Wandelnetwerk Waalre en wandelnetwerk Heeze-Leende
Made with MAGIX by Mat Maessen

555. Wandelen in Waalre

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 10 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant Hut van Mie Pils aan het eind van de onverharde Hutdijk in het buitengebied van Waalre. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Waalre ter linker zijde van de Hut van Mie Pils, Leenderweg 1 in Waalre. In de omgeving van de Hut van Mie Pils is voldoende parkeergelegenheid. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Waalre Hut van Mie Pils

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Waalre van ongeveer 4 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 55504 Waalre
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Waalre links van de Hut van Mie Pils. U loopt langs de Hut van Mie Pils, in de volksmond de Aalsterhut, over de onverharde Leenderweg in de richting van wandelknooppunt 87. U wandelt steeds door de bossen van de Heezer Hoeve en de Gemeentebossen van Waalre richting buurtschap Achtereind. Ten slotte loopt U langs het Meeuwven weer terug naar het startpunt bij de Hut van Mie Pils. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 55510 Waalre

Wandelroute vanuit Waalre van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Waalre links van de Hut van Mie Pils. U loopt over verharde Leenderweg in de richting van wandelknooppunt 60. U steekt het viaduct van de A2 over en komt in het natuurgebied van de Leenderheide onderdeel van het Natuurgrenspark de Groote Heide. U wandelt steeds door het uitgestrekte natuurgebied van de Groote Heide door een gevarieerd landschap van bos, heide en kleine weilandenclaves. U passeert Zorglandgoed ’t Huisven en Brabant Water. Verderop loopt U langs het Drooge Meerven, het Diepe Meerven en het Veeven. Ten slotte steekt U de A2 weer over en loopt U terug naar het startpunt bij de Hut van Mie Pils. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Waalre van ongeveer 14 kilometer

Bijzonderheden wandelroutes 555 Waalre
start wandelroute
horeca wandelroute
Hut van Mie Pils Leenderweg 1 5583 TC Waalre 040 – 22 12 892 www.mie-pils.nl
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Waalre links van de Hut van Mie Pils. U loopt over verharde Leenderweg in de richting van wandelknooppunt 60. U steekt het viaduct van de A2 over en komt in het natuurgebied van de Leenderheide onderdeel van het Natuurgrenspark de Groote Heide. U wandelt steeds door het uitgestrekte natuurgebied van de Groote Heide door een gevarieerd landschap van bos, heide en kleine weilandenclaves. U passeert Zorglandgoed ’t Huisven en Brabant Water. Verderop loopt U langs het Drooge Meerven, het Diepe Meerven en het Veeven. Vervolgens steekt U de A2 weer over en loopt U langs de Hut van Mie Pils naar de bossen van de Heezer Hoeve. Door de Gemeentebossen van Waalre wandelt U naar buurtschap Achtereind. Ten slotte loopt U langs het Meeuwven weer terug naar het startpunt bij de Hut van Mie Pils. Horeca bij start en finish en na ongeveer 10 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 55910 en 55914 volgt U na wandelknooppunt 60 een verharde weg. Op de kruising met ANWB-paddenstoel gaat U daarna rechtsaf en volgt U het brede zandpad in de richting van wandelknooppunt 62. Ongeveer driehonderd meter verder gaat U vervolgens rechtsaf over het verharde fietspad.
Korte beschrijving wandelroute 55514 Waalre
Startbord – 87 – 86 – 85 – 84 – 89 – 88 – 87 – richting 60 tot startbord (lengte 4,3 km)
Startbord – 60 – 62 – 63 – 99 – 98 – 94 – 93 – 95 – 91 – 60 – richting 87 tot startbord (lengte 9,5 km)
Startbord – 60 – 62 – 63 – 99 – 98 – 94 – 93 – 95 – 91 – 60 – 87 – 86 – 85 – 84 – 89 – 88 – 87 – richting 60 tot startbord (lengte 13,8 km)
Naar Google Maps Home Wandelroutes in Noord-Brabant Print Wandelroutes
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Home Wandelnetwerk Noord-Brabant Wandelroutes in Noord-Brabant
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

555. Wandelen in

Waalre

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 10 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant Hut van Mie Pils aan het eind van de onverharde Hutdijk in het buitengebied van Waalre. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Waalre ter linker zijde van de Hut van Mie Pils, Leenderweg 1 in Waalre. In de omgeving van de Hut van Mie Pils is voldoende parkeergelegenheid. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Waalre links van de Hut van Mie Pils. U loopt langs de Hut van Mie Pils, in de volksmond de Aalsterhut, over de onverharde Leenderweg in de richting van wandelknooppunt 87. U wandelt steeds door de bossen van de Heezer Hoeve en de Gemeentebossen van Waalre richting buurtschap Achtereind. Ten slotte loopt U langs het Meeuwven weer terug naar het startpunt bij de Hut van Mie Pils. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Waalre links van de Hut van Mie Pils. U loopt over verharde Leenderweg in de richting van wandelknooppunt 60. U steekt het viaduct van de A2 over en komt in het natuurgebied van de Leenderheide onderdeel van het Natuurgrenspark de Groote Heide. U wandelt steeds door het uitgestrekte natuurgebied van de Groote Heide door een gevarieerd landschap van bos, heide en kleine weilandenclaves. U passeert Zorglandgoed ’t Huisven en Brabant Water. Verderop loopt U langs het Drooge Meerven, het Diepe Meerven en het Veeven. Ten slotte steekt U de A2 weer over en loopt U terug naar het startpunt bij de Hut van Mie Pils. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Waalre links van de Hut van Mie Pils. U loopt over verharde Leenderweg in de richting van wandelknooppunt 60. U steekt het viaduct van de A2 over en komt in het natuurgebied van de Leenderheide onderdeel van het Natuurgrenspark de Groote Heide. U wandelt steeds door het uitgestrekte natuurgebied van de Groote Heide door een gevarieerd landschap van bos, heide en kleine weilandenclaves. U passeert Zorglandgoed ’t Huisven en Brabant Water. Verderop loopt U langs het Drooge Meerven, het Diepe Meerven en het Veeven. Vervolgens steekt U de A2 weer over en loopt U langs de Hut van Mie Pils naar de bossen van de Heezer Hoeve. Door de Gemeentebossen van Waalre wandelt U naar buurtschap Achtereind. Ten slotte loopt U langs het Meeuwven weer terug naar het startpunt bij de Hut van Mie Pils. Horeca bij start en finish en na ongeveer 10 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 55504 Waalre Naar RouteYou Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 55510 Waalre Naar RouteYou Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 55514 Waalre Naar RouteYou Naar Google Maps
55504. Nummering wandelroute startplaats Waalre Hut van Mie Pils: Startbord – 87 – 86 – 85 – 84 – 89 – 88 – 87 – richting 60 tot startbord (lengte 4,3 km) 55510. Nummering wandelroute startplaats Waalre Hut van Mie Pils: Startbord – 60 – 62 – 63 – 99 – 98 – 94 – 93 – 95 – 91 – 60 – richting 87 tot startbord (lengte 9,5 km) 55514. Nummering wandelroute startplaats Waalre Hut van Mie Pils: Startbord – 60 – 62 – 63 – 99 – 98 – 94 – 93 – 95 – 91 – 60 – 87 – 86 – 85 – 84 – 89 – 88 – 87 – richting 60 tot startbord (lengte 13,8 km)