Made with MAGIX by Mat Maessen

543. Wandelen in Valkenswaard

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 12 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort de Malpie aan de Molenstraat in het buitengebied van Valkenswaard. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van de Brabantse Natuurpoorten vlakbij de parkeerplaats van Natuurpoort de Malpie. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Valkenswaard Natuurpoort de Malpie

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Valkenswaard van ongeveer 7 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van de Brabantse Natuurpoorten bij Natuurpoort de Malpie aan de Molenstraat in Valkenswaard. U loopt over de Molenstraat langs de Venbergse Molen in de richting van wandelknooppunt 84. U hebt meermaals een mooi uitzicht over de kronkelende Dommel. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde bos- en heidegebied van natuurgebied de Malpie. U passeert het Molenven, het Reisven en het Groot Malpieven. Nadat U het Pastoorsven bent gepasseerd loopt U ten slotte langs Landgoed Venbergen terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Malpie. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Valkenswaard van ongeveer 17 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van de Brabantse Natuurpoorten bij Natuurpoort de Malpie aan de Molenstraat in Valkenswaard. U loopt over de Molenstraat langs de Venbergse Molen in de richting van wandelknooppunt 84. U hebt meermaals een mooi uitzicht over de kronkelende Dommel. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde bos- en heidegebied van natuurgebied de Malpie. U passeert het Molenven, het Reisven en het Groot Malpieven. U komt in het dorp Borkel en Schaft en passeert de Sint Servatiuskerk. Vervolgens loopt U weer terug over natuurgebied de Malpie. Eerst door het bosrijke gebied van de Borkelse Heide. Daarna wandelt U weer langs het Groot Malpieven. Nadat U het Pastoorsven bent gepasseerd loopt U ten slotte langs Landgoed Venbergen terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Malpie. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps
De wandelroute start bij het wandelstartbord van de Brabantse Natuurpoorten bij Natuurpoort de Malpie aan de Molenstraat in Valkenswaard. U loopt over de Molenstraat langs de Venbergse Molen in de richting van wandelknooppunt 84. U hebt meermaals een mooi uitzicht over de kronkelende Dommel. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde bos- en heidegebied van natuurgebied de Malpie. U passeert het Molenven, het Reisven en het Groot Malpieven. Verderop loopt U door het Dommeldal en steekt U de Dommel over. Vervolgens wandelt U met een grote boog om het dorp Borkel steeds langs het Dommeldal. Daarna steekt U de Dommel weer over in de richting van de Sint Servatiuskerk in Borkel en Schaft. Vervolgens loopt U weer terug over natuurgebied de Malpie. Eerst door het bosrijke gebied van de Borkelse Heide. Bij wandelknooppunt 58 kunt U even rechtdoor lopen indien U gebruik zou willen maken van de horeca bij Familie Suykerbuyck. Daarna wandelt U door het bosrijke gebied van de Malpiebergsche Heide. U passeert weer het Groot Malpieven. Nadat U het Pastoorsven bent gepasseerd loopt U ten slotte langs Landgoed Venbergen terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Malpie. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 8 en 11 kilometer. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE MALPIE

Venbergse Molen Molenstraat 211 5556 TA Valkenswaard 040 – 201 22 20 Geen website
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Startbord - 84 - 63 - 08 - 68 - 05 - 67 – 07 – 66 – 63 - 84 - richting 37 tot Startbord (lengte 7,1 km)
Startbord - 84 - 63 - 08 - 68 – 91 – 98 – 06 – 05 – 97 – 59 – 69 – 90 - 05 - 67 – 07 – 66 – 63 - 84 - richting 37 tot Startbord (lengte 11,8 km)
Startbord - 84 - 63 - 08 - 68 - 05 - 90 - 69 – 91 – 97 – 96 – 95 – 94 – 05 – 98 - 59 - 99 – 58 - 90 - 67 - 07 - 66 - 63 - 84 - richting 37 tot Startbord (lengte 17,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Valkenswaard

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

543. Wandelen in

Valkenswaard

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 12 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort de Malpie aan de Molenstraat in het buitengebied van Valkenswaard. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van de Brabantse Natuurpoorten vlakbij de parkeerplaats van Natuurpoort de Malpie. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het wandelstartbord van de Brabantse Natuurpoorten bij Natuurpoort de Malpie aan de Molenstraat in Valkenswaard. U loopt over de Molenstraat langs de Venbergse Molen in de richting van wandelknooppunt 84. U hebt meermaals een mooi uitzicht over de kronkelende Dommel. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde bos- en heidegebied van natuurgebied de Malpie. U passeert het Molenven, het Reisven en het Groot Malpieven. Nadat U het Pastoorsven bent gepasseerd loopt U ten slotte langs Landgoed Venbergen terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Malpie. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van de Brabantse Natuurpoorten bij Natuurpoort de Malpie aan de Molenstraat in Valkenswaard. U loopt over de Molenstraat langs de Venbergse Molen in de richting van wandelknooppunt 84. U hebt meermaals een mooi uitzicht over de kronkelende Dommel. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde bos- en heidegebied van natuurgebied de Malpie. U passeert het Molenven, het Reisven en het Groot Malpieven. U komt in het dorp Borkel en Schaft en passeert de Sint Servatiuskerk. Vervolgens loopt U weer terug over natuurgebied de Malpie. Eerst door het bosrijke gebied van de Borkelse Heide. Daarna wandelt U weer langs het Groot Malpieven. Nadat U het Pastoorsven bent gepasseerd loopt U ten slotte langs Landgoed Venbergen terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Malpie. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van de Brabantse Natuurpoorten bij Natuurpoort de Malpie aan de Molenstraat in Valkenswaard. U loopt over de Molenstraat langs de Venbergse Molen in de richting van wandelknooppunt 84. U hebt meermaals een mooi uitzicht over de kronkelende Dommel. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde bos- en heidegebied van natuurgebied de Malpie. U passeert het Molenven, het Reisven en het Groot Malpieven. Verderop loopt U door het Dommeldal en steekt U de Dommel over. Vervolgens wandelt U met een grote boog om het dorp Borkel steeds langs het Dommeldal. Daarna steekt U de Dommel weer over in de richting van de Sint Servatiuskerk in Borkel en Schaft. Vervolgens loopt U weer terug over natuurgebied de Malpie. Eerst door het bosrijke gebied van de Borkelse Heide. Bij wandelknooppunt 58 kunt U even rechtdoor lopen indien U gebruik zou willen maken van de horeca bij Familie Suykerbuyck. Daarna wandelt U door het bosrijke gebied van de Malpiebergsche Heide. U passeert weer het Groot Malpieven. Nadat U het Pastoorsven bent gepasseerd loopt U ten slotte langs Landgoed Venbergen terug naar het startpunt bij Natuurpoort de Malpie. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 8 en 11 kilometer. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 54307 Valkenswaard Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 54312 Valkenswaard Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 54317 Valkenswaard Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
54307. Nummering wandelroute startplaats Valkenswaard Natuurpoort de Malpie: Startbord - 84 - 63 - 08 - 68 - 05 - 67 – 07 – 66 – 63 - 84 - richting 37 tot Startbord (lengte 7,1 km) 54312. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © MALPIE startplaats Valkenswaard Natuurpoort de Malpie: Startbord - 84 - 63 - 08 - 68 – 91 – 97 – 06 – 05 – 98 – 59 – 69 – 90 - 05 - 67 – 07 – 66 – 63 - 84 - richting 37 tot Startbord (lengte 11,8 km) 54317. Nummering wandelroute startplaats Valkenswaard Natuurpoort de Malpie: Startbord - 84 - 63 - 08 - 68 - 05 - 90 - 69 – 91 – 97 – 96 – 95 – 94 – 05 – 98 - 59 - 99 – 58 - 90 - 67 - 07 - 66 - 63 - 84 - richting 37 tot Startbord (lengte 17,0 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes