Home Uitleg website Wandelnetwerk Limburg Wandelnetwerk Noord-Brabant Wandellinks Wandelnetwerken Nederland
Made with MAGIX by Mat Maessen

Welkom

Als wandelaar kunt U heerlijk genieten van al het moois dat Nederland te bieden heeft. Wandelen is een prima tijdsbesteding voor honderdduizenden Nederlanders die wekelijks of maandelijks een wandelroute lopen. Deze site richt zich op de individuele wandelaar die, in zijn eentje of met anderen, recreatief wil wandelen. Wandelen is een combinatie van inspanning en ontspanning. Lekker bewegen maar ook genieten van alles om je heen. Soms de drukte opzoeken, dan weer de rust. Nederland is een wonderschoon, gevarieerd wandelland met goede wandelvoorzieningen en prachtige wandelroutes. Er is voldoende horeca en er zijn voldoende rustplekken. Doelstelling van deze website is om U te informeren over de wandelnetwerken in Nederland. Een wandelnetwerk is een makkelijke manier om zonder al te veel moeite zelf een wandelroute uit te stippelen. Aan de hand van de vele wandelknooppunten kunt U vrij eenvoudig zelf een wandelroute samenstellen. Kaartlezen of het wandelen met een beschrijving is dan nagenoeg overbodig. Voorlopig zal deze website alleen wandelroutes  bevatten in de provincies Limburg en Noord-Brabant. Veel wandelplezier, Mat Maessen
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
Contactgegevens: Mat Maessen Pastoor Jeukenstraat 6 5988 GA Helden 077-3079311 info@wandelknooppunt.nl
Home Wandelnetwerken Nederland
Home Wandelroutes Limburg Wandelroutes Noord-Brabant Wandelnetwerken Nederland
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

Welkom

Als wandelaar kunt U heerlijk genieten van al het moois dat Nederland te bieden heeft. Wandelen is een prima tijdsbesteding voor honderdduizenden Nederlanders die wekelijks of maandelijks een wandelroute lopen. Deze site richt zich op de individuele wandelaar die, in zijn eentje of met anderen, recreatief wil wandelen. Wandelen is een combinatie van inspanning en ontspanning. Lekker bewegen maar ook genieten van alles om je heen. Soms de drukte opzoeken, dan weer de rust. Nederland is een wonderschoon, gevarieerd wandelland met goede wandelvoorzieningen en prachtige wandelroutes. Er is voldoende horeca en er zijn voldoende rustplekken. Doelstelling van deze website is om U te informeren over de wandelnetwerken in Nederland. Een wandelnetwerk is een makkelijke manier om zonder al te veel moeite zelf een wandelroute uit te stippelen. Aan de hand van de vele wandelknooppunten kunt U vrij eenvoudig zelf een wandelroute samenstellen. Kaartlezen of het wandelen met een beschrijving is dan nagenoeg overbodig. Voorlopig zal deze website alleen wandelroutes  bevatten in de provincies Limburg en Noord-Brabant. Veel wandelplezier, Mat Maessen
Wandelnetwerk in Nederland voor een nog beter wandelplezier
Contactgegevens: Mat Maessen Pastoor Jeukenstraat 6 5988 GA Helden 077-3079311 info@wandelknooppunt.nl
Home