Made with MAGIX by Mat Maessen

555. Wandelen in Waalre

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 10 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant Hut van Mie Pils aan het eind van de onverharde Hutdijk in het buitengebied van Waalre. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Waalre ter linker zijde van de Hut van Mie Pils, Leenderweg 1 in Waalre. In de omgeving van de Hut van Mie Pils is voldoende parkeergelegenheid. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Waalre Hut van Mie Pils

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Waalre van ongeveer 4 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Waalre links van de Hut van Mie Pils. U loopt langs de Hut van Mie Pils, in de volksmond de Aalsterhut, over de onverharde Leenderweg in de richting van wandelknooppunt 87. U wandelt steeds door de bossen van de Heezer Hoeve en de Gemeentebossen van Waalre richting buurtschap Achtereind. Ten slotte loopt U langs het Meeuwven weer terug naar het startpunt bij de Hut van Mie Pils. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Waalre van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Waalre links van de Hut van Mie Pils. U loopt over de verharde Leenderweg in de richting van wandelknooppunt 60. U steekt het viaduct van de A2 over en komt in het natuurgebied van de Leenderheide onderdeel van het Natuurgrenspark de Groote Heide. U wandelt steeds door het uitgestrekte natuurgebied van de Groote Heide door een gevarieerd landschap van bos, heide en kleine weilandenclaves. U passeert Zorglandgoed ’t Huisven en Brabant Water. Verderop loopt U langs het Drooge Meerven, het Diepe Meerven en het Veeven. Ten slotte steekt U de A2 weer over en loopt U terug naar het startpunt bij de Hut van Mie Pils. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE WAALRE

Hut van Mie Pils Leenderweg 1 5583 TC Waalre www.mie-pils.nl
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Waalre links van de Hut van Mie Pils. U loopt over de verharde Leenderweg in de richting van wandelknooppunt 60. U steekt het viaduct van de A2 over en komt in het natuurgebied van de Leenderheide onderdeel van het Natuurgrenspark de Groote Heide. Bij wandelknooppunt 62 gaat U linksaf over de Leenderheide. Verderop steekt U de A67 over en wandelt U over de Stratumse Heide. U loopt door buurtschap Gijzenrooi richting Geldrop. Dan steekt U de A67 weer over en wandelt U steeds door het uitgestrekte natuurgebied van de Groote Heide door een gevarieerd landschap van bos, heide en vennen. Later loopt U langs het Drooge Meerven, het Diepe Meerven en het Veeven. Ten slotte steekt U de A2 weer over en loopt U terug naar het startpunt bij de Hut van Mie Pils. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Startbord – 87 – 86 – 85 – 84 – 89 – 88 – 87 – richting 60 tot startbord (lengte 4,3 km)
Startbord – 60 – 62 – 63 – 99 – 98 – 94 – 93 – 95 – 91 – 60 – richting 87 tot startbord (lengte 9,5 km)
Startbord – 60 – 62 – 83 – 08 – 64 – 66 – 68 – 67 – 65 – 96 - 98 – 94 – 93 – 95 – 91 – 60 – richting 87 tot startbord (lengte 13,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Waalre  en wandelnetwerk Heeze-Leende

Bijzonderheden wandelroutes

GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

555. Wandelen in

Waalre

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 10 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant Hut van Mie Pils aan het eind van de onverharde Hutdijk in het buitengebied van Waalre. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Waalre ter linker zijde van de Hut van Mie Pils, Leenderweg 1 in Waalre. In de omgeving van de Hut van Mie Pils is voldoende parkeergelegenheid. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Waalre links van de Hut van Mie Pils. U loopt langs de Hut van Mie Pils, in de volksmond de Aalsterhut, over de onverharde Leenderweg in de richting van wandelknooppunt 87. U wandelt steeds door de bossen van de Heezer Hoeve en de Gemeentebossen van Waalre richting buurtschap Achtereind. Ten slotte loopt U langs het Meeuwven weer terug naar het startpunt bij de Hut van Mie Pils. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Waalre links van de Hut van Mie Pils. U loopt over de verharde Leenderweg in de richting van wandelknooppunt 60. U steekt het viaduct van de A2 over en komt in het natuurgebied van de Leenderheide onderdeel van het Natuurgrenspark de Groote Heide. U wandelt steeds door het uitgestrekte natuurgebied van de Groote Heide door een gevarieerd landschap van bos, heide en kleine weilandenclaves. U passeert Zorglandgoed ’t Huisven en Brabant Water. Verderop loopt U langs het Drooge Meerven, het Diepe Meerven en het Veeven. Ten slotte steekt U de A2 weer over en loopt U terug naar het startpunt bij de Hut van Mie Pils. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Waalre links van de Hut van Mie Pils. U loopt over de verharde Leenderweg in de richting van wandelknooppunt 60. U steekt het viaduct van de A2 over en komt in het natuurgebied van de Leenderheide onderdeel van het Natuurgrenspark de Groote Heide. Bij wandelknooppunt 62 gaat U linksaf over de Leenderheide. Verderop steekt U de A67 over en wandelt U over de Stratumse Heide. U loopt door buurtschap Gijzenrooi richting Geldrop. Dan steekt U de A67 weer over en wandelt U steeds door het uitgestrekte natuurgebied van de Groote Heide door een gevarieerd landschap van bos, heide en vennen. Later loopt U langs het Drooge Meerven, het Diepe Meerven en het Veeven. Ten slotte steekt U de A2 weer over en loopt U terug naar het startpunt bij de Hut van Mie Pils. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
55504. Nummering wandelroute startplaats Waalre Hut van Mie Pils: Startbord – 87 – 86 – 85 – 84 – 89 – 88 – 87 – richting 60 tot startbord (lengte 4,3 km) 55510. Nummering wandelroute startplaats Waalre Hut van Mie Pils: Startbord – 60 – 62 – 63 – 99 – 98 – 94 – 93 – 95 – 91 – 60 – richting 87 tot startbord (lengte 9,5 km) 55514. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE WAALRE startplaats Waalre Hut van Mie Pils: Startbord – 60 – 62 – 83 – 08 – 64 – 66 – 68 – 67 – 65 – 96 - 98 – 94 – 93 – 95 – 91 – 60 – richting 87 tot startbord (lengte 13,7 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX
Wandelroute Waalre van ongeveer 4 kilometer
Wandelroute Waalre van ongeveer 10 kilometer
Wandelroute Waalre van ongeveer 14 kilometer