Made with MAGIX by Mat Maessen

546. Wandelen in Veldhoven

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 10 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Bezoekerscentrum Toterfout aan de Toterfout 13 in het buitengebied van Veldhoven. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 24 en het startbord van wandelroutenetwerk Veldhoven op de hoek van Toterfout en Grote Vliet. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Bezoekerscentrum Toterfout. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Veldhoven Bezoekerscentrum Toterfout

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Veldhoven van ongeveer 4 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 24 en het startbord van wandelroutenetwerk Veldhoven op de hoek van Toterfout en Grote Vliet. U loopt over Toterfout in de richting van wandelknooppunt 28. Bij het Bezoekerscentrum Toterfout neemt U het bospad schuin linksaf. Over rustige veldwegen loopt U naar het gehucht Zandoerle. Aan de Brink, een beschermd dorpsgezicht, passeert U het kanon van Zandoerle en de Mariakapel Onze Lieve Vrouw van ’t Zand. Vervolgens wandelt U door de bossen van de Molenvelden. Ten slotte loopt U over rustige wegen terug naar het startpunt van de wandelroute aan Toterfout. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Veldhoven van ongeveer 15 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 24 en het startbord van wandelroutenetwerk Veldhoven op de hoek van Toterfout en Grote Vliet. U loopt over Toterfout in de richting van wandelknooppunt 23. In de bossen tussen Toterfout en Halfmijl passeert U een aantal prehistorische grafheuvels. Daarna wandelt U steeds door de bossen van de Buikheide naar Wintelre. U passeert daarbij het Grootmeer. In Wintelre passeert U de pastorie en de Willibrorduskerk. Via de Groenstraat en Kerkheide loopt U terug naar Veldhoven. Vervolgens passeert U Zoo Veldhoven. Ten slotte wandelt U over de Kleine en Grote Vliet terug naar het startpunt van de wandelroute bij Bezoekerscentrum Toterfout. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 24 en het startbord van wandelroutenetwerk Veldhoven op de hoek van Toterfout en Grote Vliet. U loopt over Toterfout in de richting van wandelknooppunt 23. In de bossen tussen Toterfout en Halfmijl passeert U een aantal prehistorische grafheuvels. Daarna wandelt U steeds door de bossen van de Buikheide naar Wintelre. U passeert daarbij het Grootmeer. In Wintelre passeert U de pastorie en de Willibrorduskerk. Via de Groenstraat en Kerkheide loopt U terug naar Veldhoven. Vervolgens passeert U Zoo Veldhoven en wandelt verder via Kleine en Grote Vliet naar Toterfout. Bij het Bezoekerscentrum Toterfout neemt U nu het bospad schuin linksaf. Over rustige veldwegen loopt U naar het gehucht Zandoerle. Aan de Brink, een beschermd dorpsgezicht, passeert U het kanon van Zandoerle en de Mariakapel Onze Lieve Vrouw van ’t Zand. Vervolgens wandelt U door de bossen van de Molenvelden. Ten slotte loopt U over rustige wegen terug naar het startpunt van de wandelroute aan Toterfout. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6, 10 en 12 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)

Wandelroute vanuit Veldhoven van ongeveer 10 kilometer

Gasterij ‘t Dorpsgenot Toterfout 13a 5507 RD Veldhoven www.gasterijdorpsgenot.nl
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 54610 en 54615 neemt U op de viersprong bij de grafheuvels (vlak voor wandelknooppunt 50) het smalle bospad rechtsaf. Verderop laat U wandelknooppunt 50 links liggen.
24 – 28 – 57 – 02 – 23 – 24 (lengte 4,4 km)
24 – 23 – 50 – 19 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 20 – 22 – 21 – 24 (lengte 10,3 km)
24 – 23 – 50 – 19 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 20 – 22 – 21 – 24 – 28 – 57 – 02 – 23 – 24 (lengte 14,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Veldhoven en wandelnetwerk Eersel

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

546. Wandelen in

Veldhoven

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 10 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Bezoekerscentrum Toterfout aan de Toterfout 13 in het buitengebied van Veldhoven. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 24 en het startbord van wandelroutenetwerk Veldhoven op de hoek van Toterfout en Grote Vliet. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Bezoekerscentrum Toterfout. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 24 en het startbord van wandelroutenetwerk Veldhoven op de hoek van Toterfout en Grote Vliet. U loopt over Toterfout in de richting van wandelknooppunt 28. Bij het Bezoekerscentrum Toterfout neemt U het bospad schuin linksaf. Over rustige veldwegen loopt U naar het gehucht Zandoerle. Aan de Brink, een beschermd dorpsgezicht, passeert U het kanon van Zandoerle en de Mariakapel Onze Lieve Vrouw van ’t Zand. Vervolgens wandelt U door de bossen van de Molenvelden. Ten slotte loopt U over rustige wegen terug naar het startpunt van de wandelroute aan Toterfout. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 24 en het startbord van wandelroutenetwerk Veldhoven op de hoek van Toterfout en Grote Vliet. U loopt over Toterfout in de richting van wandelknooppunt 23. In de bossen tussen Toterfout en Halfmijl passeert U een aantal prehistorische grafheuvels. Daarna wandelt U steeds door de bossen van de Buikheide naar Wintelre. U passeert daarbij het Grootmeer. In Wintelre passeert U de pastorie en de Willibrorduskerk. Via de Groenstraat en Kerkheide loopt U terug naar Veldhoven. Vervolgens passeert U Zoo Veldhoven. Ten slotte wandelt U over de Kleine en Grote Vliet terug naar het startpunt van de wandelroute bij Bezoekerscentrum Toterfout. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 24 en het startbord van wandelroutenetwerk Veldhoven op de hoek van Toterfout en Grote Vliet. U loopt over Toterfout in de richting van wandelknooppunt 23. In de bossen tussen Toterfout en Halfmijl passeert U een aantal prehistorische grafheuvels. Daarna wandelt U steeds door de bossen van de Buikheide naar Wintelre. U passeert daarbij het Grootmeer. In Wintelre passeert U de pastorie en de Willibrorduskerk. Via de Groenstraat en Kerkheide loopt U terug naar Veldhoven. Vervolgens passeert U Zoo Veldhoven en wandelt verder via Kleine en Grote Vliet naar Toterfout. Bij het Bezoekerscentrum Toterfout neemt U nu het bospad schuin linksaf. Over rustige veldwegen loopt U naar het gehucht Zandoerle. Aan de Brink, een beschermd dorpsgezicht, passeert U het kanon van Zandoerle en de Mariakapel Onze Lieve Vrouw van ’t Zand. Vervolgens wandelt U door de bossen van de Molenvelden. Ten slotte loopt U over rustige wegen terug naar het startpunt van de wandelroute aan Toterfout. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6, 10 en 12 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
54604. Nummering wandelroute startplaats Veldhoven Bezoekerscentrum Toterfout: 24 – 28 – 57 – 02 – 23 – 24 (lengte 4,4 km) 54610. Nummering wandelroute startplaats Veldhoven Bezoekerscentrum Toterfout: 24 – 23 – 50 – 19 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 20 – 22 – 21 – 24 (lengte 10,3 km) 54615. Nummering wandelroute startplaats Veldhoven Bezoekerscentrum Toterfout: 24 – 23 – 50 – 19 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 20 – 22 – 21 – 24 – 28 – 57 – 02 – 23 – 24 (lengte 14,7 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 54610 en 54615 neemt U op de viersprong bij de grafheuvels (vlak voor wandelknooppunt 50) het smalle bospad rechtsaf. Verderop laat U wandelknooppunt 50 links liggen.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
Wandelroute Veldhoven van ongeveer 4 kilometer
Wandelroute Veldhoven van ongeveer 10 kilometer
Wandelroute Veldhoven van ongeveer 15 kilometer