 – 22 – 98 - 99 - richting 92 tot startbord (lengte 6,3 km) 53710. Nummering wandelroute startplaats Schaijk Camping Hartje Groen: Startbord – 92 – 32 – 71 – 23 – 72 – 70 – 40 – 21 – 20 - 22 – 98 – 99 - richting 92 tot startbord (lengte 9,6 km) 53716. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © SCHAIJK startplaats Schaijk Camping Hartje Groen: Startbord – 92 – 32 – 71 – 23 – 72 – 70 – 40 – 65 – 36 – 67 – 43 – 64 – 31 – 06 – 11 – 40 - 21 – 20 - 22 – 98 – 99 - richting 92 tot startbord (lengte 15,6 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Schaijk van ongeveer 6 kilometer
Wandelroute Schaijk van ongeveer 10 kilometer
Wandelroute Schaijk van ongeveer 16 kilometer